Måste jag svara på ett förlikningserbjudande som skickats pga påstådd fildelning?

2018-05-22 i Fordringar
FRÅGA |Hejsan. Jag har fått ett brev från Ramberg advokater där det står att mitt internetabonnemang har använts för olovlig fildelning och där erbjuds jag va en förlikning på 8500 kr,detta måste jag betala inom 20 dagar annars så skulle de överväga att gå vidare..Som jag har förstått det är det ett antal personer som fått liknande brev.Har även sökt och en del säger att man inte skall göra något och vissa säger att man skall svara advokat firman och bestrida brevet så man inte får betalningskrav från något inkassoföretag eller kronofogden.Jag ställer mig frågande hur jag ska agera i situationen.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du behöver inte göra nånting. Som sagt rör det sig bara om ett förlikningserbjudande, och inte en faktura. Skulle advokatfirman påstå att du är skyldig att betala en summa och vända sig till ett inkassoföretag eller liknande är det bara att bestrida fakturan. Därmed kommer de behöva ta det till domstol för att kunna fastställa huruvida du är skyldig att betala eller inte. Det finns dock ingen poäng att i betala den summan de kräver i förlikning. Skulle de mot all förmodan ta det till domstol (vilket är ovanligt), kan du först i det skedet fundera över förlikningserbjudandet beroende på deras bevisläge och summan de faktiskt begär.Vänligen

När inträder preskription?

2018-05-15 i Fordringar
FRÅGA |Vid vattenskador i sitt hus hyrde min bror en container för 12år sen. Han har inte fått något faktura på alla dessa år. Nu tog min bror kontakt med han som hyrde ut containern och han vill ha 40000:-för den, till saken hör att det var en begagnad container.
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Jag presumerar att din bror hyrde containern i egenskap av konsument och inte som näringsidkare. Huvudregeln gällande fordringar är att dessa är giltiga i 10 år, Preskriptionslagen 2 § 1 st. Då din bror är att anse som konsument, görs dock ett undantag från regeln om 10 år. I Preskriptionslagen 2 § 2 st. framgår det att fordran preskriberas efter 3 år. Således behöver inte din bror betala dessa 40 tusen kronor. Hade din bror varit näringsidkare hade han fortfarande inte behövt betala, då det har gått mer än 10 år.Preskriptionstiden "börjar om" i vissa fall. Detta är om din bror,1. Har exempelvis betalat en del av fordran,2. Om han fått ett skriftligt påminnelse om att fordran fortfarande gäller,3. Om borgenären (näringsidkaren) väckt talan i domstolen eller genom annan form. Alla dessa undantag återfinns i Preskriptionslagen 5 §. Utifrån din fråga verkar din bror inte ha blivit påmind om fordran på något sätt. Således är skulden preskriberad. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ser betalningsansvaret mellan medlåntagare ut?

2018-05-11 i Fordringar
FRÅGA |HejEn god vän har mot bättre vetande gått med på att bli medkredittagare för ett lån som en arbetskamrat tagit. Lånet är taget av ett av dessa kreditbolag med ockerränta. Det är två st medkredittagare på lånet.Min fråga är: om nu låntagaren inte kan betala delas skulden mellan medkredittagare då?Om en av medkredittagare inte heller kan betala får den kvarvarande hela skulden då?Jag skrev att min vän gick med på detta mot bättre vetande eftersom min vän har bristande kunskaper i svenska.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som medlåntagare, eller medkredittagare, är man i allmänhet solidariskt betalningsansvarig för skulden tillsammans med låntagaren. Det innebär att medlåntagaren har samma ansvar för skulden som låntagaren själv. Är det fråga om flera medlåntagare gäller samma regler. Det innebär att om låntagaren inte kan betala skulden, kreditgivaren kan kräva betalning av båda medlåntagarna. Skulle någon av medlåntagarna vara oförmögen att betala, kan fordringsägaren kräva den andre medlåntagaren på betalning för skulden. Det är därför väldigt viktigt att vara medveten om sina skyldigheter som medlåntagare innan man bestämmer sig för att skriva under.Med vänlig hälsning, Simon Wikström

Har blivit ID-kapad och säljaren kräver betalning, vad gör vi?

2018-05-03 i Fordringar
FRÅGA |Min son 19 år har blivit id-kapad o anklagad för uttag av 3 telefoner. Nu kräver Tele 2 betalning. Det är polisanmält men de anser i alla fall att han är betalningsansvarig. Vad kan vi göra?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! BROTTETDet din son blivit utsatt för är brottsligt och kallas "olovlig identitetsanvändning" enligt 4 kap 6a § brottsbalken (BrB). Det innebär att någon använder din sons personnummer för att i detta fall beställa/köpa och hämta ut telefoner. BETALNINGEN Ni har gjort helt rätt i att polisanmäla händelsen och nu rekommenderar jag att ni kontaktar Tele 2 och berättar vad som hänt. Ni bör inte betala fakturan utan bestrida den. En fundering jag har är om din son förlorat sitt ID-kort och om personen som tagit ut telefonerna då använt sig av detta när de hämtat ut telefonerna. Det är i så fall viktigt att din son förlustanmäler ID-kortet samt tar kontakt med Tele 2 för att få reda på från vilken fysisk butik man hämtat ut telefonerna. Förhoppningsvis finns det kameraövervakning som gör att polisen kan ta del av denna och eventuellt se vem gärningspersonen är. Vanligtvis och förhoppningsvis så "stoppar" Tele 2 betalningskravet gentemot din son och han blir inte skyldig för betalningen. Din son bör spara eventuella dokument, polisanmälan etc. för att styrka sin sak. Ett annat tips är att din vän spärrar sitt personnummer hos kreditupplysningsföretag, exempelvis UC, så din son inte blir utsatt för ytterligare "ID-kapningar" på internet. Spärren kan man själv välja hur länge den ska ligga. Läs mer HÄR om ett utförligare svar angående betalningsansvar för felaktiga fakturor. SAMMANTAGET Viktigast är att polisanmäla, vilket ni redan gjort, bra! Sedan är det viktigt att ni kontaktar Tele 2 och berättar att din son blivit utsatt för "ID-kapning" och att det inte är han som hämtat ut telefonerna. Det är bra om man har polisanmälan och dess diarienummer tillgängligt så att Tele 2 kan ta del av de uppgifterna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bevisbörda i fordringsmål

2018-05-21 i Fordringar
FRÅGA |Ett postorderföretag påstår att jag har obetalda fakturor hos dem från 2013 och 2014. jag har bett om specificerad räkning då jag har samtliga fakturor från dem samlade och de är betalda i tid. De påstår att de inte kan specificera vad fakturan gäller, enbart att det rör sig om ngn returavgift. Jag har inte erhållit vare sig andra fakturor, ej heller påminnelsefakturor utöver dem jag betalt. Jag har bestridit betalningskrav tills de kan specificera, jag anser inte att det är mitt problem att de har tekniska problem att gå så långt tbx i tiden. Fakturanumren de anger stämmer ej med de fakturorna jag redan har betalat. Senaste köp hos dem var 2014. Har de rätt att kräva mig på denna avgift? Det handlar om 98 kr men de har inte fakturerat mig. Jag betalar alltid mina räkningar, i de fallen jag är sen betalar jag påmminelseavgift. Har aldrig haft en betalningsanmärkning.Vad är korrekt förfarande i denna fråga?Tacksam för svarVänliga hälsningar
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bolaget har ingen rätt att kräva dig på betalningEnligt allmänna bevisregler (se t.ex fallet NJA 2009 s. 64) har borgenären bevisbördan för att en fordran existerar. Det är alltså upp till postorderföretaget att bevisa att du står i skuld till dem. Det betyder så klart också att du inte behöver bevisa att du inte har någon skuld till bolaget. Vad som händer hädanefter är upp till bolagetEn tid efter att en faktura förfaller till betalning säljs fordringen ofta till ett inkassobolag. Inkassobolaget blir då din nya (påstådda) borgenär och hamnar i samma sits som postorderföretaget, de måste bevisa att skulden finns. Borgenären kan också ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som informerar dig om den påstådda skulden. Bestrider du återigen skulden måste borgenären försöka driva in den vid domstol. Även i domstolen har borgenären bevisbördan.Jag vill tilläga att det är osannolikt att bolaget kommer att ansöka om betalningsföreläggande eftersom det kostar tre gånger så mycket som den påstådda skulden.Dessutom kan fordringen vara preskriberadLåt oss anta att skulden är riktig. Om du handlat med företaget i egenskap av konsument (dvs för huvudsakligen enskilt bruk) preskriberas fordringen efter tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Är det först nu, mer än tre år senare, som bolaget framställer sitt betalningskrav? I sådana fall är det för sent, och de kan inte kräva dig på betalning även om de kan bevisa skuldens riktighet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Får en privatperson kräva mig på pengar?

