Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

2020-09-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej har en hyresgäst som ej betalt hyran på 6mån. Har skickat uppsägning rekommenderat brev vill sälja huset vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden som är väl 3månader
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad du kan göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden. I så fall kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig (1 §, lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kan hjälpa digOm hyresgästen inte flyttar ut efter uppsägningstiden kan du ansöka om s.k. "vanlig handräckning" hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då att se till att hyresgästen vräkas (avhysas) från lägenheten. Det innebär helt enkelt att kronofogdemyndigheten kommer och flyttar personen från lägenheten, när hen inte har rätt att bo kvar (3 §, 1 stycket, 1 p., lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Hur du kan gå vidare med din frågaDu kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Hur länge måste man vänta på att få en faktura på utfört arbete?

2020-07-18 i Preskription
FRÅGA |Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du avvaktar en faktura för utfört arbete. Därför antar jag att du och hantverkaren är överens om att ni har ett giltigt avtal, samt att ni är överens om beloppet du ska betala.Hur länge måste man vänta på att få en faktura av hantverkare på utfört arbete?Hantverkaren förlorar rätten att kräva betalt om hen väntar för länge (preskriptionslagen 8 §).I nedanstående svar förklarar jag vad som gäller specifikt för dig.Det framgår inte av frågan huruvida du har köpt tjänsten (arbetet hantverkaren har utfört) i egenskap av privatperson eller näringsidkare (företag). Jag antar att du har köpt tjänsten som privatperson.När en privatperson köper något av ett företag preskriberas skulden efter tre år. Att skulden preskriberas betyder att man (hantverkaren) inte längre kan kräva betalning. I din situation förlorar hantverkaren alltså rätten att kräva betalning tre år efter arbetet blev utfört. Om du har köpt tjänsten i egenskap av näringsidkare är tidsgränsen istället tio år (preskriptionslagen 2 §).Tidsgränsen kan i vissa fall förlängas. Ifall du talar om för hantverkaren att hen har rätt att kräva betalning, kommer tiden istället att räknas från den dagen. Detta kallas preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott kan även ske om du betalar en del av skulden till hantverkaren (preskriptionslagens 5 §).Därför bör du helt enkelt avvakta vad som kommer att ske. Om hantverkaren väntar så pass länge att skulden har preskriberats, har hen förlorat rätten att få betalning. Annars ska du förstås betala enligt ert avtal.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänliga hälsningar,

Jag blev lurad att ta lån, måste jag betala?

2020-08-21 i Skuld
FRÅGA |Blev lurad att ta ett lån i mitt namn av min före detta. Kan jag juridiskt kräva av honom att betala hälften
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr har du ingen rätt att tvinga din före detta att betala hälften av lånet. Lånet står i ditt namn, så du är skyldig att betala av lånet.Det framgår inte av frågan hur du blev lurad, eller om lånet har överlåtits mellan olika borgenärer. Därför antar jag att det rör sig om lindrigt tvång. Jag antar vidare att långivaren inte har överlåtit sin fordran på dig till någon annan.Du har undertecknat en rättshandling (lånet). Utifrån din fråga kan rättshandlingen vara framkallat genom lindrigt tvång (till exempel när man utsätter någon för icke-allvarliga hot). Lånet är endast ogiltigt om långivaren själv utövade tvånget, eller om hen insåg eller borde inse att du blev utsatt för lindrigt tvång av din förre detta. Om långivaren inte insåg/borde inse denna omständighet, måste du betala enligt ert avtal (29 § avtalslagen).Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,