Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

2020-08-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej Vi har hus i annat EU-land som är skrivet på min fru. Har jag rätt till hälften även om fastigheten finns i utlandet.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå din fråga är väldigt kortfattat ställd kommer jag i mitt svar till dig att göra en del antaganden. För det fall att något är oklart finns mina kontaktuppgifter sist i svaret och du är välkommen att återkoppla. Min utgångspunkt i svaret till dig är att du och din fru vid eventuell skilsmässa kommer att skilja er utifrån svensk lag. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat vid skilsmässa. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord eller genom att någon av makarna från annan än den andre maken erhållit egendom genom gåva, testamente eller arv med föreskriften att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods begränsas inte utifrån vart egendomen rent geografiskt befinner sig, utan om den ägs av den ena av makarna och egendomen inte är enskild. Som svar på din fråga innebär det att även egendom som finns utomlands som utgångspunkt utgör giftorättsgods. Är det giftorättsgods ska det ingå i en bodelning. För det fall att egendomen är enskild genom äktenskapsförord alt. genom gåva/testamente/arv med föreskrift ska egendomen inte ingå i en bodelning. Att du har "rätt till hälften" innebär att värdet av bostaden utomlands ska räknas in i din frus giftorättsgods (tillsammans med övrigt giftorättsgods) och att eventuella lån ska räknas av, precis som andra lån gör.För det fall att något är oklart eller du behöver anlita en av våra jurister för en bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur säljer jag halva bostadsrätten till min sambo?

2020-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska gifta oss näst år (2021).Vi har varit sambo i min lägenhet (BRF) sedan ca ett år tillbaka. Nu vill vi gärna att han kliver in och äger hälften men det känns lite klurigt på vad som blir en bra lösning för oss båda.Jag har ägt och bott i lägenheten sedan okt 2016. Jag köpte den sept 2016 för 3 060 000 kr och vid kontakt med samma mäklare är värdet idag ungefär detsamma.I dagsläget har jag ca 2 300 000 kr kvar i lån. jag har också ett uppskov sedan tidigare på 135 000 kr som måste betalas om jag gör en försäljning och sedan äger bara 50% dvs till en lägre summa.Om vi gör en försäljning så att min sambo ska äga 50% (1 530 000 kr) och därmed ta över halva lånen (1 150 000 kr) ska han då betala mig 380 000 kr? Blir det rätt för oss båda? Eller ska man räkna med de pengar jag redan har betalat in på lånen från köpet fram till nu? Dvs räkna vad lånet var från början?Skriver vi ett köpekontrakt oss emellan? Finns det mall att ladda ner?Finns det ngn mall/hjälp för att skriva ett äktenskapsförord/testamente för en ev skilsmässaa/bodelning för våra respektive barn (särkullebarn?). Eller är det ett försäkringsbolag vi ska kontakta angående möjligheten att bo kvar om det händer ngt med den andra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du att din sambo ska äga hälften av din bostadsrätt och att överlåtelsen ska ske genom att han köper in sig, inte genom att du skänker halva bostaden till honom. Det är fullt möjligt för dig att sälja halva bostaden. Vilket pris du vill sälja den för är upp till er båda att komma överens om, men om vi antar att du vill sälja den för marknadspriset om 3.060.000 kronor blir köpeskillingen för din sambo 1.530.000 kronor. Om han samtidigt tar över lån om 1.150.000 kronor innebär det precis som du beräknat att han ska ersätta dig med 380.000 kronor utöver det. Normalt sett räknar man inte med vad lånen varit från början, även om det är upp till er att komma överens om ett pris.Då du har ett uppskovsbelopp sedan tidigare ska det återföras om du säljer bostaden. Eftersom du endast säljer en del av bostaden ska bara en del av uppskovet återföras. För att räkna ut hur mycket du ska återföra används formeln uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden (47 kap. 11 § inkomstskattelagen). I ditt fall skulle det innebära 135.000 kr / 1.530.000 kronor / 3.060.000 kronor = 65.000 kr ska återföras.Vid försäljning av en del av bostadsrätten krävs att det upprättas ett överlåtelseavtal. För överlåtelseavtalet finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt; avtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, priset ska framgå samt avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Då du säljer en del av bostadsrätten ska andelens storlek anges i överlåtelseavtalet. Hela priset som betalas för andelen ska uppges, även om betalning till viss del sker genom att din sambo övertar en del av lånen. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att frågan om medlemskap prövas av bostadsrättsföreningens styrelse vilket i regel inte är något problem när det handlar om make/sambo (jfr 2 kap. 5 § bostadsrättslagen)För att reglera vad som gäller vid eventuell separation medan ni är sambor kan ni upprätta ett samboavtal och avtala om att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. När ni väl gifter er kan ni istället upprätta ett äktenskapsförord i vilket ni avtalar om att all eller viss egendom ska utgöra er enskilda egendom och inte ingå i en bodelning. För det fall att någon av er avlider är det en god idé att ni upprättar ett testamente om att ni ärver varandra. Som sambor har ni ingen arvsrätt utan testamente. Som gifta finns det förvisso en arvsrätt, däremot har de särkullbarn ni har rätt att få ut sitt arv direkt. Till viss del är lösningen att ni upprättar ett testamente där ni ärver varandras andelar i bostadsrätten. Det ska dock uppmärksammas att det inte är möjligt att göra ett barn arvlöst. Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad man egentligen skulle ärvt. Rätten till laglott innebär helt enkelt att det, trots testamente, finns en risk att den efterlevande av er blir tvungen att lösa ut eventuella särkullbarn för att ha möjlighet att bo kvar. Däremot minskas risken med ett testamente.Vi erbjuder inte någon nedladdning direkt av testamente, köpeavtal, samboavtal eller äktenskapsförord. I vår avtalstjänst på vår hemsida erbjuder vi bland annat samboavtal och äktenskapsförord till konkurrenskraftigt pris. Tjänsten innebär att ni själva fyller i era uppgifter och efter betalning får avtalet skickat till er per e-post. I ert fall, då ni behöver även testamente och överlåtelseavtal, är min rekommendation att ni anlitar en jurist som kan hjälpa er med alla dokument. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa er med detta. Om så är intressant är ni välkomna att återkomma till mig så ser jag till att ni får en offert att ta ställning till.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, fredagen den 31 juli, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Frågor om engagemangsbesked vid skilsmässa

2020-07-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Engagemangsbesked från båda parter skall lämnas till till bodelningsförättaren vid min dotters skilsmässa.1: Vad skall ett sådant innehålla ?2: Om ena parten inte uppfyller detta , hur kan detta framtvingas efter c:a 2 års vägran.3: Skall detta utfärdas av berörda banker m.fl. ?4: Hur lång tid från brytdatumet och bakåt skall redovisas i detta ?5: Blir det rättegång om detta inte fungerar och hur startas detta ?6: vem betalar rättegångskostnaderna ?7: framgår allt som behövs av ett engagemangsbesksked eller måste man ha alla kontoutdrag ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga ska din dotter skilja sig och en bodelningsförrättare är utsedd. Parterna ska nu lämna ett engagemangsbesked till förrättaren och du har därom en del frågor. Vad ska ett engagemangsbesked innehålla? Ska engagemangsbeskedet utfärdas av berörda banker m.fl.? Framgår allt som behövs av ett engagemangsbesked eller måste man ha alla kontoutdrag? Hur lång tid från brytdatumet och bakåt ska det redovisas i engagemangsbeskedet?Ett engagemangsbesked är en detaljerad förteckning över de flesta av en persons engagemang i den aktuella banken. I beskedet brukar framgå uppgifter om lån, sparkonton m.m. Engagemangsbeskedet är i regel möjligt att beställa från banken man är kund i, antingen genom att ringa/besöka banken eller via internetbanken. Huruvida allt som behövs av engagemangsbeskedet framgår kan jag dessvärre inte besvara, detta är beroende av vilka uppgifter bodelningsförrättaren begär. Detsamma gäller hur långt från brytdatumet och bakåt det ska redovisas i engagemangsbeskedet. Huvudregeln vid bodelning är att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). I vissa fall kan det dock finnas skäl för bodelningsförrättaren att gå längre tillbaka än ansökningsdatumet för skilsmässan, exempelvis för att avgöra om den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning (jfr 11 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken).Om ena parten inte lämnar in engagemangsbesked hur kan det då framtvingas? Blir det rättegång om engagemangsbeskedet inte lämnas in och vem står för rättegångskostnaderna?När det behövs ska bodelningsförrättaren se till att bouppteckning förrättas. Varje make är skyldig att uppge sina tillgångar och skulder. Ett sätt att ha möjlighet att avgöra vilka tillgångar och skulder en make har är genom engagemangsbesked, men även genom kontoutdrag m.m. Om en make vägrar att lämna uppgifter till bouppteckningen (skulle exempelvis kunna vara att vederbörande vägrar att lämna in engagemangsbesked, kontoutdrag m.m.) kan bodelningsförrättaren ansöka att domstolen ska förelägga och utdöma vite (17 kap. 5 § första stycket äktenskapsbalken). Ett föreläggande och utdömande av vite är således ett sätt av bodelningsförrättaren att tvinga fram att korrekta uppgifter lämnas in. En make är även skyldig att bekräfta riktigheten av upprättad bouppteckning med inför domstolen, om den andre maken begär det (17 kap. 5 § andra stycket äktenskapsbalken).Det har i praxis uttalats att i ärenden om vitesföreläggande är det inte domstolens uppgift att överpröva bodelningsförrättarens bedömning att uppgifter behövs av parten ifråga. Domstolen bör istället i allmänhet begränsa sin prövning till att avse huruvida parten vid tiden för domstolsprövningen fullgjort sina skyldigheter att lämna uppgifter. Ett ärende avseende föreläggande och utdömande av vite utgör inte en tvist där enskilda är motparter till varandra varför ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader inte kan prövas (NJA 2013 s. 602). Om bodelningsförrättaren begär att domstolen ska förelägga och utdöma vite och parten i fråga anlitar ett ombud kan hen således inte begära betalt för ombudskostnaderna. Bodelningsförrättarens arvode betalas utifrån uppdraget som förrättare. Utgångspunkten är att makarna betalar hälften av kostnaderna var. Bodelningsförrättaren kan dock vid bodelningen bestämma en annan fördelning, om den ena maken genom vårdslöshet eller försummelse orsakat ökade kostnader (17 kap. 7 § äktenskapsbalken). Det skulle kunna innebära att om en make vägrar att lämna ut uppgifter och det krävs att domstolen utdömer vite, kan maken behöva betala större del av bodelningsförrättarens arvode i slutändan.Om du, eller din dotter, behöver vidare hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?

2020-07-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej - jag önskar köpa ut min hustrus andel ur huset (vi äger 50% var). Alltså göra en partiell bodelning under rådande äktenskap (plus ett Äktenskapsförord om jag förstår saken rätt). Vi är överens om detta.Huset är inköpt för 3 150 000. Det är idag värderat till cirka 8 miljoner. Vi har de senaste fem åren renoverat för 1 350 000 kr. De aktuella Bostadslånen ligger idag på 3 585 000 kr [det är jag som betalar räntor och amorteringar]. Enligt min beräkning så utöver inköpsvärdet + renoveringskostnader så tillkommer tidigare pantbrevskostnader, mäklararvoden, lagfartskostnad med mera, och då blir vinsten (vid en fiktiv försäljning) cirka 2 500 000 kr, (delat på två blir det 1 225 000 kr/person och vid ett utköp så minskar hennes vinst med 11% (för min framtida skatt om jag skulle sälja skarpt i framtiden, vilket då blir minus 267 000 kr för hennes del). Den summa som jag tror att jag då ska betala henne för ett utköp är då cirka 958 000 kr. [1] Kan detta stämma ungefärligt? [2] Det som jag vidare undrar över är om inte de nuvarande Bostadslånen (se ovan) ska tas med i beräkningen? Hur får jag med dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kan jag dessvärre inte ge några exakta siffror som är rätt då det krävs en närmre genomgång för att ha möjlighet att ge ett exakt svar. Om ni är osäkra eller oense är därför min rekommendation att ni anlitar en jurist som går igenom allt i ert ärende och är behjälplig med att upprätta ett bodelningsavtal. Våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga för ändamålet och jag bifogar mina kontaktuppgifter sist i svaret.När ni är överens om fastighetens marknadsvärde brukar man beräkna bodelningslikviden vilket görs i fyra steg:1. Beräkning av latent skatt 2. Beräkning av fastighetens nettovärde 3. Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet 4. Avdrag för eventuellt uppskovsbeloppDen latenta skatten om 22% av vinsten som hade uppkommit vid en försäljning idag beräknas genom att fastighetens marknadsvärde först minskas med fastighetens inköpspris, förbättringsutgifter, utgifter för förbättrande reparationer och underhåll, lagfartskostnader m.m. Förbättringsutgifter får dras av för varje beskattningsår då de uppgår till minst 5.000 kronor. Förbättrande reparationer och underhåll får dras av om de hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren till den del åtgärderna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än förvärvet. I ert fall ska det således från marknadsvärdet dras av försäljningsvärdet om 3.150.000 kronor, utgifter för förbättringar eller för förbättrande reparationer och underhåll (i den mån de är möjliga), lagfartskostnad m.m. I ditt fall kan jag inte göra någon bedömning vare sig om den post du benämner som "renoveringskostnader" kan dras av i dess helhet eller klumpsumman du benämner lagfartskostnad, mäklararvode m.m. Den summan du får fram efter avdrag är den vinst man ska beakta i bodelningen. Vinsten multipliceras med 0,22 varpå man får fram den latenta skatten. Ingen ska betala skatten men eftersom du tar över fastigheten är du skattskyldig den dag du avyttrar fastigheten.Fastighetens nettovärde beräknas sedan genom att fastighetens marknadsvärde minskas med den latenta skatten, eventuella försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode) och eventuella lån. Marknadsvärdet om 8.000.000 kronor som ni är överens om ska således minskas med den latenta skatten du fick fram i beräkningen ovan, fiktiva försäljningskostnader och de lån ni har på fastigheten. Den summa du får fram är fastighetens nettovärde. Bodelningslikviden fås fram genom att nettovärdet delas med två; det är summan var och en av er ska erhålla i bodelningen vad gäller fastigheten och den summa som du ska ersätta din fru med. För att det ska bli rätt ska du även överta lånen för fastigheten. Om det inte finns något uppskov från tidigare försäljningar som ska tas i beaktande är summan den slutliga bodelningslikviden som din fru ska ersättas med.Sammanfattningsvis är ovanstående en förklaring om hur ni kan räkna för att det ska bli rätt. Jag kan dessvärre inte ge besked om din uträkning är rätt eller ej då en del av dina poster är oklara. Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som hjälper er att upprätta såväl bodelningsavtal som äktenskapsförord och går igenom vilka kostnader som kan dras av. Om ni är intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har min sambo någon rätt till min andel i en fritidsfastighet?

2020-07-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Min far byggde ett fritidshus på 60-70 talet. Efter att min far gick bort 89 ville min mor att vi fyra syskon skulle ta över ägandet, vilket också skedde. Far hade skrivit ett testamente att stugan med tomt, ska vara enskild egendom. Efter ett antal år köpte mina syskon ut mig. Efter ytterligare några år köpte jag in mig igen och en bror till mig och jag köpte ut två andra syskon. I köpebreven står det att det är enskild egendom.Under hela denna tid har jag sambo sedan 83. Har hon någon rätt till egendomen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEgendom som är enskild ska enligt sambolagens bestämmelser inte ingå i en bodelning. Enskild egendom uppkommer genom att en sambo fått egendomen i gåva av någon annan än den andra sambon, genom arv eller testamente; i samtliga fall krävs att givaren eller testatorn föreskrivit villkor om att egendomen ska vara enskild (4 § sambolagen). I ditt fall var din andel i fastigheten din enskilda egendom enligt villkor i testamente. Däremot har du därefter sålt din andel och åter igen köpt in dig vid ett senare tillfälle. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp, varför din andel i fastigheten inte utgör enskild egendom.När ett samboförhållande upphör ska det, om någon av samborna begär det, en bodelning ske. I bodelningen ska sambornas samboegendom fördelas dem emellan (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och egendomen inte är enskild (3 § sambolagen). Till samboegendomen räknas inte bostad och bohag som används huvudsakligen för fritidsändamål (7 § sambolagen).I ditt fall är min bedömning utifrån det du skrivit i frågan att din andel i fritidsfastigheten inte är din enskilda egendom. Enskild egendom kan inte uppkomma genom köp. Däremot ska din andel i fastigheten inte ingå en bodelning mellan dig och din sambo. Din andel i fritidsfastigheten utgör inte samboegendom (dvs. det är inte er gemensamma bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning).Svaret på din fråga därmed att din sambo inte har någon rätt till din andel i fritidsfastigheten.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller mellan mig och min sambo om vårt förhållande tar slut?

2020-07-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, 1993 flyttade jag och min sambo in permanent i ett fritidshus som han och hans far gick in med hälften var i 140.00 1994 fick vi vårt första barn av senare tre. Ett av barnen är 19 och bor hemma idag. Huset har tilläggsisolerats och genomgått renovering och är ett permanentboende. År 2012 ville min sambo separera och jag hade annan bostad men ansökte aldrig om hjälp eftersom jag i princip bodde i den gemensamma bostaden. År 1999 i december blev jag utkastad och utlåst och då bestämde jag mig att efter hans flera års alkoholmissbruk fick det vara nog, han är sjukpensionär så inget jobb som stoppade honom. Skaffade återigen en bostad som jag möblerade från min mors dödsbo. Januari 2020 tog han på eget initiativ hjälp mot sitt beroende och jag flyttade hem (men är ej skriven här förrän jag vet vad som gäller) och har bott här för att hjälpa/stötta honom. Fortfarande väldigt labil och jag är rädd för att om jag skulle flytta hem igen så kanske jag åker ut igen så har bett om någon garanti som tex giftermål för att det inte ska ske men han vägrar och säger att det är hans hus. Jag är inte på något sätt ute efter att stjälpa honom ekonomiskt men anser att hans teori om att jag kan ta mina möbler och flytta inte känns rätt eftersom jag alltid bistått ekonomiskt i alla år med det som är i ett hushåll med barn. Hur gör jag? Ska jag gå med på att ta "mitt" och flytta eller hur fungerar det? Husvärde kanske 2-2,5 miljon
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga flyttade du år 1993 in i en fastighet tillsammans med din sambo. Fastigheten var då ett fritidshus men har sedermera tilläggsisolerats och renoverats för permanent boende. Året efter fick ni ert första barn. År 1999 blev du utkastad och utlåst. Du bestämde dig då att det fick vara nog på grund av din sambos alkoholmissbruk. Det framgår inte helt klart, men mellan raderna utgår jag från att du sedan flyttade tillbaka igen, eftersom du i din fråga skriver att din sambo ville separera år 2012 och min utgångspunkt är att så skedde. Januari 2020 tog din sambo på eget initiativ hjälp mot sitt missbruk och beroende och du flyttade åter igen hem till honom. Du är dock inte skriven där och du vill ha någon form av "garanti" som t.ex. giftermål för att säkerställa att du inte än en gång blir utkastad. Din sambo vägrar däremot och säger att det är hans hus. Den lag som reglerar vad som gäller mellan sambor är sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen fördelas dem emellan genom en bodelning (8 § första stycket sambolagen). Till samboegendom räknas sambor gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § första stycket sambolagen). Begärs inte bodelning i rätt tid saknas rätt till bodelning. Vid bodelning på grund av att samboförhållande upphör tas det inte hänsyn till vem som står som ägare till bostaden eller vem som betalt den. Det som är avgörande är om bostaden är förvärvad för gemensam användning. Huruvida bostaden förvärvades för gemensam användning år 1993 är svårt att avgöra utifrån den information du delgett oss, det kan dock eventuellt argumenteras för det. Däremot har ert samboförhållande därefter upphört och du har inte begärt bodelning inom ett år varför du på den grunden inte har rätt till något värde i bostaden. När du nu åter flyttar in är det i din sambos bostad, inte en bostad som är förvärvad för gemensam användning. Skulle ert samboförhållande återigen upphöra har du därför ingen rätt till något värde i bostaden vid en bodelning. Det finns en möjlighet för sambo att i vissa fall överta bostaden även om bostaden inte utgör samboegendom. Förutsättningarna som krävs är däremot att den andra sambon ska inneha bostaden med hyres- eller bostadsrätt och att den övertagande sambon ersätter ägarsambon ekonomiskt (jfr 22 § sambolagen). I ert fall förefaller det inte vara aktuellt då som jag förstår det bostaden varken är hyres- eller bostadsrätt.Ett alternativ ni har är precis som du själv skriver; giftermål. När ett äktenskap upplöses ska det göras en bodelning (till skillnad från i samboförhållande då sådan endast ska ske efter begäran). I bodelning på grund av skilsmässa ska allt makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma t.ex. genom äktenskapsförord eller genom att en make fått något genom gåva/arv/testamente av annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara enskild (jfr 7 kap. 2 § ÄktB). Om du och din sambo skulle gifta er för att vid ett senare tillfälle skilja er ska bostadens värde räknas in i bodelningen och delas lika mellan er (efter avdrag för skulder).Ett annat alternativ är att din sambo skänker dig halva fastigheten. Om han skänker dig halva fastigheten har du rätt till hälften av den.Som jag förstår det har din sambo däremot inget intresse av varken att ingå giftermål eller att skänka en andel av fastigheten till dig (grundat på att han vägrar och säger att det är hans hus). Det är dock inte möjligt att med tvång begära att du ska få halva fastigheten, eller för den delen att ni ska ingå äktenskap. För din del innebär det helt enkelt att du får avgöra huruvida du anser det värt att åter igen bli sambo med honom eller inte. Utifrån de uppgifter du presenterat utgör fastigheten inte samboegendom och dessvärre tas det inte någon hänsyn till att du bistått ekonomiskt i alla år med det som är i ett hushåll med barn.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag för adoptera min frus son?

2020-06-26 i Adoption
FRÅGA |Hej jeg er dansker men har boet i Sverige i en årrække. Jeg har nu fundet en ny partner. Hun er enke og har en 2 år gammel søn. Vi ønsker at jeg skal adoptere ham i forbindelse med ægteskab. Min nye partnere er fra Columbia. Hvad kræves det for at jeg kan adoptere sonen. Og hvilke dokumenter skal hon skaffe i Columbia inden hun kommer.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå du skriver på danska men varit bosatt i Sverige i flera år är min utgångspunkt att du förstår skriven svenska till den grad att det går bra att jag besvarar dig på svenska. Om något skulle vara oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig enligt kontaktuppgifter sist i svaret.Det finns enligt svensk lag inget krav på att man ska vara svensk medborgare för att adoptera i Sverige. Huvudregeln är att man behöver vara bosatt i Sverige, vilket jag förstår du är. Eftersom du är bosatt i Sverige gäller reglerna i 4 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption ska barnets bästa ges största vikt (4 kap. 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § FB). Om den som sökanden vill adoptera inte är svensk medborgare och inte heller har permanent uppehållstillstånd i Sverige, ska rätten inhämta ett yttrande från Migrationsverket om det inte är obehövligt (4 kap. 17 § FB). Rätten ska ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig inom en viss tid (4 kap. 18 § FB). För att du och din blivande fru ska kunna gifta sig krävs att det görs en hindersprövning innan ni gifter er. Hindersprövningen innebär att det måste kontrolleras att det inte föreligger något hinder för er att ingå äktenskap. Om någon av er är under 18 år, ni är nära släkt med varandra eller någon av er redan är gift eller i registrerat partnerskap utgör det ett hinder för att ingå äktenskap. När hindersprövningen är klar och godkänd kommer ni att få ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen gäller i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren när ni ingår äktenskap. Ansökan om hindersprövning sker genom att ni fyller i Skatteverkets blankett 7880 och skickar in eller lämnar in den till myndigheten. Eftersom din blivande fru inte är folkbokförd i Sverige måste hon styrka sin identitet med ett pass eller en giltig resehandling vid ett personligt besök på ett av Skatteverkets kontor. Det krävs även att hon lämnar in ett intyg med sitt aktuella civilstånd. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land hon nu bor i och får inte vara äldre än fyra månader.För att det ska vara möjligt att adoptera din blivande frus barn krävs det att hon kan visa att hon är vårdnadshavare till barnet. Det krävs även att hon och barnet får rätt att flytta till Sverige. Om din blivande fru och hennes son får komma till Sverige och ni gifter er eller blir sambo kan du ansöka om att adoptera hennes son. Det kommer då att göras en adoptionsutredning enligt vilken Migrationsverket kommer att kontaktas för ett yttrande och även barnets föräldrar får möjlighet att yttra sig. Tyvärr kan jag inte ge någon prognos om vilka möjligheter du har att få godkänt en adoption eller ej. Sammanfattningsvis krävs att din blivande fru har med sig pass för sig och sonen, ett intyg från en behörig myndighet i Colombia om hennes civilstånd samt det kan vara en god idé att även inneha intyg om att hon är ensam vårdnadshavare för sin son.Om du behöver hjälp av en av våra jurister inför adoption eller äktenskap är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,