Kumulativ ränta

2019-05-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Om man har en skuld och måste betala ränta på skuldbeloppet är det tillåtet att räkna ränta på ränta för skuldbeloppet?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om inget annat anges i skuldebrevet blir räntelagen aktuellt. Det finns inget förbud i räntelagen från att räntan beräknas kumulativt, alltså ränta på ränta. Parterna kan dock i skuldebrevet avtala om att räntan ska beräknas utifrån ursprungsbeloppet vid varje betalning. Om parterna inte har avtalet om det i skuldebrevet, tolkas räntelagen analogt och då ska en kumulativ ränta tillämpas. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att enligt räntelagen tillämpas en kumulativ ränta (ränta på ränta) såvida parterna inte har avtalat om annat i skuldebrevet. Med vänliga hälsningar,