Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?

2021-07-25 i Skuld
FRÅGA |Hej, min vän har lånat mig pengar och är nu skyldig mig ca 100 000. Hur får jag tillbaka dem på bäst sätt? Första tanken var att gå till kronofogden men då säger hon bara att hon redan har skulder där så då skulle jag aldrig få dem. Får jag pengar av kronofogden även om de inte får betalt av henne eller kan jag kanske sälja fakturan till ett annat företag?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB).Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm någon är skyldig dig pengar är det möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 kap. 1 § UB). I ansökan behöver du tydligt ange vem som är skyldig dig pengar, hur mycket, och varför. En ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr.När en ansökan om betalningsföreläggande kommit in skickar kronofogden ut det till personen du påstår är skyldig dig pengar. I brevet finns även ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka, som bevis på att denne mottagit det. Personen som mottar betalningsföreläggandet har sedan flera val:Personen kan betala skulden. Om hela skulden blir betald bör du ta tillbaka din ansökan.Personen kan bestrida kravet. I denna situation kommer kronofogden inte gå vidare med ärendet, utan du får själv avgöra om du vill ta det vidare genom stämning i tingsrätten.Personen bestrider inte kravet, men betalar inte heller. I denna situation fattar kronofogden beslut om utslag. Detta innebär att skulden är fastställd. Då kan personen antingen invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol och du behöver betala en avgift till domstolen. Eller så kan du begära att utslaget verkställs. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har några tillgångar. Vid detta steg får du betala en avgift på 600 kr, oavsett om personen har tillgångar eller inte. Har personen inga tillgångar kan du inte få betalt. Kronofogden kommer aldrig betala ut något till dig om personen som är skyldig dig pengar inte har några tillgångar.Sälja skulden till ett inkassobolagDet finns företag som köper skulder, så kallade inkassobolag. Det flesta inkassobolagen köper fakturor och dylikt från företag, men det kan även finns bolag som köper skulder från privatpersoner. För att få lov att driva in fordringar för en annans räkning måste man ha ett inkassotillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. En lista över bolag med sådant tillstånd kan du hitta här.Jag känner inte till något specifikt företag som köper privata skulder, utan du får själv ta kontakt med dem och fråga i så fall.SlutsatsDet är alltså möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden, men om personen saknar möjlighet att betala skulden kommer du inte kunna få betalt. Det kan finnas en möjlighet att sälja skulden till ett inkassobolag, men för att det ska fungera krävs att du hittar ett inkassobolag som är beredd att köpa skulden av dig, med vetskapen att personen sannolikt inte kan betala. När inkassobolag köper skulder betalar de oftast väldigt mycket mindre än vad fordran är på, eftersom det såklart är en risk för dem när det inte är säkert att personen kommer kunna betala.Sammanfattningsvis kan sägas att det nog tyvärr kommer vara svårt för dig att få tillbaka dina pengar, om personen du lånat ut till inte har några tillgångar. Så länge inte ett inkassobolag vill köpa din fordran är det ingen annan, så som kronofogden, som kommer betala skulden åt personen.Jag hoppas detta kan hjälpa dig på vägen, och önskar dig lycka till! Mvh,

Kan kronofogden utmäta mitt arv?

2021-05-18 i Utmätning
FRÅGA |Jag inväntar arv efter min Mamma på ca 150000krJag har skulder hos kronofogden bla en skatteskuld på 400000 kr kommer mitt arv att utmättas ? Eller kan jag avsäga mig arvsrätten till min bror eller mina barn som dock är omyndiga? Arvs skiffte har ej skett än Jag hade verkligen behövt pengarna då jag har privata skulder .Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till utsökningsbalken (UB) och föräldrabalken (FB).Kan kronofogden utmäta ett arv?Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 2 § UB). Eftersom ett arv är en form av egendom kan detta alltså utmätas när det skiftats till dig. Enda gången då ett arv inte får utmätas är om arvlåtaren upprättat ett testamente i vilket denne angett att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § UB). Detta måste även kronofogden respektera. Ett sådant testamente måste självklart ha upprättats innan arvlåtaren avled, så om din mamma inte hade ett testamente med detta förbehåll kan ditt arv alltså utmätas.Möjligheten att avstå arvDet är möjligt att avstå ett arv till förmån för någon annan, enligt den legala arvsordningen. Det är därför i första hand dina barn som har rätt att ta del av det arv du avstår från din mamma. Om du inte hade haft några barn hade det i andra hand varit dina syskon, och därefter deras barn som fått ta del av det. Ett arvsavstående ska göras skriftligt till boutredningsmannen eller testamentsexekutorn, eller, om sådan inte finns, till de övriga dödsbodelägarna.Även omyndiga kan ärva, men den som är under 18 år får inte råda över sin egendom (9 kap. 1 § FB). För barn är det vårdnadshavare som är förmyndare, och därmed ska förvalta deras egendom (10 kap. 2 § FB och 12 kap. 1 § FB). Förmyndaren ska förvalta egendomen på det sätt som bäst gagnar barnet (12 kap. 3 § FB). Om dina barn ärver är det alltså du som vårdnadshavare, tillsammans med den andra vårdnadshavaren om ni har gemensam vårdnad, som ska förvalta arvet tills dess att barnen är myndiga.SlutsatsÄven arv kan utmätas av kronofogden. Om du avstår arvet kommer ingen egendom tillfalla dig, och kronofogden kan därmed inte utmäta det, eftersom de endast kan utmäta egendom som tillhör dig. Däremot innebär ju detta också att du inte kan använda någon del av arvet för att betala dina privata skulder.För att få mer utförlig hjälp och vara säker på att arvsavståendet går till på rätt sätt kan jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Vill du boka en tid hos någon av våra duktiga jurister kan du göra det här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,