Beslut om barns boende

2018-03-28 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Har separerat från ett långt samboförhållande, 28 år. 3 barn och bor i villa. Vi ska nu börja med och ha barnen varannan vecka. Nu är det mitt ex. som säger att nu börjar vi och ha barnen måndag till måndag. Han bor på annan ort och bor hos en "tjejkompis". Nu ska jag bara flytta ut och det är han som bestämmer att det är byte måndagar för att det passar hans liv. Visst måste det finnas en lag som säger att man måste komma fram till beslut gemensamt. Jag står bostadslös då jag inte har barnen tills vi säljer huset och det vill han inte. Det här är bekvämt för honom. Han lyssnar inte på mig.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur det ser ut kring beslut i frågor som rör barn och deras boende. Regler kring vårdad, boende och umgänge gällande barn hittar vi i Föräldrabalken (FB), närmare bestämt i dess 6 kap. Först av allt bör nämnas att utgångspunkten i alla beslut som rör barn ska vara barnets bästa. Det är vidare barnets vårdnadshavare som har ansvaret för barnets personliga angelägenheter. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarnas ska beslut angående barnet fattas gemensamt av de båda vårdnadshavarna (se 6 kap. 11 och 13 §§ FB). När det gäller beslut om var barnet ska bo kan föräldrarna gemensamt besluta om hur boendesituationen ska se ut genom ett avtal. Avtalet kan bl.a. reglera hur lång tid barnet ska bo hos respektive förälder, när hämtning ska ske, var barnet ska bo under högtider och lov. Ett sådant avtal ska nedtecknas skriftligt och godkännas av socialnämnden (se 6 kap. 14 a § 2 st. FB). Om ett sådant avtal inte kan komma till stånd kan talan om boende väckas i domstol. (se 6 kap. 14 a § 1 st. FB)Om du anser att samarbetet mellan dig och din tidigare sambo inte fungerar skulle jag i första hand rekommendera att du vänder dig till socialtjänsten för att få hjälp av dem med att ex få till möten för att samtala och samarbeta så situationen kan lösas.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar