Sälja makes aktier

2019-05-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan en make sälja mina aktier/fonder, som är min enskilda egendom, utan att informera mig. Maken har även skött mina deklarationer som jag skrivit på och trott vara ok. Detta har skett under många år och uppdagas nu när han vill skiljas efter mer än 40 års äktenskap. Har man möjligheter att kräva något tillbaka. När är man förvaltare och när är man syssloman?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enskild egendom definieras i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken och kan av ett antal anledningar vara just enskild, men huvudsaken är att egendomen bland annat inte skall ingå i en eventuell bodelning. Punkt nummer sex i paragrafen säger att enskild egendom även är det "som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild." Detta betyder i ditt fall att om pengarna som aktierna och fonderna har sålts för har trätt i dess ställe och utgör fortfarande din enskilda egendom. Det finns dock inget förfogandeförbud över aktierna och maken kan alltså sälja dessa, men du bör invända enligt punkterna ovan vid en bodelning att pengarna utgör enskild egendom och försöka göra anspråk på dessa. Det uppkommer viss problematik när pengarna sammanblandas med annan på ett konto, så du bör därför konsultera med en verksam jurist för att vara säker på din sak. Vad gäller deklarationen har jag svårt att se något problem med det inträffade så länge inget fel uppdagas, har det så får du gärna kommentera nedan eller skriva en ny fråga. Förvaltare är en titel som någon har vars för en t.ex sjuk person sköter dess ekonomiska angelägenheter, detta efter utseende av tingsrätt. Syssloman är en person som är anlitad för att sköta personliga angelägenheter mot ersättning. Hoppas detta gav svaret på er fråga!

Försörjningsplikten angående fastighet under betänketid

2019-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag ska skiljas, maken har begärt betänketid.Jag har redan flyttat men huset som maken bor kvar i står jag som ägare till,vilka skyldigheter har jag att betala lånekostnader, försäkring mm på huset?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad vi först bör klargöra är att man under den s.k betänketiden (5 kap 1 § Äktenskapsbalken) fortfarande är gifta och det är därför ingen skillnad jämfört med om man inte begära äktenskapsskillnad. Därför gäller alltså regler om försörjningsstöd till den andra parten i 6 kap 1-4 §§ Äktenskapsbalken. Fastigheten och huset ägs av er gemensamt och lagen om samäganderätt är därför tillämpbar. Enligt 15 § i nyligen sagda lag stadgar att kostnader som uppkommer skall fördelas mellan ägarna baserat på sin andel i fastigheten. Detta talar såklart för att ni skulle dela lika på kostnader som hänförs till huset eftersom ni fortfarande äger den tillsammans.Det finns en möjlighet för er att redan nu, alltså under pågående äktenskapsskillnad, begära en bodelning och fördela egendomen om båda är överens, 9 kap 1 § 2st. Äktenskapsbalken. Detta skulle betyda att ni skulle kunna föra över huset på din make och att han sedan ensamt står för kostnaderna. För detta rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist, det kan ni bland annat göra via denna länk!Att tillägga är fortfarande att reglerna om försörjningsstöd gäller vilket att ni som makar skall leva på lika ekonomiska villkor. Detta innebär att om din make får sin ekonomiska situation orimligt ansträngd i jämförelse med din kan ett försörjningsstöd bli aktuellt under separationstiden, se 6 kap 2 § Äktenskapsbalken.Hoppas detta är svar på din fråga!

Beräkning av underhållsstöd

2019-02-27 i Underhåll
FRÅGA |Skild sedan många år tillbaka. Min 12 åring bor hos mig 7 nätter i rad, bor hos sin pappa 4 nätter i rad, 9 nätter hos mig, 5 nätter hos sin pappa och så rullar det på. Barnbidraget har jag, sonen är skriven hos mig. När ska pappan börja betala underhåll och hur mycket ska det vara på?I genomsnitt bor sonen hos mig 18-20 dagar per månad Tacksam för svar
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vad gäller underhållsstöd finns det rättsligt reglerat i föräldrabalken genom dess 7 kapitel. I 7 kap 1 § Föräldrabalken framgår det att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vidare skall även barnets sociala förmåner, t.ex barnbidraget tas i beaktning vad gäller uträknandet av underhållsstödet. Vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov blir alltså väldigt individuellt som du och din förre make alltså själva skall komma överens om. Som ledning bör alla utgifter som du har för din pojke räknas in, t.ex mat, kläder, mobiltelefon, försäkring osv. Huvudsaken är att ni kommer överens om vilka utgifter som räknas in och hur det ska fördelas, eftersom även pappan kommer ha utgifter. En överenskommelse om underhållsstöd skall slutas genom ett avtal som ni båda skriver under. För hjälp med detta kan ni vända er till en verksam jurist, men även försäkringskassan har bra verktyg för att räkna ut hur mycket det ev. stödet skall utgå till. Här finns även ett verktyg för att skapa ett avtal som ni båda kan underteckna. Verktygen hittar ni här. Kommer ni inte överens om summan kan saken avgöras i domstol efter en stämningsansökan. För detta rekommenderar jag starkt att ni innan besöker en verksam jurist, förslagsvis via Lawline som ni hittar här. Hoppas detta gav svar på er fråga!

Bil och lägenhet vid sambo-separation

2019-04-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag har bott tillsammans med en kille i snart 10 år men nu ska vi skilja oss. Jag har en bil och vi bor i hans lägenhet. Vad gäller när vi ska dela upp våra saker?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När ett samboförhållande upphör så skall samboegendomen fördelas mellan er, detta är enligt 8 § sambolagen. Vad som utgör samboegendom är definerat i lagens tredje paragraf. Den föreskriver att endast bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk skall ingå. I ditt fall angående fastigheten måste vi alltså kolla på huruvida lägenheten förvärvades för gemensamt bruk. Skaffade din sambo lägenheten kort innan eller under ert samboförhållande finns argument för detta, annars kommer inte lägenheten att ingå. Angående bilen utgör inte bilen det bohag som lagtexten föreskriver och utgör inte samboegendom vilket betyder att den inte skall ingå i bodelningen. Hoppas detta var svar på din fråga!

Bil och fast egendom vid samboförhållandes upphörande

2019-03-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambo med en bonde sen -12 en son på 4. Vi ska dela på oss. Vi köpte ny bil -16 som jag använt konstant xc60 (bet) och han din xc90. Han står som ägare. Har även köpt mark med sjöbod vi nyttjat tillsammans. Min fråga är. Har jag ingen rätt till bilen?? Bohaget delar vi vi vet vem som är vems.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När ett samboförhållande tar slut skall enligt 8 § sambolagen all samboegendom fördelas genom en bodelning. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § som stadgar att det utgörs av bostad och bohag. Vad som utgör sambornas bostad regleras i 5 § och inkluderar bland annat, endast fast egendom "om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål"Bohag regleras vidare i 6 § och utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet.Sammanfattningsvis faller vaken bilen eller marken (fast egendom) med sjöbod under bostad eller bohag och utgör därför inte samboegendom utan tillhör den sambo som står skriven på egendomen.Hoppas detta gav svar på din fråga!