Vilka rättsliga möjligheter finns när ett företag inte betalar tillbaka ens pengar?

2020-12-06 i Fordringar
FRÅGA |Jag betalade handpenning på 5.000 kr för bilköp (reserverade bilen) och väntade i två dagar tills de sa att bilen kunde hämtas. Vi skrev ett avtal med underskrift av båda parter (eller kvitto?) där det stod att jag betalade handpenningen. När jag kom för att slutföra köpet, var bilen inte redo och företaget verkade inte seriöst så jag beslöt för att inte genomföra köpet och bad att få handpenningen tillbaka. Försäljaren gick med på det muntligt och lovade att chefen skulle göra överföringen senare under kvällen. Jag ville självklart få det skriftligt så han skrev då ett avtal... med hans signatur. Nästa dag har jag inte ännu fått pengarna tillbaka. Han svarar inte på mina sms. Vad kan jag göra?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En första utgångspunkt är att kontakta företaget med dina betalningskrav men eftersom du redan har försökt kontakta chefen utan framgång finns andra rättsliga åtgärder du kan vidta.Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdenNär någon är skyldig en annan pengar finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. En sådan ansökan uppställer tre krav:- att fordran avser pengar- att sista betalningsdatum för fordran har passerat- att fordran är förlikningsbar. I ditt fall gäller fordran pengar i form av en handpenning på 5000 kr. Vidare skriver du att chefen lovade att göra överföringen under kvällen och att du dagen efter inte fått tillbaka pengarna vilket innebär att din fordran är förfallen till betalning. Till sist anses din fordran vara förlikningsbar eftersom ni själva har skriftligt avtalat om att du ska få tillbaka handpenningen. Eftersom samtliga tre krav är uppfyllda i ditt fall kan du ansöka om betalningsföreläggande så att Kronofogden kan hjälpa dig att kräva betalning av företaget (lag om betalningsföreläggande och handräckning 2 § första stycket). Om du har frågor kring hur en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden går till rent praktiskt kan du läsa om det härDu kan skicka in stämningsansökan till tingsrättenEn annan rättslig möjlighet för dig är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor. Där kan du väcka en så kallad fullgörelsetalan vilket innebär en talan som förpliktigar företaget att betala tillbaka dina pengar till dig (rättegångsbalken 13 kap. 1 §).Innan du vidtar dessa rättsliga åtgärder som jag beskrivit ovan kan det vara en bra idé att meddela företaget om att du tänker vidta dessa åtgärder om de inte betalar tillbaka dina pengar. En sådan förvarning skulle kunna göra att företaget väljer att betala tillbaka direkt vilket gör att du inte behöver vidta rättsliga åtgärder. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?

2020-11-19 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har råkat skicka pengar till fel konto via bankbetalningar. Har fått uppgifter från banken men personen i fråga vägrar betala tillbaka. Jag har upprättat en polisanmälan. Hur går jag nu vidare med ärendet?Har råkat skicka fel i två omgångar totalt 14 000 kr. Ska man kontakta en jurist och vad för sorts jurist?Tack på förhand
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att betalningen ska gå återDet problem som du beskriver brukar inom juridiken att kallas för condictio indebiti. När någon felaktigt betalar ut pengar till annan är huvudregeln att betalningen ska gå åter. Ett undantag till detta är bland annat att den som har fört över pengarna egentligen ville göra detta av ren välvilja. Eftersom du skriver att du råkade skicka pengar till fel konto så tolkar jag det som att du inte ville föra över pengar till detta konto utan att det snarare blev fel. Ett annat undantag är om mottagaren var i god tro vid betalningen eller inrättat sig efter betalningen. Det innebär alltså att betalningen inte ska gå åter (till dig) för det fall att mottagaren var omedveten om att betalningen var felaktig och typiskt sett har förbrukat pengarna. Eftersom du skriver att mottagaren vägrar att betala tillbaka tolkar jag det som att du eller i vart fall banken har tagit kontakt med personen vilket gör att denne är medveten om att betalningen är felaktig. Det är däremot väsentligt när denna kontakt gjordes, om det har skett skyndsamt kan inte mottagaren anses vara i god tro. Ett undantag som hör ihop med den precis nämnda är att du som betalare inte får ha varit passiv i ditt sätt att reagera. Det verkar dock som sagt som att du har fått kontakt med mottagaren direkt eller indirekt via banken. Det är lite svårt för mig att säga eftersom jag inte vet exakt hur snabbt mottagaren kontaktades men om detta skedde skyndsamt så gäller huvudregeln om att du har rätt att få tillbaka dina pengar. Hur ska du gå vidare med ärendet?Det är viktigt att nämna att banken inte kan tvinga mottagaren att betala tillbaka pengarna till dig. Du nämner att du har upprättat en polisanmälan men det du annars skulle kunna göra är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt nära där du bor. I stämningsansökan kan du begära att få tillbaka dina pengar. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,