2018-05-13 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har ett problem med att en privat person kräver mig på pengar. Och jag vet inte om han har rättslig rätt att kräva mig på det. Det är därför jag nu vänder mig till er, så jag vet vad jag har rätt till.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att en privatperson kräver dig på pengar, och undrar om personen har rätt att göra det. Du ger inte så mycket information gällande omständigheterna. En viktig princip inom juridiken är att avtal ska hållas. Om personen t.ex. har lånat ut pengar till dig och du inte har betalat tillbaka vill personen troligen få sina pengar tillbaka, och har rätt att få det. Det framgår inte riktigt av din fråga, men jag förmodar att personen har gått direkt till dig och krävt dig på pengar, men ett möjligt scenario är att personen ifråga har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden, se mer information här. Bevisbördan ligger dock på den som vill ha betalt, och om det inte finns något skuldebrev eller annat avtal kan det bli svårt att bevisa. Om du inte är skyldig personen pengar har han eller hon givetvis inte rätt att kräva dig på pengar. Om du är skyldig personen pengar, men han eller hon exempelvis hotar dig är det givetvis inte tillåtet. I så fall rekommenderar jag att du vänder dig till polisen. Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag att du ringer Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Medlåntagare

2018-05-09 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag tog ett blancolån med pappa som medlåntagare. Nu har jag gått i personlig konkurs och klarar inte av att betala. Har min pappa skyldighet att betala på lånet istället för mig trots att jag är huvudlåntagare och spenderat pengarna?
Emma Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När din pappa skriver sig som medlåntagare så blir han skyldig att betala skulden om du inte kan göra det. (Handelsbalken 10 kap 9§) Eftersom du har gått i personlig konkurs så kommer företaget som du lånat pengar av kräva din pappa på summan och då är han skyldig att betala, sen så kan din pappa i sin tur kräva dig på summan. Att det är du som har spenderat pengarna och är huvudlåntagare spelar ingen roll då din pappa har skrivit på blancolånet som om det vore hans eget. Hoppas det var svar på din fråga!

Kan jag bestrida en faktura och vad händer om jag gör det?

2018-05-03 i Fordringar
FRÅGA |Jag har flyttat ut ur hyresrätt och vid besiktningen konstateras några fettfläckar på tapeten bredvid spisen. Jag är den första hyresgästen efter att huset byggdes. Besiktaren konstaterar att detta problem finns i alla lägenheter, man valde en icke avtorkbar tapet, så utflyttande hyresgäst måste byta 3 tapetvåder (och då till en avtorkbar tapet). Jag fick tydligt muntligt besked att det skulle kosta 1200 kr och jag skrev på besiktningsprotokoll där det står att hg bekostar omtapetsering av 3 våder för 1200 kr + moms. Jag har nu fått en faktura på 1900 kr, ca 1600 kr + moms. Detta är ju mer än jag har skrivit under på. Kan jag bestrida fakturan och endast gå med på att betala 1200 kr + moms? Jag fick en scannad kopia av besiktningsprotokollet.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du bestrida fakturan?Ja, det kan du göra med hänvisning att det inte är den överenskomna summan. I ditt bestridande kan du även förklara att du är villig att betala den överenskomna summan för att se om de accepterar det eller ej.Vad ska du göra?Det du kan göra är att betala den del av fakturan du tycker är korrekt för att bestrida den överskjutande delen.Vad händer om du bestrider fakturan?Det som kan hända är att företaget går med på ditt förslag eller att de motsätter sig ditt förslag. Om de motsätter sig förslaget kan de skicka fler fakturor, som du i din tur får fortsätta bestrida. De kan även sälja vidare fordran till ett inkassobolag eller gå vidare till kronofogden. Om de går vidare till kronofogden kan du även då bestrida och från den dagen du bestrider kronofogdens krav har företaget fyra veckor på sig att väcka talan i tingsrätt för att målet inte ska avskrivas, 34 & 37 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning.