Ska fast egendom delas lika mellan makarna i en bodelning?

2021-10-30 i Bodelning
FRÅGA |I mammas. bouppteckning från 1999 ,står det inget om att hon ägde ett sommar hus och lgh med pappa bara att pappa ägde ett sommar hus och en brf lägenhet . Bara upptaget på pappas tillgångar, inte mammas är det rätt? Dom var gifta inga papper skrivna. Borde det inte stå att hon ägde halva huset och lgh? Mammas döds fall inträffade 1999Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) i och med att det berör en äktenskapsfråga. Jag kan inte veta av vilken aktuell anledning huset och lägenheten inte står under din mammas tillgångar, men kommer att på ett generellt sätt att förklara hur hus och egendom delas mellan makarna när äktenskapet upplöses. Ett äktenskap anses upplöst när en av makarna dör (1 kap 5 § ÄktB). Efter att ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras där makarnas egendom delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). I bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB) och som giftorättsgods räknas all egendom makarna äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som gått i arv med föreskriften att det ska vara arvtagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Endast att ena maken äger huset eller har lagfarten räcker alltså inte för att huset eller lägenheten ska anses som dennes enskilda egendom. Så om det inte finns något äktenskapsförord eller någon handling som säger att huset och lägenheten ska vara ena makens enskilda egendom ska dessa tillgångar delas lika mellan båda makarna i en bodelning.Värdet av halva tillgången ska tillskrivas den andra maken i en bouppteckning, förutsatt att det inte är enskild egendom. Om det är så att enskild egendom finns hos en av makarna ska även grunden till att den undantagits från bodelningen anges särskilt i bouppteckningen, såvida det inte är uppenbart obehövligt (20 kap. 4 § 2 stycket ÄB). Så om det inte funnits ett äktenskapsförord eller något annat som gjort huset och lägenheten enskild egendom så bör det ha tillskrivits båda makarna i bodelningen och tagits upp som en tillgång i den bortgångnes bouppteckning. I det flesta fallen ska det även stå i bouppteckningen om egendomen var enskild och av vilken särskild grund den undantogs från bouppteckningen. Jag har svårt att själv dra slutsatsen till varför det inte delats lika mellan dem då jag inte har all information för att göra den bedömningen, så jag har istället på ett generellt sätt förklarat hur bodelning mellan makar går till när det gäller bostäder. Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

2021-01-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej, 2009 köpte jag ett hus som singel med 500000kr som enskild egendom. Gifte mig 2014 och sålde huset och köpte vårat hus idag 2015 med pengar från första huset. Banken godkände inte hon som delägare pågrund av inga pengar eller inkomst. Huset står på mig. Vid en skilsmässa. Hur påverkar det bodelningen?Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att frågan handlar om bodelning kommer jag att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara den. (vidare hänvisas äktenskapsbalken till som Äktb).När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem i en bodelning, vilket framgår av 9 kap. 1§ Äktb. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ Äktb). Som utgångspunkt utgör allt som inte är enskild egendom giftorättsgods vilket framgår av 7 kap. 1§ Äktb. Enskild egendom Som enskild egendom räknas bl a, egendom behäftad med äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente (7 kap 2§ Äktb). Som huvudregel ska även vad som trätt istället för enskild egendom anses vara enskild egendom (7 kap. 2§ 6p. Äktb). I denna situation ifall huset är köpt med enbart förmögenheten som är enskild egendom så ska det första huset ses som enskild egendom en så kallad surrogat. Enligt lagens ordalydelse bör det också omfatta det nyköpta huset ifall det köptes genom medel hänförliga till den enskilda egendomen. Det finns en snäv mängd praxis på hur det förhåller sig i praktiken, men paragrafen lydelse säger inte emot det. Så om det nya huset är köpt med medel hänförliga till den enskilda egendomen ska det undantas från en eventuell bodelning.Det krävs dock att det ursprungs pengarna anses vara enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb, alltså ska det förhålla sig om gåva, testamente, arv mm. Dessutom ska det nya huset ha köpts med endast medel hänförliga till den enskilda egendomen, ifall det är en blandning av medel från enskild egendom och giftorättsgods så räknas det som blandat omfång och behandlas på annat sätt. Sammanfattning Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika på makarna. Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 2§ Äktb. Huvudregeln är att egendom som trätt in istället för enskild egendom även räknas som enskild egendom, så ifall ditt pengarna var enskild egendom enligt 7 kap. 2 § Äktb ska huset anses vara enskild egendom, såvida du köpt det med medlen från ditt gamla hus utan tillskott av medel hänförliga till giftorättsgods. Hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Får man andelen av huset man äger i en bodelning eller delas det lika mellan båda makarna?

2021-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Fick en gåva på 350 000 av mina föräldrar för ca:35 år sedan. För pengarna köpte vi ett radhus (750 000 kr). Efter 10 år köpte vi ett nytt dyrare hus 2,3 milj. När papperrna (köpekontraktet) skulle skrivas på skrev vi att jag äger 7/10.Vad händer om vi skulle skiljas nu och huset är värt 10 miljoner? Får jag 70 % av huset, eller delas huset lika
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga i och med att det handlar om ett äktenskap. När ett äktenskap upplöses ska till en början en bodelning göras mellan makarna och deras egendom ska fördelas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). I bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB) och som giftorättsgods räknas all egendom ni äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett form av avtal som upprättas mellan makar och som stadgar att en viss egendom vid en bodelning ska vara ena makens enskilda egendom och därmed inte tas med i bodelningen. Av frågan framgår inte att huset är behäftat med ett sådant äktenskapsförord. Av den anledningen kommer inte dina 70% räknas som enskild egendom utan hela huset kommer då räknas som en gemensam bostad (7 kap. 4 § ÄktB) och ingå i giftorättsgodset, samt delas lika mellan er. Detsamma hade gällt om du ägt hela huset, om inget föreskriver att det ska vara din enskilda egendom tas det med i giftorättsgodset och bodelningen, oavsett hur stor del du äger. Att ni i köpekontraktet sagt att du äger 70% likställs inte med ett äktenskapsförord och gör inte din andel till enskild. Så i händelse av att ni skiljer er kommer huset att delas lika mellan er. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Är enskild firma giftorättsgods eller enskild egendom?

2020-12-18 i Bodelning
FRÅGA |Min mamma och hennes man ska skiljas, de är gifta sedan 5 år tillbaka och min mamma har en enskild firma som hon startade innan de träffades och gifte sig. Ska firmans tillgångar delas mellan dem eller går det på något sätt som hennes pga att det är enskild firma?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om äktenskapsskillnad och bodelning så det tillämpliga lagrummet är Äktenskapsbalken (hänvisas till som ÄB). Utgångspunkten vid skilsmässa är att en bodelning ska upprättas (9 kap. 1§ ÄB). Bodelning innebär att vardera makes giftorättsgods ska delas lika mellan dem (10 kap.1§ ÄB). Som giftorättsgods utgör all egendom som inte är enskild egendom, med enskild egendom räknas bl a egendom behäftade med ett äktenskapsförord, gåvor eller arv (7 kap. 1-2§). Det spelar ingen roll när firman startade utan dess tillgångar ska tas med i bodelningen, såvida inget annat är föreskrivet. Värt att tänka på är att firman fortfarande tillhör din mamma, det är snarare dess värde som ska delas lika mellan båda parterna i bodelningen. Som slutsats kan jag säga att värdet eller (som du nämnde) tillgångarna av den enskilda firman räknas som giftorättsgods och ska därmed tas upp i bodelningen och delas mellan makarna, såvida det inte föreligger ett äktenskapsförord som gör firman till din mammas enskilda egendom och därmed undantas från bodelningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!