Kostnader för umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har en dotter som jag betalar underhåll för. Mamman har ensam vårdnad. Dottern bor 33km från där jag är skriven men för tillfället bor jag 10 mil bort pga nytt jobb. Det blir umgäng var och varannan helg. Och det är jag som hämtar och lämnar dottern med en bil som jag lånar.Kan jag dra av resor för umgänge i deklarationen? Eller på något annat sätt få en del av utgifterna täckta?Ingen går på försörjningsstöd. Så inget sånt. Men kanske finns något annat som är passande för detta fall?Det finns ej utrymme i ekonomin för boendeföräldern att betala en del av resekostnaderna. Dessutom skulle hon bara börja tjafsa om annat, så det är inget att ens fundera på.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil.Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. Du kan inte själv göra avdrag för umgängesresorna efter eget tyckande, vill du få kostnaderna för umgängesresorna reglerade och du och den andra föräldern inte kan komma överens får du vända dig till domstol. Eftersom du är skriven i en bostad som ligger förhållandevis nära dotterns bostadsort samt att avståndet även till bostaden där du för tillfället bor inte överstiger tio mil blir utgångspunkten att du står för kostnaderna själv. Om ingen av er har möjligheten att stå för umgängesresorna kan bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen bli aktuell, men jag uppfattar inte att den situationen föreligger i ditt fall. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur ansöker jag om egen vårdnad?

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hur ansöker jag om egen vårdnad? Jag har 3 barn, men två av barnen har bott hos mig i några månader. De vill inte vara hemma hos deras pappa, han har träffat en ny tjej som inte är så snäll och deras pappa bryr sig inte ett dugg om barnens välbefinnande. Han gör inget för att få hem tjejerna eller ens försöker prata med de. För att tjejerna ska känna trygghet vill jag ansöka om egen vårdnad men jag vet inte hur man gör det.
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!SamarbetssamtalFör att kunna svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av föräldrabalken (FB). Inledningsvis vill jag uppmärksamma möjligheten för dig att få till samarbetssamtal med den andra föräldern. Detta för att rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden anordna detta mellan er föräldrar för att uppnå enighet frågor som rör bland annat vårdnaden (6 kap. 18 § 2 st. FB). Avtal om vårdnaden Om det är möjligt kan du välja att avtala med pappan till barnen att du ska ha ensam vårdnad. Detta avtal ska vara skriftligt och socialnämnden ska även godkänna detta (6 kap. 6 § första stycket FB). Prövning i domstolI alla frågor om vårdnad så ska man beakta barnets bästa och detta kommer vara avgörande för domstolens beslut (6 kap. 2 a § första stycket FB). Kommer inte du och pappan överens om ensam vårdnad genom avtal eller om ni inte finner någon annan lösning genom samarbetssamtal kan du ansöka om ensam vårdnad hos domstol. Detta kan du välja att göra på egen hand. Det kommer inledningsvis vara en muntlig förberedelse och tingsrätten kommer försöka se om det går att finna någon samförståndslösning. Är det inte möjligt kommer det därefter bli en huvudförhandling där domstolen dömer i vårdnadsfrågan.Ansökan För att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnen bor. På Sveriges Domstolars hemsida kan man finna blanketten. Det framgår även där hur du ska gå tillväga steg för steg och vad ansökan ska innehålla. Behöver du mer hjälp från oss på Lawline är du varmt välkommen att boka tid. Med vänliga hälsningar,

