Har min exman rätt att låta hans föräldrar ta han om våra barn?

2020-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min exman har delad vårdnad. Han jobbar utomlands och låter hans föräldrar ta våra barn på hans veckor när han inte är på orten. Har han rätt att göra så?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida din exman får låta sina föräldrar ta han om barnen på hans veckor, när han är utomlands/inte är på orten. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte hur gamla barnen är. Barnens ålder påverkar inte mitt svar till dig. Däremot kan barn ju få bestämma mer när de blir äldre.Du skriver att ni har delad vårdnad. Men det framgår inte om ni har delad boende (växelvist boende) eller om barnen bor stadigvarande hos en av er. Ni ska samarbete om barnens bästa Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas. Ni har en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB). Ni ska med andra ord samarbete om beslutningar såsom skolval, vart barnen ska bo och liknande beslut. Ni behöver däremot inte vara överens om vardagsbeslut, utan ni bestämmer själva hur ni planerar vardagen med barnen, när de är hos er. Jag vill vara mycket tydlig med att jag förstår din frustration och jag förstår att det inte alls känns rimligt att barnen ska vara hos din exman om han inte ens är tillsammans med barnen. Börja med att prata med din exman Om ni har ett bra samarbete kan ni möjligen själva lösa detta. Det kan vara bra att börja med att försöka prata om detta med din exman. Ni kan möjligen avtala att barnen är mer hos dig när han jobbar utomlands. Barn behöver båda sina föräldrarnaI svensk familjerätt är utgångspunkten att barnets bästa är en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad barnets bästa skall det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska även beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap., 2 a §, FB). Utgångspunkten är därmed att det är bra för dina barn att vara hos båda föräldrar. Jag förstår om det känns lite "löjligt" att prata om en god och nära kontakt till båda föräldrarna, när han inte ens är där med barnen. Men rättsligt set är det som utgångspunkt svårt att angripa hans sätt att arrangera vardagen, när barnen är hos honom. Barnen är hos din exmans föräldrar när han är på annan ort, och som utgångspunkt är det inte dåligt för barnen får vara hos far – och morföräldrar, däremot kan barnets behov av att få se andra familjemedlemmar tillmätas viss betydelse i bedömningen av barnets bästa. Men relationen till föräldrarna är förstås den viktigaste och mest centrala relation. Det framgår inte av frågan om han aldrig är hemma, men detta kan förstås påverka bedömningen. Samarbetssamtal Om ni inte kan komma överens om en lösning kan ni få hjälp till samarbetssamtal. Du kan kontakta familjerådgivningen eller familjerätten i den kommun du bor i, de kan hjälpa dig och ge mer information om hur det fungerar. Ändring i barns boende Ni kan även själv avtala om boendet. Om ni inte kan komma överens, kan du gå till domstol och begära att rätten ska besluta vem barnen skall bo tillsammans med (6 kap., 14 a §, FB). Barnen har rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med (6 kap., 15 §, FB). Man kan även ändra vårdnaden, så den inte är delad. Men det är inget i frågan som indikerar att du vill ha ensam vårdnad. Jag tolkar frågan som att du endast är missnöjd med att din exman inte spenderar tid med barnen, när de är hos honom. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till! Vänligen,

Min ex-sambo vägrar att låta mig träffa vårt barn

2020-11-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har gemensam vårdnad med min ex-sambo. Han vägrar nu att låta mig träffa wilja själv undan några riktiga grunder. Om vi möts på en lekplats, får jag ta med henne hem även om han säger nej. Har har redan håller henne ifrån mig ett dygn. Pga lögner
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt påfrestande situation för dig och troligen även för ditt barn. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig. Det framgår inte av frågan om ni har bestämt vart barnet ska bo och hur omfattande umgänget med den andra föräldrern i så fall ska vara. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitel FB.Vad är problemetProblemet är att din ex-sambo inte låter dig se ert gemensamma barn. Det framgår inte av frågan hur gammalt ditt barn är, eller om barnet faktisk ska bo hos dig enligt ert avtal /enligt en dom. Om barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos en av er har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap.,15 §, första stycket FB).Men om ni till exempel har avtalat att barnet ska bo hos dig, eller har rätt till umgänge med dig, får din ex-sambo inte sabotera detta. Umgängessabotage är något som domstolen ser mycket negativt och strängt på. Om en av barnets föräldrar inte samarbetar kan detta vara skäl för att ge den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Om ni har avtalat vart barnet ska bo, och din ex-sambo bryter mot avtalet, kan du i slutänden få polisens hjälp med att hämta ditt barn. Jag tolkar frågan som att du även vill veta om du kan ta barnet hem till dig fastän pappan motsättar sig detta. Eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat att barnet ska bo växelvis eller hos en av er vågar jag inte svara på denna del av frågan. Jag hade behövt mer information för att svara på detta eftersom ett sånt agerande är riskfullt. Det kan bli mycket negativt för dig om du tar barnet på "pappas dagar". Men frågan är förstås mycket komplicerat och delikat när din ex-sambo vägrar låta dig se barnet. I första hand rekommenderar jag att du försöker prata med din ex-sambo och eventuellt tar hjälp från kommunen (samarbetssamtal, se nedan). Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap., 1 §, FB). Barnets bästa är avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande. Din ex-sambo beaktar inte barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar, om hen obefogad vägrar låta dig se barnet.Ni föräldrar har ansvar för att hitta en gemensam lösning I första hand har ni föräldrar ansvaret för att hitta en bra gemensam lösning. Det är svårt att prata tillsammans, om man har stora konflikter och har blivit mycket besvikna på varannan. Men ni har ändå ansvaret för att lösa detta, för ert barns skull. Samarbetssamtal Om ni inte har avtalat vem barnet ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Om du känner att det behövs kan ni kan börja med att få hjälp till samtal genom samarbetssamtal inom familjerådgivningen eller familjerätten. Jag vet inte vilken kommun du bor i, men du kan googla detta. Du kan även ringa och prata med handläggare som kan hjälpa dig med tillvägagångssättet. Det viktigaste är att du visar att du vill vara med ditt barn och att du vill hitta en gemensam lösning, så barnet även får träffa sin pappa. Din samarbetsförmåga är mycket viktig, och det är även samarbetet som i slutänden blir avgörande för hur ditt barn mår. Om din ex-sambo vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget ( 6 kap., 15 a §, första stycket FB). Mycket dåligt samarbete Jag hoppas inte att detta blir relevant. Men om samarbetet är mycket dåligt och ni inte kan lösa detta själv, kan du gå till domstol och begära att vårdnaden ska ändras så den inte är gemensam (6 kap., 5 § FB). Det är bäst att försöka ingå förlik istället, men om det är nödvändigt att gå till domstol rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Det kan till exempel bli nödvändigt, om du fortsatt inte får träffa ditt barn, för ditt barn behöver umgås med dig, och det är aldrig okej att använda ett barn som ett redskap i en konflikt. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag hoppas verkligen att ni snart hittar en bra lösning för barnet och för dig.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Hämtning och lämning av barn vid umgänge

2020-11-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag har ensam vårdnadshavare av mina 2 barn och bor hos de 100%, de träffas med sin pappa varannan helg (lördag till söndag), jag är arbetslös och han har jobb. Min fråga är när är hans helg med barn, vem ska hämta och lämna barn? Han ska hämta och lämna barn eller jag? Vi bor i samma stan. Tack :)
Marina Alsayegh |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen uttrycklig regel som säger vem av föräldrarna som ska hämta/lämna barnen vid umgänge. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för resorna för att förse barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Det primära ansvaret ligger på umgängesföräldern men det kan som nämnts ovan finnas faktorer som föranleder annan bedömning. Normalt ska samma principer tillämpas vid prövningen av kostnadsansvaret som när underhållsbidraget bestäms i de fallen. Du nämner dock att du är arbetslös och han har jobb samt att avståndet inte verkar så långt. Detta talar för att du inte ska behöva dela på kostnaderna och att umgängesföräldern borde stå för hämtning/lämning. Att ha i åtanke är att det inte finns något som tvingar en umgängesförälder att hämta/lämna barnen och att ni har ett delat ansvar för att umgänget ska fungera. Ni bör därför komma överens med varandra om detta, alternativt gå till domstol om ni gemensamt inte kan komma fram till en lösning.Vänliga hälsningar,

Barn som misstänks fara illa hos umgängesföräldern

2020-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag kastade ut min fd sambo pga av alkohol problem då hon inte ville söka hjälp! Det har framkommit att denna tjej tidigare varit prostituerad kan inte bevis om hon åter gott till det yrket! Jag har gjort 3st oros anmälningar nu senast angående hon har unga knarkare/langare i sin bostad samtidigt som vår 2 åriga son är där.Jag har tagit kontakt med dessa knarkare och påtalat min oro för barnet och de säger direkt lämna inte ditt barn där hon är helt flippad och ingen kontroll!Vad kan jag göra för att inte lämna mitt barn till henne?Vi har gemensam vårdnad och barnet är skrivit hos mig!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Är det så att du är boendeföräldern och du inte vill att din före detta sambo ensam ska få träffa barnet måste du vända dig till domstol. Barnet ska som huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Domstolen kan om det anses vara förenligt med barnets bästa besluta om att umgänget sker på något annat sätt än fysiska träffar, till exempel genom telefonsamtal eller Skype. (6 kap. 15 § föräldrabalken). Domstolen kan även i vissa mer sällsynta fall besluta om umgänget helt uteblir eller om man anser att umgänget inom en snar framtid kan ske självständigt, för en viss period besluta att umgänget ska ske med hjälp av ett så kallat umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken).Mitt råd till dig om du och den andra föräldern inte kan komma överens och du misstänker att barnet far illa när barnet umgås med den andra föräldern, är att via domstol få till en ändring i umgänget och eventuellt vårdnaden. En förälder som missbrukar i närheten av barnet anses i regel varken lämplig som vårdnadshavare eller att ensam ha umgänge. För att få saken klargjord och själv inte bli anklagad för umgängessabotage råder jag dig att vända dig till rätten för att få en ändring i ovanstående frågor. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälders underhållsskyldighet då barnet fyllt 18 år

2020-11-13 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag är 19 år och studerar just nu en gymnasial kurs på komvux. Kursen är fysik 2 samt deltid 75%. Jag har även tagit min gymnasieexamen inom media och informationsteknik. Hursomhelst har min far begärt att jag ska betala hyra på 2000kr i månaden då jag nyligen blivit timanställd på en arbetsplats. Jag undrar om min far fortfarande är underhållsskyldig eller om det är dags för mig att bidra mera till hushållet under hans villkor? Har jag rätt till att inte betala hyra eller har jag skyldighet till att göra det för att bo kvar?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i föräldrabalken (FB).Föräldrarna är skyldiga att svara för underhåll åt sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). Det alltså det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses: ju större behov ett barn har desto större blir alltså underhållet. I underhållsskyldigheten ingår även barnets boende. Hur stor din fars underhållsskyldighet är kan alltså påverkas av hur mycket du tjänar.En förälders underhållsskyldighet upphör då barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är dock föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga så länge skolgången pågår, men längst tills barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB). HD fastställde i NJA 1990 s. 49 underhållsskyldighet även gäller för barn som läser en tilläggsutbildning på gymnasienivå efter avslutad gymnasieutbildning. Din far är alltså underhållsskyldig för dig så länge du studerar en sådan utbildning och ännu inte fyllt 21.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

2020-11-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är 17 år och vill köpa en dyr väska men mina föräldrar låter inte mig fast jag har tjänat pengarna själv. Har de rätt att bestämma över det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.I 9 kap 3 § Föräldrabalken anges att en omyndig person som är över 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § Föräldrabalken. I ditt fall är du under 18 år och därmed omyndig vilket innebär att du enligt huvudregeln inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att du inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Du är dock över 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att du enligt undantaget i 9 kap 3 § Föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att du har rätt att köpa en väska för pengarna du har tjänat genom eget arbete.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Umgänge mot barnets vilja

2020-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |min dotter är i en långdragen vårdnadstvist. Barnet är nu 2,5 år.Tingsrätten dömde till två videosamtal med pappan/ vecka, med start i oktober 2019.Då var barnet inte ens två år fyllda. Det gick ganska bra i början. Men i takt med att barnets språk utvecklas går det sämre och sämre. Pappan talar inte svenska och när barnet berättar saker får hen ingen respons alls av pappan som inte förstår vad hen säger. Nu under ca ett halvårs tid vägrar barnet att prata med pappan i telefon. Hen uttrycker tydligt att hon inte vill prata, gömmer sig under bordet, lämnar rummet osv.Pappan blir arg och visar det tydligt för barnet. Vi har försökt och tom mutat för att detta samtal ska bli av men nu känns det outhärdligt att köra över barnet som klart och tydligt säger NEJ. Hur ska hen lära sig att ett nej är ett nej när vi hela tiden kör över hens nej. Vi har nu slutat tvinga henne till samtal. Pappan är naturligtvis mycket arg och skyller på mamman.i maj fick pappan övervakat umgänge med barnet en gång/vecka. Vilket fungerar ganska bra förutom en del smygfotografering av barnet som läggs ut på sociala medier.Hur kan man döma ett barn som inte ens har fyllt två år till videosamtal, och tro att hen ska ha en konversation i telefon vid den åldern?Det känns som vi sviker barnet eftersom vi måste strunta i hens NEJ.Orolig mormor.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, umgänget behöver inte bestå utav fysiska träffar utan kan ske genom telefonsamtal eller via Skype (6 kap. 15 § föräldrabalken). Domstolen gör sin bedömning gällande umgänget utefter vad som anses förenligt med barnets bästa. Hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det är svårt för mig att svara på exakt varför domstolen dömde som man gjorde, det jag kan säga är att rätten ansåg att det då var förenligt med barnets bästa. Ett barns vilja tas som ovan skrivits i beaktande när man avgör en fråga om umgänge, är barnet väldigt litet som i det här fallet lägger dock domstolen inte en lika stor tyngd vid barnets vilja eftersom man inte anser att barnet har uppnått den åldern och mognaden som krävs för ett förstå innebörden av beslutet.Det din dotter kan göra är att vända sig till rätten för att få en ny bedömning gällande umgänget, om det är så att din dotter och pappan inte kan komma överens om en lösning. Går det att komma överens kan umgänget regleras i ett så kallat umgängesavtal, är avtalet skriftligt och godkänt av socialnämden får det samma rättsverkan som en dom. Familjerätten i en kommun kan genom samarbetssamtal hjälpa föräldrarna att försöka komma överens och skriva ett umgängesavtal. (6 kap. 15 a § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får jag bestämma hur mycket umgängestid barnet ska ha med den andra föräldern?

2020-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad över min dotter på 4 år. Hennes pappa har haft sporadisk kontakt med henne och hade umgänge i umgängeslokal som vi själva ansökte om, I ungefär 10 mån. Sen hade han varannan helg hos kompisar, han bodde ca 17 mil bort. Över sommaren så har han haft henne varannan vecka där han bor. Varje gång har min mamma haft henne över dagen, (hon bor i närheten) och hon har känt på hennes kläder att dom stinker rök(han röker alltså inne,erkänt)hon har långa naglar, oborstat hår, luktar illa i underlivet och gråter okontrollerad varje gång hon lämnar tillbaka henne. Pappan har heller inga pengar, och sluttande umgås med henne varannan vecka då jag räknade ut hur mycket pengar han skulle få.Pappan har alltid varit ovårdad. Han luktar fruktansvärt äckligt, av smuts och Urin. Kläderna är förstora och smutsiga, han är helt svart under naglarna och hans tänder håller på att ramla ur. För 2 år sen så försökte jag dra ner på umgänget då jag inte ansåg att det var bra för min dotter att umgås längre stunder som en hel helg med honom då hon alltid är ledsen och ovårdad där. Då kontaktade han en advokat och tänkte ta upp mig i rätten. Jag är rädd för att gå till tingsrätten då han kanske får gemensam vårdnad eftersom han inte missbrukar, slår henne och har ett boende. Min dotter älskar allt och alla men Är förstörd när hon ska till honom. Vad får jag bestämma hur mycket umgänge de ska ha?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UmgängesrättenHuvudregeln är att barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut som rör umgänget, far barnet illa av umgänget i dess nuvarande form bör umgänget ändras. Umgänget kan se ut på olika sätt och inte enbart genom fysiska träffar, till exempel kan kontakten ske genom Skype eller telefon. Umgänget kan även under en viss tid ske med ett så kallat umgängesstöd om det anses att umgänget inom en överskådlig framtid kan ske utan umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken).Situationen i ditt fall Dottern ska självklart även hos pappan få en adekvat omvårdnad. Är omvårdnaden så pass bristfällig att barnet påverkas negativt talar detta för att ett umgänge där pappan ensam umgås med barnet inte fungerar. Du har inte skrivit någonting om ett eventuellt avtal eller en dom som reglerar umgänget i dess nuvarande form. Vill du minska umgänget eller att umgänget sker på något annat sätt och du och pappan inte själva kan komma överens om detta, måste du vända dig till rätten för att få umgänget ändrat. Rätten kommer då utefter omständigheterna i ditt specifika fall besluta om ett umgänge som sker på ett sätt som är förenligt med barnets bästa.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar