Har min exman rätt att låta hans föräldrar ta han om våra barn?

2020-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min exman har delad vårdnad. Han jobbar utomlands och låter hans föräldrar ta våra barn på hans veckor när han inte är på orten. Har han rätt att göra så?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida din exman får låta sina föräldrar ta han om barnen på hans veckor, när han är utomlands/inte är på orten. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte hur gamla barnen är. Barnens ålder påverkar inte mitt svar till dig. Däremot kan barn ju få bestämma mer när de blir äldre.Du skriver att ni har delad vårdnad. Men det framgår inte om ni har delad boende (växelvist boende) eller om barnen bor stadigvarande hos en av er. Ni ska samarbete om barnens bästa Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas. Ni har en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB). Ni ska med andra ord samarbete om beslutningar såsom skolval, vart barnen ska bo och liknande beslut. Ni behöver däremot inte vara överens om vardagsbeslut, utan ni bestämmer själva hur ni planerar vardagen med barnen, när de är hos er. Jag vill vara mycket tydlig med att jag förstår din frustration och jag förstår att det inte alls känns rimligt att barnen ska vara hos din exman om han inte ens är tillsammans med barnen. Börja med att prata med din exman Om ni har ett bra samarbete kan ni möjligen själva lösa detta. Det kan vara bra att börja med att försöka prata om detta med din exman. Ni kan möjligen avtala att barnen är mer hos dig när han jobbar utomlands. Barn behöver båda sina föräldrarnaI svensk familjerätt är utgångspunkten att barnets bästa är en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad barnets bästa skall det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska även beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap., 2 a §, FB). Utgångspunkten är därmed att det är bra för dina barn att vara hos båda föräldrar. Jag förstår om det känns lite "löjligt" att prata om en god och nära kontakt till båda föräldrarna, när han inte ens är där med barnen. Men rättsligt set är det som utgångspunkt svårt att angripa hans sätt att arrangera vardagen, när barnen är hos honom. Barnen är hos din exmans föräldrar när han är på annan ort, och som utgångspunkt är det inte dåligt för barnen får vara hos far – och morföräldrar, däremot kan barnets behov av att få se andra familjemedlemmar tillmätas viss betydelse i bedömningen av barnets bästa. Men relationen till föräldrarna är förstås den viktigaste och mest centrala relation. Det framgår inte av frågan om han aldrig är hemma, men detta kan förstås påverka bedömningen. Samarbetssamtal Om ni inte kan komma överens om en lösning kan ni få hjälp till samarbetssamtal. Du kan kontakta familjerådgivningen eller familjerätten i den kommun du bor i, de kan hjälpa dig och ge mer information om hur det fungerar. Ändring i barns boende Ni kan även själv avtala om boendet. Om ni inte kan komma överens, kan du gå till domstol och begära att rätten ska besluta vem barnen skall bo tillsammans med (6 kap., 14 a §, FB). Barnen har rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med (6 kap., 15 §, FB). Man kan även ändra vårdnaden, så den inte är delad. Men det är inget i frågan som indikerar att du vill ha ensam vårdnad. Jag tolkar frågan som att du endast är missnöjd med att din exman inte spenderar tid med barnen, när de är hos honom. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till! Vänligen,

Min ex-sambo vägrar att låta mig träffa vårt barn

2020-11-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har gemensam vårdnad med min ex-sambo. Han vägrar nu att låta mig träffa wilja själv undan några riktiga grunder. Om vi möts på en lekplats, får jag ta med henne hem även om han säger nej. Har har redan håller henne ifrån mig ett dygn. Pga lögner
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt påfrestande situation för dig och troligen även för ditt barn. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig. Det framgår inte av frågan om ni har bestämt vart barnet ska bo och hur omfattande umgänget med den andra föräldrern i så fall ska vara. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitel FB.Vad är problemetProblemet är att din ex-sambo inte låter dig se ert gemensamma barn. Det framgår inte av frågan hur gammalt ditt barn är, eller om barnet faktisk ska bo hos dig enligt ert avtal /enligt en dom. Om barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos en av er har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap.,15 §, första stycket FB).Men om ni till exempel har avtalat att barnet ska bo hos dig, eller har rätt till umgänge med dig, får din ex-sambo inte sabotera detta. Umgängessabotage är något som domstolen ser mycket negativt och strängt på. Om en av barnets föräldrar inte samarbetar kan detta vara skäl för att ge den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Om ni har avtalat vart barnet ska bo, och din ex-sambo bryter mot avtalet, kan du i slutänden få polisens hjälp med att hämta ditt barn. Jag tolkar frågan som att du även vill veta om du kan ta barnet hem till dig fastän pappan motsättar sig detta. Eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat att barnet ska bo växelvis eller hos en av er vågar jag inte svara på denna del av frågan. Jag hade behövt mer information för att svara på detta eftersom ett sånt agerande är riskfullt. Det kan bli mycket negativt för dig om du tar barnet på "pappas dagar". Men frågan är förstås mycket komplicerat och delikat när din ex-sambo vägrar låta dig se barnet. I första hand rekommenderar jag att du försöker prata med din ex-sambo och eventuellt tar hjälp från kommunen (samarbetssamtal, se nedan). Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap., 1 §, FB). Barnets bästa är avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande. Din ex-sambo beaktar inte barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar, om hen obefogad vägrar låta dig se barnet.Ni föräldrar har ansvar för att hitta en gemensam lösning I första hand har ni föräldrar ansvaret för att hitta en bra gemensam lösning. Det är svårt att prata tillsammans, om man har stora konflikter och har blivit mycket besvikna på varannan. Men ni har ändå ansvaret för att lösa detta, för ert barns skull. Samarbetssamtal Om ni inte har avtalat vem barnet ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Om du känner att det behövs kan ni kan börja med att få hjälp till samtal genom samarbetssamtal inom familjerådgivningen eller familjerätten. Jag vet inte vilken kommun du bor i, men du kan googla detta. Du kan även ringa och prata med handläggare som kan hjälpa dig med tillvägagångssättet. Det viktigaste är att du visar att du vill vara med ditt barn och att du vill hitta en gemensam lösning, så barnet även får träffa sin pappa. Din samarbetsförmåga är mycket viktig, och det är även samarbetet som i slutänden blir avgörande för hur ditt barn mår. Om din ex-sambo vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget ( 6 kap., 15 a §, första stycket FB). Mycket dåligt samarbete Jag hoppas inte att detta blir relevant. Men om samarbetet är mycket dåligt och ni inte kan lösa detta själv, kan du gå till domstol och begära att vårdnaden ska ändras så den inte är gemensam (6 kap., 5 § FB). Det är bäst att försöka ingå förlik istället, men om det är nödvändigt att gå till domstol rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Det kan till exempel bli nödvändigt, om du fortsatt inte får träffa ditt barn, för ditt barn behöver umgås med dig, och det är aldrig okej att använda ett barn som ett redskap i en konflikt. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag hoppas verkligen att ni snart hittar en bra lösning för barnet och för dig.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Kan en svensk medborgare gifta sig utomlands?

2020-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är svensk medborgare vill gifta mig i Schweiz min pojkvän bor i Schweiz . Han är utlänska medborgare.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om det är möjligt att gifta sig i Schweiz, när man är svensk medborgare. Det framgår inte av frågan huruvida ni vill gifta er inför en svensk myndighet i utlandet eller inför en utländsk myndighet samt om det ska vara en borgerlig eller kyrklig vigsel. Därför kommer jag att svara mer allmänt på din fråga.Det är möjligt att gifta sig utomlandsDet är möjligt att gifta sig utomlands.När ni vet mer om hur ni vill gifta er, kan det vara bra att ta direkt kontakt och fråga vilka dokument som behövs. Du kan behöva intyg om hindersprövningen och vigselintyg från Skatteverket. Tänk på att du i vissa fall måste visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum och sen ska Skatteverket bedöma om vigseln är giltig i Sverige.Jag rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Har barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?

2020-11-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga.Jag håller på att lära känna en kille och jag har ännu inte introducerat honom för barnen. Men har mitt ex alltså barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?För han håller på att pressa mig på frågor ang den killen jag skriver med.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida ditt ex, som är pappa din dina barn, har rätt att veta vem du träffar. Frågan är därmed om det faktum att ni har gemensamma barn ger ditt ex rätt till information om ditt privatliv. Därför kommer jag att förklara lite kring de rättigheter och skyldigheter som föräldraskapet ger upphov till. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte hur gamla barnen är, men detta påverkar inte mitt svar till dig. Ditt ex har inte rätt att få information om ditt privatlivDet korta svaret är nej. Ditt ex har inte rätt att veta vem du träffar. Detta är en privatsak.Ni ska samarbete om barnens bästa Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas. Om ni har gemensam vårdnad, har ni en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. Ni ska till exempel ta beslut om skolval, val av vårdcentral och liknande beslut tillsammans. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB). Jag vill förtydliga att ni inte behöver vara överens om små vardagsbeslut, till exempel är huvudregeln att du bestämmer vilken mat ni äter när barnen är hos dig och du bestämmer när det är läggdags i ditt hem (detta gäller förstås inte om man har rutiner som är direkt skadliga för barnen, men det verkar inte vara aktuellt!) Som du ser är samarbetet mellan dig och ditt ex endast till för barnens bästa. Ditt ex har med andra ord ingen rätt att få information om vem du träffar, fastän ni har gemensamma barn. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Barnen bor heltid hos pappan

2020-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har två minderåriga barn som bor heltid hos pappan...som ligger ute 28 mil bort varje vecka..och är bara hemma lördag o söndag.Barnen är 14 år och 16 år
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetTyvärr framgår det inte av frågan vad du vill att vi hjälper dig med. Jag förstår att det blir mycket transport fram och tillbaka. Om du vill avtala med barnens pappa att ni till exempel turas om att hämta och lämna barnen, eller delar på transportkostnaden, kan våra jurister försöka hjälpa dig med detta.Om du tror att barnen vill bo mer hos dig är även detta något som våra jurister kan hjälpa med. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,