Sjukskriven under avstängning från a-kassa

2015-02-23 i A-kassan
FRÅGA |Har fått uppsägning pga personliga skäl (facket stred ju inte precis...), antar 60 dagars avstängning gäller från a-kassan, men vad händer om jag skulle bli sjukskriven? Kan man vara sjukskriven under avstängning?
Martin Persson |Tack för att du vänder dig till Lawline.Gällande rätten till a-kassa regleras detta i lagen om arbetslöshetsförsäkring.Vid uppsägning på grund av att man haft ett otillbörligt uppförande gäller en avstängningstid om 45 ersättningsdagar i normalfallet, vilket framgår av dess 43 b §. Huruvida din uppsägning på grund av personliga skäl klassificeras som just otillbörligt uppförande avgörs från fall till fall av din a-kassa när frågan om ersättning blir aktuell. Utöver avstängningstiden tillkommer den obligatoriska karensen om sju dagar vilket nämns i 21 §.Om du är sjukskriven under din avstängning räknas dessa dagar inte av mot avstängningsdagarna, då dagarna måste vara av sådan karaktär att du under dessa uppfyller de allmänna villkoren för ersättning - så kallade ersättningsdagar. Dessa villkor benämns i 9 § som här följer, där det klart kan tydas att man som sjukskriven inte uppfyller det första villkoret som nedan är fetmarkerat;9 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och3. även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande. Lag (2013:152). Ur 45 § 3 st kan man däremot utläsa att en avstängning aldrig får pågå längre än 112 kalenderdagar. Här är viktigt att se skillnaden mellan avstängningsdagar och kalenderdagar, den maximala tiden om 112 kalenderdagar är alltså oavsett om man uppfyller ovanstående villkor för att avräkna sig avstängningsdagarna eller inte.Som notis vill jag mest informera om att du bör vara varse om att en uppsägning grundad på just personliga skäl är det i regel väldigt höga krav på om att den ska vara sakligt grundad. Om du anser det vara tvetydigt råder jag dig att vidare kontakta en jurist inom arbetsrättsområdet om inte ditt fackförbund kan hjälpa dig. Vår telefonrådgivning kan ge dig vägledning i ärendet, de nås på 08-533 300 04.Vänligen,

A-kassans syn på sovande jour

2014-10-09 i A-kassan
FRÅGA |HejBAKGRUND: Har arbetat som timanställd sen dec. -13 på ett gruppboende och stämplat upp tid till heltid enl. de rättigheter jag har. Vissa månader har jag fått ihop till en heltid, andra månader har det blivit färre timmar. I anställningen ingår sk. sovande jour då man är kvar på arbetsplatsen. Dessa timmar, 23:00-06:00, räknas ej som arbetad tid utan man ska vara tillgänglig vid behov, förekommer inget behov betalas enbart ett jourtillägg på några kronor/timma ut. I mitt fall uppskattar jag dessa till 20-25 timmar i månaden sen december. Nu har jag fått ett brev från kommunals a-kassa där de skriver att dessa timmar på natten ska deklareras på kassakorten som arbetade timmar och jag ska betala tillbaka pengar, alltså ej enbart det knapra jourtillägget utan den timpeng jag har. Enligt det avtal kommunal och vårdförbundet har ingår inte dessa jourtimmar i arbetstiden men enligt a-kassan ska de ändå deklareras som sådana. Detta känns helt galet fel.FRÅGA: Är det lagligt korrekt från a-kassan eller ska jag överklaga och i så fall vilka vägar ska jag gå?Tack på förhand
|Hej, Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga! A-kassornas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsförsäkring. De är inte regelrätta myndigheter men de är inte heller helt privata organisationer. Deras verksamhet styrs utöver deras stadgar av en rad lagar och förordningar. Det innebär kort sagt att alla A-kassor följer samma regler. De grundläggande reglerna som A-kassorna måste följa finns i Lag om arbetslöshetsförsäkring. Lagen förtydligas i sin tur av en förordning och av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings föreskrifter. Med andra ord är din A-kassa bunden att göra samma bedömning av vad som är "arbetade timmar" som alla andra A-kassor. Tyvärr stämmer det att jour- eller beredskapstimmar i regel räknas som arbetade timmar och de ska därför fyllas i på kassakortet. Det gäller även för de timmar då endast ett jourtillägg som är mycket lägre än den vanliga lönen utgår. Det stämmer tyvärr även att man kan bli återbetalningsskyldig eller till och med förlora sin rätt till ersättning om man lämnat felaktiga uppgifter på kassakortet. Med andra ord har din a-kassa med all sannolikhet rätt i att du ska betala tillbaka en del av den ersättning du fått. Med tanke på att du känner att beslutet är orättvist skulle jag råda dig att be dem förklara varför de räknar som de gör trots att arbetsplatsen inte räknar jourtimmarna som arbetstid så att du åtminstone får en motivering. Rent generellt, även om det inte skulle leda till någon förändring i ditt fall, kan man om man är missnöjd med A-kassans beslut begära att de ska göra en omprövning. Vidare är det möjligt att överklaga ett beslut av en A-kassa till förvaltningsrätt, en förvaltningsrätts beslut till kammarrätt och en kammarrätts beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om omprövning eller överklagan måste skickas till den A-kassa/domstol som fattade beslutet inom två månader från det att beslutet meddelades. De två högsta instanserna, kammarrätt och högsta förvaltnings domstolen, tar inte upp alla mål utan det krävs att de beviljar prövningstillstånd för att de ska behandla en ansökan. Sist men inte minst är det bra att veta att det inte kostar något att skicka en ansökan om omprövning eller överklagan.

A-kassa vid avskedande

2014-05-22 i A-kassan
FRÅGA |Jag har av min arbetsgivare. Blivit avskedad och blir väl därmed avstängd från min akassa i 60dagar???
|Hej och tack för din fråga,I normalfallet är avstängningstiden 45 ersättningsdagar om man blir uppsagd på grund av otillbörligt uppförande, detta kan t ex vara frånvaro utan giltig anledning. Har din arbetsgivare sagt 60 dagar till dig? Vad angav han/hon för grund för detta?Med vänliga hälsningar,

Rätt till a-kassa

2011-02-23 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Har jag rätt, under min tjänsledighet, att få a-kassa, om jag inte får ett arbete direkt? Tack!
Andreas Vinqvist | Hej, Du har inte rätt till a-kassa då du är tjänstledig. Detta då det krävs att du är arbetslös för att erhålla ersättning från a-kassa, vilket du inte är då du är tjänstledig. Vänligen,

A-kassa och uppsägning pga hälsoskäl

2014-11-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej, Jag är sjukskriven p g a arbetsrelaterad stress. Min fråga är vad dom händer om jag säger upp mig under min sjukskrivning. -Vad händer med min avstängningsperiod mot a-kassan?
|Hej, och tack för din fråga. Du måste kolla med din aktuella a-kassa vad de har för regler, men generellt så har de flesta a-kassor en regel som säger att man slipper avstängningsperioden om man på grund av hälsoskäl som gör att man inte kan arbeta kvar säger upp sig. Det behövs dock läkarintyg där det framgår att arbetet/arbetsplatsen inte är lämplig på grund av hälsoskäl och att läkaren bedömt att det inte är bra för din hälsa att arbeta kvar. Viktigt är att du måste ha intyget innan du säger upp dig, du kan inte skaffa intyg i efterhand. Dessutom brukar det krävas intyg på att arbetsgivaren inte kan eller har försökt omplacera dig till andra arbetsuppgifter som är mer lämpliga sett till din hälsa.Så, mest troligt är det detta som gäller, men kolla med just den a-kassa du är ansluten till så de inte har avvikande regler.Vänligen, 

Har man rätt till a-kassa när man studerar?

