Avstängning från rätt till ersättning

2010-01-25 i A-kassan
FRÅGA |Akassan avser att begära tillbaka ersättning från min fru. Hon har varit arbetslös sedan i maj och provade somras att arbeta som pers assistent några dagar men hon ville inte jobba åt denna man och slutade på egen begäran så att säga. Finns nåt sätt att komma runt den avstängning 45 dagar som kassan nu avser att besluta om? Nämnas kan att när hon provade detta arbete hade hon ännu inte fått det första beslutet om ersättning
Martin Fridh |Hej, Ersättning ifrån A-kassa regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238), nedan kallat ALF. Beroende på hur länge man varit medlem i kassan samt hur mycket man arbetat under en ramtid om tolv månader före arbetslöshetens inträde läggs ersättning antingen på grund- eller inkomstbortfallsnivå. Oavsett vilken ersättningsnivå din fru åtnjuter så har arbetslöshetsförsäkringen regler om en begränsning av rätten till försäkringsersättning om den försäkrade själv orsakar försäkringsfallet enligt 43-46 §§ ALF, se https://lagen.nu/1997:238#P43S1 Arbetslöshetsförsäkringen ingår som en central del i arbetsmarknadspolitiken och skall ge den arbetslöse en möjlighet att under en omställningsperiod söka arbete utan att drabbas av ekonomiska svårigheter. Perioden av arbetssökande får inte vara onödigt lång och skall användas till att aktivt söka arbete. Ansvaret för att begränsa sökperioden ligger såväl på den arbetssökande som på arbetsförmedlingen. Som en del i denna process finns avstängningsregler som skall medverka till att den arbetssökande snabbt kan återgå till arbetsmarknaden. Avstängningsreglerna skall dessutom motverka att redan anställda försätter sig i en arbetslöshetssituation innan de har fått nytt arbete, vilket innebär att tidpunkten för din frus uppsägning ej bör inverka på beslutet om avstängningen. Enligt 43 § 1 p ALF skall arbetssökande stängas av ifrån ersättning om man lämnat arbete utan giltigt anledning, har din fru haft giltig anledningen finns därmed möjlighet att undgå sanktionen. Bedömningen av vad som utgör en giltig anledning för att sluta ett arbete på egen begäran är restriktiv. Vad som främst godkänns är dokumenterade hälsoskäl men även andra situationer godkänns, såsom då arbetstagaren har valt att sluta på grund av mobbning eller någon annan liknande behandling. En förutsättning för att övertyga kassan om sådana uppgifter är att de finns dokumenterade eller kan styrkas på annat sätt. Om ni anser att godtagbara skäl föreligger skal1 ni begära omprövning av ärendet inom två månader från att ni mottog beslutet enligt 61 § ALF, se https://lagen.nu/1997:238#P61S1 Om kassan står fast vid sitt beslut är överklagan till allmän förvaltningsdomstol nästa steg. Vänligen

A-kassa för företagare m.m

2009-01-26 i A-kassan
FRÅGA |Hej,Jag har följande frågor :1. Om man blir sjuk under uppsägningstiden, förlängs då uppsägningstiden ?2. Kan jag ha min enskilda firma kvar, när jag har A-kassa? Har ett stort underskott i firman för närvarande.Har haft firman i 5 år. Är medlem i Unionen.Mvh
Anders Svensson |Hej!Uppsägningstiden förlängs inte av sjukdom. Vad som händer är att du kan få tillgång till sjuklön under de två första veckorna, med en karensdag, se lag om sjuklön (1991:1047). Som företagare har du inte rätt till A-kassa. Ditt företag ska ha upphört annat än tillfälligen för att du ska anses som arbetslös i Lag om arbetslöshetsförsäkringens (ALF) mening. Jag jobbade själv på a-kassan i somras och vet att det kommer bli svårt att få a-kassa medan man är aktiv i en enskild firma. Kolla upp paragraferna 34-37§§ i ALF.

Hjälp med kostnad för juridiskt ombud

2010-01-11 i A-kassan
FRÅGA |Hej, jag har hamnat i en tvist med a-kassan och söker en juridisk kunnig person som kan ser över mitt ärende. Efter det ge mig råd ifall jag bör överklaga till länsrätten eller om det visar sig att A-kassan har rätt och det är jag som har missuppfattat både regler och förutsättningar för att få a-kassa. Var kan jag finna en sådan hjälp och hur går jag vidare utan att behöva anlita en advokat för 2000 kr per timme...
Lina Radovic |I de flesta hemförsäkringar finns möjlighet att få ersättning för juridisk ombud. Vilket ersättning man kan få varierar i de olika försäkringarna, så i första hand kan du kontakta ditt försäkringsbolag och höra vad som gäller.

Avgift till a-kassa.

2007-12-17 i A-kassan
FRÅGA |Jag liksom säkert många andra har fått en betalningspåminnelse att jag ska betala medlemsavgiften för 2007-01-01--2007-03-31 då jag fortfarande ansågs vara medlem eftersom jag inte blivit utregistrerad från a-kassan trots att jag skickat in en sådan anmälan i dec 06. Jag antar att anmälan aldrig kom fram eller att den ignorerades av a-kassan. Hur som helst undrar jag nu har de rätt att så här långt i efterhand kräva medlemsavgift för dessa månader, jag har ju "straffat ut mig" genom att de inte registrerat min anmälan....och jag har tidigare fått brev där det klart och tydligt står att man kan straffa ut sig utan att man ska behöva betala medlemsavgiften, det är först från juli 07 som regeringen har kommit med nya direktiv och det känns som att det är inte mitt problem då jag redan blivit utskriven som medlem i a-kassan då de nya direktiven kom. Hur ska jag kunna bevisa att jag skickat in en utträdes anmälan, de kräver ju orginal dokument vilket innebär att jag inte kan skriva ut en ny som gäller retroaktivt från dec 06 eller?. Jag har tyvärr förlorat dokumentet efter en hård disk crash.... Krångligt att skriva ned frågan men jag hoppas ni förstår mitt resonemang. Tacksam för hjälp innan den 30/11 då 993:- ska betalas!
Fredrik Hansson |Ett medlemskap i en a-kassa ska sägas upp skriftligen enligt 40 § Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor som du hittar http://www.lagen.nu/1997:239. Enligt 45§ samma lag, anses en medlem som betalat medlemsavgiften på tre månader ha trätt ur kassan. Under den perioden av tre månader som du inte betalade medlemsavgiften ansågs du fortfarande vara medlem i a-kassan och därmed skyldig att betala avgiften. Det tar tio för en fordran av den här typen att preskriberas tio år, vilket betyder att kassan har rätt att kräva in avgiften. Du säger att du har sänt in en ansökan om utträde ur a-kassan i början av december 2006. Eftersom du inte kan bevisa att du har sänt in din ansökan om utträdde ur a-kassan är jag rädd att du i det här fallet inte har något annat val än att betala.Med vänliga hälsning.