Kan ett äktenskapsförord påverka vad som händer med min egendom om jag går bort?

2019-07-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift med en utländsk kvinna. Vi har skrivit äktenskapsförord. Jag har ett barn sedan tidigare och hon har inga barn.Min fråga är om äktenskapsförordet påverkar något om jag går bort?Jag vill att min fru ska dela allt med mitt barn om Jag dör.Behöver jag ändra i äktenskapsförordet eller fungera detta ändå?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med ett äktenskapsförord då ena maken går bort?Ett äktenskapsförord påverkar egendomen som finns i ett äktenskap. Genom ett äktenskapsförord kan man göra om giftorättsgods till enskild egendom och tvärt om (7 kap. 3 § ÄktB). Detta är viktigt vid en bodelning, eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i en bodelning, och enskild egendom hålls utanför (10 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskapsförord kan man inte bestämma vad som ska hända med sin egendom när man går bort. För att kunna bestämma det krävs ett testamente. Om du skulle gå bort skulle en bodelning göras mellan din fru och ditt dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). Ert äktenskapsförord skulle påverka som så att det som är enskild egendom kommer hållas utanför bodelningen. Det din fru får genom bodelningen kommer hon få behålla tillsammans med det som är hennes enskilda egendom. Din del i bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Hur ska ett arv fördelas om det finns särkullbarn?Ditt barn är ett s.k. särkullbarn, eftersom det inte är din frus barn. Om en person som är gift går bort är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva allt (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ett undantag till denna regel som gäller när det finns särkullbarn. Särkullbarn till den avlidne har alltid rätt att få ut sitt arv, och går därmed före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Enda gången då särkullbarn inte har rätt att få ut sitt arv är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det. Då får särkullbarnen s.k. efterarvsrätt, och har rätt att få ut resten av sitt arv efter sin förälder då den efterlevande maken dör.I ditt fall innebär detta att om du går bort kommer ditt barn ärva allt efter dig, så länge din fru efter bodelningen fått ut minst fyra prisbasbelopp. Ert äktenskapsförord förändrar inte detta eftersom äktenskapsförordet enbart påverkar bodelningen. Om du vill att ditt barn och din fru ska dela på ditt arv måste du skriva ett testamente. Regler om hur du upprättar ett testamente och vilka krav som måste vara uppfyllda finns i 10 kap. ärvdabalken. Det ska bl.a. vara skriftligt och bevittnat. Det är viktigt att ett testamente är korrekt för att det inte ska leda till några bekymmer. Om du känner att du behöver hjälp med detta av någon som är expert på området är du välkommen att boka tid hos någon av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår lägenheten vid bodelning och vad krävs för jämkning?

2019-07-27 i Bodelning
FRÅGA |Hej!!Vill skilja mig och vi har enskild egendom. Vi har två barn 3 och mindre än ett år gammal.Lägenhet som jag köpte några år sedan står i mitt namn. Jag tjänar mycket mer pengar än min man.Om vi skiljer oss, kan han ha rätt till halva lägenhet?skulle vi dela barn?Tack och fin dag!!!Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Giftorättsgods ingår i bodelningOm du och din man skiljer ska er egendom fördelas mellan er genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Det som ska ingå i bodelningen är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Du skriver att ni har enskild egendom. Detta ska alltså hållas utanför bodelningen. Din man kommer alltså inte få din enskilda egendom, och du kommer inte få hans. Vad gäller lägenheten beror det på om den är enskild egendom eller giftorättsgods. För att något ska vara enskild egendom krävs att det framgår att det är enskild egendom. Det kan framgå genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Även egendom som ersatt sådan enskild egendom är enskild (7 kap. 2 § sjätte punkten). Lägenheten ska alltså ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Isåfall har din man rätt till hälften av den. Om lägenheten är enskild egendom har din man inte rätt till hälften av den eftersom den då ska hållas utanför bodelningen. Bodelning vid äktenskapsskillnad kan jämkasEn bodelning kan jämkas om resultatet är oskäligt (12 kap 1 § ÄktB). Detta kan ske t.ex. om den ena maken har jättemycket giftorättsgods och den andra maken har jättemycket enskild egendom. Det kan också ske om det varit ett kortvarigt äktenskap. Om makarna varit gifta i längre än 5 år räknas det som ett långvarigt äktenskap. Vid beräkningen av äktenskapets längd räknar man även med tiden då makarna varit sambos innan äktenskapet. Du skriver att du tjänar mycket mer pengar än din man. Jag kan inte avgöra om en jämkning skulle vara aktuell i ditt fall, eftersom jag inte vet hur er ekonomiska situation ser ut och jag vet inte hur länge ni varit gifta. Enbart det faktum att du har högre lön än din man lär dock inte vara tillräckligt för att jämka er bodelning. Vad händer med barnen vid äktenskapsskillnad?Jag förstår inte riktigt din fråga om barnen, men jag kan förklara vad som gäller angående vårdnad och boende för dem. Då du och din man är gifta antar jag att ni har gemensam vårdnad om era barn. Om ni skiljer er kommer ni även efter detta ha gemensam vårdnad (6 kap. 3 § andra stycket FB). Om ni vill ändra detta så att en av er får ensam vårdnad om barnen kan ni komma överens om detta (6 kap. 6 § FB). Om en av er, eller båda, vill ha ensam vårdnad och ni inte kommer överens kan ni gå till tingsrätten för att låta dem besluta om vårdnaden (6 kap. 5 § FB). Vad gäller var barnen ska bo kan ni komma överens om det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Om ni inte kommer överens kan ni även här vända er till tingsrätten för att låta dem besluta om var barnen ska bo (6 kap. 14a § FB). Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man skriva avtal om bodelningen vid samboförhållande?

2019-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min särbo ska flytta in till mig i min hyresrätt som står skriven på mig. Allt som finns i huset jag hyr, har jag köpt. Han kommer bara ta med sig en byrå. Resten magasinerar han.Om det inte skulle fungera mellan oss vill jag ha ngt skriftligt på att det är han som flyttar ut och att han tar med sig sin byrå. Samt att vi delar på sådant vi köpt gemensamt under tiden vi bott tillsammans.Jag vill inte att det ska bli tjafs OM den dagen skulle komma då vi ej längre önskar bo tillsammans längre.Hur går jag tillväga?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din särbo flyttar in hos dig blir ni sambor. Detta regleras i sambolagen. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom innebär sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att allt du köpt innan ni blir sambor är din egendom, och inte samboegendom. Dina möbler som du hade innan din särbo flyttar in hos dig ska alltså inte ingå i en bodelning om ni ska flytta isär. Om ni däremot köper möbler eller annat bohag efter att ni flyttat ihop räknas detta som samboegendom och ska delas vid en bodelning. Detsamma gäller huset. Det ska inte heller ingå i en bodelning eftersom du skaffat det innan ni hade för avsikt att bli sambor och det har därför inte förvärvats för gemensamt bruk. Även om detta är vad lagen säger kan ni alltid upprätta ett samboavtal för att komma överens om exakt hur ni vill göra, och för att vara säkra på att det blir precis som ni vill (9 § SamboL). Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på https://lawline.se/vara_tjanster/avtal. En sak som är viktig att komma ihåg är att det finns en övertaganderätt av bostaden för en sambo i vissa fall (22 § SamboL). Detta innebär att en sambo kan få ta över en hyresrätt eller bostadsrätt som inte är samboegendom om denne bäst behöver bostaden. Det gäller endast om det kan anses skäligt, och om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Denna regel är tvingande och gäller alltså oavsett vad ni skriver i ert samboavtal. Det är också bra att komma ihåg att om ni gifter er gäller inte detta längre. Då finns det annorlunda regler i äktenskapsbalken om vad som ska ingå i en bodelning. Då ska t.ex. även dina möbler som du köpt tidigare ingå. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vem hämtar och lämnar barnet vid delad vårdnad?

2019-07-10 i Barnrätt
FRÅGA |Vem hämtar och lämnar barnet vid delad vårdnad?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni föräldrar har gemensam vårdnad om barnet det gäller och att barnet bor växelvis hos er båda. Om ni som föräldrar kommit överens om att barnet ska bo hos er båda förväntas det även av er att ni kan komma överens om vem som ska hämta och lämna. Om ni som föräldrar inte kan komma överens om hur detta ska ske kan ni vända er till socialtjänsten för att genom samarbetssamtal få hjälp att komma överens. Vänliga hälsningar,