Kan bostaden tvångssäljas vid skilsmässa?

2021-09-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min fru och jag ligger i skilsmässa och kommer att genomföra en bodelning.Våra barn är vuxna och har flyttat ut sedan länge.Vi äger gemensamt 50/50 en bostadsrätt som skall ingå i bodelningen.Jag vill överta bostaden och har fått ok från banken att överta hennes del av lånen på bostadsrätten.Jag har kontaktat 3 st mäklare för att få en bedömning av marknadsvärdet på bostadsrätten inför bodelningen.Nu har jag fått indikationer på att min fd fru avser att driva frågan om vår bostad till en tvångsförsäljning trots att jag är beredd att lösa ut henne till det marknadsmässiga värdet. Hon vill inte ha bostaden.Kan hon göra det? Vad har jag för möjligheter att stoppa en tvångsförsäljning?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida du har rätt att överta bostadsrätten eller om din fru kan få igenom en tvångsförsäljning. Svaret på din fråga hittar vi i samäganderättslagen (SamägL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Tillämplig lagstiftningDu och din fru äger hälften var och då är det vanligtvis samäganderättslagen som ska tillämpas (1 § SamägL). Du och din fru är dock gifta ska äktenskapsbalken tillämpas först och främst. Den som bäst behöver bostadenVarje make har rätt att i första hand få sin egendom på sin lott vid bodelningen (11 kap. 7 § ÄktB). Eftersom att detta är den gemensamma bostaden finns det dock en regel som säger att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den avräknad på sin lott (11 kap. 8 § ÄktB). Du skriver att era barn har flyttat hemifrån och nämner inget annat som skulle göra att du bäst behöver bostaden. Förutsatt att det inte finns någon omständighet som innebär att du bäst behöver bostaden får ni halva var i bodelningen och samäganderättslagen är istället tillämplig. TvångsförsäljningVid samägande kan en ägare av en andel ansöka om tvångsförsäljning på offentlig auktion. Ansökan görs då hos Tingsrätten och bara om det finns synnerliga skäl kan övriga delägare förhindra försäljningen (6 § SamägL). "Synnerliga skäl" är mycket svårt att uppnå och det är sällan man får anstånd med försäljningen. Vid en sådan offentlig auktion får vem som helst lägga bud på egendomen och om samtliga delägare är överens om ett bud står det fast men är inte alla överens går egendomen till högstbjudande (12 § SamägL). Vid en sådan tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mer än den värderats till men också för mindre.Om ni samäger bostadsrätten efter bodelningen har din fru rätt att ansöka om tvångsförsäljning hos Tingsrätten. Du kan hävda synnerliga skäl men då man mycket sällan får anstånd med försäljningen är det inte troligt att det spelar någon roll. Vad du kan göraDu borde i första hand försöka komma överens med din fru. Ett argument du kan använda är att vid en tvångsförsäljning visas det verkliga marknadsvärdet och bostadsrätten kan komma att säljas för mindre än den är värderad till. Skulle ni ändå inte kommer överens kan du vid tvångsförsäljningen lägga bud på bostadsrätten och köpa den.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Hur hanteras bodelning när ett samboförhållande upphör?

2021-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte hus för 12 år sedan och är nu inne i en desperation. När vi köpte huset köpte han huset kontant och sedan tog vi ett gemensamt lån på 250000kr för att jag skulle stå som ägare på 10% av huset. Hur gör jag/vi nu när vi ska separera?Anlita någon för hjälp?Vi har skrivit ett samboavtal gällande saker i hemmet men inte om huset för sig själv. Det som vi äger innan vi flyttade ihop ska vi inte dela på utan bara det som vi köpt ihop.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en bodelning ska hanteras och om du har rätt till huset. Svaret hittar vi i sambolagen (SamboL). Samboförhållandets upphörandeNär ett samboförhållande upphör (av andra skäl än att samborna gifter sig) skall sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning om någon av samborna begär detta. Bodelningen ska då göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter (8 § SamboL).SamboegendomDet som ingår i samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensamt bruk. Angående bohaget som ni förvärvat för gemensam användning har ni skrivit ett samboavtal om enligt 9 § SamboL. Ni har däremot inte avtalat om huset och eftersom att ni köpte det gemensamt ska det anses vara förvärvat för gemensamt bruk. Bostaden är därför samboegendom och ska ingå i bodelningen. BodelningVid bodelning ska sambornas andelar i boet först beräknas (12 § SamboL). Vid beräkningen ska varje sambo från vad denna äger av egendomen avräkna så mycket att det täcker sambons skulder vid samboförhållandets upphörande (13 § SamboL). Efter att varje sambo avräknat så mycket från sin del av egendomen att skulderna täcks ska sambornas egendom som ska ingå i bodelningen slås ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendomen ska sedan fördelas mellan samborna på lotter (16 § 1 stycket SamboL) och den sambo som har störst behov av bostaden ska få den på sin lott mot avräkning förutsatt att det är skäligt (16 § 2 stycket SamboL). Om samborna inte kommer överens kan de ansöka om att domstol ska bestämma vem som har bäst rätt att få bostaden på sin lott och vem som ska få bo där tills tvisten är avgjord (27-28 §§ SamboL). Samborna har dessutom rätt att istället för att lämna egendom till den andra lämna motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). Eftersom att ni har ett gemensamt lån får ni avräkna era delar av detta från samboegendomen innan era delar slås ihop och delas lika mellan er. Den av er som bäst behöver bostaden får den och kan välja att betala motsvarande belopp i pengar till den andra. SammanfattningVid upphörandet av ett samboförhållande ska bodelning göras om någon av samborna begär detta inom ett år. Det som ska ingå är samboegendomen som i ert fall är bostaden. Ni får göra avräkning i era delar av egendomen för skulder och det som återstår av era delar ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Den som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott och då kompensera den andra sambon med motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Vad säger sambolagen om bodelning då lägenhet förvärvad i gemensamt syfte delvis står på en av sambornas förälder?

2021-07-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag och min fd sambo gick isär nu 19/6 i år. Vi blev sambos officiellt 4/7 förra året. Hans mamma står på 75% av lgh och han står på resten. Jag har inte köpt in mig annat än vissa kostnader för viss värdeshöjning. Lgh köptes i gemensamt syfte. Endast jag och fd sambon som bott i lgh med barn. Vad säger sambolagen? Samboavtal finns ej sen innan.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger din sambo 25 % av lägenheten som är köpt för att vara erat gemensamma boende och resterande 75 % ägs av hans mamma. Du undrar nu om du har rätt till någon del av lägenheten vid bodelningen enligt sambolagen (SamboL). Vad ska ingå i bodelningen?När samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL). På begäran av någon av samborna ska en bodelning göras och denna begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Eftersom att ni inte har något samboavtal ska gemensam bostad och gemensamt bohag, så kallad samboegendom, ingå i bodelningen förutsatt att det är förvärvat för gemensam användning (3 § SamboL). En lägenhet som är köpt med avsikt att det ska vara sambornas gemensamma boende är samboegendom (5 § SamboL). Hur går en bodelning till?Först ska sambornas andelar i boet beräknas (12 § SamboL). Samborna har sedan rätt att från den egendom de äger dra av de skulder som hänför till samboegendomen (13 § SamboL). Värdet av det som finns kvar ska sedan läggas ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Din rätt till lägenhetenEftersom att din sambo endast äger 25 % av lägenheten är det dessa 25 % som ska ingå i bodelningen. Jag har ingen information om eventuellt bohag eller skulder som ska ingå i bodelningen eller dras av så jag utgår från att det endast är de 25 % av lägenheten som ska ingå i bodelningen och att det inte finns några skulder. Dessa 25 % ska isåfall delas lika mellan dig och din sambo han har rätt att lösa ut dig med pengar (17 § SamboL). Du har i en bodelning alltså rätt till 12,5 % av lägenheten eller motsvarande värde i pengar. Skulle det finnas skulder som hänförs till din sambos andel i lägenheten ska dessa räknas av innan sammanslagningen sker och ni får hälften var. SammanfattningDin sambos 25 % av lägenheten utgör samboegendom som ska ingå i en bodelning. Förutsatt att det inte finns några skulder som hänför sig till lägenheten och ingen ytterligare samboegendom har du rätt till 12,5 % av lägenheten eller motsvarande värde i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Är man underhållsskyldig under pågående skilsmässa?

2021-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag och min fru ska nu skiljas och vi är inte överens om vad jag ska betala henne under tiden skilsmässan pågår, vi har i stort sett bara haft min inkomst under hela vårt förhållande då hon har pluggat under hela tiden, och nu vill hon att jag ska fortsätta betala hennes räkningar och hjälpa henne ekonomiskt fast att jag har flyttat ut, det här är något vi bråkar mycket om. Därför undrar jag om det finns något som säger hur mycket jag är skyldig att hjälpa henne med just ekonomiskt.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns någon skyldighet att betala din nuvarande fru under skilsmässan och hur mycket. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Underhållsskyldighet mellan makarEftersom att ni befinner i en pågående skilsmässa är ni fortfarande gifta. Under äktenskapet ska båda makarna, efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs (6 kap. 2 § ÄktB). Syftet med detta är att båda makarna ska ha samma ekonomiska standard. Om någon av makarna försummar sin underhållsskyldighet får en domstol ålägga denne att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Om makarna inte varaktigt bor tillsammans skall den ena maken fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 6 § ÄktB). Underhållsskyldighet efter skilsmässaHuvudregeln är att efter skilsmässa ska var och en av makarna stå för sin egen försörjning (6 kap. 7 § 1 stycket ÄktB). En tidigare make kan dock bli underhållsskyldig under en övergångsperiod efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra tidigare makens förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 7 § 2 stycket ÄktB). Underhållsskyldigheten kan dock komma att sträcka sig ännu längre och en tidigare make kan då bli underhållsskyldig även efter övergångsperioden. Detta om den ena maken har försörjningssvårigheter på grund av att ett långvarigt äktenskap upplösts eller om det finns andra synnerliga skäl (6 kap. 7 § 3 stycket ÄktB). Enligt praxis från Högsta Domstolen ska detta undantag tillämpas mycket restriktivt och det ska finnas ett samband mellan försörjningssvårigheterna och äktenskapet. Äktenskapet ska alltså ha begränsat möjligheten för maken att försörja sig, till exempel om man ägnat sig åt att ta hand om hus och hem medan den andra maken skapat sig en god position i förvärvslivet. Din situationEftersom att du och din fru fortfarande är gifta finns underhållsskyldighet enligt ovan. Om du inte fullgör din underhållsskyldighet kan en domstol ålägga dig att betala underhållsbidrag till din fru. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket som behövs för makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för underhållet och utgångspunkten är att ni ska ha samma ekonomiska standard. I ditt fall verkar det inte vara frågan om ett långvarigt äktenskap och det verkar inte heller som att din frus försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Att du ska bli underhållsskyldig efter skilsmässan är därför inte troligt men jag känner inte till alla omständigheter och i slutändan måste en bedömning i det enskilda fallet göras. SammanfattningDet finns en underhållsskyldighet mellan makar och syftet med detta är att makarna ska ha samma ekonomiska standard. Efter äktenskapet finns det som huvudregel ingen underhållsskyldighet men undantag finns om det varit ett långvarigt äktenskap och den ena makens försörjningssvårigheter beror på äktenskapet. Du är alltså underhållsskyldig under tiden skilsmässan pågår men troligen inte efter. I slutändan måste ändå en bedömning i det enskilda fallet göras. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning

Hur går en bodelning vid skilsmässa till och vart ska man vara folkbokförd?

