Om hyresgästen vägrar flytta ut

2021-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Min pappa har avlidit hösten -20 och har uthyrning i sin bostad. Hyresgästen blev uppsagd under hösten -20 muntligt. Har även blivit uppsagd i december -20 via rekommenderat brev, med mottagningsbevis, som hyresgästen inte hämtade ut. I uppsägningen fick hen 3 månaders uppsägningstid fram till sista mars. Vad kan göras om hen vägrar att flytta inom utsatt tid?Tacksam för svar!
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hyresgästen har inte rätt att bo kvar Det låter som att det rör sig om uthyrning av privat bostad. Förutsatt att din pappa inte hyrde ut mer än en bostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad före reglerna i hyreslagen (det vill säga 12 kap. jordabalken). I så fall har hyresgästen som utgångspunkt ingen rätt att förlänga hyresavtalet (3 § tredje stycket). Den lagen har inga särskilda regler om uppsägning utöver uppsägningstiden, och då gäller de vanliga reglerna i hyreslagen (1 § andra stycket). Att skicka uppsägningen med rekommenderat brev innebär att uppsägningen anses delgiven när brevet lämnats in till posten (8 § fjärde stycket, hyreslagen). Uppsägningstiden började alltså löpa, även om hyresgästen inte hämtat ut uppsägningen. Vad kan göras? Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning och avhysning återfinns specifikt i 3 § första punkten), där du begär att hyresgästen ska avhysas. Du hittar blanketten och mer information om vad den ska innehålla här på kronofogdemyndighetens hemsida. Exempelvis kan du behöva kontakta socialnämnden, och inkludera bevis om detta. Ansökan till kronofogdemyndigheten kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till hyresgästen (25 §). Om denne då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte längre behövs. Om hyresgästen inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att hyresgästen ska göra som du begärt (42 §). Gör denne ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska hyresgästen betala denna (46 §), men om denne inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om hyresgästen inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

F.d. sambo lämnar inte tillbaka nyckeln och hämtar inte sina saker

2020-11-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan.Jag och min sambo har valt att gå isär. Vad innebär det om min ex sambo inte hämtar sina grejer eller ger nyckeln till min bostad. Jag flyttar även ifrån min bostad om en månad. Sen har det hänt en grej på vägen som inte är okej. Hon hittade en lägenhet via soc då hon ej har någon inkomst. Soc står inte för första hyran. Så jag var snäll och gav henne pengar för hyran, men det visade sig att hon lagt pengar på sina skulder istället. Så jag betalade hyran själv åt henne så hon och hennes dotter inte skulle bli hemlösa. Men nu som sagt så vägrar hon hämta sina saker och överlämna mina nycklar. Så hur ska jag gå till väga och vad är det som gäller?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få hjälp av kronofogdemyndigheten Om du och din f.d. sambo inte kan komma överens kan du vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning återfinns specifikt i 3 §), där du begär att återfå din nyckel och att din f.d. sambo tar bort sina saker från din bostad. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till din f.d. sambo (25 §). Om hon då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte behövs längre. Om hon inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att din f.d. sambo ska göra som du begärt (42 §). Gör hon ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska din f.d. sambo betala denna (46 §), men om hon inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om din f.d. sambo inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Jag rekommenderar att du söker hjälp hos kronofogdemyndigheten på detta sätt om din f.d. sambo fortsätter att inte samarbeta med dig, och inte exempelvis försöker göra dig av med din f.d. sambos grejer på egen hand. Skulle du göra det riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Om din f.d. sambo inte lämnar tillbaka din egendom kan det innebära att hon istället gör sig skyldig till olovligt förfogande, så det är förstås i bådas intresse att komma överens. Angående pengarna du nämnerDet framgår inte vad exakt du undrar kring pengarna du nämner. Du säger att den första betalningen var en gåva. Avtal om gåvor är realavtal och är med andra ord inte bindande förrän de realiseras, om man inte gjort ett gåvobrev (1 § gåvolagen). Om du exempelvis menar att den första betalningen var en gåva med villkoret att pengarna skulle användas till hennes hyra, torde ett sådant villkor därmed tyvärr inte vara bindande utan ett gåvobrev. Den andra betalningen skulle eventuellt kunna anses vara ett lån, men utan mer information kan jag inte säga något med säkerhet. Högsta domstolen har behandlat när en betalning ska antas vara en gåva eller ett lån, och hur ett samboförhållandet kan påverka detta (bl.a. NJA 2014 s. 364, och NJA 2019 s. 23). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

F.d. sambo hämtar inte sina saker

2021-01-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag undrar ang sambolagen. Min fd sambo flyttade ut för 2,5 år sedan. Han lämnade jättemycket saker i mitt lgh-förråd. Efter att ha försökt få honom att hämta sina saker i 2 år skrev jag att han fick till en viss månad på sig att hämta sina saker, efter den tidsfristen slängs, säljs eller skänks det bort. Han svarade "Ok" på det. Nu 8 månader efter tidsfristen jag gav honom la jag ut några verktyg på annons, varpå han smsade och frågade om jag säljer hans saker. Efter 2,5 år, kan han fortfarande hävda att det är hans saker när jag flera gånger bett honom hämta samt gett tidsfrist? Han har inte visat något intresse av sakerna under hela tiden. Sambolagen säger att bodelning ska begäras inom ett år. Inne i lgh delade vi upp allt innan han flyttade ut. Lgh (hyres) står på mig och jag bodde här 1 år innan han flyttade in.Jag tog bort annonserna när han sa att han kan ordna att hämta de inom en vecka men sedan måste det bort. Jag har inte kunnat använda mitt förråd på 2,5 år och har 2 barn med. Måste kunna förvara cyklar, sparkcyklar, säsongskläder, julpynt osv osv.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambolagen reglerar endast äganderätten Ni verkar på det klara med att sakerna i fråga som utgångspunkt tillhör honom. Att fristen inom vilken en bodelning ska begäras har löpt ut har därför ingen betydelse. Bodelningen skulle nämligen bara reglera vem som äger vad, och det var ni ju redan överens om. Han kan fortfarande hävda att det är hans saker, trots att han underlåtit att hämta dem som ni kommit överens om, men det finns lösningar för en sådan här situation. Du kan få hjälp av kronofogdemyndighetenJag rekommenderar att du söker hjälp hos kronofogdemyndigheten om din f.d. sambo fortsätter att inte samarbeta med dig, och inte gör ett nytt försök att göra dig av med din f.d. sambos saker på egen hand. Skulle du göra det riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Det brottet tar just sikte på situationen när man har besittning över saker som någon annan har äganderätten till, och man förstör, säljer eller på annat sätt hindrar ägaren från att utöva sin äganderätt. Att han godtog det du sa om att du skulle göra dig av med sakerna om han inte hämtade dem inom viss tid kan visserligen tyda på att han samtyckt och att det därmed inte skulle vara olovligt, men det står klart att han inte längre samtycker. Det bästa är alltså att lösa det via kronofogdemyndigheten. Hur går det till? Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning återfinns specifikt i 3 §), där du begär att din f.d. sambo tar bort sina saker från ditt förråd. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till din f.d. sambo (25 §). Om han då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte behövs längre. Om han inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att din f.d. sambo ska göra som du begärt (42 §). Gör han ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska din f.d. sambo betala denna (46 §), men om han inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om din f.d. sambo inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,