Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

2022-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag har varit särbo i drygt 10 år. och sedan drygt ett halvår är vi sambos. Min sambo och jag köpte under särboskapet en fastighet tillsammans där jag bott permanent på heltid och hon på helgerna. Vi äger hälften av fastigheten var och är solidariskt ansvariga för lånen. Jag har satt in mer i månaden på ett gemensamt huskonto och min särbo drygt hälften av vad jag har satt in. Jag har stått för all mat, husgeråd, trädgårdsunderhåll osv medan hon har stått för renoveringskostnader som har gjorts under årens lopp. Vi har två dokument skrivna mellan oss - 1 skuldebrev på halva kontantinsatsen och ett som enkelt säger att sambolagen inte ska gälla. Vi har även köpt en bil tillsammans där upplägget har varit att hon har köpt bilen för sina pengar. Jag har betalat skatt, försäkring, underhåll osv. Vi står båda på köpeavtalet och bilen står registrerad på mig. Nu till saken - samboskapet fungerar inte riktigt och vi diskuterar separation. Vad gäller med sådant som vi införskaffat under vår tid tillsammans? Hur ska det delas, vem äger vad osv. Med vänliga hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av ditt brev att ni har avtalat bort sambolagen enligt 9 § sambolagen.Om ni inte hade avtalat bort sambolagen hade den gemensamma bostaden och det bohag som har köpts in till det gemensamma hemmet räknats som samboegendom, oavsett vem som har betalat för hemmet och bohaget, se 3 § sambolagen. Eftersom ni inte omfattas av sambolagen kommer ni därför inte göra en bodelning på samma sätt som ni annars hade behövt göra.Vem äger vad?I din situation när varken äktenskaps-eller samboregler blir tillämpliga, gäller kontraktuell rätt. Det vill säga, den som står på köpeavtalet är rätt ägare.Vad det gäller bilen står ni båda två på köpeavtalet. Vem som har betalat mest kan ni antigen räkna ut beroende på hur mycket din sambo har betalat för bilen, och vad du har lagt ut i löpande kostnader. Beroende på bilens värde och vad du har betalat för underhåll, kan det mycket väl vara så att ni har betalat lika mycket, eller att ni har kommit överens om ni ska ha lika äganderätt.Vad gäller skuldebrevet, utgår jag att det står vilken summa det gäller och vem som är skyldig vem vad. Om inget förfallodatum finns, har den som äger fordran rätt att begära att skulden förfaller till betalning när fordringsägaren vill, se 5 § skuldebrevslagen.Era bankmedel behåller ni var för sig, eftersom inte är gifta. Då hade det räknats som gemensamt giftorättsgods enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken. I egenskap av sambo ingår inte kontanta medel i en bodelning. Dessutom har ni avtalat bort sambolagen. Du behåller dina pengar som du har, och din sambo behåller de pengar som hon har. Om ni är överens om hur mycket ni har satt in på det gemensamma kontot, kan ni dela det efter de transaktioner ni gjort. Annars är det ett gemensamt konto som tillhör båda, och ska således delas på två.Fastigheten står ni båda två på. Den äger ni alltså tillsammans med ägarandelen som anges i köpekontraktet. Ni kan välja att sälja huset, eller att den ena av er löser ut den andra. Det är då vanligt att den som löser ut den andra, tar över banklånen.Att ni svarar solidariskt för banklånen innebär att banken kan vända sig till vem av er som helst för full betalning om ni inte betalar månadsavgifterna. Om banken exempelvis kräver din sambo på hela beloppet, måste hon sedan i sin tur kräva halva beloppet av dig, eller tvärt om. Banken riktar sig förmodligen mot er båda var för sig samtidigt, eller den med starkast ekonomi.FörslagBeroende på fastighetens värde, kan det vara en idé att du tar över huset och lånen. Sedan löser ni skuldebrevet och bilen som avräkning på summan du ska lösa ut din sambo för.SammanfattningNi har inga gemensamma tillgångar eftersom ni varken är gifta, eller det faktum att ni har avtalat bort sambolagen. Det blir alltså avtal som gäller. Köpekontraktet för bilen, säger att ni båda äger bilen. Fastigheten står ni gemensamt på. Banklånen står ni gemensamt på. Detta ska ni om inget annat är överenskommet dela lika på. Beroende på hur ni har utformat skuldebrevet, är det vad som står i brevet som gäller. Om ni inte kan spåra era insättningar på det gemsamma kontot, anses kontanterna blandade, och blir då er gemensamma tillgång, som ska delas i två.Om ni behöver hjälp med att dela upp era tillgångar, kan det vara klokt att ta hjälp av en utomstående part. Ni är varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline om ni behöver ytterligare hjälp.Vänligen,

