Adoption av vuxen

2020-01-16 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min man har just avlidit. Han hade en vuxen dotter och son. Dottern och jag har kommit varandra mycket nära och även så mina vuxna barn de känner för henne som en syster. Jag vill gärna adoptera henne, framför allt att hon betyder mycket för oss och det skulle vara så bra för barnbarnen och henne själv. Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning, Kerstin HallenLarsson
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB). Reglerna vid adoption av vuxenJag tolkar utifrån din fråga att dottern är över 18 år och därmed anses vara vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till förhållandet mellan den som ska adoptera och den ska adopteras, det vill säga mellan dig och dottern. Men den ska även vara lämplig i övrigt (4 kap 4 § FB). Det som görs vid en bedömning om det föreligger särskilda skäl är bland annat att undersöka om ert förhållande motsvarar en förälder och barn-relation, om du har uppfostrat dottern etc. Hur du ska gå tillvägaEn ansökan om adoption ska ske av dig som vill adoptera (4 kap 11 § FB). Ansökan skickas till tingsrätten där ni har er hemvist (4 kap 12 § FB). Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/adoption-inom-sverige/Här kan du ansöka om adoptionen: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår enskild firma i bodelning?

2019-11-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska skilja mig och driver enskild firma. Vad händer med den när vi nu ska gå åt olika vägar? Går hälften av allt som ingår i firman henne?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Ska enskild firman ingå i bodelningen?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där både din och din makes giftorättsgods ska läggas ihop och delas (10 kap 1 § ÄktB). Vid skilsmässa ska all egendom ingå i bodelningen som inte utgör enskild egendom. Detta innebär att din enskilda firma måste antingen genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente ha gjorts till enskild egendom för att den inte ska delas lika mellan er (7 kap 2 § ÄktB). Vem som står som ägare på egendomen spelar alltså ingen för bedömningen om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Detta innebär att den enskilda firman kommer att ingå i bodelningen om det inte framgår att det är din enskilda egendom.LottläggningNär en bodelning har gjorts ska lottläggningen ske, vilket innebär att man bestämmer vilken make som ska få vilken egendom (11 kap 7 § ÄktB). Utgångspunkten är att varje make ska få den egendom som den äger och önskar att få på sin lott.SammanfattningsvisOm din enskilda firma inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller liknande är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, det vill säga delas mellan dig och din make. Men du kan sedan begära att få den enskilda firman på din lott, det vill säga att du får den. Men värdet på den kommer fortfarande ingå i bodelningen. Sedan kan den av er som äger störst andel av giftorättsgodset kan behöva köpa ut den andra maken.Hoppas du fick svar på din fråga!

Byta efternamn på barn vid ensam vårdnad

2019-10-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har ensamvårdnad måste pappan samtycka om byte av efternamn på min son?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om namn och namnbyte av efternamn finns i Lag om personnamn.Ett barn kan byta sitt efternamn till ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär (9 § 1 st 1 p. Lag om personnamn). Du nämner inte om din son har ditt efternamn eller hans pappans efternamn för tillfället, jag kommer därför att förklara båda situationerna. Om din son har ditt efternamn behöver du inget samtycke från pappan. Om din son däremot bär pappans efternamn krävs det hans samtycke (34 § 1 st Lag om personnamn). Det spelar alltså ingen roll att du har ensam vårdnad.Som svar på din fråga beror det alltså på vad din son har för efternamn idag. En anmälan om efternamn kan du göra hos Skatteverket (3 § Lag om personnamn). Det hittar du här!Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom vid bodelning genom gåva

2019-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en gåva (en stor summa pengar) som enligt gåvobrevet ska vara min enskilda egendom. I gåvobrevet står "Gåvan skall utgöra mottagarens i äktenskap/samboförhållande enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendomen, liksom vad som träder i stället för enskild egendom samt avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen skall utgöra giftorättsgods eller ingå överenskommelse om att egendomen får ingå i bodelning. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt." Behöver vi ändå skriva ett äktenskapsförord för att detta inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och vad avses med sista meningen i gåvobrevet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Till din första fråga gäller att egendom som genom gåva ska utgöra enskild egendom är det vid eventuell skilsmässa (7 kap 2 § 2 p. ÄktB). Detta innebär alltså att du inte behöver skriva äktenskapsförord för att gåvan inte ska ingå i framtida bodelning, utan gåvobrevet räcker.Gällande din andra fråga kommer jag att dela upp meningen för att kunna förklara på ett sådant tydligt sätt som möjligt. Substitut Substitut innebär ifall något annat trätt i stället för gåvan. Det kan till exempel vara pengar eller annan egendom om du säljer gåvan, eller byte av gåvan.Reglerna om rådighetskränkningarHuvudregeln är att ägaren över en egendom har full rådighet över egendomen. Detta innebär att man får sälja den, ge bort, ändra och så vidare. Man får fritt förfoga över egendomen helt enkelt. En rådighetskränkning innebär att denna rättighet kränks och finns blanda annat i 7 kap 5 § ÄktB.ÖvertaganderättDetta gäller vid bodelning (exempelvis 11 kap 8 § ÄktB). Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som är i störst behov av egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.Som svar på din andra fråga innebär den sista meningen i gåvobrevet att om ett substitut till gåvan förekommer, så ska inte reglerna om rådighetskränkning eller övertaganderätt gälla på den egendomen som utgör substitutet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Övertagande av hyresrätt vid äktenskapsskillnad

2019-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har varit tillsammans med samma person i 20 år, gifta i 7 år av dessa. Vi har ett gemensamt barn på 12 år. Min man vill skiljas. Vi har en hyresrätt där han står ensam på kontraktet. Sonen vill bo med mig. Har jag någon rätt till lägenheten?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar frågan som att ni har haft hyresrätten för gemensamt bruk under ert äktenskap. Då utgör hyresrätten eran gemensamma bostad och ska ingå i bodelning (7 kap 4 § ÄktB). Sedan kommer frågan om hur denna ska fördelas. I ditt fall behöver man göra en behovsprövning för att se ifall du eller din exman har störst behov till hyresrätten. Den som är i störst behov av bostaden makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin del vid bodelningen (11 kap 8 § ÄktB). Men viktigt att tillägga är att en hyresrätt brukar vanligen inte tillmätas något värde, vilket innebär att du eller din exman kommer att få hyresrätten utan avräkning på eran del vid bodelning.BedömningsfrågaVid bedömningen av vem som har störst behov ska man ta hänsyn till olika omständigheter, bland annat om vem som kommer att fortsätta att bo med barnet. Den som ska bo med barnet anses som utgångspunkt ha större behov. Men omständigheter som vem som har lättast att skaffa ny bostad, avstånd till arbete, eran hälsa och så vidare är även relevanta. Att den ena maken står på hyreskontraktet spelar ingen roll i bedömningen. Det blir alltså en bedömningsfråga om vem som har störst behov av att behålla lägenheten och det kan ibland vara svårt att säkert säga vem som ska få bo kvar. Om det blir så att eran son kommer att bo med dig finns det starka skäl till varför du skulle ha större behov av hyresrätten.Om man inte är överens måste man i värsta fall tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. I dessa fall blir det viktigt att visa varför just du har det största behovet av att behålla bostaden.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Adoption av sambos barn

2019-10-12 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo lever med våra två barn ihop. Den äldsta är ej hans biologiska men han har funnits med sen sonen var 1 (är idag 7) och är mer biologisk än vad hans någonsin kommer vara. För ca 3 år sedan tog jag ensam vårdnaden pga av mkt trassel hos bio-pappan. Efter de träffades de mindre och mindre då han ej var intresserad och för 2 år sedan valde bio-pappan att flytta ifrån samhället vi bor i och bosatte sig 25 mil bort. De har haft lite kontakt men han är ej intresserad av mer och har ny familj där. Sonen når dåligt vid möten. Så möten har dött ut och samtalen blir allt färre då sonen ej vill ha kontakt. Till frågan. Kan min sambo bli vårdnadshavare till sonen utan att vi är gifta? Vi vill gärna att han ska vara vårdnadshavare då det hade underlättat de mesta. Grubblat så över detta har ni någon bra lösning?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en sambos barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, din sambo i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB) Adoption av sambors barnJa, din sambo kan adoptera ditt barn (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB) I ditt fall är det ditt endast ditt samtycke, då du har ensam vårdnad av barnet. Innan du lämnar ditt samtycke har du rätt att få information om vad adoptionen innebär och ett samtycke (4 kap 8 § 3 st FB). Hur ni ska gå tillvägaFör att din sambo ska kunna adoptera ditt barn krävs det att det är din sambo som ansöker om detta (4 kap 11 § FB). En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB).Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!