Kan en sambo ärva lägenhet?

2021-05-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,jag har bott in min lägenhet i 2 år som jag köpt själv. Efter 1 år blev jag sambo med min kille, han flyttade in hos mig. Om jag dör vill jag mina 2 barn ska ärva min lägenhet, blir det så automatiskt eller måste jag skriva detta i testamente?Jag vill inte dom ska vänta på att få ut lägenheten efter mig. Även om vi bor ihop i 10 år till är reglerna samma då? Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och Sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Som utgångspunkt när ett samboförhållande upplöses ska en bodelning göras 2 § sambolagen. Där ska den gemensamma bostaden och bohaget delas lika mellan båda 3 § sambolagen. Bostaden ska i ert fall anses vara din då du har äganderätten till den, den ska därför inte ingå i en bodelning utan förbli den enskilda egendom. Det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av bostaden även om den andre inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. I ditt fall så tillämpas inte detta då du köpte bostaden innan förhållandet så bostaden anskaffades inte för gemensamt bruk. Lägenheten är således din enskilda egendom och kommer inte att gå till din sambo i händelse av en bodelning. När det kommer till arvsfrågan så har sambor ingen arvsrätt, hade ni varit gifta hade den rätten funnits med för samboförhållanden gäller inte det. Det spelar ingen roll hur länge ni levt tillsammans, så länge ni inte är gifta har din sambo inte arvsrätt. Därmed kommer dina barn att ärva lägenheten i händelse av din bortgång enligt den legala arvsordningen. Ett testamente kommer då inte behövas (2 kap. 1 § ärvdabalken & 3 kap. 1 § ärvdabalken). De har då rätten att direkt få ut sitt arv utan att behöva vänta.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

dold samäganderätt i samboförhållande

2021-02-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag betalade för en stuga, har kvitto på det. sambo står på markarende. Vem har rätt till stugan vid separation. (stugan står på en ö, som ägs av staten.)Har hört talas om dold samäganderätt.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från ett scenario där ni under hela förhållandet lever som sambor och därmed blir i händelse av en framtida separation sambolagen (2003:376) tillämplig. Jag kommer även på ett generellt plan förklara hur bodelning mellan sambor sker då jag inte har tillräckligt med information för att göra en djupare bedömning av läget. Utgångspunkten i sambolagen är att vid en separation så ska er samboegendom delas upp i en bodelning (8 § Sambolagen). Som samboegendom utgör er gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). För att stugan ska bli föremål för bodelning måste den ha köpts in som gemensam bostad. Då spelar det ingen roll ifall ena parten har äganderätten utan den ska då tillhöra båda vid en bodelning. Det finns dock vissa undantag till den bestämmelsen. Ifall stugan huvudsakligen används för fritidsändamål och inte er bostad ska den inte tas med i bodelningen (7 § sambolagen). Dold samäganderätt Det har även i rättspraxis utvecklats en princip om dold samäganderätt rätt där även om det finns en ägare så kan den andre parten i ett sambo eller äktenskap förhållande yrka om att samäganderätt föreligger. Det finns vissa kriterier för att dold samäganderätt ska föreligga, vilket är följande: Stugan ska vara köpt för gemensamt bruk, alltså ska ursprungliga syftet med köpet vara att det skulle användas som gemensam bostad. I praktiken innebär det att ifall bostaden är köpt innan förhållandet kan inte dold samäganderätt föreligga. För det andra ska den parten som inte är ägare bistått med ett ekonomiskt tillskott till fastigheten, här räknas inte indirekta tillskott utan det ska vara direkt kopplat till köpet. Samt ska tillskottet ha skett vid själva köptillfället. Slutligen aktualiseras det sista ifall de två första kraven är uppfyllda, nämligen att syftet med tillskottet var att bostaden skulle ägas gemensamt, den presumeras vara gemensamt ägd om de två första kriterier är uppfyllda. Ifall alla dessa kriterier är uppfyllda ska dold samäganderätt anses föreligga och således ska fastigheten anses tillhöra båda. Det blir svårt för mig att gå in djupare på hur just din situation ser ut på grund av att jag har för lite information, huruvida markarrendet ska utgöra ett direkt ekonomiskt tillskott är också oklart då jag inte vet under vilka förhållanden köpet på stugan och arrendet uppstod. Jag hoppas att jag gjort saker och ting lite klarare och jag hoppas du fått svar på din fråga, tack för att du vände dig till Lawline!

Är enskild firma giftorättsgods eller enskild egendom?

2020-12-18 i Bodelning
FRÅGA |Min mamma och hennes man ska skiljas, de är gifta sedan 5 år tillbaka och min mamma har en enskild firma som hon startade innan de träffades och gifte sig. Ska firmans tillgångar delas mellan dem eller går det på något sätt som hennes pga att det är enskild firma?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och bodelning så det tillämpliga lagrummet är Äktenskapsbalken (hänvisas till som ÄB). Utgångspunkten vid skilsmässa är att en bodelning ska upprättas (9 kap. 1§ ÄB). Bodelning innebär att vardera makes giftorättsgods ska delas lika mellan dem (10 kap.1§ ÄB). Som giftorättsgods utgör all egendom som inte är enskild egendom, med enskild egendom räknas bl a egendom behäftade med ett äktenskapsförord, gåvor eller arv (7 kap. 1-2§). Det spelar ingen roll när firman startade utan dess tillgångar ska tas med i bodelningen, såvida inget annat är föreskrivet. Värt att tänka på är att firman fortfarande tillhör din mamma, det är snarare dess värde som ska delas lika mellan båda parterna i bodelningen. Som slutsats kan jag säga att värdet eller (som du nämnde) tillgångarna av den enskilda firman räknas som giftorättsgods och ska därmed tas upp i bodelningen och delas mellan makarna, såvida det inte föreligger ett äktenskapsförord som gör firman till din mammas enskilda egendom och därmed undantas från bodelningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Vad händer med bilen om ett samboförhållande tar slut?

2021-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |min mamma vill ge sin bil till min sambo och mig. Vad händer om det skulle ta slut mellan oss? Jag har inget körkort utan det är min sambo som har det och det är ju han som kör bilen.Ska vi skriva något eller vad säger lagarna?Vänligen
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Som utgångspunkt ska när ett samboförhållande upphör ska deras samboegendom delas lika mellan dem i en bodelning 8 § sambolagen. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget 3 § sambolagen. Som gemensamt bohag menas inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet, det kan gälla bl a möbler och hushållsmaskiner 6 § sambolagen. Bilen kommer inte att tas med i en bodelning då det inte tillhör det gemensamma bohaget, ägaren till bilen kommer således få behålla den i händelse av att samboförhållandet upphör. Så om du står som ägare kommer det tala för att du ska få behålla den. Dold samäganderätt Det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. I ert fall är bilen inte köpt utan en gåva. Ifall bilen står på ditt namn ska det inte vara några problem vid händelse av att samboförhållandet upphör. För att vara på den säkra sidan dock kan din mamma skriva ett gåvobrev som stadgar att gåvan är mottagarens enskilda egendom, då kommer det stå klart att den tillhör mottagaren och kommer förbli dennes enskilda egendom ifall samboförhållandet upphör 4 § 1p sambolagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

2021-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, 2009 köpte jag ett hus som singel med 500000kr som enskild egendom. Gifte mig 2014 och sålde huset och köpte vårat hus idag 2015 med pengar från första huset. Banken godkände inte hon som delägare pågrund av inga pengar eller inkomst. Huset står på mig. Vid en skilsmässa. Hur påverkar det bodelningen?Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att frågan handlar om bodelning kommer jag att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara den. (vidare hänvisas äktenskapsbalken till som Äktb).När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning, vilket framgår av 9 kap. 1§ Äktb. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ Äktb). Som utgångspunkt utgör allt som inte är enskild egendom giftorättsgods vilket framgår av 7 kap. 1§ Äktb. Enskild egendom Som enskild egendom räknas bl a, egendom behäftad med äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente (7 kap 2§ Äktb). Som huvudregel ska även vad som trätt istället för enskild egendom anses vara enskild egendom (7 kap. 2§ 6p. Äktb). I denna situation ifall huset är köpt med enbart förmögenheten som är enskild egendom så ska det första huset ses som enskild egendom en så kallad surrogat. Enligt lagens ordalydelse bör det också omfatta det nyköpta huset ifall det köptes genom medel hänförliga till den enskilda egendomen. Det finns en snäv mängd praxis på hur det förhåller sig i praktiken, men paragrafen lydelse säger inte emot det. Så om det nya huset är köpt med medel hänförliga till den enskilda egendomen ska det undantas från en eventuell bodelning.Det krävs dock att det ursprungs pengarna anses vara enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb, alltså ska det förhålla sig om gåva, testamente, arv mm. Dessutom ska det nya huset ha köpts med endast medel hänförliga till den enskilda egendomen, ifall det är en blandning av medel från enskild egendom och giftorättsgods så räknas det som blandat omfång och behandlas på annat sätt. Sammanfattning Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika på makarna. Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb. Huvudregeln är att egendom som trätt in istället för enskild egendom även räknas som enskild egendom, så ifall ditt pengarna var enskild egendom enligt 7 kap. 2 § Äktb ska huset anses vara enskild egendom, såvida du köpt det med medlen från ditt gamla hus utan tillskott av medel hänförliga till giftorättsgods. Hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!