Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?

2021-04-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej Lawline.För ca 6 veckor sedan så blev jag brutalt misshandla med basebollträ i mitt hem. förövaren togs sedan av polis och ärendet anmäldes av mig och polisen. Förövaren erkände. och nu väntas det att väcka åtal för synnerligen grov misshandel/mordförsök med tillhygge. Min fråga är om kronofogden får ta mitt skadestånd (som kommer att ges ut)? Min ekonomi i dagsläget är sjukpension på 75% (5400 kronor) plus bostadstillägg 5200 kronor. så min ekonomi när fastighets hyran (5200 kronor) samt elräkning samt interneträkning är betalt så hamnar jag på existens minimum.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först, beklagar jag den otroligt tråkiga händelse du varit med om, och den situation du befinner dig i.Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan utmäta ett skadestånd som du kan komma att få ut efter den händelse som du beskriver att du blivit utsatt för.Regler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken som förkortas UB. Jag kommer förklara dessa regler för att sedan applicera dessa på din fråga.Vad utmäter kronofogden?Kronofogden kommer i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. Kronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB).Kan kronofogden utmäta skadestånd?Skadestånd som tillkommer gäldenären till följd av bland annat personskada får inte utmätas innan det är utbetalt till gäldenären (5 kap. 7 § 1 stycket UB). Det betyder att skadestånd för att någon råkat ut för en personskada får inte utmätas innan personen i fråga har fått detta hos sig. Eftersom du beskriver att du blivit misshandlad, så tolkar jag det som att det skadestånd som du kommer att få är för just personskada. Kronofogden får då inte automatiskt utmäta till skadestånd.När skadeståndet har betalats ut till den skadelidande får medel som inte avskilts från övriga medel utmätas (5 kap. 7 § 2 stycket UB). Det betyder att om skadeståndet har utbetalats till ett konto där den skadelidande också har övriga pengar, kan skadeståndet utmätas av kronofogden. För att undgå att skadestånd till följd av personskada ska kunna utmätas, bör dessa pengar sättas på ett separatkonto för att skilja dem från övriga pengar.Sammanfattning och rekommendationKronofogden kan inte automatiskt utmäta ditt skadestånd. Om skadeståndet är blandat med dina övriga tillgångar, så kan kronofogden utmäta skadeståndet. För att undvika detta, rekommenderar jag att du separerar skadeståndet från dina övriga tillgångar, genom att exempelvis sätta in dem på ett separat konto.Även om kronofogden i första hand kommer att utmäta pengar, kan de inte utmäta hur mycket som helst. Du ska fortfarande ha kvar pengar och tillgångar så du kan klara din försörjning.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dessa hos oss på Lawline!Vänligen,

Kan kronofogden sälja samägd fastighet?

2021-04-10 i Utmätning
FRÅGA |Min bror och jag äger en sommarstuga tillsammans. Nu visar det sig att han har så stora skulder att kronofogden vill sälja. Även min del!!! Min bror har slutat betala för husets alla kostnader. Jag har erbjudit mig att köpa ut honom till 4/4 delar av mäklares värdering. Har förstått att det vanliga är 3/4 delar. Min bror svarar inte på mejl, sms eller i telefonen. Han struntar i allting. Hur kan kronofogden få sälja MIN andel? Har även förstått att vid försäljning UTAN kronofogdes inblandning måste båda vara överens. Vad mer kan min bror ställa till med?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i utsökningsbalken (UB). För att Kronofogden ska ha rätt att utmäta fastigheten måste det framgå att din bror äger den (UB 4:24). Om ni är delägare har Kronofogden alltså inte rätt att utmäta din del ifall du kan bevisa detta faktum. Du bör därmed invända mot Kronofogden och hävda att du har "bättre rätt" till hälften av fastigheten och att den därför inte får utmätas för din brors skulder. Kronofogden kommer då be dig väcka talan mot den som begärde utmätning samt din bror i domstol inom en månad. Gör du inte detta går din rätt förlorad (UB 4:20). För att besvara dina andra frågor så är ditt första antagande korrekt, utgångspunkten är att du och din bror måste vara överens vid försäljning (SamL 2§). Kan du och din bror inte komma överens kan någon av er begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion för bådas räkning (SamL 6§). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Utmätning av bil för dotterns skulder

2021-03-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej, min 24-åriga dotter har skulder hos inkasso och fogden.Jag kommer snart att köpa en begagnad bil och själv ta körkort. Den bilen kommer jag sedan att dela med min dotter.Hur går jag tillväga för att inte fogden ska ta bilen? Har läst att även om jag står som ägare kan de ta bilen. Kan jag skriva ett specifikt gåvobrev till dottern?Fråga 2:Min dotter är fortfarande skriven hos mig även fast hon sista året mest bott hos sin pojkvän.Kannjag råka illa ut pga dotterns skulder pga att hon fortfarande är skriven hemma hos mig?Jag har en vanlig hyresrätt och allt härhemma är mitt, inte min dotters.Stort tack för snarast svar!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller om du äger bilen själv, och gällande övrig lös egendom i hemmetLös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Med andra ord får bilen utmätas om det är utrett att bilen tillhör din dotter. Bilen kan inte utmätas om du själv äger bilen. När den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan egendomen endast utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Det är därför upp till fordringsägarna att bevisa att viss egendom tillhör din dotter. Om det inte är möjligt kan egendomen inte utmätas. Du ska därför inte behöva lägga fram egna bevis för att egendom tillhör dig. Egendom som du är ensam ägare till kommer därför inte att kunna utmätas.Vad som gäller om bilen ägs av dig och din dotterNär den betalningsskyldige och en person som inte är sambo eller make, har lös egendom i sin gemensamma besittning och varaktigt sammanbor med varandra kan andel i egendomen endast utmätas om det framgår att andelen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 19 § UB). Samma gäller även här. Kronofogden måste bevisa att din dotter äger en andel i bilen. Om din dotter äger en andel i bilen kommer andelen att kunna utmätas för din dotters skulder om Kronofogden kan styrka hennes äganderätt.Betydelsen av folkbokföringsadressAtt du och din dotter är skrivna på samma adress talar för att ni "varaktigt sammanbor". Frågan som uppkommer är däremot om din dotter anses vara i ett samboförhållande trots att hon är folkbokförd på din adress och att ni därmed inte "varaktigt sammanbor".Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna får heller vara gifta (1 § SamboL). Frågan blir vad som avses med "stadigvarande bor tillsammans". Det får inte vara en alltför kortvarig förbindelse (riktmärke är sex månader). En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet om parterna anses uppfylla kravet. Att en av parterna behåller sin tidigare bostad talar emot ett samboförhållande. Sambolagen kan dock fortfarande gälla även om ena parten har en annan bostad som används i viss utsträckning. Lagen gäller dock inte om den ene besöker den andre, även om besöken har stor regelbundenhet och frekvens. Andra omständigheter såsom ett inbördes testamente eller ett avtal mellan parterna om vissa ekonomiska familjeangelägenheter kan tyda på ett stadigvarande förhållande, likaså gemensamma bankkonton och liknande. Sambolagen kan därför gälla även om två personer som är folkbokförda på olika adresser.Oavsett om du och din dotter anses varaktigt sammanbo eller inte kommer inte att påverka utmätningen. Samma princip kommer att gälla för din dotter om ni inte anses varaktigt sammanbo. Lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Kronofogden måste kunna styrka din dotters äganderätt i bilen. Däremot har din dotter en skyldighet att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § UB). Hennes andel i bilen kan därför utmätas även om hon inte bor hos dig men har egendom där. Var egendomen befinner sig har ingen betydelse.ÖverlåtelseförbudEgendom som någon fått i gåva med föreskrift om att egendomen inte får överlåtas medföra att egendomen inte heller kan utmätas (5 kap. 5 § UB). Det är därför möjligt att upprätta ett gåvobrev där det framgår att bilen inte får överlåtas vidare i syfte att hindra utmätning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur bör avskiljande ske för att undvika utmätning av ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring?

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Om man får ut olycksfallsförsäkring och har inkasso/ kfm skulder och dessutom tänk inom kort ska ansöka om skuldsanering Men vill inte att det olycksfallsförsäkring pengarna blir utmätta Är det bättre att försäkrings bolaget sänder en check och Man går till banken och tar ut summan i kontanter och spara i hemmet eller går det bra att ha dem på ett enskilt konto ifrån privat ekonomin alltså avskiljt från privat kontot utan att någon kan ta försäkrings pengarna från kontot ? Vilket är säkrast Hemma el avskilt konto. Tack för ni finns !!!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att Kronofogdemyndigheten inte kan utmäta ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring som den försäkrade får (15 kap. 10 § första stycket FAL).Det finns dock ett undantag som innebär att en sjuk- eller olycksfallsförsäkring får utmätas om ett ersättningsbelopp som den försäkrade fått inte hålls avskilt efter utbetalningen (15 kap. 10 § andra stycket FAL). Det utbetalda beloppet från försäkringen får därför inte sammanblandas med dina övriga tillgångar.För att pengarna inte ska kunna utmätas måste avskiljande ske. Det ska vara möjligt att identifiera beloppet som kommer från försäkringen. Avskiljande kan ske på olika sätt. För att hålla pengarna avskilda kan du skapa ett separat bankkonto för försäkringsersättningen. Att sätta in pengarna på ett vanligt privatkonto där du gör insättningar och uttag, räknas inte som avskiljande. Beloppet kan också avskiljas genom att du förvarar pengarna i ett kuvert. Det kan också ske genom förvaring hos tredje man.Det är viktigt att avskiljandet sker utan dröjsmål. Vad som avses med dröjsmål får avgöras i det enskilda fallet. I vanliga fall bör avskiljande ske efter högst ett par dagar (3–4 dagar) för att dröjsmål inte ska ha inträffat.Trots att pengarna hålls avskilda kan även dessa utmätas efter en viss tid. När det gått två år efter att beloppet skulle betalas får även de avskilda pengarna utmätas. Det avskilda beloppet får dock inte utmätas om pengarna behövs för den försäkrades försörjning. Inte heller om pengarna behövs för att kunna fullgöra eventuell underhållsskyldighet (15 kap. 10 § andra stycket FAL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utmätning av sjukersättning

