Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min fasters avlidna make?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem ärver min faster som är änka och inte har några barn. Hon och hennes avlidna make hade inte något testamente.Ärver hennes makes syskon något efter sin bror? och i så fall hur stor del?Hennes avlidna make hade heller inga barn.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din faster blivit änka och du undrar om hennes avlidna makes syskon ärver något efter sin bror samt vem som ärver efter din faster. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Vem ärver en avliden make?Om det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Vi börjar med att utreda vem som ärver efter din faster. Du skriver att din faster och hennes avlidna make inte hade några barn vilket betyder att det är hans föräldrar som ska ärva efter honom (ÄB 2 kap. 2 §). Om föräldrarna också är avlidna är det precis som du skriver, hans syskon som står i tur att ta arv. Det är därmed din din fasters makes syskon som har arvsrätt efter sin bror. Arvet ska delas lika mellan dessa. Men eftersom att din fasters make var gift när han avled är det istället din faster som ärver all egendom först (ÄB 3 kap. 1 §). Syskonen har då istället rätt till ett så kallat efterarv som de kan ta ut efter att din faster avlider (ÄB 3 kap. 2 §). Sammanfattningsvis är det din faster som ärver sin make och därefter makens syskon som har rätt till ett efterarv.Vem ärver din faster? Vi går vidare till att utreda vem som ärver din faster. Eftersom din faster inte har några barn är det, precis som tidigare konstaterat, din fasters föräldrar, eller om de är avlidna, din fasters syskon, som ärver din faster (ÄB 2 kap. 2 §). Är din fasters syskon också avlidna är det istället syskonbarn och syskonbarnbarn som ärver, d.v.s. du m.fl. Arvet ska återigen delas lika mellan arvingarna). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vem får bo kvar i bostaden under betänketid vid skilsmässa?

2021-01-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Min fru vill skilsmässa sig och jag vill inte, vi har tre son 29,23 och snart 18 år, vi bor i lägenhet som jag stor på kontrakten ,jag ska söka betänketid för att när hon bli nervös säger jag vill skilsmässa ,frågan vem bor kvar i lägenheten under betänketiden om hon vill inte bo till samma under betänketiden,tack
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som får bo kvar i lägenheten under betänketiden. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Om en make inte vill bo tillsammans med den andra maken under betänketiden kan maken vända sig till tingsrätten och ansöka om ett interimistiskt beslut som säger att hen ska ha rätt att bo i lägenheten under betänketiden. Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut (ÄktB 14:7) och kommer därmed att sluta gälla efter betänketidens slut. Det domstolen kommer att göra är att bedöma vem som ska beviljas kvarsittningsrätt, alltså en rätt att bo kvar i lägenheten under betänketiden. Domstolen kommer bland annat att ta hänsyn till vem som har störst behov av att bo kvar i bostaden, vem som kommer att bo med barnen och vem som har bäst förutsättningar att få en annan bostad. Jag kan därmed inte ge dig ett rakt svar på din fråga men jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp.

Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

2020-12-28 i Adoption
FRÅGA |Min man har 5 barn med 3 olika kvinnor. En av sönerna har blivit bortadopterad nu i vuxen ålder. Min man fick bara ett sms från ex-hustrun att så är fallet och han kan inte göra något åt det, och att han stryker den sonen ur testamentet. Vår fråga är: är hans 5 barn fortfarande syskon i laglig bemärkelse? Sonen som nu är bortadopterad är ensamt syskon i det tidigare förhållandet. Eller upphör det också vid en adoption? Syskon ärver ju varandra om det inte finns föräldrar och bröstarvingar, om vi inte har fel.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om ett syskonband upphör vid en adoption. Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB)Enligt FB 4 kap. 8 § innebär adoption att alla juridiska band till de biologiska föräldrarna bryts. Detta innebär att sonen därmed inte juridiskt sett längre anses vara barn till din man. Eftersom att de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna upphör, förlorar också barnet sin legala arvsrätt (FB 4 kap 8 §). Sonen kan därmed heller inte ärva efter din man utan har istället arvsrätt inom den familj han adopterats in i. I sin tur innebär detta att sonen inte kan ärva från sina biologiska syskon då han i laglig bemärkelse är en fullvärdig familjemedlem i adoptivföräldrarnas familj och därmed kanske fått nya syskon. Det stämmer även som du säger att syskon ärver varandra om det inte finns bröstarvingar eller föräldrar (ÄB 2 kap 2 § 2 st.). SammanfattningSvaret på din fråga är att den bortadopterade sonen och din makes övriga fyra barn inte längre är syskon i laglig bemärkelse.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,

Kan jag avsäga mig vårdnaden om mina barn?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejJag undrar ifall jag kan avsäga mig vårdnaden om mina två barn som jag har gemensam vårdnad om? Det är lite komplicerat, då barnens pappa bor i Bangladesh.Barnen är nu 15 och snart 17 år. Den ena har stora problem psykiskt och har BUP kontakt. Den andra har inte heller så bra rutiner i livet.Den första 17-åringen går inte alls i skolan, och 15-åringen har stor frånvaro och dåliga betyg.Jag mår inte heller bra, och nu kan jag inte ta hand om dem längre; jag anser att jag är dålig för dem, med mig kommer det inte att gå bra.Dem har äldre syskon som vill ta över vårdnaden om dem, går det?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till 6 kap. föräldrabalken (FB) som innehåller regler om vårdnad. Är det möjligt att avsäga sig vårdnaden?Jag tolkar det som att du inte har ensam vårdnad om barnen eftersom du skrev det i din fråga. Beslut om vårdnad ska beslutas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En annan förutsättning är att Socialnämnden måste godkänna avtalet mellan dig och den andre vårdnadshavaren för att den ska anses vara giltigt (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att Socialnämnden kommer att lägga stor vikt på vad som är dina barns bästa när de avgör om du kan frånsägas din vårdnad. Eftersom att du skriver att din man bor i Bangladesh och att du själv inte kan ta hand om dina barn finns det en del som tyder på att ni brister i omsorgen om barnen. Om så är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om båda föräldrarna brister i omsorgen om barnen ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). För att någon ska utses till vårdnadshavare krävs att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. En underårig får inte förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10 a § föräldrabalken). Om de äldre syskonen är myndiga är det därmed möjligt för dem att ta över vårdnaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller om min ena förälder köper den bostadsrätt som jag och min sambo gemensamt flyttat in i och lever i och som jag sedan förvärvar som gåva av min förälder? Av gåvoavtalet framgår att bostadsrätten och dess eventuella avkastning ska tillhöra mig såsom enskild egendom. Hur förhåller sig detta till de regler i sambolagen om boende som införskaffats för gemensamt bruk osv? Undrar mest ifall det gåvoavtalet som utformats är "vattentätt" för det fall jag och min sambo går isär.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om bostadsrätten kommer att ingå i en eventuell bodelning för det fall ditt samboförhållande skulle upphöra. Jag kommer att hänvisa till sambolagen (hädanefter SamboL).När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Det är således endast samboegendom som ingår i en bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Av 4 § SamboL framgår dock att egendom som en sambo fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda inte utgör samboegendom. Detta innebär i ditt fall att bostadsrätten inte utgör samboegendom eftersom den givits till dig i gåva med en föreskrift om att den ska vara din enskilda. Detta i sin tur innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Svaret på din fråga är därmed att gåvoavtalet är utformat korrekt för att du ska få behålla bostadsrätten om samboförhållandet skulle upphöra. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med dem. Med vänliga hälsningar,

Vem får behålla vad i en bodelning?

2021-01-22 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag och min man har varit tillsammans i 5,5 år men gifta i 3,5 år. Har ett barn som är 2 år. Han äger innan jag kom i bilden två lägenheter, en hyresrätt och ett företag där även jag har använt honom för att fakturera etc. Dock aldrig tagit ut någon lön. Mer låtit det ligga i företaget då han och jag och en 3:e part har ett företag ihop och hans företag är huvudförslag - men ett "under" företag har inte registrerats ännu, pga att han blev sjuk. Så allt fakturering etc sker just nu i hans företag. En punkt: jag har varit skriven i hans lägenhet som han äger men han har varit skriven i sin hyresrätt. Men vi har alltid bott ihop. Min fråga är: Vid en skilsmässa, hur fördelas allt? Jag har inga tillgångar, utan endast arbete och endast en skuld på CSN. Men han har haft skulder som vi har gemensamt betalat på och betalar av varje månad och personliga skulder till sina föräldrar. Vem får behålla vad? (Den ena lägenheten han äger delar han ägande med en vän) jag vill veta hur det "slutar" enligt lag.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur din och din makes egendom kommer att fördelas vid en skilsmässa. Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) som innehåller regler om äktenskap. Vad ingår i en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas, där makarnas egendom ska fördelas mellan dem (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som skall ingå (ÄktB 10 kap. 1 §). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Enskild egendom är i sin tur allting som tas upp i ÄktB 7 kap. 2 §, d.v.s. egendom som till följd av ett äktenskapsförord gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. Detta innebär att lägenheterna, hyresrätten, och företaget kommer att ingå i bodelningen och delas lika mellan er om inte något av dessa faller in under punkterna i ÄktB 7 kap. 2 §. Vad gäller skulderna kommer dessa att räknas av från er respektive andel i boet innan andelarna läggs ihop och delas lika mellan er (ÄktB 11 kap. 3 §). Jämkning av bodelning Dock finns det i lagen en möjlighet att jämka en bodelning ifall resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset anses oskäligt (ÄktB 12 kap. 1 §). Detta innebär att en make får behålla mer av sin egendom om exempelvis äktenskapet varit kortvarigt eller om ena maken har en betydligt större förmögenhet att dela på. Eftersom att du och din man har varit tillsammans i 5,5 år och gifta i 3,5 år är det inte fråga om ett kortvarigt äktenskap.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,

Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?

2020-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får en frånvarande far komma tillbaka och begära/få vårdnadsrätt? Han är varken på födelsebeviset eller stöder barnet ekonomiskt. Han bestämde att inte vara i barnets liv. Han såg barnet när hen var ett nyfött barn men inte sedan dess. Det har varit mer än 4 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du frågar om ditt barns far kan begära/få vårdnadsrätt när han inte varit närvarande i barnets liv innan. Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), specifikt FB 6 kap., som reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ändring av vårdnad Jag utgår från att att du just nu är ensam vårdnadshavare och att du är orolig över att barnets far kan få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad av barnet. I lagen finns det en möjlighet för fadern att få vårdnad genom att ta upp frågan till domstol i enlighet med FB 6 kap 5 §. Då är det rätten som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska ha vårdnaden ensam. I enlighet med andra stycket kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad om både du och fadern motsätter sig det. Barnets bästa är avgörande Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör barnets vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a §.). Principen om barnets bästa finns också i artikel 3 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och utgör där en av grundpelarna i konventionen. Detta innebär att om barnets bästa är att du står som ensam vårdnadshavare kommer du fortsätta att vara det. Hur sker bekräftelse av faderskapet för ett barn? Du skriver dock att han inte är med på födelsebeviset. Ifall du är gift presumerad din make vara far till barnet (FB 1 kap. 1 §) och ifall du är ogift fastställs faderskapet med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut (FB 1 kap. 3 §). Faderskap som fastställt genom bekräftelse fastställs genom att fadern utför en skriftlig bekräftelse om att han är fadern till barnet. Detta måste dock bevittnas av två personer och godkännas av socialnämnden och av dig (modern). Faderskap som fastställt genom dom kan endast bli möjligt om det är barnet som väcker talan (FB 3 kap. 5 §). Socialnämndens ansvar Viktigt att nämna är att socialnämnden har ett utredningsansvar att se till så att faderskapet fastställt (FB 2 kap. 1 §). I enlighet med FB 2 kap. 6 § kan fadern därmed begära att en blodundersökning äger rum, vilket hade bekräftat honom som far. Det innebär att den omständighet att fadern inte står på födelsebeviset, kan komma att ändras. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,