​Skulder och tillgångar i ett äktenskap

2020-05-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag befinner mig i en rätt specifik situation där jag och min särbo har funderingar på att gifta oss, men inte flytta ihop. Min särbo är pappa till mitt yngsta barn. Det som skapar funderingar är att jag idag har ett högt skuldsaldo hos Kronofogden, med löneutmätning. Jag vill inte att detta ska drabba min make om vi gifter oss, utan vill att vi ska ha separata ekonomier. Är det möjligt att ingå äktenskap utifrån dessa premisser? Kan man i ett äktenskapsförord klargöra dessa villkor eller är man alltid ämnad att ha en delad ekonomi när man blivit makar? För vår del innebär inte ett äktenskap något annat än en symbolisk handling av att vi hör ihop som ett kärlekspar. Tack på förhand för svar!
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Skulder under äktenskapetHuvudregeln är att varje make och maka råder över sina egna tillgångar och står för sina egna skulder i ett äktenskap (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Din framtida man kan alltså inte bli ersättningsskyldig för dina skulder enbart på grund av att ni ingår äktenskap med varandra. Men, om ert äktenskap skulle upplösas genom en skilsmässa eller dödsfall så påverkar dina skulder hur stor summa pengar ni delar på (giftorättsgods) (11 kap. 2 § första stycket Äktenskapsbalken). Då äktenskapet upplöses sker en bodelning och då ska ert giftorättsgods delas lika på (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Allt anses vara giftorättsgods förutom enskild egendom som specifikt givits till någon av er exempelvis genom ett testamente eller gåva (10 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 2 § Äktenskapsbalken). Skulder vid äktenskapsskillnadVid en bodelning så tar man värdet av det ni båda enskilt äger (giftorättsgods) minus era egna skulder. Den summa som återstår efter att dina skulderna avräknats på dina tillgångar ska sedan summeras ihop med din mans giftorättsgods. Denna totala summa ska därefter delas lika mellan er. Om du har en större skuld med dig in i äktenskapet som kvarstår vid bodelningen så innebär det att du bidrar mindre till den gemensamma summan som ska delas lika mellan dig och din make när ni går skilda vägar (11 kap 1 § och 2 § Äktenskapsbalken). Ni kan absolut skriva ett äktenskapsförord om ni vill det, där kan ni exempelvis komma överens om att viss egendom eller sparade pengar ska vara enskild egendom inför en framtida bodelning. Om ni gör egendom enskild så ska den inte anses vara gemensam och därmed inte delas lika mellan er vid händelse av bodelning (7 kap. 2- 3 § Äktenskapsbalken). Äktenskapets utformningEtt äktenskap kan se ut på lite olika sätt. I lagtexten finns det inget som hindrar er från att vara gifta och leva åtskilda som särbos. Lagstiftaren strävar däremot efter att makarna ska leva utifrån en liknande ekonomisk levnadsstandard (1 kap. 4§ Äktenskapsbalken). Den ena maken kan därmed bli skyldig att betala underhåll för den ena maken om maken ifråga inte kan stå för sina egna utgifter (6 kap.1 -2 § Äktenskapsbalken). Om du exempelvis har det svårt ekonomiskt kan din man bli skyldig att tillskjuta pengar till dig. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,