Sälja fast egendom inom äktenskapet

2020-11-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi skall köpa ett hus av morfar. Vi får köpa det billigare än värderingen pga släktband och pga att dem fick köpa det billigare av morfars föräldrar. Morfar har en ny fru, som har barn på sitt håll, de har inga gemensamma barn. Fruns barn tycker att vi får köpa det för billigt. Dem vill också köpa det men morfar vill behålla det i släkten. Hur ska vi göra för att detta ska bli rätt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så äger din morfar huset ensam och inte ihop med sin nya fru. Vidare tolkar jag det som att huset inte är din morfar och hans nya frus gemensamma bostad, det vill säga att huset inte är avsedd som deras gemensamma hem och huvudsakliga innehas för detta ändamål (7 kap. 4 § ÄktB). Om det skulle vara deras gemensamma bostad får din morfar inte sälja huset utan sin frus samtycke (7 kap. 5 § 1 stycket ÄktB). Din morfar får inte heller sälja huset utan sin frus samtycke om huset utgör giftorättsgods (7 kap. 5 § 2 stycket ÄktB). Huset är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om din morfar fått huset i gåva, arv, testamente med villkoret att huset ska vara hans enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte skriver att huset är din morfars enskilda egendom utgår jag ifrån att det är giftorättsgods. Din morfar kan därför inte sälja huset utan sin frus samtycke. Din morfar kan dock ansöka om tillstånd från domstolen att sälja huset om hans fru inte lämnar samtycke (7 kap. 8 § ÄktB). Om din morfars fru lämnar samtycke till försäljningen eller din morfar får tillstånd från domstolen att sälja huset ser jag ingen anledning till att ni inte skulle få köpa huset för ett lägre pris än vad huset är värt. Som säljare är det fritt att sälja sin egendom till vilket pris man än önskar. Eftersom din morfars nya frus barn inte är din morfars barn kan en underprisförsäljning inte heller ses som förskott på arv då de barnen inte har någon arvsrätt gentemot din morfar (6 kap. 1 och 7 §§ e contrario ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?

2020-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vår mamma har avlidit. Inom äktenskapet med vår pappa finns ett äktenskapsförord som innebär att all lös egendom i lägenheten tillsammans med alla medel på mammas bankkonton, inklusive aktier, är hennes enskilda egendom. Förstår att om äktenskapsförordet inte funnits då hade vår pappa fått ärva henne och vi barn fått vänta tills pappa går bort. Vad gäller nu? Är det enbart vi barn som ärver henne?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det inte finns några särkullbarn inblandade. Äktenskapsförordet kommer därför inte påverka arvet i det här fallet. Detta på grund av att äktenskapsförordet endast får verkan vid bodelning. Eftersom din mamma avlidit ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att din mammas enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Giftorättsgodsets värde kommer beräknas, läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Din mammas andel efter bodelningen kommer utgöra arvet efter henne. Eftersom ni barn är er mammas bröstarvingar har ni rätt att ärva henne (2 kap. 1 § ÄB). Dock kommer er pappa ärva först eftersom de var gifta (3 kap. 1 § ÄB). Ni barn kommer sedan ärva när er pappa går bort. Sammanfattningsvis så påverkar äktenskapsförordet inte arvsfördelningen om det inte är så att det finns några särkullbarn. Er pappa kommer ärva all er mammas egendom först och ni barn kommer ärva när er pappa avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vilken egendom ingår vid bodelning?

2020-09-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej,i början av augusti bestämde vi oss att skiljas. Vi har inte skrivit ett äktenskapsförord. Min man tar 500 000 kr från konto som insats till lägenhet som kostar 2 200 000 kr.. Han köper det den 8 augusti utan att säga det till mig. Vi skickar ansökan till skilsmässan den 17 augusti och bli skilda den 23 augusti. Min frågan är: vid bodelningen vad händer med dem 500 000 kr och lägenheten, eftersom vi teoretisk var gifta när han köpt det. Tack!
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som reglerar din situation finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ert äktenskap upplöses ska er egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All er egendom är giftorättsgods om den inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, gåva, testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du skriver att ni inte har skrivit äktenskapsförord och inte heller nämner något om någon enskild egendom utgår jag ifrån att all er egendom är giftorättsgods. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att alla de tillgångar du och din man hade den 17 augusti ska ingå i bodelningen. Lägenheten som din man köpte ska därför ingå i bodelningen, tillsammans med all er övriga egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är en gåva enskild egendom?

2020-06-30 i Bodelning
FRÅGA |Jag är ensam dotter till min far som varit omgift i ca 15 år. Vid giftemålet hade min far en sommarstuga. För ca ett år sedan skrev de ett gåvobrev där hon skulle vara ensam ägare till den. Det finns inget äktenskapsförord eller enskild egendom på denna. Nu är sedan några veckor min far avliden. Tas sommarstugan upp i bodelningen eller är det hennes.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om enskild egendom och bodelning hittar vi i äktenskapsbalken. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller genom arv, testamente eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Frågan blir alltså vad som står i gåvobrevet. Om det i gåvobrevet framgår att sommarstugans ska vara din fars frus enskilda egendom ska den inte tas med vid bodelningen, annars ska den ingå.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt väkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och Jag flyttade tillsammans in i ett hus.Efter ett tag separerade vi. Jag betalade honom för halva huset.Han flyttade ut. Nu har det gått en tid o vi har blivit kära igen. Så han skall flytta in i mitt hus. Vad gäller om vi separerar igen.Behöver jag lösa ut honom en gång till??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i sambolagen. När ert samboförhållande upphör (av annan orsak än att ni gifter er) så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning beräknas först era andelar i samboegendomen, sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen, därefter läggs värdet av samboegendomen ihop och delas lika mellan er (12-14 § SamboL). Det som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och gemensamma bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att eftersom huset som ni bor inte inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska huset inte ingå i en bodelning om ni separerar. Om du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset igen så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av er båda (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Har min sambo rätt till halva min bostadsrätt när vi separerar?

2020-09-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag undrar om att min sambo har rätt att kräva halva av min bostadrätt när vi separerat. Jag köpte den innan hon flytta in .
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De bestämmelser som reglerar din situation hittar vi i sambolagen (SamboL). När ert samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av er begär det. I bodelningen ska er samboegendom fördelas mellan er (8 § SamboL). Samboegendom är ert gemensamma bohag och bostad, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att exempelvis en soffa som ni köpt gemensamt till lägenheten som ni bor i ihop är samboegendom, men ett köksbord som du ägde innan ni flyttade ihop inte är samboegendom. Som jag tolkar det är din bostadsrätt er gemensamma bostad (5 § 3p SamboL). Eftersom du köpte lägenheten för eget bruk och inte för gemensam användning ingår den dock inte i samboegendomen och ska därför inte heller ingå i bodelningen. Det innebär att din sambo inte har rätt att kräva halva din bostadsrätt när ni separerar.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem av samborna har rätt att bo kvar i lägenheten vid en bodelning?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och mitt ex flyttade in i slutet på maj i en gemensam hyresrätt där vi båda står i kontraktet. Nu när vi ska dela är ingen av oss egentligen sugen på att lämna lägenhet, just nu bor vi fortfarande ihop. Exet jobbar på annan ort (8 mil bort) medan jag arbetar i orten vi bor i, vad kan vi göra för att komma överens och att det blir rätt??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och ditt ex inte varit gifta. Jag kommer därför besvara din fråga med utgångspunkt i sambolagen.Om du och din sambo ska gå isär ska en bodelning av samboegendomen göras om någon av er begär det (8 § SamboL). En hyresrätt utgör er gemensamma bostad eftersom den var avsedd som ert gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 3 punkten SamboL). Er gemensamma bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Den av er som bäst behöver lägenheten har rätt att få bo kvar i lägenheten (16 § 2 stycket SamboL). Jag tolkar det som att ni inte har några barn. I sådant fall är min bedömning att du på grund av att du arbetar på samma ort som lägenheten finns är i bäst behov av bostaden och därför bör få bo kvar i din. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan sambon kräva ersättning för värdeökning på fastigheten vid separation?

2020-06-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag ägde fastighetent till 100% före sambon flyttade in. Har byggt ut och renoverat fastigheten med mina tillgångar, sambon har ev köpt tapeter och färg. Jag har även köpt verktyg och maskiner för endamålet. Har sambon rätt att kräva ersättning för värdestegringen på fastigheten vid seperation. Jag har även betalat alla räkningar i 25 år. Vad ska ev vi dela på?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din fråga sambolagen. När du och din sambo separerar ska samboegendomen fördelas om någon av er begär bodelning (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Eftersom jag tolkar det som att du ägde er gemensamma bostad innan du träffade din sambo så har fastigheten inte införskaffats för gemensam användning och är därför inte samboegendom. Fastigheten ska därför inte ingå vid en bodelning och din sambo har därför inte rätt till ersättning för värdeökningen på fastigheten. Det som ska ingå i bodelningen är det bohag som ni införskaffat för gemensam användning. Det innebär att alla möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som ni införskaffat för gemensam användning under samboförhållandet ska ingå vid bodelningen, men alla möbler som någon av er ägde innan ska inte ingå (6 § SamboL). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ingår inte i bodelningen (7 § SamboL). Inte heller ingår egendom som någon av er fått genom arv, gåva eller testamente med villkoret att egendomen ska vara er enskilda (4 § SamboL). Vid en bodelning ska först värdet av er samboegendom beräknas (12 § SamboL). Sedan görs avdrag för skulder som är hänförliga till samboegendom (och i vissa fall även för skulder som inte är hänförliga till samboegendom (13 § SamboL). Efter avdrag för skulderna gjorts delas det återståendet värdet lika mellan dig och din sambo (14 § SamboL). Slutsats: Din fastighet och dess värdeökning ska inte ingå i bodelningen. Det som ska ingå är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som införskaffats för gemensam användning.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,