Beräkning av preskriptionstid

2018-01-08 i Preskription
FRÅGA |Hur räknar man tio år när det gäller preskriptionstid för faktura? Är det kalenderår eller från datum då tjänsten utfördes? Ex. om tjänsten utfördes 1 maj 2008 är det då preskriberat 1 maj 2018?"Preskriptionstid2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten..."
|Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstider räknas från det datum en fordran uppkommer, enligt 2 § preskriptionslagen (jag länkar den för att underlätta för andra som läser detta svar). Uppkommer en fordran med tio års preskriptionstid 1 maj 2008 preskriberas den alltså vid utgången av 1 maj 2018. Notera att en fordran inte behöver tillkomma den dag en tjänst utförs, om tjänsten föregåtts av till exempel ett avtal.Med vänlig hälsning

Är min skuld kvar även om långivaren inte hört av sig på tre år?

2017-12-27 i Preskription
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar över en sak. Jag befann mig i en mycket svår ekonomisk situation 2013-15.Under dessa år förföll ett antal lån. Det finns dock en risk att det kan finnas skulder som står som obetalda. Men grejen är att ingen har hört av sig senaste 3 åren. Behöver jag oroa mig?Jag vet att det är skillnad på ett enkelt och löpande skuldebrev. Vilket det än gäller, behöver inte bolagen höra av sig under 1-10 år? Räntan blir ju otroligt hög under den är perioden och det är ju ingenting man accepterar hur lätt som helst om bolaget vägrat svara eller gått i konkurs under den här perioden. /Sami
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du säger preskriberas en skuld efter tio år om borgenären (långivaren) varit passiv gentemot gäldenären (låntagaren) under hela perioden. Det innebär att om borgenären inte meddelar dig på något sätt och påminner om skulden, att denne går i konkurs eller att du inte delbetalar skulden, preskriberas skulden (se 2 § och 5 § preskriptionslagen). Ett bolag kan alltså höra av sig efter nio år med rätt att kräva att skulden ska betalas. Efter att tio år passerat från det att skulden uppstod är det dock för sent för bolaget.Visserligen kan räntan bli mycket hög under den tiden, men så länge bolaget håller sig inom tioårsgränsen har det rätt att kräva dig på skulden och räntan. Långivaren är inte skyldig att svara sin låntagares meddelanden. Så om du vill bli av med dina skulder kan du antingen vänta ut i tio år men riskera hög räntekostnad, eller betala i sedvanlig ordning. Som svar på din fråga behöver du alltså "oroa dig". Skulderna är kvar. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

CSN lån kan preskriberas

2017-11-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag är bosatt i England och efter att betalat en viss del av summan har inte betalat mitt CSN lån 6 år. Personliga problem led mig till att ignorera brev etc från CSN. Lånet har nu gått via High Court. Jag sökte råd från debt advisor här i England som sa att skulden kunde möjligen bli avskriven om man inte har kommunicerat med CSN efter några år. Stämmer det. Tacksam för era råd.
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga!Ett CSN lån kan preskriberas 25 år efter tillkomst enligt 6 kap. 12 § studiestödslagen. Det innebär att CSN förlorar rätten att kräva tillbaka lånet 8 § preskriptionslagen. För varje gång en preskriptionstid avbryts löper en ny preskriptionstid enligt 6 § preskriptionslagen. Preskriptionsavbrott sker genom nämnda förutsättningar i lag, se 5 § preskriptionslagen. Som jag uppfattat din fråga har CSN sänt dig krav på återbetalning under dem här 6 åren som gått varför preskriptionsavbrott skett enligt 5 § punkt 2 preskriptionslagen. Det finns inga begränsningar på hur många gånger tiden för preskription kan avbrytas och det spelar heller ingen roll om du nu väljer att ignorera breven. Sammanfattning Ett CSN lån kan preskriberas under förutsättning att CSN inte krävt tillbaka lånet under 25 år. För varje gång CSN sänder krav på återbetalning sker ett preskriptionsavbrott varför en ny tid börjar löpa. Att man inte kommunicerat med CSN har dessvärre ingen betydelse så länge den sänt krav på att du ska betala tillbaka skulden.Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar!

Preskription på fordran

2017-11-28 i Preskription
FRÅGA |Har fått en fordran på en räkning som skulle betalats för tre år sedan.Idag kom fordran ihop med inkassokrav.Har aldrig tidigare missat någon räkning.Kan inte få fram uppgifter 3 år bakåt i tiden.Är jag skyldig att betala?Hur länge bör man spara uppgifter om betalda fakturor?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst om preskriptionstiden inte avbrutits innan dess (se 2 § första stycket Preskriptionslagen). Om det däremot rör sig om en fordran på en konsument från en näringsidkare är preskriptionstiden endast 3 år (se 2 § andra stycket).En preskriptionstid avbryts i de fall något av följande händelser inträffar:1. Gäldenären (du) betalar av på fordringen eller betalar ränta alternativt på annat sätt erkänner att fordringen finns.2. Gäldenären får ett skriftligt krav/erinran om fordringen.3. Borgenären (den som du har skuld till) väcker talan mot gäldenären i t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Om preskriptionen avbryts börjar direkt en ny preskriptionstid att löpa. Vill man vara på den säkra sidan bör man således spara betalningsverifikationer och kravbrev i 3 eller 10 år (beroende på om det är en konsumentfordran eller "vanlig" fordran) från det att den sista betalningen gjordes eller kravbrevet kom.Eftersom du uppger att den påstådda fordringen är ca 3 år gammal finns det anledning att först kontrollera om det rör sig om en konsumentfordran och därefter se om det möjligtvis inte är så att preskriptionstiden har löpt ut. Om företaget som har fordran inte skickat någon påminnelse på över 3 år (och du har inte heller amorterat eller betalat ränta) är fordran preskriberad och du behöver inte betala.Om du vill ha hjälp med att utreda ifall fordran ska anses preskriberad är du varmt välkommen att boka tid med vår Juristbyrå.Hälsningar

Hur lång tid i efterhand kan en hantverkare fakturera mig?

2018-01-02 i Preskription
FRÅGA |HejJag har fått en faktura från en hantverkare som utfört arbete den 16/7-2014 kan de verkligen fakturera nu så långt i efterhand, dessutom saknas tidrapportering för utfört arbete bara en klumpsumma.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbete. Detta innebär att fordran blir en konsumentfordran som preskriberas efter tre år (2 § preskriptionslagen). Så länge preskriptionen inte har avbrutits (vilket kan ske t.ex. genom att hantverkaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller att du på något sätt erkänner skulden; 5 § preskriptionslagen) har hantverkaren förlorat sin rätt att kräva betalt från dig.Det finns ingen definitiv skyldighet att redovisa tidrapportering på fakturor. Däremot kan du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren redovisar vad fakturan avser.Min rekommendation är att du i första hand bestrider fakturan och hänvisar till att den är preskriberad. Har däremot någon av de preskriptionsavbrytande åtgärderna i 5 § preskriptionslagen vidtagits bör du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren specificerar vad fakturan avser.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Återkrävning av skuld efter lång tid

2017-12-04 i Preskription
FRÅGA |Hej , för 9år sedan lånade jag ut pengar till en föredetta flickvän på 67.000kr . Med tanke på att vi hade varit ihop runt 12år vid den tidpunkten skrev vi ett enkelt kontrakt där hon lånar 67.000kr med det framkom aldrig när hon skulle ha betalat tillbaka skulden, Enbart datumet när skulden blev utlånad..Min fråga är :med tanke på att det har gått såpass lång tid, blir det svårt att kräva tillbaka pengarna? Jag har kontraktet kvar2.även om jag skulle vända mig till kronofogden och låntagaren nekar så att målet hamnar vid domstol, har jag nån chans överhuvudtaget att vinna fastän han skulle påstå att skulden är betald?3.med tanke på att jag tog ut sparpengarna från mitt bankfack på swedbank samt att jag gav henne detta belopp kontant istället för att lägga in detta belopp direkt på hennes bankkonto så att man kunde spåra överföringen ser jag ett stort misstag som jag har begått ifall hon skulle neka. Hur skulle ett utfall bli om hon skulle neka även vid domstol?4. Har tiden nån påverkan , såsom i detta fall 9år utan att ha agerat tidigare för att få tillbaka pengarna?Är tacksam för svar så fort som möjligt
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du kan kräva tillbaka pengarna från ditt ex kommer i denna situation bero på en del olika faktorer. Till att börja kan konstateras att om du har kontraktet och därmed bevis på skuldens existens, kan du kräva betalning enligt kontraktet. I situationer då det inte finns något förfallodatum angivet för en skuld förfaller skulden till betalning när borgenären (du i det här fallet) kräver betalning(5 § skuldebrevslagen). Det gör att hon blir betalningsskyldig så fort du kräver pengarna av henne.Om ditt ex skulle vägra att betala pengarna skulle du kunna vända dig till kronofogden. Om målet skulle hamna i domstol sedan skulle ditt ex behöva bevisa att hon har betalat skulden för att slippa betala. Om hon inte har betalat kommer det förmodligen vara svårt för henne bevisa just det vilket skulle göra dina chanser goda att genom dom få rätt till pengarna från henne. Att du betalat henne i kontant borde inte spela så stor roll om du har kvar kontraktet som bevisar skuldens existens.Slutligen, och kanske det allra viktigaste, är det jag just tog up beroende av att skulden inte preskriberats. Om ni inte avtalat en preskriptionstid regleras detta i preskriptionslagen. Enligt 2 § gäller som utgångspunkt TIO ÅR som preskriptionstid. Om tio år löper utan att du vidtar åtgärder för att få betalningen av ditt ex går din rätt förlorad. Eftersom det har gått nio år uppmanar jag dig att snabbt agera. Det viktigaste är att du får till stånd preskriptionsavbrott enligt 5 §. Detta skulle du till exempel kunna göra genom att skicka betalningskrav till ditt ex. Var dock noga med att göra det flera gånger då det juridiskt brukar krävas för att preskriptionsavbrott kommit till stånd. Försök även att så snabbt som möjligt vidta juridiska åtgärder så som att ta ärendet till kronofogden och eventuellt domstol.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur avbryter en borgenär preskriptionstiden?

2017-11-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har lånat pengar till en privat person och har avtal med den samma. Hur ska jag skriftligt påminna personen så att den kan inte förneka påminnelse och säga att den aldrig fått nån skriftlig påminnelse av mig.
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att se till att en fordran (krav på betalning) inte preskriberas krävs från borgenärens (den som lånat ut pengar) sida att denne skriftligen kräver eller påminner gäldenären (den som lånat pengar) om skulden. Gäldenären måste nås av påminnelsen och det måste klart framgå vilken skuld påminnelsen avser. I övrigt är det inte mycket som krävs av dig som borgenär - se till att gäldenären nås av den skriftliga påminnelsen och att tydligt framgår vilken skuld det handlar om. Du bör absolut ha med beloppet på skulden, och även datum för avtalets ingående och sista betalningsdatum bör framgå. Har ni ingått ett skriftligt avtal kan det vara klokt att bifoga detta i påminnelsen. Se också till att spara alla avtal, påminnelser osv så det inte uppstår bevisningsproblematik i en eventuell framtida tvist. Preskriptionstiden för fordringar är enligt preskriptionslagen (1981:130) tio år, om inte borgenären påminner gäldenären om skulden. När så sker börjar en ny tioårsperiod löpa. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad krävs för att ett preskriptionsavbrott ska ha skett när brev skickats till en hemlös person?

2017-11-24 i Preskription
FRÅGA |Hej det är så att jag har varit hemlös från och till dom sista 13 åren (2004 framåt) fick under tidig sommar 2015 brev från inkasso om att jag hade skulder hos dom något som jag inte haft en aning om tidigare. Jag satt o pratade med en vän häromdagen angående detta då jag inte riktigt vet hur jag ska kunna ta mig ur alla skulder jag fått genom åren så sa han att jag skulle kolla preskibitions lagen. och eftersom skulderna är ifrån 2007-2009 och jag inte blivit delgiven någonting förens 2015 och det rör sig om köpta varor och tjänster så borde ju skulderna varit preskiberade. när jag tog kontakt med inkasso bolaget och påpekade detta så menade dom att dom gjort Preskriptionsavbrytande åtgärder genom utställda försändelser. Enligt dom har vissa kommit fram och vissa skickats tillbaka till dom. räknas det som att Preskriptionstiden är avbruten om dom har skickat en försändelse även om jag inte mottagit den?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du köpte dessa varor och tjänster för privat bruk kan du anses vara en konsument. Skulderna preskriberas då som utgångspunkt efter tre år (PreskL 2 §). Preskriptionstiden avbryts när borgenären, det vill säga den som du är skyldig pengar, hör av sig till dig och begär att du betalar (PreskL 5 §). Inkassobolaget menar att detta är vad de gjort när de skickat påminnelser till dig. Reglerna kring vad som ska anses vara en så kallad preskriptionsbrytande åtgärd är dock inte helt klara och vad som gäller i just ditt fall är svårt att svara på utan att veta mer om din situation från 2007 fram till nu. Huvudregeln är att du inte ska behöva ta del av brevens innehåll, det vill säga läsa dem, för att preskriptionstiden ska avbrytas. Det räcker att breven kommit dig till handa, vilket innebär att de skickats till en adress där du haft anledning att hålla koll på posten eller liknande. Ytterst handlar det dock om att inkassobolaget måste bevisa att påminnelserna nått fram till dig. Eftersom vissa av breven inte skickades tillbaka till dem tyder det på att du fortfarande hade tillgång till den adress de skickades till, vilket de troligen kommer att hävda. Har de skickat ett flertal brev till den adress du uppgett är det troligt att de kan bevisa att ett preskriptionsavbrott har skett. Särskilt om flertalet försändelser kommit fram. Brev försvinner trots allt sällan, så har de inte skickats tillbaka tyder det på att någon tagit del av dem, antingen du själv eller någon som vet att breven ska till dig. Det faktum att du varit hemlös är dock en faktor som talar emot att breven ens kommit dig tillhanda. Sammanfattningsvis så är det svårt för mig att ge ett tydligt svar på din fråga utan att veta mer om din situation. Det är dock inkassobolaget som måste bevisa att breven kommit dig tillhanda för att preskriptionstiden ska anses ha avbrutits. Det faktum att du varit hemlös från och till är något du kan hävda för att motbevisa dem. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,