När måste man ha arbetat för att få A-kassa?

2017-10-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej. Det är så att jag har jobbat 2015 och 2016 år. Under 2017 jobbade jag då och då för samma företag. Nu har jag fått sparken och har anmält mig till arbetsförmedling eftersom jag ska söka a-kassa. Nu undrar jag när jag ska söka ersättning från a-kassa hur kommer det att gå. Kommer jag få ersättning? Eftersom under 2017 år har jag jobbat visa månader och bara i några dagar och visa har jag inte alls jobbat. A-kassa beräknar från 12 månader. Om de kollar under senaste 12 månader så har jag inte jobbat mycket. Kan jag ändå få ersättning? Jag skulle söka a-kassa i slutet av 2016 men då hade jag fortfarande arbete och tänkte att man kan söka a-kassa bara när man är helt arbetslös. Jag visste inte att 2017 skulle se ut så. Kan dem kolla år 2015/2016? Men jag har inte studerat under 2017 eller varit sjuk så att dem ska kolla på 2016. Utan jag har jobbat men då och då och inte 17 timmar i veckan.
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som krävs för att man ska kunna få arbetslöshetsersättning(ersättning från A-kassa) finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring.I lagen finns det s k "arbetsvillkoret". Arbetsvillkoret innebär att man måste ha arbetat en viss tid inom de senaste tolv månaderna för att kunna ha rätt till arbetslöshetsersättning. (12 § lagen om arbetslöshetsförsäkring)De kan med andra ord inte se till vad du har arbetat 2015. De kan bara se till den delen av 2016 som fortfarande inte är 12 månader tillbaka i tiden. Vilken tid som man ska räkna de tolv månaderna från, är beroende av vilken tid som du anmält dig till arbetsförmedlingen. Man räknar de tolv månader som kom före den månad som man anmält sig till arbetsförmedlingen. (15a § lagen om arbetslöshetsförsäkring)Det innebär att om du anmält dig till arbetsförmedlingen i oktober, så kommer man att börja från september och räkna 12 månader tillbaka i tiden, d v s perioden september 2016 till september 2017. De ska alltså se till vissa månader 2016, men inte hela 2016.Jag förstår att det hade varit bättre för din situation om de kunnat se till en längre tid tillbaka, men lagen säger alltså att det är den senaste 12-månadersperioden som man tittar på.Någon möjlighet att gå runt 12-månadersregeln finns tyvärr inte. Frågan om du kommer att få ersättning kan jag inte svara säkert på, eftersom jag inte vet hur mycket du har jobbat och när. Om du vet hur mycket du har jobbat och när, så kan du själv räkna ut om du kommer att ha rätt till arbetslöshetsersättning enligt vad som anges på arbetsförmedlingens hemsida:https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ersattning-fran-a-kassa.htmlJag förstår att du kanske hoppats på ett annat svar, men tyvärr är det så här lagen ser ut idag.Om det är något du vill att jag ska förklara, så kan du använda kommentarfunktionen nedan.Vänligen,

Hur kan beslut om A-kassa överklagas?

2017-07-12 i A-kassan
FRÅGA |Hej.Jag har via en jurist på Unionen drivit ett ärende där jag endast fick grundersättning (320kr/dag) från akassa trots ett sammanhållet medlemskap i både Unionen och deras akassa i flera år.Då jag efter en friställning som tjänsteman (2012) fick ett bemanningsjobb via mitt eget bolag ändrade jag mitt medlemskap (2013) från tjänsteman till egen företagare. September 2014 upphörde bemanningsjobbet och jag ansökte om akassa i Oktober. Jag hade då tagit ut lön varje månad från Januari 2013 till September 2014 (21 månaders sammanlagt löneuttag från egna bolaget). Akassan beslutade enligt deras regler att jag endast var berättigad till grundersättning då jag inte hade några inkomster från bolaget i min senaste taxerade inkomst (som då gällde 2012). I December kom taxerade inkomsten för 2013 (där jag hade inkomst från bolaget på ca 375.000kr) och trots att överklagan registrerades när den nya taxerade inkomsten blev klar avslogs den.En jurist från Unionen har drivit detta nu så långt det går. Det sista beskedet var att ärendet inte skulle tas upp för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.Rent krasst kan man konstatera att hade jag INTE ändrat medlemskap ELLER om jag ansökt akassa 6 veckor senare hade jag varit berättigad till min fulla ersättning.Min undran är om detta kan drivas vidare i någon annan instans eller myndighet eller är det kört...
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!DomstolArbetslöshetsersättning, även kallad a-kassa, betalas ut av Arbetsförmedlingen vilken är en förvaltningsmyndighet. Detta innebär att Arbetsförmedlingens beslut om a-kassa överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (22a § FL samt 49 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) Förvaltningsdomstolens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten, där krävs det dock prövningstillstånd. (60 § Lag om arbetslöshetsförsäkring) I sista hand kan det vara möjligt att överklaga Kammarättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska ta upp överklagandet krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd meddelas endast om Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det föreligger synnerliga skäl eller att ett avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs ge ledning för hur liknande fall ska bedömas. Eftersom ditt ärende inte togs upp av Högsta Förvaltningsdomstolen är det Kammarrättens alternativt Förvaltningsrättens dom som gäller. Via domstol finns det därför tyvärr inget mer du kan göra.Andra möjligheterOm du anser att en arbetslöshetskassa har orsakat dig skada genom att:- ha givit dig felaktig information, eller - har handlagt ditt ärende felaktigtkan du begära skadestånd från staten. Om du vill göra detta skriver du till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. För att IAF ska kunna behandla ditt skadeståndsanspråk behöver du ge en kort beskrivning av vad du anser ha drabbats av och de omständigheter du åberopar för att styrka detta. Du behöver även ange en tydlig begäran om skadestånd samt preciserat belopp. Huruvida du skulle nå framgång med en sådan begäran kan jag tyvärr inte uttala mig om men det kanske kan vara värt ett försök. Jag rekommenderar dig att i vart fall ta kontakt med IAF för mer information. Du kan läsa mer om IAF här.Hoppas detta besvarade dina frågor. Om inte eller om du vill ha vidare hjälp av en jurist är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Lycka till!Med Vänlig Hälsning

Preskriptionstid för A-kasseersättning

2017-06-25 i A-kassan
FRÅGA |Jag var medlem i Unionen a-kassa från 2010. 2012 vart jag arbetslös (fortfarande medlem och således rätt till ersättning), jag ansökte dock inte om ersättning utan ordnade försörjning på annat sätt. För att avsluta medlemskapet krävdes att man skickade in en blankett som skrevs ut från hemsidan. Jag hade dock inte tillgång till skrivare plus att jag har diagnosen autism och finner allt pappersjobb svårt, därför ringde jag deras kundtjänst. Där fick jag till svar att man måste skicka in blankett, det var omöjligt att avsluta över telefon. Jag lät bli att betala när räkningarna kom, och ringde flertalet gånger för att be dom avsluta över telefon. Efter minst 5-6 samtal gick dom till slut med på att avsluta medlemskapet och utskick av räkningar upphörde (jag fick dock ingen bekräftelse på avslut, varken post eller epost, men dom slutade skicka räkningar). Vid den tidpunkten hade det hunnit bli 2013. Nu för någon månad sedan fick jag en räkning igen för perioden första halvåret 2013. Man påstår att jag har en skuld och att skulden kommer "regelbundet bevakas". Vid samtal påstår man att det inte finns några noteringar om avslut via telefon. Att dom slutade skicka räkningar verkar inte vara bevis nog.Min fråga är då: har jag inte juridiskt rätt att kräva ersättning för den perioden, alltså kräva den tjänst dom nu vill ha betalt för? Kan dom kräva ersättning för en tjänst utan att behöva leverera den tjänsten?Väldigt tacksam för svar!
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt, undrar du om du har rätt till arbetslöshetsersättning för första halvåret 2013?Att specifikt kunna besvara just din rätt till ersättning för den aktuella perioden är svårt. Men huvudregeln är att en ansökan om ersättning ska ha inkommit till A-kassan inom 9 månader från det att man blivit arbetslös. 47a lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Baserat på den information du uppgett, torde din rätt till ersättning för första halvåret 2013 vara preskriberad. A-kassan har även rätt att kräva betalning för medlemsavgifterna för den perioden, trots att du inte mottagit någon arbetslöshetsersättning. Med vänliga hälsningar

Sanktioner för missad aktivitetsrapport

2017-05-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har av min A-kassa blivit fel behandlad. Jag har misskött mitt arbetssökande.Har inte skickat in aktivitetsrapport. A-kassan varnade mig två gånger, men efter ett brev jag skickade in, stängdes jag av för utredning, hot om uteslutning ur kassanoch återbetalning av utbetalt belopp. 55.000kr. Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har inte följts.
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det verkar som om du stängs av från ersättning från Arbetslöshetskassan efter misskötsamhet med AF-rapporteringen. Jag uppfattar att du blivit varnad vid två tillfällen och därefter avstängd från ersättningen. Sanktioner från A-kassan regleras i 43 § AFL och sker stegvis med varningar i början och avstängning som sista möjlighet. Om jag uppfattat det korrekt anser du att A-kassan inte följt gällande rutiner för sanktioner vid misskötsamhet. Jag råder dig att överklaga A-kassans beslut om avstängning till kassans försäkringsjuridiska avdelning. Skulle du inte få något gehör med din begäran ska du vända dig till förvaltningsrätten för en rättslig prövning. Hoppas du fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Avslutande av provanställning och skyldigheten att uppge skäl hos A-kassan

2017-08-14 i A-kassan
FRÅGA |Jag hade en provanställning som arbetsgivaren inte ville förlänga till en tillvidare anställning. Sa alltså inte upp mig själv. Fick skriftligt att dom inte ville förlänga men ingen orsak till varför framgår . Nu kräver a kassan ett tyg från arbetsgivaren med orsak varför de valde att inte förlänga för att jag ska slippa 45 dagar karens. Kan dom begära detta? Känns ju lite svårt att be arbetsgivaren om detta. Vad är det för orsaker som anses giltiga för att slippa 45 dagar?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning (se 6 § LAS). Om arbetsgivaren vill att provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Vilket jag förmodar att din förra arbetsgivare gjorde. Att avsluta en provanställning är betydligt enklare och har inte samma krav som att avluta en tillsvidareanställning. En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. Vid tillsvidareanställning krävs det saklig grund för uppsägning vilket är hårt ställt krav. För att avsluta en provanställning krävs det inte saklig grund och det finns heller ingen skyldighet för arbetsgivaren att uppge skälen till varför de inte vill erbjuda dig fortsatt anställning. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.Arbetsförmedlingen kan därför inte kräva att du ska uppge skälen till avslutandet av provanställningen. Hade det istället varit en tillsvidareanställning som hade avslutats så hade arbetsgivaren varit tvungen att uppge skälen. Av Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 43 b § framgår dels vissa grunder som medför att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning, dels avstängningens omfattning då han eller hon orsakar arbetslösheten. Jag kan inte se att du faller under varje punkt 1 eller 2 i paragrafen. Punkt 1 stadgar: utan giltig anledning lämnat sitt arbete": Är det som du säger är det din arbetsgivare som har avslutat anställningen och inte du. Därför kan du inte falla under punkt Punkt 2 stadgar: "på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete": Otillbörligt uppförande skulle kunna vara onykterhet i arbetet, upprepad sen ankomst till arbetet, frånvaro utan giltig anledning och vägran att efterkomma arbetsledningens anvisningar.Det A-kassan vill ha styrkt är antagligen så att du inte faller in under punkt 2. De vill vara säkra på att du inte har skilts från ditt arbete pga otillbörligt uppförande. Dock så kan inte ett avslutande av en provanställning falla in under denna punkt. Du bör prata med din handledare på arbetsförmedlingen och säga att en arbetsgivare inte har någon skyldighet att uppge orsak till varför provanställningen avslutades. Det borde räcka med dina skriftliga papper på att anställningen är avslutad. Skulle handledaren ändå vilja ha det styrkt så är inte svaret längre bort än att din handledare på arbetsförmedlingen ringer din förra arbetsgivare. Det kan vara så att din handledare har andra skäl till varför de anser att du ska ha 45 dagars karens, men då bör de informera dig om det! Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Avgångsvederlag och rätt till A-kassa

2017-06-25 i A-kassan
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang avslag på arbetslöshetsersättning. Den 30 juni 2016 har jag avslutat min anställning med ett avgångsvederlag. Avgångsvederlag är konstruerat på det sättet att i 48 månader fick jag månatliga utbetalningar på 33 063 SEK samt pensionsavsättningar på 10 300 SEK. Min sista månadslön låg på 57 000,-. Avslaget från a-kassan motiverades med att om man summerar alla utbetalningar på avgångsvederlaget och dividerar dem med min senaste månadslön kommer man fram till att avgångsvederlaget räckte i 36 månader, dvs till juli 2016. Eftersom jag anmälde mig till Arbetsförmedlingen den 9 mars i år uppfyller jag inte arbetsvillkoret för att få ersättning från a-kassan. Stämmer det verkligen? Jag har fortfarande mitt avgångsvederlag, om jag skulle anmäla mig tidigare skulle jag inte heller få någon ersättning eftersom jag hade mitt avgångsvederlag. Jag vill självklart överklaga beslutet från a kassan, men har jag en chans att vinna den striden? Kan jag vinna den striden? Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att en ansökan om ersättning vid avgångsvederlag avslås av A-kassan, med ett följe-beslut om när sökande kan ansöka på nytt. A-kassan har i ditt fall bedömt att avgångsvederlaget sträcker sig i 36 månader (3 år) baserat på din tidigare lön. Arbetsvillkoret uppfyller du genom ditt avgångsvederlag, i kassans mening är du fortfarande anställd fram till det sista datum dit vederlaget sträcker sig (A-kassans datum). Du ska först när det datumet inträder skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och söka ersättning från A-kassan. A-kassan kommer då att beräkna din genomsnittliga månadsinkomst genom att se till de 12 senaste månaderna i ditt avgångsvederlag och ersätta den summan.Att ha avgångsvederlag och arbetslöshetsersättning samtidigt är inte möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Ramtidens beräkning efter sjukskrivning

2017-05-05 i A-kassan
FRÅGA |A-kassan har beslutat att jag inte uppfyller ett arbetsvillkor. Om ramtiden som de fastställt flyttas en månad tillbaka i tiden, uppfyller jag ett arbetsvillkor. Min fråga är om de gjort rätt här? Kan de inte lika gärna sätta ramtiden från mars 2013 t o m februari 2014, när min första sjukskrivningsdag var 21 mars 2014?De har satt ramtiden april 2013 t o m mars 2014.Hoppas på svar!
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ramtiden som A-kassan lägger ut grundas på 15 a § i ALF och avser de närmast tolv månaderna innan den sökande anmält sig hos Arbetsförmedlingen. Ramtiden kan dock sträckas ut ännu längre bak i tiden (s.k. överhoppningsbar tid) i upp till 5 år. 17 a § ALF.Jag uppfattar att du blivit sjukskriven den 21 april 2014, haft sjukpenning sedan dess men nu blivit utförsäkrad. Innan dess har du förvärvsarbetat, och det är den perioden fram till april 2014 som A-kassan nu ska grunda en ersättningsperiod på. Din fråga är lite knepig att helt besvara grundad på den information du uppgett, för att kunna ge ett mer specificerat svar behöver jag veta när du anmäldes som arbetssökande och i vilken omfattning du arbetat innan din sjukskrivning, allt detta vägs samman i beräkningen av ramtiden. Jag råder dig att ta kontakt med din handläggare på A-kassan, förklara din situation och be handläggaren förklara varför ramtiden inte kan sträckas till mars 2013. Om du anser att handläggare gjort en felaktig beräkning av ramtiden bör du begära ut beslutsunderlagen för ditt ärende och granska detta. Handläggare ska ha gjort en tidslinje för vilken din ersättning kan beräknas.Anser du att kassan fattat ett felaktigt beslut bör du begära om att få det rättsprövat i Förvaltningsrätten. Hoppas du fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Normalarbetstidens påverkan på karensen

2017-03-29 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har arbetat deltid 50% i 15 månader, sista arbetsdag måndag 31 okt 2016. Anmäld på arb.förmedling o a-kassa från tis 1 nov 2016. Jag har fått avdrag för 8 karensdagar de första två veckorna från HRAK. Enligt handläggaren beror det på att jag arbetade måndag och hade jobbat deltid. Jag blir inte klok på den förklaringen och hoppas därför på hjälp från er.Med vänlig hälsningKerstin
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar att du har varit anställd på 50 % (deltid) och grundat ett arbetsvillkor på den anställningen. Arbetslöshetskassan ersätter endast den tid som du arbetat, nämligen 50 %.En normalarbetstid för en person som arbetat heltid är 40 timmar i veckan, för din del blir normalarbetstiden 20 timmar. Jag antar att ditt utbud är 40 timmar i veckan. Om du arbetar på måndagen (8 timmar) så kan A-kassan bara ersätta dig för onsdag-fredag. (anledningen till att två dagar går åt, är att du arbetat 8 timmar och då försvinner två av dina försäkrade halvdagar) Dessa tre dagar du får, går åt i karens. Om du är helt arbetslös veckan efter ska du normalt få ut fem ersättningsdagar. 3 + 5 = 8 karensdagar under två veckor. Det kan vara knepigt att förklara hur man beräknar detta, så här kommer en länk där du kan fylla i den tid du arbetat under veckan och se hur många ersättningsdagar du får ut. Ditt utbud och normalarbetstid framgår av ditt beslutsbrev. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar