Kan hela skatteåterbäringen utmätas?

2021-04-29 i Utmätning
FRÅGA |hej kronofogden tog min skatteåterbäring på ca 50tkr!p g a har skulder hos kronofogden a ca 1 mkr. Men privat har jag inga! pengar, bara andra skulder. Vad ska man betala hyran o mat med? Kan de verkligen ta hela återbäringen? finns inget minimibelopp man får behålla för mat och hyra?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan så vill du veta om Kronofogden kan ta hela skatteåterbäringen eller om du har rätt att behålla en del. Svaret till detta hittar vi i utsökningsbalken (UB) och skatteförfarandelagen (SFL).Vad utmätsDen egendom som i första hand ska utmätas är tillgångar som kan utmätas med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta innebär att Kronofogden i första hand utmäter pengar om det finns. BeneficiereglernaKronofogden får dock inte utmäta alla gäldenärens tillgångar på grund av beneficiereglerna. Dessa regler innebär att gäldenären har rätt att behålla pengar och tillgångar som behövs för att gäldenären ska kunna försörja sig själv och sin familj (5:1 och 5:2 UB). Utmätning av skatteåterbäringNär det gäller skatteåterbäringen gäller dock inte beneficiereglerna (71 kap. 3 § 2 stycket SFL). Detta innebär att kronofogden har rätt att utmäta hela skatteåterbäringen utan att hindras av bestämmelserna i 5 kap. 1-2 § UB. Du kan även läsa mer om detta på Kronofogdens hemsida här.SammanfattningNär Kronofogden utmäter egendom ska det i första hand göras i tillgångar med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären. Gäldenären har dock som huvudregel rätt att behålla pengar och tillgångar som är nödvändiga för försörjning av sig själv familj enligt beneficiereglerna. Skatteåterbäringen ingår dock inte i dessa regler och kronofogden har därför rätt att utmäta hela beloppet.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon ny fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning