Avskuren rådighet och besittningsförändring

2020-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, det är så att när jag fyllde 18 så leasade min pappa bil till mig. Jag betalade den och jag var huvudföraren, han stod på bilen som ägare för att jag då precis blev myndig. Inget annat. 3 år går precis som ett leasingavtal brukar vara, jag väljer att köpa ut bilen och jag blir den nya ägaren för bilen. Dock i efterhand så vill jag nu sälja min bil till pappa då han är mer i behov av den än jag, och jag försöker då göra en överlåtelse på honom. Detta går inte enligt dnb.se(lånet jag har på) för att vi fortfarande bor på samla adress, av juridiska skäl säger dem. Då bestämmer jag mig istället för att ha min far som medlånstagare, och byta ägare på så sätt. Vad jag fått veta av dnb, kommer jag fortfarande stå med på lånet men att han kan bli huvudägaren så länge han också "läggs till". Nu när jag har kontaktat banken för detta säger dem nu att:"Hej,Efter sedvanlig kreditbedömning kommer vi inte gå vidare med önskemålet och lägga till nedan person på avtalet. Detta eftersom denna kund redan stått som ägare på bilen, och vi skulle förlora åtanganderätten på detta vis."Kan ni snälla förklara för mig av vilka juridiska skäl jag inte kan ha med min far som medlånstagare öht? Jag har försökt leta lagar eller andra som skrivit liknande men det är första gången jag hör detta. Jag har även en kompis som jobbar på försäkring med bilar som också är insatta i lagar då de behöver veta en del, men detta är något han och även en kollega till honom första ggn hört?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill inte dnb bevilja att din far står som medlånare till bilen för de kommer inte ha ett giltig återtagandeförbehåll.Vad är ett återtagandeförbehåll - Ett återtagandeförbehåll innebär att om en person inte har möjlighet att fullfölja sin del av avtalet (betala tillbaka pengarna använt för att köpa något) så har säljaren rätt att ta tillbaka varan som hen har sålt. Detta gäller även i konsumentförhållanden, 49 § konsumentköplagen. Detta innebär alltså att om din pappa står som medlånare och ägare av bilen, så har dnb rätt att ta bilen om din pappa inte kan betala av sina skulder. Dock finns det ett problem här. Du nämnar att du och din pappa bor och är registrerade på samma adress här i Sverige. Enligt svensk rättstradition finns det något som kallas för traditionsprincipen, som innebär att om du köper en vara/produkt av en person så måste du flytta varan/produkten från säljaren så att denna person inte har kontroll över varan längre, för att du ska ha skydd mot säljarens borgenärer. Detta kallas för avskuren rådighet. Jag redovisar ett exempel för att förklara tydligare:"Du köper en bil av Pelle. Pelle berättar inte för dig att Kalle, som sålde bilen till Pelle, har ett återtagandeförbehåll om Pelle inte kan betala. Detta innebär att Kalle har rätt att ta tillbaka bilen om Pelle inte kan betala. Om du lämnar kvar bilen hos Pelle efter att du har köpt den, och Pelle inte kan betala, så har Kalle rätt att ta tillbaka bilen, trots att du är ägare. Detta för att du inte har avskurit rådigheten för Pelle. Om du å andra sidan tar bilen direkt vid köpet och parkerar denna på din uppfart, så har du ett garanterat skydd mot Kalle." Varför banken inte vill bevilja medlåning - Detta är DnB rädda för. DnB kommer bli din pappas borgenärer om medlåningen går igenom. Bilen byter ägare, men kommer stå kvar på samma uppfart och du har inte avskuren rådighet till bilen. Detta innebär alltså att banken inte har ett giltigt återtagandeförbehåll, DnB har inte rätt att ta bilen som säkerhet om du eller din pappa inte kan betala lånet för bilen. Hoppas de var svar på din fråga!

Utmätning eller konkurs?

