Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

2020-09-12 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om vår dotter på 12 år. Hon är skriven hos mig men har umgänge med sin pappa varannan helg. Vem av oss ska sköta skjuts till och från umgänge? Vi bor 3 mil från varandra.
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad, umgänge och barnets rätt regleras i föräldrabalken (FB). Gemensamt ansvar vid gemensam vårdnadDet är vårdnadshavarna som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor gällande barnet, och vid gemensam vårdnad ska det utövas gemensamt av båda vårdnadshavarna (11 och 13 §§ FB). Vem har ansvar vid umgänge?Det finns inga särskilda regler gällande skjuts eller annat till och från ett bestämt umgänge. Reglerna säger att det ligger på båda vårdnadshavares ansvar att se till att ett bestämt umgänge fungerar som det ska (15 § 2 st FB). Det innebär att vårdnadshavarna får lov att gemensamt bestämma exempelvis vem som ska skjutsa barnet utifrån vad som passar dem bäst.Dock finns en regel i 15 b § FB som reglerar kostnaden för resor till och från ett bestämt umgänge. Regeln lägger huvudansvaret på umgängesföräldern, men där boendeföräldern ska bidra ifall det anses skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt om det gäller länge resor. I fallet RH 1999:30 sa rätten att om avståndet mellan boendeföräldern och umgängesföräldern underskrider 10 mil ska boendeföräldern inte anses skyldig att bidra till kostnaden för barnets resa där mellan. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens, kan rätten gå in och bestämma sådana saker åt dem om en vårdnadshavare väljer att väcka talan om saken (15 a§ FB). Ett beslut från rätten blir då bindande för de båda vårdnadshavarna. Ett annat alternativ är att vårdnadshavarna skriver ett avtal mellan sig om vad som ska gälla angående skjuts till och från umgänget, och som Socialnämnden kan godkänna för att det ska bli bindande mellan parterna. Vad gäller i din situation?Ni får lov att bestämma fritt mellan er vem som ska skjutsa barnet till och från umgänget samt hur en sådan hämtning/ lämning ska gå till och var. Med hänsyn till dotterns ålder kanske även hennes åsikt spelar roll vid besluten.Lagreglerna lägger endast ett generellt kostnadsansvar för de resorna på umgängesföräldern, där boendeföräldern kan bli skyldig att ekonomiskt bidra ifall den ekonomiska förmågan varierar stort mellan föräldrarna och/eller om avståndet mellan er är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet inte så långt att du ska behöva bidra för den anledningen, men jag kan inte uttala mig gällande om era ekonomiska förutsättningar skulle kunna föranleda en sådan skyldighet för dig att bidra ekonomiskt. Om ni verkligen inte kan komma överens, finns möljlighet att vända sig både till Socialnämnden och domstol för att få ett bindande beslut i saken. Men kom ihåg att det alltid är bättre för er båda och dottern om ni istället kan komma överens om saken. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänliga hälsningar,

Ändras rätten till underhållsstödet om min make adopterar min son?

2020-08-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har ensam vårdnad över min snart 16 åriga son. Jag erhåller underhållsbidrag från försäkringskassan. Om min make adopterar min son/ sin styvson fortsätter jag erhålla underhållsbidrag då? Tacksam för svar.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om underhållsbidragDet är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, och det innebär att de ska sörja för bland annat mat, kläder och boende för barnet (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Underhållskostnaderna ska delas mellan föräldrarna efter var sin förmåga, och kan variera utifrån hänsyn till barnets ålder, egna ekonomiska inkomster och sociala förmåner. Om barnet bor enbart eller mestadels hos den ena föräldern eller ena föräldern har ensam vårdnad ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om den andra föräldern inte kan uppfylla sin del på grund av bristande ekonomisk förmåga eller annat går det att istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Kan en bli underhållsskyldig för någon annans barn?Enligt 7 kap. 5 § FB kan den som är gift eller har barn tillsammans med en person och varaktigt bor med denna också bli underhållsskyldig för den personens barn. Förutsättningen är att barnet av någon anledning inte kan få underhåll från den andre underhållsskyldige föräldern(2 stycket). Vad gäller i din situation?Underhållsskyldigheten för ett barn ligger på barnets biologiska föräldrar. Men i situationer där ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den andre föräldern inte kan betala underhållsbidrag för att uppfylla sin del, kan en styvförälder som gift sig eller har barn med vårdnadsföräldern också bli skyldig att bidra för barnet som hen bor med. I din situation tror jag inte att din rätt till underhåll påverkas av att din make ska adoptera, då han inte kommer "ta över" underhållsskyldigheten från barnets pappa. Den kommer fortfarande ligga på pappan eller Försäkringskassan. Däremot kan din make bli underhållsskyldig till ditt barn med anledning av att han är gift och sammanbor med dig, för den del som barnets pappa inte kan bidra. Du som får underhållsstöd av Försäkringskassan, kan du kontakta dem eller testa att beräkna underhållsstödet här för att se om och hur ditt underhållsstöd skulle ändras. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, och om du har ytterligare frågor är det bara att ställa en ny till oss på Lawline. Vänligen,

