Bättre rätt till bostaden

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min nuvarande sambo bor tillsammans i ett hus, det huset hyres av det företag som jag arbetar iJag hade det som krav i min anställning att jag ville hyra det husetFöretaget har nu under ca 10 års tid hyrt detta hus, och sedan då hyrt ut huset till mig och min samboJag har då betalat förmånsvärdet, som jag är skyldig att göra. Och företaget har betalat hyran åt fastighetsägarenNu skall jag och min sambo gå skilda vägar, och jag har för avsikt att bo kvar i husetMin sambo vill också bo kvarSå är det då någon av oss som kan säga sig ha mera rätt till denna hyresrätt än någon annan?Tacksam för ett snabbt svarMvh
Klara Zethraeus |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är svårt att besvara din fråga exakt eftersom jag inte har tillgång till alla bakomliggande omständigheter.Det finns framförallt två omständigheter där du kan hävda en bättre rätt till bostaden, i första hand om det är ditt namn som står på hyreskontraktet och i andra hand om det finns några barn i hemmet. I sådanafall kan den som bor med barnen har bättre rätt till bostaden. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Delad vårdnad och högtider

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Vi har delad vårdnad efter beslut i tingsrätt, växelvis boende (jämn/ojämn vecka). Det växelvisa boende ska brytas under jul, nyår, påsk samt sommaren, exempelvis vid påsk att barnet ska vara hos mig ojämnt år från torsdag 16:00 till dagen efter annandag påsk 08:00. Påsken börjar på hans vecka men slutar på min vecka. Ska jag lämna henne till hennes pappa på tisdag klockan 08:00 trots att det är min umgängesvecka?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du ska lämna över din dotter till hennes pappa eller inte. Jag håller med om att det är en klurig situation. Som jag förstår det så har ni ett system om jämna och ojämna veckor som gäller löpande troligen för att det ska vara enkelt uppdelat och enkelt att hålla koll på.När det kommer till olika högtider så som påsk framstår det som att det finns undantag till ert system med jämna och ojämna veckor. Det verkar som att tingsrätten har tänkt att högtiderna går framför det vanliga schemat med jämna och ojämna veckor, möjligen för att man vill åka bort och därför inte krångla till det när högtiden överlappar mellan veckorna.En möjlighet är att prata med din dotters pappa om du vill ha henne eftersom att det är din vecka. Däremot tror jag att tingsrätten tänkt att högtider går framför det systemet och att det kommer jämna ut sig då du troligen ska få din dotter överlämnad när det är hennes pappas vecka. SammanfattningAv det du skrivit verkar tingsrätten varit tydlig med vilken dag och vilken tid dottern ska överlämnas under högtider. Därför skulle jag säga att du ska följa det och lämna över henne. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad som är viktigt att tänka på när man blir sambor

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min kille i huset han äger. Han har totalrenoverat huset och håller fortfarande på med den sista renoveringen. Vi har kommit överens om att det är rimligt att jag betalar hälften av alla hushållsavgifter så som vatten, el, sophämtning... samt att jag betalar hälften av räntan. Han sköter amorteringarna på lånet, han ska även betala alla nya renoveringar på huset då dessa gör att huset ökar i värde. Dock är vi oense om vem som ska betala om något i huset går sönder? Exempelvis om det blir en vattenläcka eller om vitvarorna går sönder. Vad är ert råd här?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Så kul att ni har flyttat ihop! Det finns flera saker att tänka på här som senare kan underlätta för er båda två. Då reglerna om äktenskap inte tillämpas i ett samboförhållande kan det vara av vikt för båda sambor att avtala om vad som ska gälla. Det verkar som att ni redan börjat komma in lite på de banorna och det låter förnuftigt. Mitt råd till er är att upprätta ett samboavtal för att få klarhet i exakt vad som gäller, till exempel vad som ska ingå i en bodelning om förhållandet skulle upphöra. Till din fråga - jag kan inte råda er att göra det ena eller det andra. Ni får sätta er ner och komma överens för vad som ska gälla om till exempel frysen eller tvättmaskinen går sönder. Rent allmänt resonerat torde det vara skäligt att båda delar på kostnaderna då båda har nytta av fastigheten som sådan. Dock är det svårt att säga då många väljer att dela upp det ekonomiska ansvaret på olika sätt. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en överenskommelse utefter era egna förhållanden utefter vad som känns rättvist. Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

2021-03-30 i God man
FRÅGA |HejJag och min halvsyster har gemensam far, som blivit dement ( diagnostiserad alzheimers). Han har de senaste åren haft hemtjänst, men nu bedöms det att han behöver komma till ett demensboende.Han bor idag i egen bostadsrättslägenhet, som är skuldfri. Hans pension kan klara ett av boendena, dock inte båda. Mina frågor är då, om han måste flytta kan då vi syskon sälja hans lägenhet, och vad händer med de pengar som kommer från lägenhetsförsäljningen?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Jag kommer börja med att förklara genom vilka medel som du och din syster kan företräda er far för att kunna sälja bostadsrätten. Sedan kommer jag att förklara vad som händer med pengarna efter försäljningen.Kan du och din syster sälja er fars bostadsrätt?Hjälp i vardagen utan fullmaktOm det är uppenbart att någon på grund av sjukdom inte längre kan sköta sin ekonomi kan en anhörig person göra det istället (17 kap. 1 § föräldrabalk). Denna rätt att företräda din far gäller bara vardagliga transaktioner, till exempel att betala räkningar och handla förnödenheter. En försäljning av bostadsrätt klassas inte som en vardaglig transaktion, därför gäller inte denna rätt för försäljning av bostadsrätt.Fullmakt för försäljning av bostadsrättEftersom försäljning av en bostadsrätt inte faller under vardagliga transaktioner, så krävs en fullmakt för att du eller din syster ska kunna sälja bostadsrätten. För att kunna upprätta en fullmakt som ger dig rätt att sälja bostadsrätten behöver din far vara tillräknelig och kunna förstå innebörden av fullmakten och varför den upprättas. Eftersom din far kan behöva flyttas till demensboende, låter det som att din far inte är tillräknelig. Det är därför troligtvis inte möjligt att upprätta en giltig fullmakt.God man eller förvaltareFör att kunna sälja bostadsrätten när din far inte är tillräknelig så ska ni ansöka om god man eller förvaltare. Ni som barn kan ansöka om detta (11 kap. 15 § föräldrabalk). Man skickar in ansökan till tingsrätten på den ort där er far bor. Jag råder er att vända er till överförmyndaren i er kommun (kommunens överförmyndare, i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd) för att få stöd och hjälp med att skicka in en ansökan.Det finns inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man eller förvaltare. Kravet är att personen ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11 kap. 12 § FB).Skillnaden mellan god man och förvaltare är att huvudmannen, vid anordnande om förvaltare, förlorar sin rättsliga förmåga. Åtgärden är alltså mer ingripande och får endast beslutat om i de fall en god man inte är tillräcklig. Förvaltaren får, med andra ord, ta beslut utan att huvudmannen samtycker. Det innebär att en god man inte får sälja bostadsrätten utan er fars samtycke.Vid försäljning av bostadsrätt krävs även samtycke från överförmyndaren. Detta gäller både vid god man och förvaltare. Efter att en god man eller förvaltare har utsetts behöver denne, för att kunna sälja bostadsrätten för er fars räkning, således skicka in en ansökan till överförmyndaren angående detta.Vad händer med pengarna från försäljningen?Pengarna från försäljningen av bostadsrätten kommer tillfalla er far, eftersom det är han som står som ägare på bostadsrätten. Som god man säljer ni alltså bostadsrätten för er fars räkning. Efter er fars bortgång kommer pengarna från försäljningen att tillfalla dig och din syster genom arv, under förutsättning att inte er far har testamenterat sina tillgångar till någon annan person.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Har min sambo rätt att kräva att jag flyttar?

2021-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag flyttade in i min sambos hus, dvs han ägde det innan vi blev sambos. Om vårt förhållande tar slut har han då rätt att kräva att jag flyttar ut samma dag? Det är ju inte så lätt att hitta en bostad med inflyttning samma dag. Att sova på en väns soffa gör det ju svårt att ha delad vårdnad om våra barn om jag ska få ha dem halva tiden. Vill ju heller inte ha dem bara någon timme då och då i flera månader, speciellt inte om det sedan skulle bli en vårdnadstvist.
Minela Kurjakovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din sambo har bott i bostaden sedan tidigare och du flyttat in till honom utgör inte bostaden samboegendom och är därmed ingen gemensam bostad. Då har den som står på kontraktet (dvs. din sambo) i regel rätt att "slänga ut" den andra. Det finns dock ett undantag i 22 § Sambolagen. Undantaget innebär att den som inte "äger" hyresrätten eller bostadsrätten har rätt att överta denna om det är skäligt och denna partner bäst behöver den. Paragrafen är mycket sällan tillämpad och det är svårt att nå upp till rekvisiten. Har den som blir utkastad barn, inget jobb, dålig ekonomi och andra förutsättningar som gör det svårt att hitta en egen bostad talar detta för att undantaget ska tillämpas, men observera att det tillämpas mycket, mycket restriktivt.Vill du boka tid med våra jurister är du välkommen att göra det här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Med vänlig hälsning

Gifta sig med någon som inte har uppehållstillstånd

2021-03-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make har inte uppehållet i Sverige. Han får ansöka om 4 år igen.Vi vill gifta oss. Kan vi göra det?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du och din blivande make kan gifta er, trots att han inte har uppehållstillstånd i Sverige. Men för att ni ska få gifta er så krävs det att kraven på äktenskapsbalken blir uppfyllda (se här). Till exempel krävs det att ni är över 18 år. Ni får inte vara släkt med varandra. Vidare får ni inte heller vara i ett redan befintligt registrerat partnerskap. Skatteverket kommer att pröva om det finns hinder för äktenskapet. Beträffande personer inte är är folkbokförda i Sverige kan det komma att krävas ytterligare intyg på att personen är behörig att ingå äktenskap.Om du har fler frågor, så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Vad krävs för adoption

2021-03-31 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag fyller 18 år i maj och var bott i jourhem två gånger då en period varade i ett år och nu flyttade jag tillbaka till mitt jourhem för två månader sedan få jag bodde i två år i ett familjehem som inte fungerade. Min riktiga pappa har inte vårdnaden över mig men det har min moder som har psykiskt misshandlat mig och jag vill inte ha med henne att göra. Min fråga lyder, kan någon adoptera mig med tanke på att jag bokstavligen är föräldralös med en biologisk mamma som är inkompetent som förälder (också enligt soc)? Eller hur fungerar det? Jag känner dock ingen som vill adoptera mig.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Adoption är ett alternativ, dock vill jag uppmärksamma dig på att det görs en utförlig prövning av frågan och det ska finnas ett genuint förhållande mellan dig och den som vill adoptera dig och inga nya relationer kommer accepteras troligtvis. Man kan inte heller ansöka generellt och få någon "tilldelad" som ska adoptera en, utan man får vara överens med någon.Hur adoptionsprocessen ser ut beror på din ålder när/om du ansöker. Just nu är du under 18 år och då gäller andra regler, då du är ett barn. När du snart fyller 18 år har inte din mamma längre vårdnaden om dig och du blir vuxen. Nedan kommer jag redogöra för skillnaderna mellan om du ansöker innan du fyllt 18 år och efter. Regler om adoption finner du i 4 kap föräldrabalken. Om du skulle ansöka om adoption medan du är under 18 år:När det gäller adoption av ett barn ska barnets bästa alltid vara viktigast och det ska med tanke på samtliga omständigheter vara lämpligt. Man tittar på barnet behov av att bli adopterad och hur lämplig adoptivföräldern/föräldrarna är (de som ansöker).Om barnet fyllt 12 år krävs barnets samtycke för att bli adopterad. En person får adoptera om denne fyllt 18 år, men det krävs synnerliga skäl för att bevilja en adoption när någon är under 25 år egentligen, men det är möjligt.Huvudregeln är att den som har vårdnaden om barnet ska samtycka till att dess barn adopteras av någon annan om barnet är under 18 år. Undantagen till detta är om vårdnadshavaren är förhindrad varaktigt på grund av en psykisk sjukdom eller liknande, att samtycka, att föräldern är på okänd ort eller om det finns synnerliga skäl. I ditt fall anger du att din mamma behandlat dig dåligt. Det framgår inte om hon är sjuk."synnerliga skäl" ska tillämpas väldigt restriktivt och bestämmelser syftar främst att tillämpas i internationella situationer, men bestämmelsen är ändå tillämpbar på alla situationer.Alltså, det blir troligtvis svårt att få igenom en adoption om din mamma inte samtycker till en adoption.Om du skulle ansöka om adoption när du fyllt 18 år:Nu krävs inte längre din mammas samtycke för att du ska bli adopterad av någon annan. Dock beaktas hennes åsikt i frågan om hon kan lämna en sådan.Kraven för att du ska kunna bli adopterad som vuxen är att det ska finnas en särskild anledning med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och den som vill adoptera dig och att adoptionen är lämplig i övrigt. Man kollar särskilt på om adoptivföräldern har uppfostrat den som vill bli adopterad eller avser att bekräfta en sådan relation motsvarande den mellan ett barn och en förälder.Man tittar på samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Varför det ligger mycket fokus på förhållandet mellan de som ansöker är att förhindra att personer lätt kan adoptera för att få uppehållstillstånd till exempel. Det har i rättspraxis ansetts inte finnas anledning till att godkänna en sådan adoption när en person endast vill bli adopterad av en ny person medan ena föräldern fortfarande finns kvar i personens närhet och denne motsätter sig adoptionen. Det ska finnas särskilda anledningar.I RH 2016:4 avslogs adoptionsansökan och det var alltså inte tillräckligt. En kvinna ville adoptera sin makes son som var i 20-årsåldern. Pojken hade bott med sin mamma tidigare men hade alltmer bott med pappan och inte haft kontakt med mamman. Mamman motsatte sig adoptionen. I RH 2003:18 avslogs även ansökan om adoption. I detta fall hade sökanden uppfostrat barnet under en större del av uppväxten med barnet mor. Pappan motsatte sig en adoption. Pappan hade haft kontakt med flickan kontinuerligt tills hon var 16 år, efter det försökte pappan upprätthålla en kontakt.I RH 1997:32 ville en ensamstående man adoptera en yngre man från Bangladesh, det ansågs inte finnas särskild anledning till adoptionen.Alltså verkar det som att det krävs att den som vill adopterad och den som vill adoptera har en särskild relation, såsom relationen mellan barn och förälder. Det är inte ok att lära känna någon och sedan ansöka om adoption utan en relation får byggas upp. I de fallen jag tog som exempel motsätter sig vårdnadshavaren att en adoption ska genomföras. Jag vet inte hur det är i ditt fall men om din mamma skulle samtycka underlättar det processen. Om du bott hos henne och haft kontinuerlig kontakt talar det emot adoption. Dock får omständigheterna kring att hon misshandlat dig psykiskt beaktas, men jag kan inte svara på i vilken utsträckning då jag inte har mer information om ditt fall.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och fått lite allmän information om adoption.Med vänlig hälsning

Ingår utländsk egendom i bodelningen?

2021-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far, ej svensk medborgare, dog 2018. Han var då bosatt sedan 25 år i USA. Jag är ens barnet och ärvde då allt, hus, livförsäkring och pensionssparande. Allt finns kvar där och jag har fått ett ITIN nummer. Det jag undrar nu är, eftersom jag är gift med en svensk och bosatt i Sverige vad händer vid ev skilsmässa. Räknas dessa egendomar in i den svenska lagen? Vi har inget äktenskapsförord.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att ni är gifta i Sverige kommer svenska regler att bli tillämpliga på bodelningen. Vid en skilsmässa ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, 7:1 ÄktB. I din fråga framgår det inte om ni har äktenskapsförord eller annat som reglerar enskild egendom, 7:2 ÄktB. Ifall det finns, ska det inte ingå i bodelningen. Det finns alltså inget undantag i svensk lag som bestämmer att egendom som är placerat utomlands inte ska ingå i bodelningen. Med det sagt, kommer din egendom i USA att betraktas som giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Vad gäller pensionssparande kommer den förmodligen ingå i bodelningen om den sker privat, då det är egendom som du äger. Om det däremot är tjänstepension blir situationen annorlunda. Tjänstepension anses som huvudregel vara en oöverlåtbar eller personlig rättighet som inte ska ingå i bodelningen, 10:3 1 st. ÄktB. Om du dock skulle äga tjänstepensionen och arbetsgivaren endast betalar premierna, kan det möjligtvis likställas med en privat pensionsförsäkring och därmed ingå i bodelningen. Om din arbetsgivaren äger försäkringen innebär det att du inte kan överlåta den rättigheten och den ska därmed inte ingå i bodelningen. Om du dock har möjlighet att förfoga över pensionen och dess utformning kan det trots allt ingå i bodelning, det är alltså medbestämmanderätten som är avgörande. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,