Vems är bostaden om min make köper den för pengar han fått i arv?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej, om min make ärver pengar efter sin pappa och vi väljer att med dessa pengar gå in med handpenning till ett hus (alternativt att vi köper huset för hela summan) och om jag och min make skiljer oss i framtiden, blir huset automatiskt hans eftersom vi köpt det med hans arvspengar? Tacksam för svar.
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du ställde din fråga till oss på Lawline! Till att börja med regleras frågor om bodelning vid äktenskapsskillnad i äktenskapsbalken (ÄktB). Vidare kan konstateras att en bodelning ska ske vid en äktenskapsskillnad (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB). Din fråga är därför beroende av om huset är att betrakta som giftorättsgods eller enskild egendom. Giftorättsgods eller enskild egendom? All egendom är giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att kunna se om egendomen är enskild får man titta i 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken. Det uppställs där situationer där egendomen är att anses som enskild. Om arvet din make fått har varit villkorat där det framgår att det ska utgöra hans enskilda egendom så kommer han ha rätt till den delen vid en eventuell äktenskapsskillnad (7 kap. 2 § första stycket 3p. ÄktB). Man kan enkelt säga att en del av huset ska träda istället för pengarna. Men detta förutsätter att det finns ett testamente i vilket det finns ett villkor kring att egendomen skulle vara hans enskilda. Om det inte finns något villkor i testamente om att pengarna din make har fått ska utgöra enskild egendom så kommer det ingå i en potentiell bodelning framöver. Vänliga hälsningar,

Utökat umgänge

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejHar ett umgängesavtal som gäller var tredje helg samt vartannat lov. Bor på annan ort. Ibland vill barnen även träffas utöver avtalet. Kan då den andra föräldern neka detta varje gång även om man erbjuder sig att hämta barnen eller umgås på den orten barnen bor på? Har delad vårdnad. Barnen är 9 samt 11 år gamla.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En dom eller ett umgängesavtal ska följas, mamman gör alltså inget fel så länge du får träffa barnen de tider då umgänget är reglerat. Däremot finns det ingenting som hindrar er som föräldrar att tillsammans komma överens om ett utökat umgänge. Vill du utöka umgänget och få det reglerat kan du antingen vända dig till familjerätten för att skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Du kan även vända sig till domstol för att få umgänget utökat om ni som föräldrar inte kan komma överens. Domstolen kommer att pröva frågan om det finns nya omständigheter som befogar det, till exempel att det har gått lång tid sedan den förra domen. Vid alla beslut rörande umgänge tar man barnets vilja i beaktande (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Har barnet fyllt tolv år är det endast i undantagsfall som barnets vilja inte beaktas. I ditt fall är ett av barnen 11 år gammalt vilket betyder att barnets vilja i vanliga fall beaktas vid frågor som rör umgänge. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, är skild från 2 år tillbaka och har tre barn. Vi har delade vårdnad av barnen men mitt ex tar barnen på min vecka ibland utan att säga till, jag blir orolig och vet inte var barnen är ibland. Hon vill inte kommunicera med mig och svara inte på mobil eller sms då måste allt kommunikation sköts genom barnen vilket jag tycker är så dåligt. Tycker inte det är okay hon tar barnen utan jag vet om på min veckan och undrar vad jag ska göra? Polis anmäla känns lite konstigt men jag måste göra något så hon förstår hur allvarligt situation är. Tack för svar Mvh Chris
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan självklart inte ta barnen på din vecka utan ditt medgivande, genom att göra detta gör hon sig skyldig till umgängessabotage. En förälder är skyldig att respektera umgängesrätten, umgängessabotage är därför är en indikation på att vårdnaden bör ändras vid en en eventuell vårdnadstvist. Det du kan göra när ditt ex förhindrar dig att träffa barnen på din vecka är att begära verkställighet (21 kap. 1 § föräldrabalken). Man försöker alltid att få föräldern att lämna ifrån sig barnet frivilligt, ett beslut om verkställighet kan även förenas med vite. I mer sällsynta fall kan hämtning av barnet ske med hjälp av polis (21 kap. 2, 3 §§ föräldrabalken). Vill du undvika att ta det till domstol råder jag dig att i första hand vända dig till familjerätten i din kommun, där kan du och ditt ex genom samarbetssamtal få hjälp att lösa situationen och komma överens. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Räknas enskild egendom i äktenskap om maken mottog den under samboskap?

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Min dåvarande sambo och hennes bror ärvde deras fars hus som enskild egendom för ca 10 år sedan. Därefter gifte vi oss, och vi köpte loss min fruns bror ur huset så idag äger vi 50% var. Om vi skiljer oss, räknas 50 % av huset ännu som hennes enskilda egendom vilket skulle betyda att jag kan få ut 25 % vid en bodelning?Vi har inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni inte skrivit något ytterligare äktenskapsförord så blir utfallet som du själv beskriver att du räknas äga 25% av huset eftersom din fru sedan tidigare ärvt 50% av huset som enskild egendom. Enskild egendom består även om ni var sambos när hon fick gåvan, och även om ni köpt ut hennes brors andel tillsammans. Att efterlämna arv eller att ge en gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom är vad utomstående kan göra för påverka ett person oberoende kan säkerställa att gåvan eller arvet inte delas. Vad som kan göras av sambos eller makar är att äktenskapsförord vilket gör att egendom undantas från att vara gemensam tillgång som annars är huvudregeln, 7:1-2 äktenskapsbalkenHoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Bodelning - ingår bilar och pengar?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska skilja oss efter 14 års äktenskap. Han är 66år och jag 44. Under hela äktenskapet har han velat att jag ska endast vara hemma och vara där för honom 100%. Nu när jag vill utbilda mig och äntligen få göra nytta krockar det med hans bild av äktenskap. För att göra det kort. Vi har ett hus värt ca 2 milj och bolån på 1 milj. Jag är inte så insatt men jag tror att vi ska dela som ett äkta par. Han ska bo kvar och vill lösa ut mig. Då borde det vara 500' till båda. Han har köpt en lägenhet till mig för 300'+100' möbler=400' och han tycker att jag redan har fått mer än vad jag ska ha. När jag nu vill ha några få lampor från huset känner han sig väldigt trängd och ska ta dit en värderingsman. Vad gäller där ? En annan sak är att han har flera olika bilar och vad han har på sitt bankkonto vill han inte yttra sig om. Vad gäller där ang bilar och bankkonto ? Jag är inte ute efter hans pengar. Min frihet är värd mycket mer. Jag vill bara att det ska kännas rättvist för mig. Det är jag som kommer stå ensam, ostabil och ska starta ett helt nytt liv. Tusen tack om ni kan hjälpa mig.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så undrar du hur uppdelningen av egendom (bodelningen) bör se ut när ni går skilda vägar. Jag kommer utgå ifrån att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. När sker bodelning? Enligt 9:1 ÄB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen kan antingen förrättas när äktenskapet upplösts eller direkt om en av er begär det medan mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄB). Du kan alltså begära bodelning även om skilsmässan ännu inte har gått igenom. Vad ingår i en bodelning?Enligt 10:1 ÄB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Dock ingår inte enskild egendom, vilket är egendom som undantagits från bodelning genom äktenskapsförord (7:2 p.1 ÄB). All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det innebär att det allra mesta som ni äger ska anses utgöra giftorättsgods (utom till exempel kläder och liknande personliga föremål). Förenklat ska detta sedan delas på hälften, så att ni får hälften av tillgångarnas värde var.I ditt fallDu kan begära att bodelning ska förrättas genast. Vid bodelningen ska ni (förenklat) dela lika på värdet av den egendom ni har. Förutsatt att inget äktenskapsförord föreligger ska detta även innefatta hans bilar och finansiella tillgångar. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Umgänge mot en ungdoms vilja

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min fråga är om ett domslut som ej har följts. mamman har ingen kontakt med mig. hon har ensam vårdnad om sonen som är nu 14 år fyller 15 i slutet av året. när är det så att sonen själv bestämmer om han vill eller inte komma? ska inte domen följas ändå? Är väldigt fundersam vad jag ska göra.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I takt med barnets stigande ålder måste man ta hänsyn till barnets vilja. En tonåring på 14 år har uppnått en sådan ålder och mognad att en umgängesdom normalt inte kan verkställas mot barnets vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken). Det går således inte att tvinga en ungdom i den åldern att umgås med en förälder oavsett domslut. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar