Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

2020-05-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag skilde mig för två år sedan men nu ska jag gifta mig med min gamla fru igen. Är det möjligt?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Det finns inga hinder enligt lag att gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad. Man kan gifta om sig så fort skilsmässan/äktenskapsskillnaden gått igenom. Äktenskapsskillnaden gäller från den dagen domen vinner laga kraft (1 kap 5 § och 5 kap 6 § ÄktB). I ditt fall är det två år sedan ni skiljde er, med andra ord har den skilsmässan gått igenom.Som svar på din fråga är det alltså möjligt för dig att gifta dig med samma person du tidigare skiljt dig med.Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom genom arv

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Om man får ett arv som enskild egendom kan det ifrågasättas av sambo eller man?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring enskild egendom och därmed bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).LagstiftningEn makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom arv (genom den legala arvsordningen) efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Svar på din frågaSammanfattningsvis kan ett arv inte ifrågasättas av sambo eller make, om testatorn som gav arvet har föreskrivit att det ska vara enskild egendom. Om det skulle vara så att man vilja ge en del enskilda egendomen till sin make, får man ge det i form av en gåva.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det lagligt att lämna tonåringar ensamma hemma under en längre tid?

2020-03-11 i Barnrätt
FRÅGA |Är det verkligen lagligt att lämna 3 tonåringar 13,14 och 15 år hemma själva i 2 veckor
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Frågan är inte reglerad i lagFrågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Att lämna tonåringar hemma under två veckor strider därför inte mot någon lag.Vårdnadshavares ansvarDäremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavares ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap 2 § 2 st FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.SammanfattatSom jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är upp till vårdnadshavaren och dennes ansvar att besluta om detta. Men det viktiga att komma ihåg är att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov etc

Adoption av vuxen

2020-01-16 i Adoption
FRÅGA |Hej,Min man har just avlidit. Han hade en vuxen dotter och son. Dottern och jag har kommit varandra mycket nära och även så mina vuxna barn de känner för henne som en syster. Jag vill gärna adoptera henne, framför allt att hon betyder mycket för oss och det skulle vara så bra för barnbarnen och henne själv. Hur går vi tillväga?Med vänlig hälsning, Kerstin HallenLarsson
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption regleras i 4 kapitlet föräldrabalken (FB). Reglerna vid adoption av vuxenJag tolkar utifrån din fråga att dottern är över 18 år och därmed anses vara vuxen. Den som har fyllt 18 år får adopteras om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till förhållandet mellan den som ska adoptera och den ska adopteras, det vill säga mellan dig och dottern. Men den ska även vara lämplig i övrigt (4 kap 4 § FB). Det som görs vid en bedömning om det föreligger särskilda skäl är bland annat att undersöka om ert förhållande motsvarar en förälder och barn-relation, om du har uppfostrat dottern etc. Hur du ska gå tillvägaEn ansökan om adoption ska ske av dig som vill adoptera (4 kap 11 § FB). Ansökan skickas till tingsrätten där ni har er hemvist (4 kap 12 § FB). Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/adoption-inom-sverige/Här kan du ansöka om adoptionen: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ansok-om-adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår personlig egendom i bodelning?

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA |Jag är konstnär och vi skall separera. Jag undrar om min fru har rätt till mina målningar, som jag producerat för en utställning, nu när vi skall skiljas?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och vilken egendom som ska ingå finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Till att börja med förutsätter jag att inget äktenskapsförord finns då du inte nämner någonting kring det här, för att om äktenskapsförord finns kan det jag skriver ändras.Allmänt om bodelningAll egendom som är giftorättsgods ska ingå i en bodelning (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Vidare står det i 7 kap 2 § ÄktB vad som menas med enskild egendom (Då du inte nämner att något är enskild egendom kommer jag inte gå in djupare kring det men för att det ska vara enskild egendom krävs att det är det genom ett villkor eller äktenskapsförord).Personlig egendomI ditt fall säger du att du har egna målningar vilket gör att man kommer att få ta ställning till frågan om de utgör personlig egendom (10 kap 2 § ÄktB), och därmed inte ingå i bodelningen. En make får alltså i skälig omfattningundanta egendom som är uteslutande till den ena makens personliga bruk. Denna fråga beror på vad som anses skäligt. Vilket värde som anses skäligt beror till exempel på vilken levnadsstandard ni har. Om ni båda tar undan viss egendom som används uteslutande för personligt bruk kan det göra att egendom till ett högre värde kan accepteras att undantas. Om däremot egendomen har ett betydande värde, men som i förhållande till er ekonomiska standard inte anses vara oskäligt kan det vara ok.Frågan kan sägas vara om det är rimligt att undanta egendomen utan stor orättvisa vid bodelningen. Är dina målningar värda mycket kommer de troligtvis inte kunna undantas genom regeln i 10 kap 2 § ÄktB, om din make missgynnas av att egendomen undantas kommer den att ingå i bodelningen även om den uteslutande är till för personligt bruk.I och med att jag inte vet varken värdet på målningarna eller hur er situation ser ut i övrigt har jag inget konkret svar, utan det beror på.Om du har några fler frågor rekommenderar jag er att boka tid med en av våra jurister. Det kan du göra här!Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man göra enskilt egendom genom arv till giftorättsgods?

2020-04-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En stuga är ärvd av två bröder från sin mamma som enskild egendom.Nu vill den ena brodern upphäva det och ge sin fru halva sin del. Hur gör man?Tacksam för svar
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande enskild egendom och giftorättsgods finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som så att du äger en stuga på 50% som du fått i arv och som är din enskilda egendom. Men som du nu vill dela med din fru och därför göra det till giftorättsgods istället.Enskild egendom till giftorättsgods?En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom (7 kap 2 § 3 p. ÄktB). Det förtydligas även att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Hur du ska gå tillvägaDen möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. ÄktB.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Adoption av makes barn

2020-03-07 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min fru och jag gifte oss i November 2015. Hennes man dog 2008 och hon har tre barn med honom. Hennes yngsta dotter var 12 år när vi gifte oss och nu funderar jag att adoptera henne innan hon fyller 18 år nästa år. Dottern och min fru vill det också. Dom har redan tagit mitt efternamn. Jag undrar hur man går tillväga för att lämna in om adoption och hur lång handläggningstid det är. Måste jag anlita advokat eller kan jag lämna ansökan själv. Skulle bli glad för svar. Med vänliga hälsningar
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en makes barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, du i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs vidare att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB). Adoption av makes barnJa, du kan adoptera din makes dotter (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB). I ditt fall är det endast ett samtycke från din fru som krävs då jag tolkar det som att hon har ensam vårdnad om dottern. Innan du lämnar ditt samtycke har din fru som vårdnadshavare rätt att få information om vad adoptionen och ett samtycke innebär (4 kap 8 § 3 st FB). Hur du ska gå tillvägaFör att du ska kunna adoptera dottern krävs det att det är du som ansöker om detta. (4 kap 11 § FB). I ansökan ska du ange bland annat personuppgifter, anledningen till adoptionen, samtycke från vårdnadshavare etc. En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB). Du behöver alltså inte anlita en advokat, utan kan ansöka själv. Handläggningstiden kan variera. Att notera är att ansökan kostar 900 kr. Men all information finner du via domstolens hemsida, där även ansökan skickas in. Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom vid bodelning genom gåva

2019-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en gåva (en stor summa pengar) som enligt gåvobrevet ska vara min enskilda egendom. I gåvobrevet står "Gåvan skall utgöra mottagarens i äktenskap/samboförhållande enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendomen, liksom vad som träder i stället för enskild egendom samt avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen skall utgöra giftorättsgods eller ingå överenskommelse om att egendomen får ingå i bodelning. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt." Behöver vi ändå skriva ett äktenskapsförord för att detta inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och vad avses med sista meningen i gåvobrevet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Till din första fråga gäller att egendom som genom gåva ska utgöra enskild egendom är det vid eventuell skilsmässa (7 kap 2 § 2 p. ÄktB). Detta innebär alltså att du inte behöver skriva äktenskapsförord för att gåvan inte ska ingå i framtida bodelning, utan gåvobrevet räcker.Gällande din andra fråga kommer jag att dela upp meningen för att kunna förklara på ett sådant tydligt sätt som möjligt. Substitut Substitut innebär ifall något annat trätt i stället för gåvan. Det kan till exempel vara pengar eller annan egendom om du säljer gåvan, eller byte av gåvan.Reglerna om rådighetskränkningarHuvudregeln är att ägaren över en egendom har full rådighet över egendomen. Detta innebär att man får sälja den, ge bort, ändra och så vidare. Man får fritt förfoga över egendomen helt enkelt. En rådighetskränkning innebär att denna rättighet kränks och finns blanda annat i 7 kap 5 § ÄktB.ÖvertaganderättDetta gäller vid bodelning (exempelvis 11 kap 8 § ÄktB). Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som är i störst behov av egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.Som svar på din andra fråga innebär den sista meningen i gåvobrevet att om ett substitut till gåvan förekommer, så ska inte reglerna om rådighetskränkning eller övertaganderätt gälla på den egendomen som utgör substitutet.Hoppas du fick svar på din fråga!