2021-04-18 i Utmätning
FRÅGA |HejFår kronofogden göra utmätning på sjukersättning från försäkringskassa om beloppet är 10036kr/mån?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Utmätning av lön regleras i 7 kap UB (Utsökningsbalken). Sjukersättning får utmätas enligt 7 kap 1 § och 2 §. Detta får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll enligt 7 kap 4 § UB. För 2021 är normalbeloppet: 5 016 kronor för en ensamstående vuxen. 8 287 kronor för sammanlevande makar eller sambor. (https://kronofogden.se/Hurmycketfardubehalla.html ) Slutsatsen blir att Kronofogden får utmäta.

Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

2021-04-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej Jag undrar ifall kronofogden kan ta min skatteåterbäring när jag har en inkomst som redan ligger under existensminimum? Jag pluggar och I maj får jag ut ca. 2000 kronor från CSN, så utan pengarna från skatten har jag varken råd med mat till mina barn, eller hyra och andra räkningar. Får de ändå lov att utmäta skatteåterbäringen?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om kronofogden kan göra en utmätning på din skatteåterbäring, även om du just nu ligger under existensminimum.Tillgångar som kan utmätasRegler om vad kronofogden kan utmäta finns i utsökningsbalken, förkortad UB.Vi utmätning bör i första hand tas i anspråk sådana tillgångar som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta betyder att kronofogden kommer först och främst göra en utmätning av pengar, om detta finns tillgängligt. UndantagKronofogden kan dock inte ta alla pengar från exempelvis lön eller liknande. Det betyder att du fortfarande har rätt till att behålla det som kallas beneficium, vilket är både pengar och andra tillgångar som du behöver för att klara din försörjning (5 kap. 1 § UB). Denna summa ska även täcka det din familj behöver (5 kap. 2 § UB).Utmätning av skatteåterbäringAv skatteförfarandelagen, förkortad SFL, framgår dock att ovanstående regler om beneficium inte gäller skatteåterbäringen (71 kap. 3 § 3 stycket). Det betyder att kronofogden har rätt att använda din skatteåterbäring till att betala dina skulder hos dem.Du kan läsa mer om detta på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Skatteaterbaring.html SammanfattningKronofogden har rätt att ta din skatteåterbäring i anspråk för att betala av dina skulder, då denna inte är skyddad av beneficiereglerna.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt och att du fått denna besvarad. Jag hoppas även att situationen för dig lättar!Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Turordning vid utmätning

