Hur driver CSN in studieskuld om man vistas utomlands?

2021-03-26 i Skuld
FRÅGA |Om en person har en skuld till CSN och befinner sig i utlandet brukar CSN begära regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgånger där för att betala en skuld till CSN?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska se till att studielån betalas tillbaka oavsett om personen bor i Sverige eller utomlands. Om ett studieskuld inte betalas av en person drivs denna in till CSN genom Kronofogden. Dock finns givetvis inte denna möjlighet om personen bor utomlands. På så vis måste CSN vidta andra åtgärder för att kunna kräva in skulden från den personen. Beroende på i vilket land personen är bosatt kan olika åtgärder vidtas. I normalfallet måste CSN driva en rättslig process i det landet för att kunna driva in den obetalda skulden. Alltså väcker CSN en domstolstalan i det landet där den skuldsatta personen befinner sig. Genom en dom kan CSN driva in skulden. Den här domen i utlandet kan påverka personens kreditvärdighet på samma sätt som en fordran hos Kronofogden i Sverige hade gjort. Preskriptionstiden är tio år från den dag då sista utbetalningen gjordes eller då sista kontakten togs mellan CSN och den skuldsatta personen (t.ex ett årsbesked eller ett krav på skulden). Slutligen kan sägas att CSN inte begär regeringen i det andra landet att beslagta en persons tillgångar i det landet utan en rättslig domstolsprocess brukar drivas i det landet för att driva in skulden till CSN. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och har du fler frågor är du varm välkommen att återigen kontakta oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Tagit ett lån i eget namn för någon annan

2020-08-13 i Skuld
FRÅGA |Hej jag tog ett lån för att hjälpa mitt ex ur kronofogden. Det är ca 140.000 kr kvar. Han har slutat betalat nu vid 3 tillfällen. Finns det nåt jag kan göra? Vi skrev ett skriftligt avtal att han skulle betala av sitt lån men vet inte om det är giltigt direkt. Blir otroligt stressad och ledsen. Han går under jorden och svarar inte ens varför han inte betalar. Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt svar kommer att utgå från att du har tagit ett lån för ditt ex fast i ditt eget namn hos en långivare (t.ex en bank). Frågan är om avtalet med ditt ex är giltigt och vad du isåfall kan göra för att ditt ex ska betala tillbaka lånet. Är avtalet giltigt?I ditt fall har du ingått två avtal, ett med långivaren och ett med ditt ex. Genom att ta lånet har du ingått ett bindande avtal med långivaren. Enligt avtalsrättsliga principer är avtalet att ses som bindande och ska därför hållas, pacta sunt servanda. Avtalet mellan ditt ex och dig om att han ska betala tillbaka lånet är även det bindande och giltigt. Att avtalet med ditt ex är skriftligt påverkar inte dess juridiska giltighet men det är positivt ur bevishänseende. Vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar?Ditt ex har en penningskuld till dig vilket gör att du kan vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kan på så sätt hjälpa dig med att få tillbaka dina pengar. Information om hur du går tillväga för att ansöka om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens hemsida.SlutsatsSammanfattningsvis måste du betala tillbaka lånet till långivaren då det står i ditt namn. Ditt ex har sedan en skyldighet att betala tillbaka lånet till dig eftersom ni har ett giltigt avtal om detta. Eftersom det rör sig om en stor summa pengar och att ditt ex inte har betalat vid tre tillfällen kan en ansökan om betalningsföreläggande vara en god idé. Utifrån din fråga verkar det tyvärr inte som att ditt ex har en god ekonomi vilket kan göra det svårt för dig att återfå dina pengar. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar,