Kan min bil utmätas för min mans skulder?

2021-06-30 i Utmätning
FRÅGA |Hej ! Jag har gift mig nyligen och min man har ungefär 200000 kronor skulder och han är arbetslös och vi har inga egendom . Vi bor i en hyresrätt lägenhet . Jag jobbar som vikarie barnskötare och varje dag jobbar på olika ställe .Jag behöver en bil för att åka till jobbet i olika ställe. Jag har inte spar pengar. Om jag köpa en bil med låne pengar kan kronofogten ta min bil på grund av min mans skulder ?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om kronofogden kan utmäta din bil för betalning av din mans skulder. Jag kommer att hänvisa till utsökningsbalken (UB) när jag besvarar din fråga. I detta fall är din man gäldenär eftersom att han är den som är skyldig pengar. Av 4 kap. 17 § UB framgår att lös egendom (en bil är lös egendom) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om han enligt 18 eller 19 § ska anses vara ägare. Av 4 kap. 19 § UB framgår att lös egendom som ett gift par har i sin besittning, ska anses tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till egendomen eller att egendomen tillhör den andre. Detta innebär att bilen kan utmätas för din mans skulder om du inte kan bevisa att bilen tillhör dig eller er båda. Det kan du bevisa med att exempelvis visa att det är du som tagit lån för bilen eller betalat för bilen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?

2020-12-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej.Min maka har dragit på sig skulder som ligger hos inkasso och kan hamna hos kronofogen.Bostadsrätten och bostadslånet står i mitt namn och vi köpte den några år efter att vi gifte ossÄven vår bil står skriven på mig från att vi köpte denVad händer om kronofogden kommer och hur blir jag drabbad.Tack för svar
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB), som innehåller regler om äktenskap.Varje make råder över sina skulderHuvudregeln är att varje make råder över sin egna egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Detta innebär att du inte kan krävas på pengar som din make är skyldig. Kronofogden får endast utmäta egendom som tillhör gäldenären (den skuldsatta)Eftersom du skriver att din make eventuellt kan hamna hos kronofogden kan han riskera att drabbas av en utmätning. Utgångspunkten är att Kronofogden endast får utmäta egendom som tillhör den som har skulden. Detta innebär att dina tillgångar inte får användas till utmätningen. Dock finns det en lagregel i utsökningsbalken som säger att all egendom i makars gemensamma besittning ska antas tillhöra den skuldsatte maken som blir utmätt (UB 4 kap. 19 §). Detta innebär att om din make skulle drabbas av en utmätning så kan även bostadsrätten och bilen ni äger utmätas om inte du kan bevisa att du äger antingen hälften av egendomen eller hela egendomen. Du skriver att du står som registrerad ägare på bostadsrätten och bilen vilket betyder att det inte borde vara några problem att bevisa att de tillhör dig.Skydd vid utmätning av gäldenärens bostadViktigt att notera är att en bostadsrätt som används av er som stadigvarande bostad kan undantas från utmätning enligt UB 5 kap. 1 § p. 6. Likaså ska inte Kronofogden utmäta egendom som utgör en olägenhet för din make (UB 4 kap. 3 § andra stycket.) Detta innebär att det finns viss skydd i lagen vid utmätning av gäldenärens bostad. SammanfattningSvaret på din fråga är att så länge du kan göra gällande att bostaden och bilen tillhör dig och inte din make så kan de inte utmätas. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,