2014-10-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej, min fråga är inte helt en juridiskt fråga o kan tolkas som ett behov av råd! Jag bor sedan tre år här i Sverige, först kom jag som asylsökande när jag var 16, började jobba som städare tre månader efter att jag kom hit för jag ville arbeta o gillar inte att någon (kommun o social) hjälper mig ( men iaf fick jag hjälp från de). Jag har klarat allt studie med bra resultater o nu läser jag i andra år av gymnasiet sedan jobbar jag oxå från kl 16 till 00:00 på natten för att kunna försörja familjen o betala hyran som är 11 500kr. Socialen sa till oss att de ska inte hjälpa med bostad o vi tvingades hitta en tredjehands-lägenhet ( men problem är inte det) Grejen är att jag känner att jag kan inte jobba mer, studier o tanken om framtid o universitet låter inte mig o jobba så hård för bara ca 9000 per månad. Jag jobbar nu som tillsvidare o tänkte betala till a-kassan för att sedan när jag går på universitet då kan få ersättning o på så sätt kunna försörja familjen samt mina studie( är singel menar bara mamma o lillebror (14år)). Är det möjligt för gymnasie elev i tvåan att betala a-kassa? Jag menar ska de sedan betala mig om jag blir arbetslös pga studier? Fick ingen hjälp från kommun sedan dagen min familj kom till sverige o har betalt tillbaka den hjälpen som socialen gjort (92000kr i ett år) Är det något hjälp jag kan få från a-kassan efter att jag betalar de? Ska de försäkra min ekonomi för framtid när jag studerar i universitet?Frågade inte från a-kassan för tycker att en juridiskt kunnig person kan ge mer värdefulla råder är de som sitter o svarar på telefon!
|Hej, och tack för din fråga. Det låter som om du har en väldigt slitig tillvaro om du både läser på gymnasiet och arbetar heltid. Jag vet för lite om din familjs situation för att kunna uttala mig om vilken rätt till hjälp du och dina föräldrar eventuellt har, men det är inte meningen att barn ska behöva arbeta parallellt med studierna för att försörja föräldrarna. Tvärtom är det enligt svensk lag föräldrarna som har en plikt att försörja sina barn under den tid de studerar, och om föräldrarna inte klarar sig ekonomiskt ska samhället hjälpa till. Jag skulle rekommendera dig och din familj att undersöka om det inte finns någon annan lösning än den nuvarande, även om det innebär att ta emot hjälp från samhället och det tar emot.Du frågar om a-kassan och om du kan gå med där. Även om man inte är med i någon a-kassa har man rätt till så kallas grundersättning enligt lagen om arbetslöshetskassa. Om man är medlem i en a-kassa och uppfyller vissa villkor har man rätt även till inkomstbortfallsförsäkring. (Se 5 §) Man måste dock ha fyllt 20 år för att ha rätt till a-kassa (6 §), det är för att samhället hellre vill att unga personer hellre skaffar sig en gymnasieutbildning än går arbetslösa.För att få ersättning ur a-kassa måste man dessutom är arbetsför, oförhindrad att ta arbete, är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 §).Om man studerar står man inte till arbetsmarknadens förfogande och kan heller som huvudregel inte vara inskriven hos arbetsförmedlingen som arbetssökande. Om man studerar får man alltså inte ersättning från a-kassan (10 § punk §). Så det finns ingen anledning för dig att gå med i a-kassan för att få arbetslöshetsersättning när du studerar på universitetet.När du studerar på universitetet kan du däremot om du uppfyller vissa villkor få studiemedel enligt Studiestödslagen. (Även nu kan du om du uppfyller villkoren ha rätt till studiehjälp för dina gymnasiestudier). Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel (som alltså ska betalas tillbaka efter studierna, under en period av maximalt 25 år). Så även om du inte kan få a-kassa när du studerar, så har du ändå möjlighet att söka studiemedel (bidrag + lån) för att kunna betala ditt uppehälle när du studerar och därför inte kan arbeta.Hoppas att du fått svar på dina frågor, annars får du gärna höra av dig till Lawline igen.Vänligen,

Beräkning av kalendermånad

2014-02-02 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Har läst i lagen om arbetslöshetsersättning och arbetsvillkor, och undrar om jag tolkat den rätt. 12 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller 2. haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor). Hur räknas kalendermånad? Måste man varit anställd under hela månaden för att kunna räkna den, eller räcker det med att arbeta under de timmar som står skrivna? T.ex. om man blir anställd i mitten av en månad och kommer upp i de 80 timmar ovan, räknas den månaden in bland de sex kalendermånaderna?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga.Kalendermånad är den första dagen på en månad till den sista dagen, ex. är 1 jan - 31 jan en kalendermånad.Det stämmer som du skriver. Om anmälningsmånaden till arbetsförmedlingen innehåller den mängd arbetstimmar som krävs i enlighet med 12 § ALF (arbetsvillkoret) ska den också ingå i ramtiden. Jag hoppas det är svaret på din fråga.Med vänlig hälsning,

Företrädesrätt och a-kassa

2010-03-10 i A-kassan
FRÅGA |Hej Vad innebär företrädesrätt? På uppsägningspappret finns två rutor där arbetsgivaren kryssat i att Rätt till företräde föreligger. Innebär det att han kan ringa in personen på timmar och när som helst efter uppsägningen? Har man rätt att neka dessa timmar med tanke på rätt till a-kassa? Tacksam för svar fort.
Elias Himsel |Hej, Företrädesträdesrätt till återanställning regleras i LAS och innebär att du under en period har förtur till lediga tjänster som uppkommer på din tidigare arbetsplats under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer. Ur ett arbetstagareperspektiv är alltså företrädesrätten positiv och något som inskränker arbetsgivarens möjligheter att fritt välja vem den anställer. Om du tackar nej till ett erbjudet arbete utan att ha godtagbara skäl innebär det att din rätt till återanställning är förbrukad, men ett godtagbart skäl är just att det erbjudna arbetet är allt för kortvarigt. Vad som anses som allt för kortvarigt avgör arbetsdomstolen, men om det bara rör sig om timmar är min bedömning att personen kan tacka nej till dessa och fortfarande behålla sin rätt till återanställning. Rätten till a-kassa regleras i Lag om arbetslöshetsersättning (ALF) och där framgår i 9 § 1 st 1 p. att en förutsättning för rätt till ersättning är att man är arbetsför och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. I princip ska alltså personen vara beredd att åta sig arbete. Faktorer som: arbetstidens förläggning, behov av barnpassning osv.. i kombination med kort framförhållning från arbetsgivarens sida kan emellertid i det enskilda fallet innebära att personen i fråga inte förlorar sin ersättning. Vidare framgår av nästa punkt att man skall vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. Vad som utgör lämpligt arbete framgår av 11§ och med tanke på att personen tidigare arbetat hos arbetsgivaren och denne vill anställa personen talar mycket för att arbetet är lämpligt enligt lagens definition. Däremot är exempelvis en förutsättning för att ett arbete skall anses som lämpligt är att sökanden kan komma till arbetet och åter till hemmet på ett tillfredsställande sätt, inom rimlig tid och till skälig kostnad. Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att det inte finns någon generell rätt att neka ett erbjudet arbete pga. av att det är kortvarigt och erbjuds med dålig framförhållning och samtidigt behålla sin rätt till A-kassa. Däremot kan faktorer att arbetet är kortvarigt och erbjuds med kort framförhållning medföra problem med exempelvis barnpassning eller kommunikationsmöjligheter vilket i så fall ger att personen har rätt att tacka nej och samtidigt behålla sin a- kassa. Med vänliga hälsningar,