Vilka rättigheter har en sambo för att få loss sin del av bostadsrätten?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har separerat. Hennes x bor kvar i bostadsrätten som de äger 50% var i. Han flyttar inte ut, men kan inte köpa ut henne. Hur kan hon få honom att gå med på försäljning av bostadsrätten? Vilka lagliga rättigheter har hon att få loss sin del i bostadsrätten?
Maria Simeonidou |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att din dotter och hennes ex inte varit gifta. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att de varit sambos. Det kan inledningsvis sägas att regler om sambos finns i sambolagen.Bodelning ska göras om någon av samborna begär detNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det senast ett år efter samboförhållandets upphörande (8 § sambolagen). Det som ingår i bodelningen då är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Din dotter har alltså rätt att begära bodelning för bostaden. Är det så att ex-sambon motsätter sig detta finns det möjlighet att ansöka om att en bodelningsförättare förordnas (26 § sambolagen). Din dotter bör ansöka om en bodelningsförättareI och med att ex-sambon inte vill gå med på att sälja lägenheten och inte heller kan köpa ut henne så är bodelningsförättare det bästa alternativ som hon kan använda sig av. Är det så att de inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av den ena förordna en bodelningsförrättare (26 § sambolagen). Bodelningsförätttaren ser då till att bouppteckningen förrättas. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning, dvs. bodelningsförrättaren ska besluta hur egendomen ska delas upp. Är det så att ingen av de kan lösa ut varandra ur bostaden kommer bostaden troligtvis att utbjudas till försäljning. Vägrar ex-sambon att samarbeta får även domstolen på ansökan av bodelningsförättaren förelägga att döma ut vite (se 26 § sambolagen som hänvisar till 17 kap. 5 § äktenskapsbalken). Min rekommendation är att främst försöka förklara för ex- sambon att bostad och bohag ska delas lika mellan sambor samt att din dotter har rätt att påkalla bodelning enligt lag. Är det så att ex-sambon vägrar samarbeta rekommenderar jag att ta hjälp av en bodelningsförättare som kommer att se till att en bodelning sker på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om hur man ansöker om bodelningsförättare HÄR.Vänligen,

Kan jag flytta utomlands med vårt gemensamma barn utan pappans tillåtelse?

2019-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har en son tillsammans, sonen blir 4 iår. Vi har gemensam vårdnad. Vi bor på samma ort men sonens pappa jobbar i Norge och bor där mån-tors. Jag har nu fått jobb i norge och vill flytta dit men pappan säger blankt nej. Vad kan jag göra?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barn och gemensam vårdnad hittar du i föräldrabalken.Samtycke krävs för flytt som kan inverka på den gemensamma vårdnadenHuvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att föräldrarna som har gemensam vårdnad om ett barn inte utan den andre förälderns samtycke får fatta beslut som kan anses vara ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn till ett annat land/långt ifrån den andra föräldern anses som ett beslut som är ingripande. Så länge du inte har ensam vårdnad om barnet eller har pappans medgivande så får du alltså inte flytta med barnet hur långt du vill. Du kan ansöka om att domstol ska avgöra i fråganI och med att ni inte är enade om ett sådant beslut så får du inte flytta med barnet. Du kan dock ansöka om att domstol ska fatta beslut i frågan, där domstolen kommer att se till vad som kan anses vara barnets bästa och vad som kan anses vara den mest stabila lösningen för att den gemensamma vårdnaden ska kunna utföras på bästa sätt.Det är dock svårt att på rak arm säga vad domstolen kan komma fram till i och med att jag inte har information om hur långt från pappan du vill flytta. Det domstolen kommer att beakta är framför allt om flytten kommer att inverka negativt på den gemensamma vårdnaden. Vänligen,

Vem har rätt till hyresrätt när sambor separerar?

2019-06-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag flyttade in i lägenheten tillsammans för ett år sedan. Nu har vårt förhållande tagit slut och jag har bett honom att flytta. Han gör ingenting. Jag står ensam på kontraktet till lägenheten. Vem har rätt till lägenheten? Det är jag som för det mesta har betalat hyran då han har varit sjukskriven och arbetslös till för 2 månader sedan. Lägenheten ligger i Vaxholm där jag även arbetar.Tacksam för rådgivning Hälsningar
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållande och bodelning hittar du i sambolagen. Jag förutsätter vidare i mitt svar att det inte finns något samboavtal mellan er.Bostaden utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användningDen gemensamma egendomen (samboegendomen) ska delas lika mellan sambos när ett samboförhållande tar slut (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det spelar därför ingen roll om det endast är du som står på kontraktet till lägenheten, utan det som är relevant är att ni tillsammans förvärvade lägenheten gemensamt. Jag uppfattar det som att ni tillsammans flyttat in till lägenheten för ett år sedan och haft den som bostad för gemensam användning vilket innebär att lägenheten utgör samboegendom. Är det så att ni inte under några omständigheter kommer överens om vem som ska få lägenheten så kan ni begära att tingsrätten utser en bodelningsman. Bodelningen går då till på så sätt att när den gemensamma egendomen ska delas mellan sambos fördelas den ut på lotter, vilket betyder att även lägenheten kommer att utgöra en sådan sådan lott. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen avräknat på sin lott. Den som har bäst behov av lägenheten får behålla denVid bedömningen av vem som har störst behov av lägenheten tas hänsyn till om det exempelvis finns barn i samboförhållandet och om barnen kommer att bo hos den ena sambon. Även omständigheter såsom ålder, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll kan spela roll. Är det så att din ekonomi exempelvis är mer stabil än din ex- sambos kan det också inverka på bedömningen.Det är som sagt många olika faktorer som kan spela in när frågan ska avgöras om vem av er som bäst behöver lägenheten. Det är svårt att på rak arm säga om du kommer att få "bäst rätt" till lägenheten i och med att en egen bedömning görs i varje enskilt fall. Har du ytterligare frågor eller behöver mer ingående hjälp kan du kontakta våra jurister HÄR.Vänligen,

Vem har rätt till skatteåterbäringen vid en bodelning?

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Skatteåterbäring skiljsmässa Mitt ex och jag ligger i skiljsmässa bodelning gjord och papper inskickat för skilsmässan. Nu har hon börjat tjata och säga att hon helt plötsligt har rätt till halva min skatteåterbäring hjälp vad gäller ? Papper för skiljsmässa inskickat innan änns deklaration gjordes och vad jag minns så inkomst tillgångar skulder som uppkommer efter papper inskickat för skilsmässan. har väl hon inte någon rätt till?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken.Det som är avgörande för vad som ska ingå i bodelningen är det datum som ni lämnade in ansökan om skilsmässa sk. kritiska tidpunkten (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Det som ni ägde innan detta datum ska ingå i bodelningen oavsett vem som stod som ägare (förutom det som räknas som enskild egendom). Tillgångar och skulder som inträffat efter datumet ni skickat in ansökning om skilsmässa omfattas alltså inte av bodelningen. Du nämner i din fråga att ni ansökte om skilsmässa innan deklarationen gjordes. Detta innebär att du har rätt i att skatteåterbäringen inte kommer att ingå i bodelningen. Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!

Vad gäller för gemensamt sparkonto när ett samboförhållande upphör?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej !För 15 månader sedan slutade jag förhållandet med min sambo, hon bor inte i vår hyreslägenhet, men hon är fortfarande registrerad på samma adress som jag.Hon har inte begär någon bodelning. Vi hade ett gemensamt konto i banken och sparade pengar men jag hade i 15 år mer inkomst än hon.Hon ställde inte några problem då, när jag överförde pengar till mitt eget konto från 15 månade tillbaka.Vi hade ett muntligt kontrakt att jag skulle behålla pengar . Nu reklamerar hon halva att pengar Min fråga är, måste jag delar pengarna i hälften?Vilka är mina rättigheter?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden hittar du i sambolagen.Sparkonto ingår inte i bodelningDu nämner att din sambo inte begärt någon bodelning. För att en bodelning ska ske så krävs det att en av samborna begär detta senast ett år efter att förhållandet upphört (8 § sambolagen). Även om hon hade begärt bodelnig så ingår inte ett gemensamt sparkonto i bodelningen. I bodelning ingår endast samboegendom dvs gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk (3 § sambolagen).Du har rätt till dina pengarEtt sparkonto ingår som sagt inte i bodelningen i och med att det varken utgör bostad eller bohag. Vad som gäller för sparkonto är att din andel av pengarna ska gå tillbaka till dig och hennes andel av pengarna ska gå tillbaka till henne. Du måste alltså kunna bevisa att du har lagt in mer pengar i sparkontot än henne genom att exempelvis få fram kontoutrag som bevisning. Är det så att du har bevis på att du har satt in en viss procent av pengarna så har du också rätt till dom. Kan ni inte under några omständigheter fastställa vem som satt in vad så är huvudregeln att pengarna ska delas lika. I och med att ni inte är gifta så har hon ingen rätt enligt lag att få en större andel summa än den hon egentligen satt in på kontot och på så sätt äger.Vad gäller ert muntliga kontrakt är det väldigt svårt att bevisa. Dock har du lagen på din sida i detta fall så du behöver inte vara orolig. Jag rekommenderar dock att alltid försöka få ner avtal i skriftlig format i framtiden för att undvika missförstånd och eventuella tvister.Vänligen,

Är det lämpligt att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för sin yngre bror?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Är det lämpligt att en pojke på 10 år skall ha ansvaret för sin yngre bror på 7 år?Detta gäller på morgonen först i hemmet och sedan se till att den yngre brodern blir lämnad på skolan. Det skall också tilläggas att den yngre inte lyssnar på sin storebror och att det ofta är konflikter dem emellan. Tacksam för svar!
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen är inte lagregleradDet finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan ansvara för sina småsyskon eller vara ensamma hemma. Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att en pojke på 10 år ska ha ansvaret för en sjuåring. Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behovBestämmelser som rör förhållandet mellan föräldrar/vårdnadshavare och barn regleras föräldrabalken. Barn har enligt lag har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap. 2 § andra stycket). Det är dock inte vidare specificerat hur dessa bestämmelser ska uppnås eller vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavare att bedöma hur personen på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.Vid misstanke om att barn far illa - kontakta socialtjänstenSammanfattningsvis kan det sägas att det ur ett lämplighetsperspektiv förmodligen inte kan anses vara okej för en tioåring att ha ett sådant omfattande ansvar för sitt syskon. Om man som utomstående är orolig för ett barn och misstänker att barnet far illa eller växer upp under olämpliga omständigheter bör man kontakta socialtjänsten. Det är viktigt att veta att man kan göra en orosanmälan anonymt om man vill, så länge man inte uppger sitt namn.Vänligen,

Vem har rätt till hyresrätt när sambor separerar?

2019-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min ex-sambo har separerat och han har lämnat hyresrätten för att bo på annat håll. Vi valde lägenheten med omsorg, nära till förskola, mitt arbete och skola till hösten för min son sedan tidigare förhållande som vi redan innan bestämt skulle flytta hit.Jag anser att jag har bäst behov av lägenheten då jag har betalningsanmärkning, inga besparingar, min släkt på Gotland, en cancersjuk mamma på ön utan hög inkomst och min sons pappa har flyttat till en hyresrätt i Visby på 19kvm där min son inte får plats. Sonen har ADHD och har svårt att anpassa sig i nya miljöer och därför får extrastöd från den närliggande förskolan. Han kommer också få extrastöd från skolan som ligger nära hemmet.Min ex-sambo är kreditvärdig, har en hög och fast inkomst och dessutom 2 rum hos sina föräldrar att bo i, som även de har stora besparingar. Han har också mycket högre chans att få tag i andrahandsboende eftersom han är fri från betalningsanmärkningar.Jag har ansökt om en bodelningsförrättare för att få svart på vitt vem som har bäst behov av lägenheten eftersom jag redan hittat en inneboende att dela hyran med. Jag kan vidare inte ansöka om bostadsbidrag förrän hyresrätten är skriven på mig. Jag får heller inga källarnycklar så jag kan komma in i tvättstugan och tvätta mina och sonens kläder. Min ex-sambo står ensam på kontraktet och anser att han därför ska bo kvar. Vad säger lagen?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållande och bodelning hittar du i sambolagen.Bostaden utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användningDen gemensamma egendomen (samboegendomen) ska delas lika mellan sambos när ett samboförhållande tar slut (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I och med att ni tillsammans valt lägenheten och haft den som bostad för gemensam användning utgör lägenheten samboegendom. Jag förutsätter vidare att det inte finns något samboavtal mellan er.När den gemensamma egendomen ska delas mellan sambos fördelas den ut på lotter, vilket betyder att även lägenheten kommer att utgöra en sådan sådan lott. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen avräknat på sin lott. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § andra stycket sambolagen).På vilka grunder görs bedömningen av vem som har bäst rätt till lägenheten?Vid bedömningen av vem som har störst behov av lägenheten tas hänsyn till om det exempelvis finns barn i samboförhållandet och om barnen kommer att bo hos den ena sambon. Även om barnen inte är gemensamma bör det förhållandet att barnen bott hos samborna under sambotiden vara en omständighet som talar för att bostaden bör tilldelas den sambo som barnen fortsätter att bo hos. I och med att du har ett barn från ett tidigare förhållande som bott med er tillsammans talar det för att du kan ha bättre rätt till lägenheten.Även omständigheter såsom ålder, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll kan spela roll. Du nämner att din ekonomiska situation inte är lika stabil som din ex-sambos, vilket också är en omständighet som kan inverka.Det är svårt att säga om du kommer att få "bäst rätt" till lägenheten i och med att en egen bedömning görs i varje enskilt fall. Jag anser dock, mot bakgrund av omständigheterna som du har beskrivit, att chansen tlll att du får behålla lägenheten är stor. Vänligen,

Om en person adopterar sin styvdotter förblir mamman fortfarande förälder?

2019-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hej !Har en vän som vill adoptera sin styvdotter. Hennes biologiska pappa är avliden men hennes biologiska mamma lever. Om nu min vän adopterar henne, vilket båda vill så även hennes mamma, blir då inte hennes mamma fortsättningsvis kvar som hennes mamma ? vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar du främst i föräldrabalken.Det framgår av föräldrabalken att en make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § föräldrabalken).Om din vän adopterar sin styvdotter förblir hennes biologiska mamma fortsättningsvis kvar som hennes förälder. Går adoptionen igenom får styvdottern istället ytterligare en förälder i form av din vän som då blir adoptivförälder. Styvdottern blir då deras gemensamma barn.Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!Vänligen,