Har jag rätt att träffa mina barnbarn?

2021-06-08 i Barnrätt
FRÅGA |Har jag rätt att träffa mina barnbarn? Min dotter har två barn 6 och 4år gamla.jag har ingen kontakt med min dotter.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Far- och morföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarnFar-och morföräldrar har ingen uttrycklig laglig rätt att umgås med sina barnbarn. Däremot stadgas det i 6 kap. 15 § 3 st. Föräldrabalken (FB), att vårdnadshavarna har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Med "någon annan som står det särskilt nära" avses exempelvis far- och morföräldrar men kan också avse exempelvis tidigare familjehemsföräldrar. Vad kan du göra för att få umgänge med dina barnbarn?En närstående som vill ha umgänge med ett barn kan inte själv väcka en talan vid domstol. Det är i stället socialnämnden som beslutar om talan ska föras enligt 6 kap. 15a § FB. För att få hjälp med detta måste du alltså vända dig till socialnämnden. Om socialnämnden väljer att väcka en talan i rätten, kan rätten besluta om umgänge mellan dig och ditt barnbarn. Innan socialnämnden för en sådan talan, ska de särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina far- och morföräldrar. Innan socialnämnden tar ärendet vidare till domstol bör de dock verka för en överenskommelse med föräldrarna. Detta på grund av att det anses vara av stor vikt att barn inte utsätts för mer processer än nödvändigt. Socialnämnden ska därför väga nackdelarna med en process mot fördelarna av umgänget med sina far- eller morföräldrar. Om du tidigare haft en god och nära kontakt med dina barnbarn är det nog större sannolikhet att socialnämnden väljer att väcka en sådan talan, medan det tyvärr kan bli svårare om du aldrig har träffat dina barnbarn eftersom prövningen utgår från barnens behov. Sammanfattningvis kan det bli svårt att få rätt att träffa dina barnbarn eftersom det inte finns någon uttrycklig laglig rätt samt att du måste få socialnämnden att väcka en sådan talan, varför jag rekommenderar dig att vända dig dit. Jag förstår att det är en tråkig situation för dig och hoppas att allt löser sig!Lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?

2021-04-12 i God man
FRÅGA |Hej jag har en bekant som har en god man o har skuldsanering . Nu är min fråga kan hon o får hon vara en god man till en äldre man på 83 år o ha hand om hanns ekonomi??
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du undrar om en person med ekonomiska svårigheter kan vara god man för någon annan. För att vara god man måste man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig personGod man är en fysisk person som anordnas av tingsrätten för att uträtta vissa uppdrag. Vilka uppdrag som omfattas anges i förordnandet av tingsrätten. Mer om när man kan bli förordnad en god man regleras i 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Vidare i 11 kap. 12 § FB anges att till god man ska det utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Vad detta innebär beror lite på anledningen till godmanskapet. Om en god man exempelvis har förordnats för att sörja för personen, så kan det anses lämpligt att en släkting utses till god man. Om det däremot är mer kvalificerad egendomsförvaltning eller rättsliga frågor kan det anses lämpligt att förordna en person med ekonomisk och/eller juridisk kunskap. Om man förekommer i Kronofogdens register anses man vanligtvis inte som en lämplig personInnan man blir förordnad som god man ska lämpligheten kontrolleras i den utsträckning det behövs. I kravet på lämplighet brukar man i normalfallet inhämta belastningsregister och uppgifter från Kronofogden. Förekommer man i dessa register är det stor sannolikhet att man inte anses lämplig för uppdraget att ta hand om någon annans ekonomi. Den enskilde kan emellertid önska en person som den vill ha som god man, men detta frångår inte kravet på att personen som utses fortfarande måste vara lämplig för uppdraget. Som svar på din fråga, kommer din bekant mest sannolikt inte anses som lämplig om hon dels själv har en god man samt är beviljad skuldsanering vilket följaktligen innebär att hon inte kommer kunna vara god man åt någon annan. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,