2020-07-18 i Konkurs
FRÅGA |Inställt evenemang.Vi var ett lag som bokat ett idrotts evenemang med boende i skola hos ett event bolag.Nu är ju evenemanget inställt och jag har ställt krav på full återbetalning då det inte finns några speciella regler eller skrifter angående detta.( det fanns regler att om man avbokar senast 1 juni så får man tillbaka allt på boende och anmälnings avgiften minus 500 kr, men nu är det ju arrangören som ställt in.Nu har det gått 3 veckor och vi har inte hört av arrangören, så jag skickade ett mail idag, men krav på full åter betalning inom 7 dagar, med referens till de fakturor som jag skall få återbetalning för.Svart jag fick var att de skall återkomma men det kommer inte vara full återbetalning, för då behöver de gå i konkurs, och det skulle påverka kommunen och många sommarjobb osv. Desutom säger han att om han behöver gå i konkurs så får vi i alla fall inga pengar.Vem av gäldenärerna har förtur när de kommer till konkurs boet ? ( vet att fodrings ägare och tex banker som har säkerhet mot något går först i kön )Så om jag nu vill driva in den återbetalning jag anser att jag har rätt till, är vägen då med ett betalningsföreläggande hos kronofogden ? eller direkt till tings rätten för konkurs begäran ?De som skall återbetala är ett aktieboloag
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder till lawline med din fråga!Vad jag förstår frågan är du nyfiken på att veta vad som är mest fördelaktigt i din situation, att göra en anmälan om indrivning hos kronofogden eller begära företaget i konkurs, samt om företaget går i konkurs hur du är prioriterad i förhållande till andra borgenärer. För att finna svar på din fråga vänder vi oss till Utsökningsbalken (UB), förmånsrättslagen (FRL) och konkurslagen (KL).Utifrån den information du har givit mig anser jag att indrivning av fordran hos kronofogden är att föredra i detta fall, främst av den anledning att det ligger i allas intresse att företaget lever kvar så länge som möjligt. Genom att göra en indrivning (utmätning) får du även en indikation på om det kan vara värt att försätta bolaget i konkurs, och du kan alltid i ett senare skede har rätt att förklara bolaget i konkurs. 1:2 KL säger att gäldenären eller borgenären (du) kan begära en gäldenär i konkurs. 2:1 KL säger att konkursansökan ska lämnas in till behörig tingsrätt, vilket bör vara närmaste tingsrätt där man bor eller företaget har sin verksamhet i Sverige.Väljer man att göra indrivning kommer troligen följande att ske. Egendom som ska drivas in blir utsatta för utmätning. Egendom får utmätas om exekutionstitel har bestämt av domstol eller KFM, 4:1 UB. Utmätning ska endast ske om detta är försvarligt genom att tillräckligt stor vinst kan utvinnas ur egendomen, efter att arvoden och liknande är betalt, för att kunna betala av skulden, 4:3 UB. Man ska även helst ta egendom som kan betala av skulden och som gör minst skada för gäldenären om möjligt, 4:3 UB. Finns det särskild förmånsrätt kopplad till fordringen, så ska man utmäta just den egendomen förmånsrätten ligger i, 4:4 UB. Skulle det i ditt fall inte finnas tillräckligt med egendom eller kapital för din skuld så kan du begära företaget i konkurs som sagt. Prioriteringslista vid konkurs:1: Konkurskostnader 14:1-2 KL. 2: Massafordringar = kostnader konkursboet drar på sig efter konkursen 14:2 KL. 3: Panträtt i lös och fast egendom, 4 och 6 § FRL. 1:1 JB det rör fastighet, 17:6 JB och 6 § 2 p FRL, vid utmätning fördelas utdelningen efter den ordning som panträtterna har upprättats över tid. 4: Kostnader för att försätta bolaget/personen i konkurs och rekonstruktion 10 §, enligt 15 § FRL.5: Företagshypotek, 5 § FRL. 6: Allmän förmånsrätt och kostnader för att upprätta bokföring etc 10 a § FRL.7: Löne-, semester- och pensionsfordringar 12 § FRL. 8: Oprioriterade fordringar, resterande skulder så som statens regressrätt på lönegaranti (28 § Lönegarantilagen, har ingen förmånsrätt). Skatter har ingen förmånsrätt. 9: Eftersatta fordringar så som böter eller vite, 19 § FRL. Detta innebär att vid en konkurs kan din fordring troligast anses som en oprioriterad fordran (punkt nr 8). Enligt 9 § FRL ska man prioritera de olika förmånsrätterna i den ordning de kommer i FRL och enligt 15 § FRL ska man prioritera särskilda förmånsrätter före allmänna. De prioriterade fordringarna är först säkerställda obligationer, panträtt i lös egendom, företagshypotek, panträtt i fast egendom och panträtt i tomtinteckning. De allmänna förmånsrätterna är borgenärens kostnader för att försätta någon i konkurs, kostnader för bokföring etc och arbetares löne-, semester- och pensionsfordringar (12 § FRL, se denna för information om hur långt tillbaka man räknar). Som du ser utgör din fordran varken särskild eller allmän förmånsrätt, vilket medför att dina fordringar blir oprioriterade. I och med att jag inte vet hur stora skulder, hur mycket tillgångar eller andra förutsättningar i företaget du tvistar mot, kan jag inte uppskatta hur mycket du kommer få ut ur konkursen eller om du ens kommer få ut något. Att först göra en utmätning via kronofogden är att föredra då detta skvallrar om det är värt att försätta bolaget i konkurs eller inte. Hoppas detta var till hjälp!

Betalning till inkasso är befriande betalning

2020-01-30 i Inkasso
FRÅGA |HejJag undrar en sak.Bilverkstaden håller inne bilen till betalningen är fullgjord.Problemet är att vi kan inte få in pengar så länge bilen är där.Nu ska dem skicka fakturan till inkasso.Vad gäller då?Har vi rätt till bilen då om vi delbetalar den hos inkassobolaget?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att ni vänder er till lawline med er fråga! Jag vill bara vänligen påminna om att jag endast kommer utgå från de förhållanden som jag har blivit delgiven, i mitt svar. Finns de andra omständigheter som råder för situationen så kan utfallet bli ett annat. Bilverkstaden har en så kallad retentionsrätt, vilket innebär att bilverkstaden har rätt att hålla kvar bilen tills att de har fått betalat för de arbete som de har utfört på bilen. Det som krävs för att retentionsrätten ska kunna utövas, är att det finns konnexitet (ett samband) mellan skulden som finns och det som hålls kvar. Denna skuld som har uppstått, kan i sin tur överlåtas, köpas eller ges bort till ett inkassobolag eller vem som helst som vill köpa denna, enligt skuldebrevslagen. Det som sker när skulden överlåts är att det inte längre finns någon konnexitet (samband) mellan skulden och bilen som hålls kvar. Bilen hålls kvar av bilverkstaden men skulden, den äger inkassobolaget. Detta innebär att ni fortfarande är skyldiga att betala av skulden till inkassobolaget, men att bilverkstaden inte längre har rätt att hålla kvar bilen. Ni ska därför kunna hämta hem bilen, då ni inte längre har en skuld hos bilverkstaden. För vidare hjälp, testa att ring våran telefonväxel för ytterligare hjälp, annars att kontakta våra jurister och boka ett juridiskt möte, alternativt skriv en expressfråga till våra jurister.Hoppas detta var till hjälp!

Separationsrätt om man inte får betalt vid konkursutbrott

2020-07-18 i Konkurs
FRÅGA |Hej,Vill börja med att tacka er för en väldigt bra och informativ sida. Jag ska sälja min bil och har en fundering kring om jag lämnar över bilen till bilhandlare som muntligt lovar att betalningen kommer att göras samma dag till mig men att dem inte kan lämna över en kvittens på plats. Vi skriver ett köpeavtal där pris, regnr, dagens datum, etc. förekommer och båda parterna skriver under. I det här fallet handlar det om att jag lämnar bilen en viss dag och pengarna ska sedan föras över till min bank inom 1-2 arbetsdagar. Min fundering är hur skulle det bli om bilhandlaren i det här fallet går i konkurs efter att jag har lämnat över bilen men innan pengarna har förts över till mig? Tack på förhand! Vänliga hälsningar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!Jag förstår din fråga som sådant att du undrar hur situationen blir om du inte fått betalat för din bil, som du lämnat hos bilbolaget, om bilbolaget skulle gå i konkurs. Jag vill påpeka att om betalning ska ske inom 1–2 dagar och betalning faktiskt sker, så blir bilen konkursboets egendom. Då finns inget rättsligt problem. Men jag kommer därför gå igenom situationen om du inte får betalt innan bilbolaget gått i konkurs och om du inte heller får betalt alls!Vid konkurser finns det en princip som heter Specialitetsprincipen. Detta är en princip som är omskriven i juridisk litteratur, fastställd i olika lagar så som 23 § kommissionslagen och som kan läsas e contrario (motsatsvis) utifrån 1 kap 1 § och 3 kap 3 § konkurslagen (KL). Där säger 1:1 KL att all gäldenärens egendom ska tas i beslag i konkursboet för att kunna betala av alla skulder, likväl 3:3 KL säger att all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursboet. Detta innebär då att all egendom som INTE tillhör gäldenären ska tas bort från konkursboet. Denna princip innebär att om man överlämnar egendom, som man själv fått besittning över, hos någon annan och denna person har gått i konkurs så kan man separera sig egendom från konkursgäldenärens egendomsmassa. Man måste uppfylla kraven på individualiserad egendom och att egendomen går att identifiera hos konkursgäldenären enligt specialitetsprincipen för att uppnå separationsrätt. Vill du vara ännu mer säkrare på att du kan få återta bilen ifall du inte får någon betalning, så kan du skriva med ett återtagandeförbehåll i avtalet. Återtagandeförbehåll eller äganderättsförbehåll innebär att man skriver in i ett avtal att förvärvaren är inte ägaren av egendomen eller har rätt att förfoga över denna innan den fullgjort sin prestation enligt avtal, se 54 § Köplagen. Om förvärvaren inte fullföljer avtalet och fullgör sin prestation så innebär detta att egendomen tas tillbaka av ägaren/överlåtarenVad innebär detta för dig? Om du inte har fått betalt och kan styrka att du inte har fått betalt för bilen, vilket innebär att du fortfarande äger bilen, samt att du kan identifiera bilen, så ska du ha rätt att få tillbaka bilen. Vill du vara extra säker på att få tillbaka bilen om du inte får betalt, skriv in ett återtagandeförbehåll i avtalet. Hoppas detta svar var till hjälp!

