Kan min exman neka mig att träffa barnen?

2020-12-22 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min exman är snart skilda och vi har två små gemensamma barn. Eftersom jag flyttade från honom så är barnen skrivna hos honom fortfarande. Just nu pratar vi bra, men om vi skulle bli osams, kan han neka mig att träffa barnen när vi är skilda eftersom de står skrivna hos honom båda två? Hörde detta från en annan att det kan hända nämligen. Finns det I så fall något sätt som gör att det inte hända? Kan jag göra eller skriva något för att detta inte ska kunna ske?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om din exman kan neka dig att träffa barnen, när barnen är folkbokförda hos honom. Jag kommer även förklara vad du kan göra för att se till att barnens boende och umgänge regleras på ett bra sätt. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte av frågan om ni har delad vårdnad. Vidare framgår det inte om ni har kommit överens om att barnen även i fortsättningen ska bo hos din exman samt hur umgänget med dig i så fall ska bli. Barnens bästa är avgörandeDin exman kan inte neka dig att träffa barnen enbart därför att de är folkbokförda hos honom. Barnen har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande.Ni kan avtala om barnens boende samt umgängetOm ni inte har avtalat vem barnen ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan regleras i samband med äktenskapsmål (6 kap., 17 §, 1 stycket, ÄktB). Om barnen ska bo hos din exman har de rätt till umgänge med dig (6 kap., 15 §, FB).Vem är vårdnadshavare? Om ni var gifta vid barnens födelse har ni gemensam vårdnad. Om ni inte var gifta har du ensam vårdnad. Detta kan dock ha ändrats, till exempel genom att ni har ingått äktenskap efter barnens födelse eller har ändrat vårdnaden genom avtal (6 kap., 3 & 6 §, FB). När man har vårdnad om barn har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap., 11 §, FB). Om vårdnaden är gemensam ska ni ta gemensamma beslut om barnens personliga angelägenheter (till exempel skolval, folkbokföringsadress och liknande beslut). Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag önskar dig god jul och gott nyår! Vänligen,

Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?

2020-12-03 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min man skilde oss för drygt tv år sedan.Efter detta har han varit mycket elak och försöker skada mig på alla sätt han kan.För snart 5 veckor sedan gjorde han en anmälan på min bonusson för att han gett sin lillasyster (min dotter på 9 år) en godnatt puss då han läst saga för henne. Detta blev världens pådrag och jag är nu inne på 5 veckan utan mina barn trots att vi har gemensam vårdnad och har överenskommelse om varannan vecka.Polisförhörd är gjorda och förundersökningen är nedlaggd. Men jag får ändå inte tillbaka mina barn tjejer på 9 och 14 år.Socialen säger att jag och min exman måste komma överens att de inte har några mandat.Men att vi har gemensam vårdnad och att vi har samma rätt till våra barn båda två.Imorgon har socielaen kallat till ett möte mellan oss.Jag undrar har han rätt att ta barnen från mig spärra mina och mina vänner telefon nr så de inte kan ringa mig eller jag till dom. Då förundersökningen mot min bonusson är nerlaggd. Jag har tom sagt att jag kan flytta med mina barn till mina föräldrar om de känns tryggare under en tid. Men han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt jobbig situation och jag ska givetvis hjälpa dig med att utreda situationens rättsliga aspekter, samt ge dig konkreta råd kring hur du kan se till att barnen kommer hem på "dina veckor". Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vad du kan göra för att dina barn ska få komma hem till dig på dina veckor. Det framgår inte hur ni har kommit överens om växelvist boende, detta kan man antigen komma överens om genom avtal eller genom dom eller beslut. Det påverkar dock inte svaret, utan det viktigaste är att ni tidigare har kommit överens om att det är barnens bästa att bo växelvis, hos båda föräldrar, samt att ni vill ha gemensam vårdnad. Dom, beslut och avtal kan verkställas Ni har en överenskoms att barnen ska bo växelvis och denna överenskoms kan verkställas. Verkställighet regleras i 21 kap. föräldrabalken.Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn söks i tingsrätten där barnet har sitt hemvist (21 kap., 1 §, FB). Barnen är 9 och 14 år. Deras vilja bör därmed beaktas (21 kap., 5 §, FB).Ibland ska rätten vägra verkställighet, om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att verkställa en överenskommelse om umgänge (21 kap., 6 §, FB). Utifrån informationen i frågan är detta inte aktuellt här. Att få en puss från en bonusbror är inget som ska påverka bedömningen. Däremot kan det ju vara bra att prata med barnen om hur de ser på detta. Men barnen har förfarande rätt till en nära och god kontakt till dig, och därför finns inget hinder mot att verkställa överenskommelsen om växelvist boende. Barnets bästa är alltid i centrum när man ska ta beslut som rör barnet, och utgångspunkten är att barnets bästa är en nära och god kontakt med båda föräldrar (se nedan). Hämtning kan bli aktuelltDet finns olika åtgärder som kan vidtas för att säkra att barnen kommer hem till dig. Om du vänder dig till domstolen och yrkar på verkställighet, kan rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet (barnens pappa) frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom (21 kap., 2 §, FB). I ditt fall innebär detta att en person ska försöka att få barnens pappa att lämna barnen till dig, enligt överenskommelsen. Rätten kan även besluta att barnen hämtas genom Polismyndighetens försorg. Hämtning ska endast ske om det är nödvändigt och barnen inte kommer att lida allvarlig skada. Domstolen kan även utdöma ett vite som barnens pappa blir skyldig att betala, för varje dag när barnen eventuellt inte lämnas hos dig enligt överenskommelsen (21 kap., 3 §, FB).Barnets bästaSlutligen tänkte jag förklara lite mer om barnets bästa ur ett rättsligt perspektiv. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar (6 kap., 2 a §, FB). När en förälder vägrar att låta barnen se den andra förälder kan detta utgöra umgängessabotage. Umgängessabotage är mycket allvarlig och oftast är det oförenligt med barnets bästa. Den som bäst tillgodoser ett samarbete har större chans att få ensam vårdnad i en eventuell tvist om vårdnaden (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Jag förstår att ni inte tvister om vårdnaden, men jag tycker ändå att det är bra att veta hur barnets bästa ska förstås ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Det är helt enkelt viktigt att man gör allt man kan för att samarbete kring barnen.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Min ex-sambo vägrar att låta mig träffa vårt barn

2020-11-08 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag har gemensam vårdnad med min ex-sambo. Han vägrar nu att låta mig träffa wilja själv undan några riktiga grunder. Om vi möts på en lekplats, får jag ta med henne hem även om han säger nej. Har har redan håller henne ifrån mig ett dygn. Pga lögner
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt påfrestande situation för dig och troligen även för ditt barn. Jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa dig. Det framgår inte av frågan om ni har bestämt vart barnet ska bo och hur omfattande umgänget med den andra föräldrern i så fall ska vara. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitel FB.Vad är problemetProblemet är att din ex-sambo inte låter dig se ert gemensamma barn. Det framgår inte av frågan hur gammalt ditt barn är, eller om barnet faktisk ska bo hos dig enligt ert avtal /enligt en dom. Om barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos en av er har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap.,15 §, första stycket FB).Men om ni till exempel har avtalat att barnet ska bo hos dig, eller har rätt till umgänge med dig, får din ex-sambo inte sabotera detta. Umgängessabotage är något som domstolen ser mycket negativt och strängt på. Om en av barnets föräldrar inte samarbetar kan detta vara skäl för att ge den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Om ni har avtalat vart barnet ska bo, och din ex-sambo bryter mot avtalet, kan du i slutänden få polisens hjälp med att hämta ditt barn. Jag tolkar frågan som att du även vill veta om du kan ta barnet hem till dig fastän pappan motsättar sig detta. Eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat att barnet ska bo växelvis eller hos en av er vågar jag inte svara på denna del av frågan. Jag hade behövt mer information för att svara på detta eftersom ett sånt agerande är riskfullt. Det kan bli mycket negativt för dig om du tar barnet på "pappas dagar". Men frågan är förstås mycket komplicerat och delikat när din ex-sambo vägrar låta dig se barnet. I första hand rekommenderar jag att du försöker prata med din ex-sambo och eventuellt tar hjälp från kommunen (samarbetssamtal, se nedan). Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap., 1 §, FB). Barnets bästa är avgörandeBarnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska det fästas särskilt avseende vid om barn utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska vidare beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap., 2 a §, FB). Slutligen ska barnets vilja beaktas, men i praxis är det är först när ett barn är nära tonåring att barnets explicita vilja kan vara utslagsgivande. Din ex-sambo beaktar inte barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar, om hen obefogad vägrar låta dig se barnet.Ni föräldrar har ansvar för att hitta en gemensam lösning I första hand har ni föräldrar ansvaret för att hitta en bra gemensam lösning. Det är svårt att prata tillsammans, om man har stora konflikter och har blivit mycket besvikna på varannan. Men ni har ändå ansvaret för att lösa detta, för ert barns skull. Samarbetssamtal Om ni inte har avtalat vem barnet ska bo med kan ni börja med att prata om detta, och försöka hitta en lösning. Om du känner att det behövs kan ni kan börja med att få hjälp till samtal genom samarbetssamtal inom familjerådgivningen eller familjerätten. Jag vet inte vilken kommun du bor i, men du kan googla detta. Du kan även ringa och prata med handläggare som kan hjälpa dig med tillvägagångssättet. Det viktigaste är att du visar att du vill vara med ditt barn och att du vill hitta en gemensam lösning, så barnet även får träffa sin pappa. Din samarbetsförmåga är mycket viktig, och det är även samarbetet som i slutänden blir avgörande för hur ditt barn mår. Om din ex-sambo vägrar att ställa upp på samarbetssamtal, finns det en möjlighet att begära att domstolen bestämmer om umgänget ( 6 kap., 15 a §, första stycket FB). Mycket dåligt samarbete Jag hoppas inte att detta blir relevant. Men om samarbetet är mycket dåligt och ni inte kan lösa detta själv, kan du gå till domstol och begära att vårdnaden ska ändras så den inte är gemensam (6 kap., 5 § FB). Det är bäst att försöka ingå förlik istället, men om det är nödvändigt att gå till domstol rekommenderar jag att du anlitar ett juridiskt ombud. Det kan till exempel bli nödvändigt, om du fortsatt inte får träffa ditt barn, för ditt barn behöver umgås med dig, och det är aldrig okej att använda ett barn som ett redskap i en konflikt. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag hoppas verkligen att ni snart hittar en bra lösning för barnet och för dig.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,

Växelvis boende - hur räknas veckorna?

2020-12-12 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! I år nu när det är 53 veckor stöter jag och mitt ex/barnens far på problem. Vi har ett domstolsbeslut i grunden där det står följande: Barn 1 och barn 2 ska bo växelvis hos båda partnerna på så sätt att han ska bo hos pappa ojämn vecka och mamma jämn vecka. Vi har i dagläget varannan vecka och jag önskar att vi rullar på med varannan vecka som då resulterar i ett veckobrev gällande jämn och ojämn vecka medans mitt ex vill ha barnen efter den ojämna veckan som står att han ska ha. Jag tolkar domstolsbeslut som att ingen av oss har rätt eller fel i frågan när det även står växelvis boende medans han säger sig ha rätt och att han ska fortsätta på ojämna veckor och då ha 2 veckor på raken med våra söner. Är det verkligen så att mitt ex har rätt?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta hur ni ska tolka domstolsbeslutet om umgänge och boende. Jag kommer att besvara denna fråga. Jag kommer även att ge ett förslag till hur ni kan undvika en två veckors period i framtiden.Frågor om barn, vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken (FB). Dock regleras denna fråga inte direkt i lagen.Växelvis boende Ni har en dom om växelvis boende. Barnen är hos dig jämna veckor och de är hos ditt ex udda veckor. Jag förstår att det kan kännas "fel" eller orättvist att barnen får två veckor hos ditt ex, vecka 53 (2020) och vecka 1 (2021), utan att de får vara hos dig. Men barnens pappa tolkar avtalet såsom det vanligen tolkas och som det ska tolkas. Du kan tyvärr inte kräva att få barnen vecka 1 (2021), för då följer ni inte domstolsbeslutet där det framgår att du har barnen jämna veckor och ditt ex har barnen udda veckor. (Och det kan ge juridiska problem om domen ska verkställas. Verkställighet är inte är aktuellt här, men jag vill ändå nämna detta, så du förstår logiken). Fastän barnen är hos ditt ex vecka 53 (2020) och vecka 1 (2021) kategoriseras umgänget och boendet fortsatt som växelvis boende. Ibland blir det lite "fel" beroende på hur kalenderåret ser ut. Men du ska fortfarande ha barnen jämna veckor, därmed blir vecka 2 din första vecka med barnen i 2021.Semester och högtid Det är vanligt att avtal om barns boende och umgänge har speciella regler för hur man fördelar högtider och semester såsom jul, påsk, nyår, sommaren, höstlov etc. Om ni har en sådan lösning i domen gäller detta förstås för jul och nyår.Om ni inte har avtalat hur ni fördelar jul och nyår kan du börja med att prata med ditt ex om hur ni vill ha det. Det finns till exempel många som vill att barnen firar jul med den ena föräldern och nyår med den andra, och att man sen gör tvärtom nästa år. Om ni kommer överens om en lösning kan ni ju fördela dagarna så barnen också får tid med dig vecka 53. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag önskar dig god jul och gott nyår! Vänligen,

Har min exman rätt att låta hans föräldrar ta han om våra barn?

2020-11-14 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min exman har delad vårdnad. Han jobbar utomlands och låter hans föräldrar ta våra barn på hans veckor när han inte är på orten. Har han rätt att göra så?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida din exman får låta sina föräldrar ta han om barnen på hans veckor, när han är utomlands/inte är på orten. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte hur gamla barnen är. Barnens ålder påverkar inte mitt svar till dig. Däremot kan barn ju få bestämma mer när de blir äldre.Du skriver att ni har delad vårdnad. Men det framgår inte om ni har delad boende (växelvist boende) eller om barnen bor stadigvarande hos en av er. Ni ska samarbete om barnens bästa Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas. Ni har en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB). Ni ska med andra ord samarbete om beslutningar såsom skolval, vart barnen ska bo och liknande beslut. Ni behöver däremot inte vara överens om vardagsbeslut, utan ni bestämmer själva hur ni planerar vardagen med barnen, när de är hos er. Jag vill vara mycket tydlig med att jag förstår din frustration och jag förstår att det inte alls känns rimligt att barnen ska vara hos din exman om han inte ens är tillsammans med barnen. Börja med att prata med din exman Om ni har ett bra samarbete kan ni möjligen själva lösa detta. Det kan vara bra att börja med att försöka prata om detta med din exman. Ni kan möjligen avtala att barnen är mer hos dig när han jobbar utomlands. Barn behöver båda sina föräldrarnaI svensk familjerätt är utgångspunkten att barnets bästa är en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad barnets bästa skall det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska även beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap., 2 a §, FB). Utgångspunkten är därmed att det är bra för dina barn att vara hos båda föräldrar. Jag förstår om det känns lite "löjligt" att prata om en god och nära kontakt till båda föräldrarna, när han inte ens är där med barnen. Men rättsligt set är det som utgångspunkt svårt att angripa hans sätt att arrangera vardagen, när barnen är hos honom. Barnen är hos din exmans föräldrar när han är på annan ort, och som utgångspunkt är det inte dåligt för barnen får vara hos far – och morföräldrar, däremot kan barnets behov av att få se andra familjemedlemmar tillmätas viss betydelse i bedömningen av barnets bästa. Men relationen till föräldrarna är förstås den viktigaste och mest centrala relation. Det framgår inte av frågan om han aldrig är hemma, men detta kan förstås påverka bedömningen. Samarbetssamtal Om ni inte kan komma överens om en lösning kan ni få hjälp till samarbetssamtal. Du kan kontakta familjerådgivningen eller familjerätten i den kommun du bor i, de kan hjälpa dig och ge mer information om hur det fungerar. Ändring i barns boende Ni kan även själv avtala om boendet. Om ni inte kan komma överens, kan du gå till domstol och begära att rätten ska besluta vem barnen skall bo tillsammans med (6 kap., 14 a §, FB). Barnen har rätt till umgänge med en förälder som de inte bor tillsammans med (6 kap., 15 §, FB). Man kan även ändra vårdnaden, så den inte är delad. Men det är inget i frågan som indikerar att du vill ha ensam vårdnad. Jag tolkar frågan som att du endast är missnöjd med att din exman inte spenderar tid med barnen, när de är hos honom. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till! Vänligen,