Vem får hunden vid en separation? Och hur ska jag få mitt ex att betala sin skuld?

2021-12-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Mitt ex och jag har avtalat bort sambolagen.Vi har bott ihop i mitt hus sen jag köpte det i maj 2021. Vi var överens om att dela boende och driftskostnader (lån, el, avlopp, sophämtning, hemförsäkring) samt mat och hushållskostnader (hygien och förbrukningsartiklar). Jag har ansvarat för betalningarna och sedan har vi reglerat hans skulder till mig (hälften av vad jag lagt ut minus eventuella utlägg som han gjort).I sep 2021 kunde han inte betal sin del längre då kronofogden mätte ut hans lön. Därefter har han heller inte betalat under oktober och november. I november fick han flytta. Det kommer fortfarande räkningar för november som ska betalas i december. Han vägrar betala sin skuld och hotar att inte betala om han inte får hundvalpen som bott hos oss sen 21 aug. Jag äger hunden och har reglerat den handpenning som han lagt ut i aug. Köpeskillingen för hunden har jag betalat. Han har inte betalat något efter det. Hur gör jag för att få tillbaka mina pengar? Vad gäller hund när man separerar? Kan han verkligen hota med att inte betala sin skuld om han inte får hunden?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att ni har avtalat bort sambolagen, se 9 § sambolagen. Det innebär precis som du skriver att var och en av er behåller det som ni har köpt. I ditt fall huset och hunden.Husdjur är lös egendomI juridisk mening räknas djur som saker. De är alltså att räkna som lös egendom. Allt som inte är fast egendom, är lös egendom, se 1 kap 1 § jordabalken. Med fast egendom avses jord.Ett djur är inte heller bohag. Oavsett om ni har avtalat bort sambolagen eller inte, så är hunden din. Du har betalat köpeskillingen för den. Vid bodelningar tillfaller husdjur den som står som registrerad ägare på den.SkuldenDe räkningar som fortfarande inte är betalda från november måste du betala om de hänförs till hushållet. Du skriver att ni har delat på hushållskostnaderna. Det innebär att ni svarar solidariskt inför den som har skickat räkningen. Det betyder att den som har en fordran mot er kan begära att få hela summan av vem som helst av er. Eftersom din ex-sambo har betalningsförelägganden hos kronofogdemyndigheten, kommer fordringsägaren med stor sannolikhet vända sig till dig.När du har betalat räkningarna kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande angående din ex-sambos del av räkningarna.Hot om att behålla hundenAtt hota dig att inte betala om han inte får din hund, kan innebära en brottslig gärning. Det är ingenting han kan göra på laglig väg. Beroende på hur situationen ter sig kan det bli fråga om stöld eller utpressning.SammanfattningDin hund räknas i juridisk mening som lös egendom. Den är alltså din (förutsatt att inte din ex-sambo står på köpekontraktet). Ni svarar solidariskt för räkningarna. Fordringsägaren kommer med stor sannolikhet att vända sig till dig. Betala räkningarna och ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du vill ha hjälp med att formulera ett brev som förklarar att han har en skuld till dig, samt att han inte kan ta din hund ifrån dig, är du varmt välkommen att vända dig till våra jurister på Lawline.Vänligen,

Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?

2021-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor med min sambo i ett hus som jag köpte på mina pengar och det står i mitt namn. Båda två har barn från tidigare förhållanden och jag undrar om min sambo ärver huset efter min död. Jag önskar inte detta då jag vill lämna det till mina barn. Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor ärver inte varandra. I ditt fall ärver dina barn din kvarlåtenskap då de är dina bröstarvingar (barn), se 2 kap 1 § ärvdabalken. För att din sambo ska ha möjlighet att ärva efter dig, måste ni upprätta ett testamente. Huset kan dock utgöra samboegendom, trots att det är du som har köpt det, vilket innebär att din sambo kan ta över huset, mot att han löser ut dina barn med hälften av värdet. Det avgörande för din fråga är när du köpte huset. Nedan följer en förklaring.SamboegendomNi räknas som sambor när ni bor tillsammans stadigvarande i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. Som samboegendom räknas bostad och bohag som ni har förvärvat för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. Det spelar ingen om det är du som har betalat för huset om du har köpt det för att ni ska bo där tillsammans. Det räknas då som samboegendom, och tillhör till hälften din sambo.Har du däremot köpt huset innan ni träffades räknas de inte som samboegendom, utan utgör din enskilda egendom. Den ska då inte ingå i en uppdelning i det fall du avlider eller om förhållandet tar slut.BodelningOm huset utgör samboegendom kan din sambo begära en bodelning i det fall du avlider, se 8 § sambolagen. Det innebär att halva huset och det bohag, med avdrag för de skulder ni har tillfaller din sambo. Den andra hälften tillfaller dina barn. Om din sambo vill bo kvar i huset måste han lösa ut dina barn med halva värdet, se 16 § sambolagen.Även om huset inte utgör samboegendom kan din sambo ha rätt att ta över huset. Detta kräver dock synnerligen goda skäl. Regeln finns till för att skydda en sambo som är i en utsatt ställning. Typiskt sett skulle det kunna innebära att ni precis har fått ett gemensamt barn, och sedan avlider du plötsligt. Regeln är tvingande till den behövande parten, vilket innebär att den tolkas till den svagare partens fördel. Regeln tillämpas dock restriktivt, se 22 § sambolagen.För att dina barn ska få huset om du avliderDu och din sambo kan avtala bort reglerna i sambolagen, genom att skriva ett samboavtal, se 9 § sambolagen. Ni kan då skriva att huset ska vara din enskilda egendom även om du köpt det för gemensamt bruk. Huset kommer därmed inte ingå i en eventuell bodelning om förhållandet upplöses, eller om du avlider. All din kvarlåtenskap tillfaller då dina barn med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningSambor ärver inte varandra. Däremot kan huset vara samboegendom. Då tillfaller huset din sambo om han påkallar en bodelning, mot att han löser ut dina barn till halva värdet. För att vara säker på att dina barn ärver huset om du avlider, måste ni skriva ett samboavtal där det framgår att huset är din enskilda egendom, vilket innebär att det inte ska ingå i en bodelning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Ska min halva av huset ingå i bodelningen om det är enskild egendom?