Personligt ansvar vid konkurs av aktiebolag

2020-07-18 i Konkurs
FRÅGA |Hej! Jag har ett aktiebolag som jag bedrivit i cirka 3 år. För cirka 8 månader sedan så visade det sig att skatter från början av året inte blivit bokförda hos Skatteverket. Vilket gjorde att vi fick betala en stor klumpsumma på en gång för moms och arbetsgivaravgifter. Vi hade tyvärr inte så mycket pengar i bolaget så jag fick använda alla pengar vi hade på bolagskontot, plus ta ett privat lån som jag skyfflade in i aktiebolaget för att betala skulderna. Detta medförde att vi istället inte kunde betala leverantörsskulderna. Eftersom jag hade en verksamhet som gick relativt bra fortfarande så valde jag då att fortsätta bedriva verksamheten genom min enskilda firma. Hyresavtal på lokalen stod redan skrivet på min enskilda firma innan AB hamnade på obestånd. Nu har vi däremot inte en krona på mitt aktiebolags konto och det är nu massor av prickar hos KFM eftersom vi inte betalat leverantörsskulderna. Jag vill nu bara bli av med det aktiebolaget. Men jag är livrädd att jag ska bli personligt ansvarig för att jag inte var smart nog att sätta bolaget i konkurs i rätt tid. Dom saker som fanns i lokalen finns inte längre kvar då jag har överlåtit allt genom en inkråmsaffär till en ny ägare. Den nya ägaren fick ta över alla möbler, produkter, hyresavtal m.m. Eftersom hyresavtalet stod på min enskilda firma så gick det inte genom mitt AB.Hur ska jag göra nu för att bli av med AB? Kommer jag behöva betala massor av pengar privat för att bli av med det?
Oscar Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring personligt ansvar - Regler om aktiebolag finner du i Aktiebolagslagen. Det som skiljer ett aktiebolag från andra företagsformer är framför allt att aktieägare inte har något personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. Detta framgår av Aktiebolagslagen 1 kap 3§. Det finns dock vissa regler som kan göra företrädarna för aktiebolaget personligt ansvariga.Personligt betalningsansvar för skatterEnligt Skatteförfarandelagen 59 kap 13§ kan en företrädare för ett aktiebolagbli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Med företrädare avses främst styrelseledamöter och VD. För att en företrädare ska bli personligt betalningsansvarig krävs att företrädaren har agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Att inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.VärdeöverföringUtöver det ovan nämnda finns vissa regler i Aktiebolagen 17 kap om att bolaget inte får göra vissa värdeöverföringar om det inverkar på det egna kapitalet. Bolaget får till exempel inte genomföra en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och som inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget. En sådan värdeöverföring kan vara otillåten och i slutändan även i vissa fall medföra att de personer som medverkat till överföringen blir personligt ansvariga. Detta är de enda gångerna en person kan bli personligt ansvarig för ett aktiebolags skulder eller handlingar. Vad gällande själva konkursen gäller följande generella regler. För att sätta bolaget i konkurs - 1:2 Konkurslagen (KL) säger att gäldenären eller borgenären kan begära en gäldenär i konkurs. 2:1 KL säger att konkursansökan ska lämnas in till behörig tingsrätt, vilket bör vara närmaste tingsrätt där man bor eller företaget har sin verksamhet i SverigeOm konkursen och vad som ingår i konkursen - 1:1 Konkurslagen (KL) säger att all gäldenärens egendom ska tas i beslag i konkursboet för att kunna betala av alla skulder, likväl 3:3 KL säger att all egendom som tillhör gäldenären ska ingå i konkursboet. Detta medför att all egendom som är skriven på AKTIEBOLAGET är det som kan räknas in för att betala skulderna som är hänförda till aktiebolaget. All egendom som finns hos aktiebolaget vid konkursutbrottet ska räknas med i konkursboet. Men även egendom som har funnits men inte finns kvar i aktiebolagets ägo kan räknas med. Detta kallas för återvinning, återvinning kan väckas enligt 4:19 KL av konkursförvaltare eller övriga borgenärer. Återvinning kan göras enligt 4:5 KL, 4:10 KL eller 4:12 KL. Vad gällande din inkråmsöverlåtelse så kan denna potentiellt återvinnas till konkursboet. Detta innebär att konkursförvaltaren har rätt att återta egendom du har sålt, för att sälja denna igen så att dina borgenärer får så stor utdelning från konkursboet som möjligt. Det vanligaste är att återvinning sker med hjälp av 4:10 KL. 4:10 KL är den objektiva återvinningsregeln, varav man enbart kollar på om betalningen eller överlåtelsen var missgynnsam för gäldenärens ekonomiska situation, om betalningen var ordinär och om betalningen i fråga skedde i förtid (inom 3 månader innan konkurs). Man kollar alltid även på nackdelsrekvisitet, det vill säga att betalningen ska ha haft en negativ påverkan för gäldenärens övriga borgenärer. Vid konkurs så är det dock upp till konkursförvaltaren att besluta om återvinning ska genomföras. Hoppas att detta besvarar dina frågor. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en erfaren jurist för att få mer hjälp med dessa frågor och även hjälp med att eventuellt ansöka om konkurs samt hur denna ska skötas. Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid av skuld

2019-11-25 i Preskription
FRÅGA |1994 försattes mitt bolag i konkurs,jag flyttade till Spanien 1997 men,blev inskriven av misstag i Sverige 2003 och då dök det upp en fordran från en bank på 600 000,härrörande till konkursen.Då jag av Skatteverkets misstag blev inskriven 2003 rättades detta till redan 1 mån senare. Jag är fortfarande skriven i Spanien och avser nu att ev återkomma till Sverige igen.Kommer då denna skuld att "dyka upp igen ",det är ju 16 år sedan.Tacksam för svar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden gällande fodringar (skulder) är generellt 10 år om inte det har skett ett preskriptionsavbrott. (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionsavbrott innebär att borgenären väcker talan i domstol om indrivning av skuld, skickar påminnelse om inbetalande av skuld eller att gäldenären gör en amortering eller utfäster annat godkännande av fordran gentemot borgenären (Preskriptionslagen 5 §). Vad innebär detta för dig? Det betyder att din skuld gentemot borgenären skrivs av efter 10 år, räknat från senaste betalningen eller påminnelsen som du har fått. Det betyder att om den påminnelsen du fick 2003 är den senaste, så preskriberades din skuld 2013. Det bör därför, utifrån de omständigheter jag har fått tagit del av, innebära att denna skuld inte är aktuell och inte kommer dyka upp om du flyttar tillbaka till Sverige. Hoppas detta var till hjälp