Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA |HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB. För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html ) Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Preskriberad fordran hos brottsoffermyndigheten

2021-03-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har skulder till Brottsoffermyndigheten, som är daterade till 2008 hos KFM. Kan jag hävda preskription på dessa då de är över 10 år gamla, samt att jag ej mig veterligen fått något preskriptions-avbrott?
Aya Alwan |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om preskription regleras i preskriptionslagen. Den normala preskriptionstiden är 10 år, förutsatt att det inte finns någon preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott regleras i 5 §, vilket sker genom att man exempelvis får ett skriftligt krav på betalning eller gör avbetalning av skulden eller på annat sätt erkänner skulden. Det kan också ske genom att man väcker talan om skulden i domstol eller vänder sig till KMF. Varje gång detta sker, så startar preskriptionstiden på nytt igen och det blir alltså 10 år från och med den tidpunkten. Om inget av ovanstående har skett, så är fordran preskriberad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga