​Kronofogden och Skadestånd

2020-08-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |För fyra år sedan vart jag misshandlad och fick skadestånd som jag aldrig sett röken av. Får kronofogden ta pengar som helt klart är skadestånd? Vad kan jag göra nu för att få tillbaka dom?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du tror att Kronofogden har utmätt ditt skadestånd, och du funderar på om detta är möjligt och lagligt. Tillämplig lag för din fråga är främst utsökningsbalken (UB). Utmätning av skadeståndKronofogden får inte utmäta all typ av egendom, det krävs att den är rättsligt utmätningsbar (4 kap. 1 § UB) . Huvudregeln är att skadestånd med anledning av personskada inte får utmätas innan skadeståndet har betalats ut till dig. Därefter får skadeståndet i regel utmätas, med vissa undantag (5 kap. 1 § och 7 § UB)Kronofogden har rätt att utmäta skadeståndet om det är blandat med övriga tillgångar, således ej avskiljt från andra likvida medel. Det går därmed inte att göra en bedömning av vad som är pengarna från skadeståndet och övriga pengar, så som lön och liknande. Ett tips är således att behålla pengarna som härstammar från skadeståndet på ett enskilt konto, separat från dina övriga likvida medel. Det kan således vara detta som har hänt dig, att kronofogden har utmätt ditt skadestånd eftersom den icke var separerad. Det finns däremot praxis från Hovrätten som visar på att det i dessa situationer ställs betydligt lägre krav på privatpersoner angående att hålla skadeståndet avskiljt (RH 2009:57). Detta bygger på att skadestånd från en personskada har en väldigt personlig prägel samt att privatpersoner oftast enbart har ett bankkonto där alla medel hamnar. En viktig faktor är även hur lång tid som har förflutit från utbetalning av skadestånd till utmätning av skadeståndet. Det blir svårt att bevisa vad som är skadeståndet om det har gått alldeles för lång tid, och andra medel har flutit in på samma konto. Du bör höra av dig till Kronofogden för att höra mer om ditt specifika ärende. Men jag hoppas att du fått lite vägledning och svar på din fråga!Vänliga hälsningar,