2021-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Är nyskild, inga barn under 16 år och ska göra bodelning. Vi har inget äktenskapsförord. Han köpte huset och gav mig hälften av huset i gåva och enskild egendom registrerat av skatteverket..Ska då min halva av huset räknas med i bodelningen?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?Grundregeln är att om ni som gifta inte har tecknat något äktenskapsförord, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods räknas ihop, med avdrag för skulder, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Hit räknas även era banktillgångar.Enskild egendomViss egendom ska inte ingå i bodelningen, dit hör enskild egendom. Egendom kan bli enskild bland annat genom äktenskapsförord, arv eller gåva, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ditt fall fick du halva huset som enskild egendom genom gåva. Din del av huset ska därmed inte ingå i bodelningen. Däremot ska hans halva ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom.Gåva mellan makarFör att en gåva mellan makar ska bli giltig måste den registreras, se 8 kap 1 § äktenskapsbalken. Det gör ni genom registrering hos Skatteverket, se 16 kap 2 § äktenskapsbalken. Det framgår av ditt brev att du fått halva huset som enskild egendom genom gåva som har registrerats hos Skatteverket. Det innebär att gåvan är fullt giltig.SammanfattningEnskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Det är viktigt att gåvor mellan makar registreras hos Skatteverket för att de ska bli giltiga. Det har ni gjort. Ni behöver även fastställa om din ex-makes del av huset var enskild egendom eller giftorättsgods. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan vi skilja oss enkelt om vi är svenska medborgaren, men bor i ett annat Eu-land?

2021-12-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Gifta i Sverige år 2000, bägge svenska medborgare. Barn 16 och 19 år. Bosatta i annat EU-land. Kan vi skilja oss "enkelt" genom att skicka in ansökan i Sverige? Tack!!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver att ni har barn som är över 16 år gamla. Det innebär enligt svensk rätt att ni kan begära äktenskapsskillnad utan betänketid, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken. Det framgår inte vilket land du bor i eller vilken jurisdiktion som gäller i det aktuella landet.Om ni fortfarande är folkbokförda på en adress i Sverige, kan ni vända er till den tingsrätt som finns i er kommun.Om ni väljer att begära äktenskapsskillnad utomlands, måste ni skicka en vidimerad kopia till Skatteverket. Det ska nämligen föras in i folkbokföringsregistret.SammanfattningNi kan skilja er utan betänketid i Sverige eftersom era barn är över 16 år.Om ni väljer att skilja er utomlands måste ni skicka en vidimerad kopia till Skatteverket.Om ni behöver hjälp med bodelningsavtal eller liknande, är ni varmt välkomna att kontakta oss på Lawline

Hur gör vi en bodelning? Måste jag köpa ut min sambo?

2021-12-15 i Bodelning
FRÅGA |Fråga om sambo bodelning och om ena sambon övertar bostadsrätt och lån? Dvs jag i detta fallSka skriva avtal men är lite osäker på hur det fungerar i just praktisk del i bostad och lån.Är ej klar med avtal men tar ett snabbt exempel nedan Sambo 1 har bostad med:Marknadsvärdet 600.000 kr Lånskuld kvar på 400.000 kr Sambo 2 har bara köpt in gemensamma bohaget till hemmet: 60.000 krSå lång har jag förstått att bodelning i den del för avtalet som ska göras här blir lika delatSambo 1Bostad: 600.000 krLånskuld: 400.000 kr (avdraget)Enskild egendom (Hobby): 24.000 kr ( Ingår ej i bodelningen)Summering: 200.000 krSambo 2Gemensamma bohaget: 60.000 krEnskild egendom (Hobby): 10.500 kr (Ingår ej i bodelningen)Summering: 60.000 kr260.000kr /2 = 130.000 kr i lika hälft mellan sambodelning.Men hur skall jag göra för att det i vårt avtal ska bli rätt om jag tar över lånen och bostaden.Ska bara värdet plus lån räknas med? Dvs jag tar över bostaden bara ska då bara lånen tas med och hur ska då fördelningen isåfall se ut efter vår exempel beräkning ovan för mig som är sambo 2 i denna del?Jag har fastnat helt i hur avtalet ska ske när bostad med lån som jag tar över ska göras och om det innebär att man måste köpa ut den andra.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början är det viktigt att du begär att ni ska bodela, se 8 § sambolagen. Det måste du begära inom ett år från det förhållandet tog slut. Det finns inga formkrav på hur en begäran ska gå till. Det vill säga du behöver inte göra det skriftligt. Att ni har börjat sammanställa tillgångarna och att ni båda har för avsikt att dela upp dem räknas som att du har begärt bodelning genom ert gemensamma handlande (konkludent ingående av avtal).SamboegendomPrecis som du skriver är samboegendomen er gemensamma bostad och det gemensamma bohaget, se 3 § sambolagen. Det spelar ingen roll vem som har betalat för bostaden och bohaget så länge det är införskaffat för gemensamt bruk. Däremot om någon av er ägde bostaden innan ni träffades är den inte samboegendom.Andel och lottläggning 12­­- 14 §§ sambolagenNär ni har räknat ihop samboegendomen inklusive skulden för bostaden ska det delas i två.Sambo 1 Sambo2Bostad 300´ Bostad 300´Bohag 30´ Bohag 30´Skuld bostad -200´ Skuld bostad -200´Summa 130´ Summa 130´ Total 260´ Andel 130´ Andel 130´Sedan väljer ni vem som ska ha vad. Du skriver att du vill ha bostaden. Det följer naturligt att du tar över lånen för den. Bohaget skriver du ingenting om vem det ska tillfalla, men anta att ni vill ha hälften var. Då blir er lottläggning följande:Sambo1 Sambo 2Bohag 30´ Bohag 30´ Bostad 600´ Skuld -400´Summa 30´ Summa 230´Eftersom era andelar i bodelningen är 130´kr. var, men efter er lottläggning innebär att din sambo har ett värde om 30´ och du har ett värde om 230´, måste du erlägga en skifteslikvid. Du måste alltså betala din sambo 100´. På det sättet får ni lika del av samboegendomen.Det kan även tilläggas om ni har andra skulder som är era egna för ni göra avdrag för dem om ni inte har täckning för dem i era egna tillgångar.BodelningsavtalNär ni gjort bodelningen ska ni skriva ett avtal. Om er bostad är en villa (fastighet) måste ni ha ett skriftligt avtal. Ett skriftligt avtal är att rekommendera ändå. Avtalet ska innehålla era fullständiga namn. Skriv bostadens fullständiga förteckning, skriv även lånets fullständiga benämning. Bohaget i det fall ni delar på det, går att skriva in att det har delats i sämja. Det kan vara bra att göra en bifogad inventarielista på det betydande sakerna, och vem som ska ha vad. Skriv också en klausul om vad som händer om din sambo inte hämtar sina saker inom en viss tid. Datera avtalet och skriv under.SammanfattningEnligt vad du skrivit angående hur ni ska bodela, måste du köpa ut din sambo så era andelar i boet blir lika stora. Det är min starka rekommendation att ni gör ett skriftligt bodelningsavtal. Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt avtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline. Vänligen,

Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

2021-11-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?Vi har inga barn under 16 år boende hemma.Hur gör vi rent praktiskt?Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BetänketidOm ni båda är överens om att ni ska upplösa äktenskapet behöver ni ingen betänketid, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom ni inte har några barn under 16 år, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken.Det behövs ingen betänkte tid om ni under två år har bott åtskilda från varandra, se 5 kap 4 § äktenskapsbalken.I det fall ni omfattas av betänketid, är den sex månader, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken.Hur går det till i praktikenNi kan ansöka om äktenskapsskillnad genom att skicka en ansökan till tingsrätten i den kommun ni är folkbokförda i. Om det bara är du som vill skilja dig måste ansöka hos tingsrätten och sedan delge din maka.BodelningNär ni väljer att upplösa äktenskapet ska ni dela era tillgångar genom bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär i praktiken att ni ska dela upp alla era tillgångar, även banktillgångar. Har ni inte skrivit något äktenskapsförord, eller om några tillgångar på annat sätt inte utgör enskild egendom, räknas allt som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni äger tillgångarna med lika del. Detta gäller även banktillgångar. Vid bodelningen ska ni göra avdrag för era skulder. Sedan lägger ni ihop tillgångarna och delar de lika genom lottläggning, se 11kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Lottläggning innebär att ni delar upp tillgångarna efter behov och önskemål, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken.Bodelningsavtalet kan ni upprätta själva om ni kommer överens. Om ni äger en fastighet måste avtalet vara skriftligt. Däremot finns det inget krav på att det ska registreras. Om ni vill registrera bodelningen kan ni göra det hos Skatteverket.SammanfattningOm ni är överens om att ni ska skilja er, eller om ni har bott åtskilda från varandra under två år, behöver ni ingen betänketid. Ni kan då ansöka direkt till tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Ni ska upprätta ett bodelningsavtal. Min rekommendation är att ni gör ett skriftligt avtal. Om ni behöver hjälp med att göra en bouppteckning, eller upprätta ett avtal, är ni varmt välkomna till oss på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?

2021-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man gifte oss 1997 vi har sex barn tillsammans . Vi bor i ett hus, som min man köpte innan vi gifte oss. Det finns inget äktenskapsförord. Därimot har vi gemensamt lånat pengar till att renovera huset. Där har jag hälften av lånet men ingen del i huset. Om vi skiljer oss kommer jag få rätt till hälften av husets värde efter att vårt gemensamma lån betalats tillbaka ? Under åren som gått har min man betalt amorteringar och räntor på huset och jag har betalt löpande kostnader som mat, bensin, telefoner och abonnemang, kläder och allt som barnen behövt. // Tack på förhand !
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du har rätt till värdet av halva huset. Nedan kommer en förklaring.GiftorättsgodsDu skriver i ditt brev att ni inte har något äktenskapsförord. Då räknas era tillgångar som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att allt ni äger ska läggas samman vid en bodelning, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller även era skulder och banktillgångar, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.HusetHuset som ni bor i är er gemensamma bostad. Det spelar ingen roll vem av er som har köpt huset, eller om ni köpt det tillsammans, se 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Det innebär att huset ska ingå i bodelningen eftersom ni inte har något äktenskapsförord som säger att det utgör enskild egendom.BodelningEftersom ni äger ett hus måste ni upprätta en skriftlig bodelning. Ni behöver dock inte registrera avtalet hos Skatteverket, det är frivilligt. När ni gör bodelningen ska ni ta upp era tillgångar till det värde som gäller vid det datum ni ansökte om äktenskapsskillnad, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken.En bodelning går ut på att ni gör en bouppteckning på alla era tillgångar inklusive skulder, aktier, bohag. Efter ni gjort avdrag för skulder, delas era tillgångar i två lika andelar, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Efter det gör ni en lottläggning. Det innebär att ni ska dela på tillgångarna praktiskt. Exempelvis om din man vill ha huset, måste du få giftorättsgods eller ersättning för halva värdet av det. I praktiken brukar en av makarna ta över huset med tillhörande lån. Sedan delas den värderade vinsten, med avdrag för vinstskatt och mäklarutgifter i två.Om ni inte kan komma överens om vem som ska få huset, görs en skälighetsbedömning. Den som har mest behov av huset ska få det på sin lott. Exempelvis den som har vårdnaden om barnen. Många gånger blir det svårt för någon av makarna att ensam ta över lånen. Då kan ni naturligtvis sälja huset.JämkningI vissa fall Finns det möjlighet att jämka en bodelning. Med det menas att om förhållandet ekonomisk är oskäligt eller om äktenskapet varat en kort tid, typiskt sett kortare än fem år, se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. En jämkning är inte aktuell i ert fall eftersom ni har varit gifta i flera år, eller inte har ett skevdelat äktenskapsförord.SammanfattningOm inget äktenskapsförord finns, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods. Eftersom ni har ett hus måste ni upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Alla era tillgångar ska läggas samman och delas i två lika delar. Delarna ska sedan lottläggas, alltså ni bestämmer vem som ska ha vad. Allt kan ni göra själva om ni kommer överens. Vill ni ha hjälp med att skriva ett bodelningsavtal, eller med en bodelningsförrättare som hjälper er att dela upp era tillgångar, är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,