Ändring av tid med barn vid gemensam vårdnad

2019-10-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Jag har gemensam vårdnad med mitt barns far som jag är separerad ifrån. Vi har haft en uppgörelse muntligt fram tills nu vilka helger (varannan) som min son åker till sin far. Nu vill han plötsligt byta helg. Då jag arbetar dessa helger blir det omöjligt för mig. Har han rätt att bara ändra helg?Mvh Lena
Joan Sardar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vårdnad, umgänge och bostad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).Ni som föräldrar till barnet har rätt att avtala i frågan om vårdnad, däremot är det krav på att avtalet ska vara skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Eftersom ert muntliga avtal således inte anses vara giltigt skulle jag rekommendera dig och barnets far att upprätta ett nytt avtal som följer formkraven i föräldrabalken. Ifall ni inte kommer överens om hur ni ska dela upp tiden med barnet kan ni vända er till socialtjänsten som erbjuder samarbetssamtal med föräldrar. Där kan ni få hjälpa med att enas om villkor. I sista hand, ifall ni inte lyckas träffa någon överenskommelse, får ni vända er till domstol för att vidare pröva frågan.Vänliga hälsningar,