2021-03-30 i Utmätning
FRÅGA |Jag har ett fastställt krav mot en person på 375.000:-Hen har tidigare skulder på 260.000 och det utmäts 10.000:-/månad från hens lön.En del av skulderna är till staten.Min fråga ärNÄR börjar jag få del av det som utmäts?Turordning?Min förståelse av det är att jag skall få betalt proportionellt till det totala beloppet.Kronofogden påstår att det till staten betalas först sedan går de efter hur gammal skulden är.Vad säger lagen?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagrum och förutsättningarJag kommer nedan gå igenom turordningen som gäller vid en utmätning med utgångspunkt i Förmånsrättslagen (1970:979), som förkortas FRL. Du skriver dessutom att ett belopp utmäts av personen, jag kommer därför utgå ifrån att det föreligger en utmätning och inte en konkurs. TurordningI FRL regleras hur borgenärer skall prioriteras vid konkurs och utmätning. Om och när det finns tillgångar skall en utdelning ske i prioriteringsordning. Denna delas in i tre kategorier; (i) Särskild förmånsrätt, (ii) Allmän förmånsrätt (gäller endast vid konkurs) och (iii) Oprioriterade fordringar. (i) Särskild förmånsrätt (9 § FRL)Särskild förmånsrätt är fordringar som har en säkerhet kopplad till sig, det är en rätt att få ersättning direkt från försäljningen av egendomen som är förknippad med förmånsrätten. Exempel på sådana förmånsrätter är säkerställda obligationer, handpanträtt, intecknad fast egendom eller tomträtt. (ii) Allmän förmånsrätt (2 § FRL)Allmän förmånsrätt är endast förknippat med konkurs. Det handlar t.ex. om löner och arvoden kopplade till konkursförfarandet. Jag kommer inte gå in närmare på detta. (iii) Oprioriterade fordringarDessa fordringar har ingen förmånsrätt. Dessa har som huvudregel inbördes lika rätt. Det innebär att borgenärerna skall få betalt i förhållande till fordringarnas belopp (18 § FRL). Dock kan staten få en särskild förmånsrätt för sin fordran, vilket innebär att de kan få betalt först (jfr 4 § FRL). SammanfattningJag antar att du har en oprioriterad fordringar, det betyder att staten kan ha rätt att få en särskild förmånsrätt för sin fordran innan du får betalt för din. Om ingen annan har en fordran med prioritering bör resterande borgenärer få betalt proportionerligt i förhållande till tillgångarna. Om du vill läsa mer om förmånsrätt kan du se Skatteverkets information HÄR. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid försäljning av utmätt lägenhet?

2021-03-22 i Utmätning
FRÅGA |Lägenheten som jag bor i och som jag äger tillsammans med mina två bröder, har av kronofogden sålts på exekutiv auktion. Kronofogden kräver att jag måste vara ute ur lägenheten 1 månad efter avslutad auktion. Jag köper då en annan lägenhet som jag flyttar till. Sedan visar det sig att den budgivare som vann inte får något lån från banken och affären går då om intet. Jag som lämnade det näst högsta budet har då inte rätt att köpa lägenheten utan den ska långt senare läggas ut på ny auktion. Jag kommer under denna tid bli tvungen att betala dubbla hyror. Det är en av mina bröder som är aktuell hos kronofogden inte jag. Kan det verkligen vara så?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtmätning och försäljning av utmätt egendom regleras i utsökningsbalken (UB). Vid försäljning på exekutiv auktion ska köpeskillingen för egendomen betalas genast efter det att ett bud har godtagits. Kronofogdemyndigheten får dock ge anstånd med betalningen utom i fråga om handpenning. Om köpeskillingen eller handpenning inte betalas genast efter det att budet har godtagits, ska egendomen bjudas ut på nytt. Om anstånd har getts, blir budet ogiltigt, om full betalning inte sker inom föreskriven tid (9 kap. 5 § UB). Det framgår således av lag att den normala gången är den Kronofogdemyndigheten informerat dig om. Att du la det näst högsta budet ger dig tyvärr inte rätt att köpa lägenheten. Enligt utsökningsbalkens regler gäller som synes att egendomen ska bjudas ut på nytt. Det innebär att ny auktion ska hållas.Vad gäller betalningen för lägenhetens månadsavgift till föreningen är du och dina bröder solidariskt ansvariga. Det innebär att föreningen kan vända sig till vem av er den vill med krav om betalningen. Betalar ingen av er kan föreningen vända sig med krav om betalning till vem som helst av er. Så länge ni är ägare av lägenheten är ni betalningsskyldiga. Eftersom lägenheten inte sålts är ni därmed även skyldiga att tills vidare betala månadsavgiften.Som svar på din fråga om det verkligen kan vara så är dessvärre svaret jakande. Du har ingen explicit rätt att köpa lägenheten genom att du la näst högsta budet. Så länge du och dina bröder är ägare till lägenheten är ni alltjämt betalningsskyldiga till föreningen för månadsavgiften.Avslutningsvis kan informeras om att utmätt egendom inte måste säljas på offentlig auktion. Försäljning kan ske även under hand (9 kap. 1 § UB). Att utmätt egendom säljs under hand innebär att den säljs direkt, utan auktion. Utmätt egendom bör säljas under hand, om det är sannolikt att högre köpeskilling kan uppnås därigenom och sådan försäljning även i övrigt är ändamålsenlig (9 kap. 8 § UB). Du kan således kontakta Kronofogdemyndigheten och försöka föra en dialog. Om du exempelvis skulle kunna erbjuda så pass mycket att det är sannolikt att myndigheten får in mer pengar den vägen än på auktion kan det bli aktuellt. I annat fall är det tyvärr bara att avvakta inför nästa auktion.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,