Preskriptionstid av fordringar

2021-06-28 i Preskription
FRÅGA |Mitt företag var underleverantör till leverantör till SAAB som gick i konkurs. Leverantören har nu delvis fått betalt, men säger att skulden kan vara preskriberad beroende på att den är för gammal. Jag ser också att preskribering beskrivs i konkurslagen, men saknar tillräcklig kunskap för att göra en bedömning. Vad gäller?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PreskriptionslagenFrågor om preskription av fordringar regleras främst i Preskriptionslagen. Huvudregeln är att de flesta privaträttsliga fordringar preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott har skett. (1 § Preskriptionslagen). Hur ett preskriptionsavbrott sker framgår av samma lag (5 § Preskriptionslagen).KonkurslagenDet finns även vissa speciella preskriptionstider i exempelvis konkurslagen. En borgenär kan få rätt att ta del av ett konkursbos utdelning. Men om borgenären inte gör anspråk på sin rätt till utdelningen förfaller/preskriberas rätten till utdelning från konkursboet inom två år räknat från en viss tidpunkt (11 kap. 12 § Konkurslagen).SvarAv det som framgår av din fråga så anser jag att det verkar som att ni har en fordran på en leverantör som inte har gått i konkurs. Om leverantören som ni har en fordran på inte gått i konkurs, bör konkurslagen inte vara aktuell gällande fordran. Istället bör en preskriptionstid på tio år enligt Preskriptionslagen vara den relevanta preskriptionstiden i ert fall. Om jag tolkat frågan fel och det är leverantören som ni har en fordran på som gått i konkurs är det istället konkurslagen som är den lagstiftning som gäller i ert fall. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur kan man driva in en privat skuld?

2021-03-28 i Skuld
FRÅGA |Hej har en son som lånat ut en stor summa pengar, till en annan ,de har skrivit kontrakt.Han skulle betala 1 summa varje månad, men har nu inte gjort det på ett antal gånger. Skyller på det mesta varför det inte betalas tillbaka.Hur går vi till väga, för att han ska få sina pengar?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Betalningsföreläggande hos kronofogdenOm din son har uttömt alla möjliga sätt att lösa betalningen av skulden privat, så kan din son vända sig till kronofogden för ett betalningsföreläggande. För att få ett betalningsföreläggande kan din son behöva bevisa att det faktiskt finns en skuld och att betalning av skulden har förfallit. I ert fall, då din son har ett kontrakt gällande skulden och du uppger att betalningarna har förfallit flera gånger, borde det inte vara några problem med att ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan ansöka genom att fylla i en blankett om Ansökan om betalningsföreläggande eller ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida.Efter en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den din son vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det fungerar som ett bevis på att brevet har kommit fram till den er son anser är skyldig honom pengar. Efter delgivningen av brevet kan flera saker hända beroende på hur personen som är skyldig din son pengar agerar:Situation 1. Personen betalar till din son. Blir hela skulden betald bör du ta tillbaka din ansökan. Det gör man via mejl eller per brev samma dag som betalningen sker. Även om bara en del av skulden betalas bör din son meddela kronofogden om detta.Situation 2. Personen invänder mot kravet från din son. Din son behöver då ta ställning till om att fortsätta driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej, skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja, tar domstolen över ärendet. Din son kan då behöva betalar en avgift till domstolen, 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift domstolen tar ut beror på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas.Situation 3. Personen säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar vi ett beslut: ett utslag som säger att personen ska betala vad du begärt. Följande alternativ kan därefter ske:Personen som ska betala kan invända och begära återvinning. Det innebär att ärendet tas över av domstol och att din son kan behöva betala en avgift. Om din son inte betalar avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller.Din son kan begära att utslaget ska verkställas. Det innebär att kronofogden först gör en utredning för att se om den som ska betala har tillgångar. Om personen saknar tillgångar riskerar din son att inte få betalt. Huvudregeln är dock att utslaget går vidare till utmätning och att din son därefter får betalt.Potentiella kostnader för betalningsföreläggandeKostnaden för att ansöka om ett betalningsföreläggande är 300 kr. Men den kostnaden kan ni begära ersättning för i ansökan. Om ni får ett beslut om betalningsföreläggande kan det även tillkomma kostnad på 600 kr från kronofogden gällande indrivning av skulden. I första hand kommer dock kronofogden försöka att ta ut avgiften på 600 kr från personen som har skulden. Preskriptionstid för privata skulderEtt potentiellt preskription av skulden är något som ni bör undvika. En privat skuld preskriberas som huvudregel efter tio år, 2 § Preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid om personen din son lånat ut pengar till inte har erkänt skulden eller, din son ska inte har avbrutit preskriptionstiden. För vidare läsning om preskription rekommenderar jag er att besöka kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det någon skillnad på ett utsökningsmål och ett utmätningsmål?

2021-05-18 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej! Är det någon skillnad på ett "utsökningsmål" och ett "utmätningsmål" – eller är det bara olika termer för samma sak? Jag är med på skillnaden mellan "utsökning" och "utmätning" men undrar alltså just om det rör sig om olika måltyper eller inte.Tack på förhand :-)
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarAtt man lägger till ordet "mål" i begreppen borde inte innebära annat än att det är ett pågående ärende om utsökning eller utmätning. Om du förstår skillnaden mellan utsökning och utmätning har du troligen bra koll på vad de olika "målen" handlar om. Kortfattat kan det konstateras att utsökning är ett mer omfattande begrepp än utmätning. Ett utsökningsmål borde vara ett ärende som handlar om utsökning av något. Utmätningsmål är ett mer specificerat ärende och inte ett lika omfattande begrepp som begreppet utsökningsmål. Sammanfattningsvis ligger dock båda begreppen nära varandra i sin innebörd. UtsökningEnligt kronofogden är utsökning alla de åtgärder som Kronofogden gör med stöd av Utsökningsbalken, vilket exempelvis kan vara att driva in pengar och återlämna egendom.UtmätningEnligt kronofogden betyder utmätning att det har beslutats att en skuld ska betalas genom att till exempel en bil eller del av en lön, ska användas för att betala skulden. Övrig informationOm du har mer frågor gällande utsökning och utmätning kan jag även rekommendera dig att kolla in kronofogdemyndighetens hemsida och du kan även ställa frågor till dem direkt, då de har en serviceskyldighet gentemot allmänheten, 6 § Förvaltningslagen.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Vad är preskriptionstiden för en revers?

2020-11-03 i Preskription
FRÅGA |Min bror har inte betalat en revers till våra föräldrar från när han övertog gården. Nu är föräldrarna borta och min bror säger att det är preskriberat eftersom det är mer än tio år sedan.Är det så? Kan man inte behöva betala tillbaka en revers?Nyfiken på svar
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En revers är samma sak som ett skuldebrev, vilka regleras i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld och i skuldebrevet bör det bland annat framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. PreskriptionstidenDet finns lite olika preskriptionstider beroende på vilken skuld det är fråga om men för ett lån till en privatperson är den allmänna preskriptionstiden 10 år, vilket verkar vara den aktuella preskriptionstiden i ditt fall, (2 § Preskriptionslagen). Viktigt att tänka på dock är att det ska ha gått 10 år sedan senaste preskriptionsavbrottet, alltså tiden behöver inte endast räknas från när dina föräldrar utfärdade reversen. Ett preskriptionsavbrott kan t.ex. vara att gäldenären (din bror) betalt av en del av skulden eller att din bror blivit påmind av dina föräldrar vid ett senare tillfälle att han skulle betala av reversen. Om ett preskriptionsavbrott skett ska det gått 10 år från när detta skedd för att reversen ska ha blivit preskriberad. Om det inte har skett något preskriptionsavbrott eller det det inte går att bevisa att detta har skett, ska reversen anses vara preskriberad och det finns då inte längre en skyldighet för din bror att betala reversen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,