Var anmäler vi gemensam vårdnad och flytt av barn efter separation?

2020-06-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej var skall man skicka in papper om delad vårdnad av barn vid separationen av föräldrarna där barnet skall bo hos mamman ena veckan o pappan andra veckan men skall vara skriven hos mamman?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då jag inte vet så mycket om era förhållanden utifrån frågan så kommer här nedan svar som utgår först från om ni var gifta och det andra ifall ni inte var gifta. Gemensam vårdnad fortsätter råda efter skilsmässaEnligt huvudregeln i 6 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) får båda föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad över barnet när det föds om föräldrarna är gifta. Om de senare skulle skilja sig fortsätter barnet stå under gemensam vårdnad av båda föräldrarna om inte den gemensamma vårdnaden upplöses genom dom efter anmälan om ensam vårdnad eller annat. Gemensam vårdnad kan anmälas till SkatteverketOm det inte finns ett beslut om gemensam vårdnad sedan tidigare ex. om den ena föräldern har ensam vårdnad, kan föräldrarna som är överens åstadkomma detta genom att rätten fastställer det eller genom en gemensam anmälan till Skatteverket. Blanketten finns här. Förutsättningarna för att kunna skicka in en anmälan direkt till Skatteverket och få vårdnaden registrerad på det sättet är att 1) barnet är folkbokfört i Sverige och 2) inget tidigare beslut om vårdnad är fattat. Hur skriver vi gemensamma barnet hos ena föräldern?I Folkbokföringslagen beskrivs att anmälan av flytt ska göras skriftligen (23 § FOL) och om det gäller ett barn under 18 år ska anmälan göras av båda vårdnadshavarna (30 § FOL). Det sista innebär att om det enbart är den ena föräldern som gör flyttanmälan måste den andra föräldern lämna sitt samtycke. Ett sådant samtycke kan lämnas genom brev, e-post eller Skatteverkets e-tjänst "flyttanmälan". Enligt 7 a § FOL får ett barn som står under vårdnad av båda föräldrarna och bor ungefär lika mycket hos båda, folkbokföras hos den förälder som som de båda kommer överens om. Då jag uppfattar i frågan som att ni båda är överens ska det inte vara något problem att få barnet skrivet hos bara mamman. Exakt hur en flyttanmälan görs går att läsa om och hitta här på Skatteverkets hemsida. Svaret på din fråga är att Skatteverket är den myndighet du/ ni ska vända er till. Jag hoppas detta gav svar också på lite hur det kommer fungera. Lycka till! Vänligen,

Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?

2020-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående underhållsbidrag. Det är så att jag och min sambo ska gifta oss och jag har barn sen tidigare med en. Jag har helt ensam vårdnad och haft det sen sonenen kom, barnets far har ingen som helst kontakt med sonen. Hur blir det om jag och sambon gifter oss blir det så att sonen biologiska pappa inte behöver betala underhållsbidrag mer eller blir han fortfarande betalningsskyldig? Om textning sambo inte adopterar utan bara finns i bilden. Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet och vem som är ansvarig för barnen regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna är ansvariga för barnetI föräldrabalken 6 kap. 1 § fastställs att ett barn har rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad. Denna omvårdnad ska ske utav vårdnadshavarna, vilka är de som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvarar för den tillsyn som behövs utifrån hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnet (6 kap. 11 § FB). Det är (de biologiska) föräldrarna som är underhållsansvariga för barnet (7 kap. 1 § FB). Detta uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar mat, kläder, aktiviteter och annat till barnet. En förälder som inte har vårdnad eller barnet boende hos sig regelbundet kan istället bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, som fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Kan en ingift styvförälder bli underhållsskyldig?Ja, om en person gifter sig eller har barn tillsammans med en av föräldrarna och därmed även varaktigt bor med barnet kan denna person bli underhållsskyldig mot barnet enligt 7 kap. 5 § FB. Underhållet bestäms då på samma sätt om personen var förälder. Dock tillämpas detta enbart ifall den andre föräldern som annars är underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidraget (7 kap. 5 § 2 st FB). Syftet med regeln är att barnet inte ska drabbas negativt av ifall den ena föräldern inte har ekonomisk möjlighet att ge underhåll till sitt barn. I övriga situationer gäller att en ingift styvförälder inte blir underhållsskyldig, utan det är en skyldighet som främst ska ligga på barnets föräldrarna. Som svar på din fråga, din nya man kommer inte automatiskt att bli underhållsskyldig för ditt barn om ni gifter er. Barnets biologiska pappa kommer fortsätta att vara skyldig att betala underhållsbidrag enligt överenskommelsen som råder. Din nya man kan möjligtvis kunna bli underhållsskyldig i framtiden om han fortsätter leva i ett äktenskap tillsammans med dig och bor med barnet, och i situationen ändras på så sätt att pappan inte för någon anledning kan betala underhållsbidraget. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan äktenskapsförordet bli giltigt i flera länder?

2020-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Angående gränsöverskridande äktenskapsförord.En svensk kvinna bor i Sverige och en dansk man bor i Danmark.De ska gifta sig i Danmark. Framtida boendeort är oklart, båda kan bli boende i Sverige eller Danmark alternativt särbo i resp. land.Var ska äktenskapsförordet registreras för att det ska vara heltäckande?Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om äktenskapsförordEtt äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makarna gällande fördelning av deras egendom och vad som ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄB)). Enligt paragrafens tredje stycke är äktenskapsförordet giltigt när det är daterat, underskrivet av båda makar samt registrerat hos Skatteverket. Det blir då giltigt vid äktenskapets ingående eller den dag det kommit in till Skatteverket om det sker först efter äktenskapet har ingåtts. Hur registrering hos Skatteverket går till går att läsa om här. När ett äktenskapsförord har gränsöverskridande följderSverige har anslutit sig till EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden, som reglerar just makars förhållanden i en gränsöverskridande situation. Regleringen sker genom den svenska Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.Lagens 3 kap. reglerar nordiska situationer. I 3 kap. 12 § beskrivs att ett äktenskapsförord är giltigt om det vid upprättandet uppfyllde kraven för giltighet enligt antingen 1. den lag som makarna har avtalat om ska vara tillämplig på deras förmögenhetsförhållanden eller 2. lagen i landet där makarna eller en av dem är medborgare. Vidare beskrivs att om svensk lag ska tillämpas (antingen för att makarna valt det eller för att makarnas hemvist är Sverige) så krävs att äktenskapsförordet är upprättat enligt reglerna i Äktenskapsbalken samt registrerat hos Skatteverket för att det ska vara giltigt. För att svara på din fråga, det nordiska samarbetet innebär ett äktenskapsförordet kan bli giltigt och heltäckande för makarnas situation oavsett om de väljer att registrera det i Sverige eller Danmark. Det som krävs är att äktenskapsförordet upprättas enligt reglerna och registreras på rätt sätt. I Sverige ska det registreras hos Skatteverket och i Danmark hos domstolen (s.k tingslysning). Men som sagt, oavsett vilket land som väljs att registrera i så kommer äktenskapsförordet även vara giltigt i det andra landet.Jag hoppas detta gav svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Är jag försörjningsskyldig för mitt barn som läser på komvux?

2020-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som fyller 20 år som sedan två år tillbaka bor (och är skriven hos) tillsammans med sin pojkvän. Hon misskötte sina gymnasiestudier och fick avsluta dom tidigt i våras. Nu funderar hon på att läsa in gymnasiet från och med hösten. Vilka underhållsskyldigheter har jag då? Är det någon skillnad om hon går på gymnasiet eller komvux?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge gäller försörjningsplikten?Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, detta uppfylls vanligen genom att de tillhandahåller boende, mat, kläder och annat nödvändigt till barnet ( 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Försörjningssskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter under tiden barnet fortfarande studerar i grundskolan eller gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). I tidigare fall har det godtagits när barnet studerar på komvux eller fortsatt studera på ett annat gymnasieprogram. Om det finns en motiverad anledning till att barnet fortsätter studera efter gymnasiet fortsätter alltså underhållsskyldigheten att löpa även under den tiden. Dock fastställer regeln att försörjningsplikten som längst varar till barnet fyller 21 år. För att svara på din fråga, enligt praxis är det ingen skillnad om din dotter studerar på gymnasiet eller komvux, du är försörjningsskyldig för henne fram till dess att hon fyller 21 år ifall hon studerar fram till dess. Försörjningsskyldighetens omfattning kan dock variera utifrån hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar eller andra sociala förmåner. Exempelvis om hon har flyttat hemifrån och har egen inkomst och bostadsbidrag är försörjningsplikten inte lika omfattande i jämförelse till en 15-åring som bor hemma och inte har en egen inkomst. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Måste skilsmässan göras i det landet vi gifte oss?

2020-06-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag gifte mig på Kuba med en Kubanska. Hon har 2 medborgarskap vad jag förstår. Kuba och Spanien. Jag har inte registrerat äktenskapet någonstans Så jag vet ju inte om det är registrerats i Spanien eller EU. Men, hur som helst, vi behöver skiljas. Hon kan vara mycket otrevlig och hotfull. Måste jag åka till Kuba för detta?Hon säger att det är mycket kostsamt att skilja sig. Jag litar tyvärr inte på hennes ord. Med vänlig hälsning,
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, vilken förkortas IÄL. Äktenskap som ingåtts i utlandet är giltiga i SverigeTack vare internationella samarbeten är huvudregeln enligt svensk rätt att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag, ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här. När får äktenskapsskillnad prövas i Sverige?Ett äktenskap som ingåtts utomlands kan under vissa förutsättningar ändå få lov att pröva mål om äktenskapsskillnad i svensk domstol (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om: 1) båda makarna är svenska medborgare, 2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år, 3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år, 4) svaranden bor i Sverige, 5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller 6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här. Ovan åsyftas i flera av punkterna att en av personerna ska ha hemvist i Sverige. Med begreppet hemvist innebär att personen ska vara bosatt i Sverige och bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL). Vad gäller för dig? Om du är svensk medborgare och/ eller stadigvarande bor i Sverige eller det annars finns en stark koppling till Sverige som gör att äktenskapsskillnad bör få lov att prövas här (exempelvis boende med familj här), så har du rätt att ansöka om äktenskapsskillnad här i Sverige. Detta gäller enligt den svenska lagen IÄL. Om er situation ser ut på annat sätt exempelvis om ni bor tillsammans i ett annat land, kan jag inte svara om du har rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i just det landet. Detta och exempelvis eventuella kostnader borde en svensk ambassad i det landet kunna hjälpa dig med i sådana fall. Jag hoppas att detta svarade på din fråga!Vänligen,

När är ett samboavtal giltigt?

2020-05-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejsanOm jag och min sambo gör ett skriftlig avtal utan att vi är registrerade som sambo gäller det om det någon av oss skulle vilja dra ur sig från avtalet.Mvh
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du syftar på situationen om ni vill skriva ett samboavtal och vad som gäller för när ett sådant är giltigt och inte. Behöver ett samboskap registreras? Sambor behöver inte registrera sitt samboskap någonstans. Det anses som ett giltigt samboskap när förutsättningarna i 1 § sambolagen är uppfyllda. I paragrafen står att ett samboskap avser två personer som stadigvarande lever ihop som ett par och även har ett gemensamt hushåll. Exempelvis rumskompisar eller inneboende omfattas inte av sambolagen. Om ni lever upp till den definitionen är det således ett giltigt samboskap och sambolagen tillämpas. Hur skrivs ett giltigt samboavtal?Ett s.k. samboavtal regleras i 9 § sambolagen och innebär att sambor får lov att fritt avtala mellan sig om att bodelning enligt sambolagen inte alls ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå i en sådan bodelning. För att avtalet ska vara giltigt krävs det att avtalet är skriftligt och att båda två skriver under (9 § 2 st sambolagen). Det finns möjlighet att jämka avtalet om det skulle anses oskäligt med hänsyn till innehållet i sig eller omständigheterna under vilka avtalet tillkom (9 § 3 st sambolagen). Vad händer om någon av parterna vill dra sig ur från avtalet? När samboavtalet är giltigt så gäller den allmänna grundläggande principen om att avtal ska hållas. Den som inte upprätthåller sin del av ett avtal riskerar att betala skadestånd eller tvingas till fullgörande av sin del om motparten stämmer i domstol. Det går också alltid bra att ändra sitt samboavtal om parterna inte är nöjda längre eller en omständighet har ändrats. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Med vänliga hälsningar,