Hur kan man reglera ägarandelar av lägenhet i ett samboförhållande?

2021-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo ska köpa vår första gemensamma bostadsrätt. Vi kommer att lägga in ca 1,5 milj i kontantinsats. Jag kommer att stå för merparten av dessa pengar då jag äger en lägenhet sedan innan (= kommer använda vinsten till kontantinsats) och har större sparkapital sedan tidigare. Jag skulle säga att jag står för ca 80% av kontantinsatsen. Vi kommer dela lika på lånet, månadsavgifter och andra fasta kostnader. Vi vill båda vara säkra på att vid en eventuell separation och försäljning att jag får ut den andel av vinsten som jag lägger in. Hur föreslår ni att vi går tillväga. Ska jag äga 80% av lägenheten, eller ska vi skriva ett separat avtal (samboavtal?) kring att jag ska få ut 80% av vinsten. Finns det andra alternativ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger en större andel (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger en större andel i lägenheten och betalat en större del för denna ska den delas lika mellan er. Ägarandelar har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske och ni skulle få lika stor andel av vinsten.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Detta är att rekommendera då att du äger 80% "på pappret" inte har någon betydelse vid en eventuell bodelning. För att du ska kunna få ut 80% vid en eventuell försäljning måste ni alltså skriva ett samboavtal angående detta. Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll hur stora andelar ni äger i lägenheten utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan man ångra ett gåvobrev?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett gåvobrev till min fru på min andel av vårt hus, den 2020-10-04 med två vittnar.kan jag ångra mig nu?Vi ansökade om skilsmässan den 2021-03-6.MVH
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När är ett gåvobrev giltigt?För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (1 och 29 §§ 4 kap Jordabalken. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt:1) det måste vara skriftligt2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.När gåvan fullbordats, det vill säga när gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan du som givare inte själv ändra gåvovillkoren, om du inte skrivit med ett villkor om detta då gåvan lämnades.Ingår gåvobrevet i bodelningen?När du och din fru skiljer er genomförs en bodelningdär all egendom delas mellan er. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas upp mellan er. Giftorättsgods är den egendom som är er gemensamma. Även gåvor är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om inte gåvan överlämnades under villkoret att det skulle vara din frus enskilda egendom. Du skriver inte om du i gåvobrevet angett att andelen i huset ska vara din frus enskilda. Om du inte gjort detta ska gåvobrevet (andelen i huset) i ingå i bodelningen och delas lika mellan er (3 § 7 kap. första stycket Äktenskapsbalken).SammanfattningInget du skriver tyder på att gåvobrevet skulle vara ogiltigt eller att du har rätt att i efterhand lägga till vissa saker. Det finns därför ingen möjlighet för dig att ångra dig nu i efterhand. Gåvan (din andel i huset som du överlåtit till din fru) ska dock ingå i er bodelning om den inte är enskild egendom och kommer då delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas underhållsskyldigheten av att barnet har ett somarjobb?

2021-03-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag letar efter svar på min fråga men hittar det inte. Min son fyller 17 år till sommaren och ska sommarjobba 4 veckor. Pappan och jag är skilda och han betalar betalar underhållsstöd för sonen då han bor fullt hos mig. Pappan hävdar att han inte behöver betala underhåll den månaden till sommaren som sonen arbetar, utan om jag vill ha ersättning ska sonen betala hemma för sig.Jag kommer givetvis inte låta min son betala hemma när han tjänar några tusenlappar på sommaren, men ska pappan verkligen komma undan betalningen för sin son. Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldighet Som förälder har pappan till din son underhållsskyldighet fram till dess att din son fyllt 18 år (7 kap 1 § 2 stycket FB). Denna skyldighet fortsätter även fram tills att din son avslutat sin skolgång även om han då är äldre än 18 årHur bestäms storleken på underhållet?När underhållets storlek ska bestämmas görs detta med hänsyn till barnets behov. Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och barnets egna inkomster är sådana saker som kan påverka storleken av underhållet (7 kap. 1 § FB). Det vill säga om exempelvis föräldrarna har begränsad ekonomi, och barnet har en bra inkomst, är det rimligt att barnet inte har behov av underhåll under de månader hen sommarjobbar. Däremot skriver du att din son inte kommer att tjäna mer än några tusenlappar vilket talar för att denna inkomst inte är något som ska påverka storleken av underhållet som pappan till din son ska betala. Pappan borde alltså fortfarande vara skyldig att betala underhåll, även under sommaren. Du är mer än välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Ingår optioner som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

2021-02-08 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Min man har begärt skilsmässa som är registrerad hos tingsrätten Dec 2020. (Skilsmässan går igenom i Juni 2021)Om ett par månader (april 2021) faller hans optionsprogram ut. (Insats var 2019 och intjänande år var 2019-2020) Ska optionerna/Aktierna anses som gemensam egendom och därmed del bodelning eller ej?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Kritiska tidpunktenBodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad (skilsmässa) väcktes. Detta är vad som brukar kallas för den kritiska tidpunkten (9 kap 2§ 2 stycket äktenskapsbalken). Bodelningen ska därför göras med utgångspunkt i hur er egendom var fördelad det datum i december 2020 som skilsmässa registrerades. Det spelar därför ingen roll vad som händer efter det att ansökan om äktenskapsskillnad inkommit. Endast de tillgångar som du och din man har innan denna tidpunkt räknas med. Ska optionerna/aktierna ingå i bodelningen?Det optionsprogram som faller ut i april 2021 ska alltså inte ingå i bodelningen eftersom det inte är en tillgång som existerade när talan om skilsmässa väcktes i december. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i bodelningen mellan sambor?

2021-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Vi har ett samboavtal skrivet och jag skall flytta ut ur hennes lägenhet. Vi har varit sambo i cirka 11 månader. Vad gäller beträffande inköpta inventarier till hennes sommarställe? Det är skrivet som enskild egendom i vårt samboavtal. Vad händer med tex gemensamt inköpt vin/köksutrustning/möbler i lägenheten? Vad händer med saker som givits som gåvor oss imellan? Behöver man skriva någon form av dokumentet, som säger att samboavtalet är avslutat?Med vänliga hälsningar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). Bodelning är när sambornas gemensamma bostad och bohag delas lika mellan dem. I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL).Ditt fallDetta betyder att de inventarier till sommarstället inte kommer att ingå i bodelningen och ska alltså inte delas lika mellan er både då de är skrivna som enskild egendom men även då det inte räknas som bohag eftersom det inte tillhör er permanenta bostad. Det som är gemensamt inköpt till lägenheten såsom möbler och köksutrustning ska delas lika mellan er förutsatt att ni köpt sakerna i syfte att använda tillsammans. När det gäller gåvor som givits mellan er ska det ingå i bodelningen och därför delas lika mellan er. Detta då gåvor mellan samborna ska ingå till skilda från gåvor från utomstående personer. Ett dokument att samboavtalet är avslutat behöver inte skrivas. När ni flyttar isär upplöses samboförhållandet och samboavtalet är därmed inte längre giltigt. Sammanfattning Sammanfattningsvis ingår alltså gemensamt inköpta möbler och dylikt samt gåvor mellan er sambor i boldeningen och ska delas lika. Däremot ingår inte inventarier från sommarstället i bodelningen. När ni flyttar isär upplöses samboförhållandet och samboavtalet är därmed inte längre giltigt. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän vill flytta ihop och jag funderar på att köpa en lägenhet (vi har redan börjat gå på visningar). Vår muntliga överenskommelse är att jag kommer stå som ensam ägare för bostaden då hon inte har möjlighet till att bidra med kontantinsatsen.Uppdelningen där efter är att vi delar på utgifterna för bostaden, alternativt att jag betalar amortering + ränta och hon tar matavgifter etc. Hon har muntligt också gått med på att hon inte kommer äga någon del av bostaden i det fall vårt förhållande tar slut och hon flyttar ut. Hur fungerar detta rent juridiskt och utifrån sambolagen? Jag vill inte köpa en lägenhet för mina pengar som hon sedan kan komma att få ta en del i om förhållandet tar slut trots att hon inte lägger in någon kontantinsats. Skulle uppskatta lite klarhet innan jag genomför ett sånt stort beslut. Känner själv att det här hade varit lättare om hon hade möjlighet att lägga en del av kontantinsatsen, då känns det inte som några konstigheter i det fall förhållandet tar slut med uppdelning osv.. Går det att skriva något avtal för detta exempelvis? Tack på förhand.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vad som skulle hända med den lägenhet som ni eventuellt ska köpa för att bo i tillsammans men som du ska äga fullt ut om ni vid ett senare tillfälle skulle separera. Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger den fullt ut (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger lägenheten och betalat allt för denna ska den delas lika mellan er. Vem som äger lägenheten har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Du skriver att ni muntligen kommit överens om att din eventuellt blivande sambo inte ska äga någon del i lägenheten om hon skulle flytta ut. Denna överenskommelse kan inte beaktas vid en eventuell bodelning utan avtalet måste vara skriftligt (9 § 2 stycket SL).Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll vem som äger lägenheten eller vem som betalat för den utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. De muntliga överenskommelser som du beskriver är inte giltiga vid en bodelning. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid efter skilsmässa kan man begära bodelning?

2021-02-19 i Bodelning
FRÅGA |Skilde mig för 4 år sedan. Flyttade från huset ( som min man hade tidigare) Jag gick från huset utan att få några pengar.... Var mycket arg, ledsen...ångrar nu detta...Går det att göra i efterhand?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder digt till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör bodelning efter en skilsmässa är det äktenskapsbalkens (ÄktB) regler som gäller. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång tid efter din skilsmässa som du kan begära bodelning.När gör man en bodelning?När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem, det är detta som brukar kallas för bodelning (9 kap 1 § ÄktB). Eftersom du har skiljt dig från din dåvarande man anses äktenskapet vara upplöst och du har därmed rätt att få göra en bodelning.Hur lång tid får gå efter skilsmässan tills man gör en bodelning?Det finns inte någon regel som säger exakt hur lång tid det får gå från den punkt att man skiljde sig tills den punkt då man genomför en bodelning. Det finns dock olika rättsfall som berör denna fråga och som kan fungera som vägledning vid bedömningen om hur lång tid som får passera. Ett rättsfall är en sammanfattande text om vad som skett i domstol under en tvist. I ett avgörande från högsta domstolen beviljades en bodelning 10 år efter skilsmässan eftersom personen hade en giltig förklaring för varför man väntat med att begära bodelning. Det var att maken inte hade haft råd att lösa ut den andre i huset (NJA 2009 s. 437). I ett annat fall där bodelning begärdes 24 år efter skilsmässan beviljades inte denna då det ansågs ha passerat för lång tid (NJA 1993 s. 570).Eftersom de olika rättsfallen har fått olika utgångar finns det ingen tydlig gräns som säger när man senast måste ansöka om bodelning. I varje enskilt fall kommer domstolen göra en individuell bedömning så även i ditt fall. Bedömningen baseras ofta på att det ska finnas en anledning till varför man har väntat en tid med att begära bodelning.Det är viktigt att påpeka att bodelningen ska göras med utgångspunkt i hur era egendomsförhållanden såg ut för fyra år sedan då ni separerade (9 kap. 2 § ÄktB). Det vill säga egendom som du eller din före detta man införskaffat efter den punkt då ni ansökte om skilsmässa inte kommer delas mellan er. Sammanfattning och mina råd till digEftersom det bara har gått fyra år sen din skilsmässa har du möjlighet att ansöka om bodelning. Jag kan tyvärr inte säga om den kommer beviljas eller inte eftersom det inte finns en definitiv gräns på hur lång tid det får gå innan man begär en bodelning. Att det endast passerat 4 år sen din skilsmässa är dock en fördel. Om du kan uppge något skäl till varför bodelning inte skett tidigare ökar du dina chanserna för att en bodelning ska beviljas. Jag skulle råda dig att ansöka om bodelning hos tingsrätten för att se vilken bedömning de gör. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag reglera bodelningen mellan mig och min sambo?

2021-02-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag ska flytta in i en bostadsrätt med min sambo, det är jag som köper den och äger den till fullo. Vad för typ av avtal är det som behöver skrivas för att jag vid en eventuell separation med min sambo fortsatt äger den till fullo och slipper betala ut något?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga om sambors egendom och samboavtal hittar du i sambolagen (SL). Samboegendom och bodelningSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Den bostadsrätt som ni nu ska flytta köper du med avsikt att ni ska bo där tillsammans. Precis som du skriver är därför lägenheten samboegendom och ska ingå i bodelningen även fast du äger hela lägenheten (3 § SL). Bodelning är när sambornas egendom delas mellan dem. Vid bodelning är huvudregeln att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att även om du äger hela lägenheten ska denna delas lika mellan er. Detta är dock något som du och din sambo kan avtala bort genom ett så kallat samboavtal. SamboavtalEtt samboavtal kan ingås redan innan ni flyttat ihop eller när ni redan bor tillsammans. I samboavtalet kan ni avtala om viss egendom ska ingå eller inte i en bodelning (9 § SL). Ni kan i samboavtalet till exempel avtala om att lägenheten som du äger inte ska ingå utan ska fortsätta vara din även efter en bodelning. Det är viktigt att samboavtalet är skriftligt och undertecknas av både dig samt din sambo (9§ 2 stycket SL). I vissa fall kan en sambo få ta över bostaden när förhållandet upphör (22§ SL). Denna rätt kan inte avtalas bort genom ett samboavtal. Rätten att ta över bostad tillämpas framförallt när samborna har gemensamma barn och exempelvis endast en av samborna har vårdnaden och därmed är i större behov av bostaden. Det ställs därför höga krav för att ett övertagande av bostad ska bli aktuellt. Mina råd till digOm du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er vid en eventuell separation och bodelning behöver du och din sambo upprätta ett samboavtal. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med någon av våra jurister som kan hjälpa dig att upprätta ett samboavtal. Du kan boka tid med någon av våra jurister här. Med vänliga hälsningar,