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är separerad, bor i en bostadsrätt som jag köpt och jag står som ägare till den.Min fru har flyttat. Lägenheten är värd 450 000 och jag har skulder på 800 000.Vid bodelning kan min exfru kräva halva lägenheten?Sedan en undran, vart ska en som saknar fast adress vara folkbokförd?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din fru ska skiljas. Ni har inte avtalat om hur bodelningen ska ske och du undrar nu om din fru kan kräva halva bostadsrätten. Dessutom vill du veta vart man ska vara folkbokförd. Svaren på dina frågor hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och folkbokföringslagen (FBL). Vad ska ingå i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Eftersom att du inte skrivit något om det utgår jag från att bostadsrätten inte är enskild egendom och att den ska ingå i bodelningen. Du har dock skulder på 800 000 kr och lägenheten är endast värd 450 000 kr. Huruvida din fru har rätt till lägenhetens värde vid bodelningen beror på hur mycket giftorättsgods du har utöver bostadsrätten och hur mycket giftorättsgods din fru har. Både du och din fru ska räkna ut hur mycket giftorättsgods ni har och dra av eventuella skulder från respektive del. Det som är kvar efter detta ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Jag har ingen information om hur mycket giftorättsgods som finns så jag kan tyvärr inte svara på om du blir tvungen att lösa ut din fru.Giftorättsgodset fördelas på lotterMed ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Eftersom att du har rätt att få din egendom på din lott i första hand är det troligt att du får bostadsrätten på din lott. Om din egendom överstiger din andel i bodelningen kan du istället för att lämna ifrån dig egendom lämna motsvarande belopp i pengar till din fru.Störst behov av bostadenSom jag skrivit ovan har varje make i första hand rätt att få sin egendom på sin lott. Ett undantag från detta kan dock vara bostaden. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den avräknad på sin lott. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken krävs det att ett sådant övertagande kan ses som skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (11 kap. 8 § ÄktB).En vanlig anledning för att en make ska få överta bostaden är att man har barn som bor med den maken. Du skriver inget om att det ska finnas några barn men om det gör det kan det vara en skälig anledning till att din fru får ta över bostaden. Isåfall ska den dock räknas av på hennes lott och du ska ha rätt till motsvarande belopp i pengar. Vart ska man vara folkbokförd?En person ska vara folkbokförd på den fastighet där man anses bosatt (6 § FBL). Man anses bosatt där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 § FBL). Du ska alltså vara folkbokförd där du sover.Den som enligt detta kan anses vara bosatta på fler fastigheter ska anses vara bosatt på den fastighet där han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § FBL). Skulle du kunna anses vara bosatt på fler fastigheter än en är det samtliga omständigheter som avgör vart du ska anses ha din egentliga hemvist.Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?

2021-07-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Jag ägde ett hus när vi träffades som han flyttade in i . Han står ej som ägare eller med i lånen.Jag har lån på 750k på huset och det är värderar till 1 miljon. Inga äktenskapsförord är skrivna.Han har mycket skulder hos kronofogden. Förutom huset har jag ca 300k i blanco lån.Tanken är att jag ska behålla huset, behöver jag lösa ut honom med något och hur räknar man isf?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger du ett hus värt 1 000 000 kr och du har skulder på 1 050 000 kr. Din man äger ingen del av huset och du undrar om du måste lösa ut honom när ni skiljer er. Svaret hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad ingår i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Eftersom att du inte skriver något om ett äktenskapsförord eller enskild egendom utgår jag från att all egendom är giftorättsgods. Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Om huset är det enda giftorättsgodsetJag har ingen information om huruvida det finns annat giftorättsgods än huset men om det skulle vara så skulle du inte behöva lösa ut din man eftersom att dina skulder är större än värdet på huset. Om det finns annat giftorättsgodsDet är troligt att det utöver huset finns annat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Med ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Detta innebär att om du har mer giftorättsgods kvar än din man efter att era skulder räknats av måste du antingen lämna dina egendomar eller motsvarande värde i pengar så att ni får lika mycket. Om t,ex du skulle ha 100 000 kr mer än din man i giftorättsgods efter att skulder avräknats ska du lämna egendom för 50 000 kr eller motsvarande i pengar. SammanfattningHuruvida du måste köpa ut din man beror på hur mycket giftorättsgods som finns utöver huset. Du har rätt att få din egendom vid bodelningen men om du skulle ha mer giftorättsgods än din man när skulderna avräknats ska du lämna hälften av detta antingen i egendom eller motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

2021-07-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!En fråga gällande sambo:Ett hus köps med avsikt för att en person med egna barn ska bo där. Personen hinner under tiden husaffären görs träffa en kvinna som flyttar in i huset omgående så de blir sambos. Kvinnan har ett eget barn o de blir sambos i 8 år.Kvinnan flyttar ifrån huset till annan ort med sitt barn.Kvar i huset är mannen som köpt o betalat huset samt står som ägare på huset. Nu vill kvinnan att huset säljs o hon vill ha hälften, då hon anser sig ha rätt till det genom sambolagen. De har inga gemensamma barn. Kvinnan har redan tagit med sig sin privata egendom av möbler o vissa gemensamt inköpta egendomar också.Frågan är: gäller sambolagen här?Har kvinnan rätt till hälften av huset även om huset inte köptes in gemensamt?Finns det nån tidsaspekt när kvinnan valde att flytta till ny ort? Hur lång tid efter kan hon kräva ersättning?De har inga gemensamma barn.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan på två olika sätt. En tolkning är att mannen köpte huset för att bo där med sina barn och när köpet skedde fanns det ingen avsikt att huset skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad. Den andra tolkningen är att när köpet skedde fanns det en avsikt att huset skulle bli mannens och kvinnans gemensamma bostad. Nedan kommer jag redogöra för båda fallen och använda mig av sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphörNär samborna flyttar isär upphör samboförhållandet (2 § SamboL). På begäran av någon av samborna ska en bodelning göras och denna begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). Sambor kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelning med ett samboavtal (9 § SamboL). Eftersom att du inte skriver något om att det ska finnas ett sådant samboavtal utgår jag från att det inte gör det och då ska gemensam bostad och gemensamt bohag, så kallad samboegendom, ingå i bodelningen (3 § SamboL). Sådan gemensam bostad som ska ingå i en bodelning är egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 1 punkten SamboL).Om det inte fanns avsikt att huset skulle vara gemensam bostadOm det vid köpet av huset inte fanns någon avsikt att bostaden skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad är det inte samboegendom som ska ingå i en bodelning. Kvinnan har i detta fall alltså inte rätt till huset vid en bodelning. Om det fanns avsikt att huset skulle vara gemensam bostadOm det istället vid köpet fanns en avsikt att huset skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad är det sådan samboegendom som ska ingå i en bodelning. Kvinnan kan då lämna begäran om bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I detta fall har kvinnan alltså rätt till huset vid en bodelning förutsatt att hon lämnar begäran om bodelning senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. SammanfattningHuruvida kvinnan har rätt till huset vid en bodelning beror på om huset köptes med avsikten att det skulle vara mannens och kvinnans gemensamma bostad. Endast om detta var avsikten har kvinnan rätt till huset och kan då lämna begäran senast ett år efter att samboförhållandet upphörde för att få hälften av huset. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Vad händer med skulder mellan makar vid en skilsmässa?

2021-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,2014 bestämde jag och min (då) sambo oss för att köpa en ny bil. Vi beslöt oss för att dela på inköpskostnaden rakt av men eftersom hon inte hade tillräckligt sparat, lånade jag ut 100.000 till henne. Skuldebrev upprättades, lånet löpte på obestämd tid (iaf tills jag ville ha pengarna tillbaka) och var räntefritt. Tre år senare gifte vi oss, och nu är vi på väg att skilja oss. Bilen har vi fortfarande kvar. Hur hanteras lånet vid bodelningen då skuldebrevet upprättades då vi var sambo? Äktenskapsförord finns ej.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har tolkat frågan har du en fordran på din fru och du undrar vad som händer med den vid en skilsmässa. Svaret på frågan hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Om ni är överens Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras enligt de egendomsförhållande som fanns vid den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Som huvudregel kan makarna själva bestämma hur egendomen ska fördelas i en bodelning så länge de är överens. Om makarna inte är överens ska domstol efter ansökan från någon av makarna ordna en bodelningsförrättare som ska genomföra bodelningen enligt äktenskapsbalken (17 kap. 1 § ÄktB). Vad sker vid en bodelning enligt äktenskapsbalkenI bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § 1 stycket samt 11 kap. 3 § ÄktB). Vad det innebär för digDå du skrev att det inte finns något äktenskapsförord utgår jag ifrån att all egendom är giftorättsgods. Fordran ska med andra ord ingå i bodelningen. Eftersom att din fru har en skuld till dig kommer hon kunna räkna av den på sin andel innan era andelar slås ihop och delas lika mellan er. Detta innebär att även om du kommer kunna göra fordran gällande efter skilsmässan så kommer din fru ha fått mer giftorättsgods för att kunna täcka skulden. SammanfattningVid bodelningen kan du och din fru komma överens om hur egendomen ska fördelas och vad som ska ingå i bodelningen. Ni kan alltså komma överens om att fordran inte ska ingå i bodelningen. Om ni inte är överens era andelar beräknas och din frus skuld dras av på hennes andel innan de slås ihop och delas lika mellan er. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning