Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder?

2021-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man i ett äktenskapsförord skriva att man inte är ansvarig för varandras skulder.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, där det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. § 2 p. 1 Äktenskapsbalken). Här föreligger således inte en möjlighet att disponera över varandras skulder.Vänligen,

Vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?

2021-03-28 i Adoption
FRÅGA |Jag undrar vid vilken ålder man har laglig rätt till adoptions handlingar?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan du ställt rör adoption och begäran om att ta ut allmän handling, och regleras därför i Föräldrabalken (FB) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Enligt FB 4 kap. 23 § har ett adopterat barn rätt att få veta om sin adoption av sina föräldrar. Rätten i sig är inte belastad med en sanktion, vilket betyder att föräldrarna kan välja att inte tala om adoptionen för barnet. Med det sagt, finns det alltså ingen tvingande lag som uttrycker föräldrarnas skyldighet att berätta.En adopterad person har däremot rätt att begära handlingar om ens adoption, när denne blivit myndig d.v.s. 18 år. Förutsättning för att begära ut dessa handlingar är om det är av betydelse för han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är, detta enligt OSL 26 kap. 8 §. Är dessa förutsättningar uppfyllda, har du laglig rätt till adoptionshandlingar. Vänligen,

Vem får bo kvar i en hyresrätt?

2021-01-28 i Bodelning
FRÅGA |Om jag och min fru flyttar till en hyreslägenhet.Och hon står på kontraktet. Kan hon då välja och kasta ut mig om hon känner för det.
Natalin Kabro |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en eventuell skilsmässa är det personen med bäst behov av bostaden som får behålla den, oavsett vem som stod på hyreskontraktet tidigare (11 kap. 8 § ÄktB). Person som har svårast att hitta ny bostad, eller personen som ska ha barn boende hos sig anses ha näst behov.Hur avgörs frågan?Det går inte att säga säkert utifrån omständigheterna vem som skulle få lägenheten. Om du och din fru inte kan komma överens om vem som ska få bo kvar, kan en bodelningsförättare utses. Detta görs genom att du eller båda parter gör en ansökan om bodelningsförättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren kommer sedan att göra en bedömning utifrån angivna omständigheter i det aktuella fallet för att avgöra om vem som har bäst rätt och får bo kvar i hyresrätten. Vänligen,

Kan en förälder vägra ge sitt barn dennes studiebidrag?

2020-12-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En förälder vägrar, utan anledning ge sitt barn dennes studiebidrag. Barnet är under 18 och studerar på gymnasiet så pengarna överförs inte automatiskt till hans konto, är förälderns agerande brottsligt?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall studiebidrag. Vad som gäller i ditt fallI och med att barnet erhåller studiebidrag och inte barnbidrag kommer jag utgå att barnet är minst 16 år i mitt svar. Förälderns agerande kan inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnets ålder.Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till studiebidrag baserat på dennes ålder och mognad. Skulle föräldern fortsätta vägra barnet bidrag kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.Vänligen,

Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget?

2021-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Vilket ansvar/skyldighet har den förälder som får hela underhållsbidraget
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall underhållsbidrag. Ett underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.Vänligen,

Vad räknas som ett samboförhållande?

2021-02-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo är båda folkbokförda på varsin adress. Jag äger huset som vi gemensamt bor i, men är inte folkbokförd där. Räknas vi som sambos juridiskt sätt?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om familjerätt och regleras i Sambolagen (SL).Vad som avses med sambor uttrycks genom 1 kap. § 1 SL. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans, i ett parförhållande, och har ett gemensamt hushåll. (Det ska ha gått minst sex månader för att anse att man stadigvarande bor tillsammans). (1 kap. § 2 SL): Ett samboförhållande upphör omSamborna eller någon av dem ingår äktenskapOm samborna flyttar isärOm någon av samborna avliderVad som gäller för digSom du nämner i din fråga bor ni gemensamt i ett hus, jag antar även att ni är i ett parförhållande. I din fråga framgår det inte om ni har ett gemensamt hushåll, men jag antar det i och med att ni bor tillsammans. Ni uppfyller heller inte kraven på 1 kap. § 2 SL, eftersom ingen av er har flyttat isär. Ni uppfyller således sambolagens krav på ett samboförhållande.Vänligen,

Har ena föräldern rätt till halva barnbidraget?

2021-01-28 i Barnrätt
FRÅGA |Kan jag på något vis få hjälp med en pappa som tar halva barnbidraget för att han har " rätt" tilldet? Och sedan inte försörjer vårt gemensamma barn?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt regleras i föräldrabalken (FB) och rör bland annat vårdnad.Vad som gäller för vårdnad generelltBarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB).Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess barnet fyller 18 år. (6 kap. 2 § FB). Vidare ska den som har vårdnaden om ett barn ha ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska tillgodose barnets behov som nämnts ovan i 6 kap. 1 § FB.En vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Dock ska vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta mer hänsyn till barnets önskemål samt synpunkter (6 kap. 11 § FB).Detta betyder att barn under 18 år står under vårdnad av föräldrar eller andra vårdnadshavare och har därför inte full självbestämmanderätt jämfört med en vuxen person. Men ju äldre barnet blir, desto mer med- och självbestämmanderätt förvärvar barnet. Faktorer som kan påverka denna bedömning är bland annat ålder, mognad, och vad saken rör, i detta fall barnbidrag.Vad som gäller i ditt fallBarnet erhåller barnbidrag, i frågan förklaras dock inte vad halva bidraget går till. Pappans agerande kan dock inte betraktas vara brottsligt, men man kan mena på att föräldern inte tagit hänsyn till barnbidragets syfte.Mitt råd till dig är att du försöker prata med föräldern och förklara att barnet har rätt till barnbidrag. Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemet.Vänligen,