När upphör ett samboförhållande

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Barnets pappa och jag bestämde oss att gå skilda vägar sommaren 2019. Dottern och jag skulle flytta utomlands. Han skulle flytta ut från lgh. där vi bodde "tillsammans" (i vart sitt rum).Dottern och jag kom tillbaka, tillfälligt till Sverige, efter tre månader utomlands, i slutet av augusti. Under september började pappan leta efter ett nytt boende. Han började betala för sin nuvarande lgh. och fick tillgång till den i november. Mot min vilja, stannade han kvar fram till den 1 december.Nu vill han ha hälften av min lgh. som jag har köpt och där vi flyttade in tillsammans. I hans mail anger han termen "gemensamma livet" inte "samboförhållande" Han anger december som slutpunkt. Jag antar att han vill göra anspråk på samboegendom, trots att vi inte har varit sambon i flera år.Som jag ser det - har man kommit överens över att det är slut, rent formellt redan i somras...och har man tagit steg åt det hållet... då är det slut på förhållandet."Den gemensamma livet" var i själva verket väntan på att han skulle hitta en lösning och flytta ut.Iom att han bokade sitt nuvarande boendet i oktober föra året, hur sannolikt är att tingsrätten avslår hans anspråk pga. att anspråk på samboegendom ska göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde?Problemet här är att han bor svart, (kanske betalar hyra med kontanter, inget avtal), att det kan bli ord mot ord. Socialtjänstens beslut bekräftar att vi inte har varit ett par sedan tidigare. Utredningen började den 4 oktober.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det du lyfter fram är ett av de stora problemen med Sambolagen (SambL). Eftersom lagen inte bygger på ett frivilligt avtal mellan parterna utan istället på att vissa omständigheter inträffar uppstår denna typ av problem hela tiden. Det går inte att säga säkert när ett samboförhållande uppstår eller när det avslutas, åtminstone inte för en utomstående. Det får göras en bedömning från fall till fall. Enligt Sambolagen upphör ett samboförhållande på det sätt som beskrivs i 2 § SambL. De sätt som anges är att någon flyttar, någon dör, någon gifter sig, någon ansöker om bodelningsförrättare eller ansöker om kvarboende enligt 28 § SambL eller övertagande av bostad enligt 22 § SambL. I ditt fall så har samboförhållandet alltså upphört när barnets pappa flyttade. Detta till trots finns en teoretisk möjlighet att domstolen skulle kunna anse att samboförhållandet upphört när er parrelation tog slut, eftersom förutsättningen för lagens giltighet egentligen upphört. Enligt 1 § SambL gäller lagen endast samboende som har en parrelation, med det menas en relation där det normalt ingår sex.Det finns ett tidigt rättsfall då frågan om en samborelations upphörande prövades. Rättsfallet är från 1989 i samband med att den första riktiga Sambolagen kom till. Relationen hade upphört två år innan lagen kom till, men de bodde alltså fortfarande ihop när lagen började gälla. Först därefter flyttade de isär. Trots att paret inte haft någon parrelation (sexuellt umgänge) under två års tid, vilket de var överens om ansåg domstolen att bodelning skulle göras enligt den nya lagen (RH 1989:56), vilket innebar att domstolen ansåg att det inte var relationens upphörande som var det viktiga utan när de flyttade isär. Även senare rättsfall pekar i samma riktning. Sammanfattningsvis så har alltså pappan i ditt fall som utgångspunkt rätt till bodelning, men det borde i mitt tycke prövas i domstol. Hoppas du fick svar på frågan, annars är det bara att skriva en kommentar.

Bevisa att ett samboskap föreligger

2020-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Med nuvarande reserestriktioner så uppstår ett problem när man är sambo. Orsaken är att man kan få tillstånd att resa till sin bostad som man äger på en ort i Europa. Om en part i ett samboförhållande då äger den fastigheten till 100% behövs ett dokument som bevisar "samboskapet" Hur skapar man det?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din fråga gäller hur man kan bevisa sitt samboskap med sin sambo. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL).Vad som avses med sambor och hur samboskap kan bevisasMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § stycke 1 SamboL). För att bedömas bo stadigvarande tillsammans så ska det inte handla om en kortvarig eller tillfällig förbindelse. En presumtion för att ett samboförhållande föreligger är om samborna är folkbokförda på samma adress. En sådan omständighet talar normalt för att parterna har gemensam bostad och att samboendet inte är tillfälligt (prop. 1986/87:1 s. 253).Enligt Skatteverket behöver ni som sambor beställa varsitt "personbevis adress", vilket du hittar länk till här. Den här typen av personbevis visar din adress samt från vilket datum du har varit folkbokförd på din nuvarande adress.Ni skulle även kunna bevisa ert samboskap genom att visa att ni haft gemensam ekonomi eller haft ekonomiskt samarbete. Detta kan göras genom att visa upp om ni haft gemensamma bankkonton samt utdrag ur dessa. Det torde däremot vara tillräckligt att kunna visa att ni är folkbokförda på samma adress.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du undra något mer är du välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Kan min sambo ansöka om huslån på sin hälft av vårat gemensamma hus?

2020-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag äger ett hus tillsammans, 50% var. Huslånet är också delat på oss, samma procent. Kan min sambo ansöka om huslån enbart på sin hälft, och den del som inte är fullt belånad?
Ellen Lagnéus |Hej, och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Huruvida ni får skriva om era lån beror på era privata ekonomiska förutsättningar. Typiskt sett baseras ens lånemöjligheter på inkomst, bostad och ens egna, specifika livssituation. Min rekommendation är därför att ni/din sambo kontaktar eran bank för att se om detta är en möjlig lösning för er. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur länge har jag rätt att bo kvar i min sambos bostad?

2020-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska separera. Vi har bott i en bostadsrätt senaste tio åren som är inköpt för gemensamt boende med lika delar ägande. Min sambo ska bo kvar i bostadsrätten med barnen vilket vi är överens om och även barnen ska bo kvar. Hon har redan köpt ut mig ur huset så hon äger idag 100% och jag 0%.Jag ska flytta men har svårt att få hyreskontrakt dels pga att jag inte har fast jobb utan bara timanställning men jag har även en anmärkning som iofs försvinner i jan men finns där nu. Min fråga är hur länge jag kan bo kvar här utan att hon kan kasta ut mig? Vi betalar drift o lån lika som när vi båda ägde och hon betalar själv de ränte o amorteringskostnader som tillkom vid ägarbytet.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått dig rätt undrar du hur länge du har rätt att bo kvar i din sambos bostadsrätt. Sambolagen reglerar hur samboegendom ska fördelas mellan sambor, för övrig egendom och övriga frågor t.ex. hur länge någon av parterna får bo kvar i den andres bostad gäller avtalsfrihet. Har inget avtal slutits mellan er är det upp till ägaren (dvs. din sambo) av bostadsrätten att bestämma över bostaden och vem som får vistas i bostaden.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag få ut sambon från lägenheten

2020-11-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Har varit tillsammans med en kille i ca 3 år, han flyttade in hos mig och mina barn i min hyreslägenhet som bara står på mig och som jag bott i i ca 9 år för ca 2 år sedan. Nu har det tyvärr tagit slut mellan oss och han vägrar att flytta. Han yrkar på sambolagen och han ska bo kvar tills han hittar nått nytt men jag vet att han ej letar nytt. Vad kan jag göra? Och kan han begära att få nå saker av mig? Han hade ingenting när han flyttade hit och vi har inte köpt något gemensamt utan det som köpts hit har jag alltid betalat.Mvh
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du har två frågor: 1)Om Sambolagens regler om bodelning innebär att din sambo kan tilldelas något i en bodelning mellan er. 2)Hur du ska göra för att få ut din före detta sambo från lägenheten. Första frågan är enkel att svara på. Det som kan delas i en bodelning mellan sambor är bostad och bohag, men bara om det är införskaffat för gemensam användning i samband med att ni flyttade ihop (3 § Sambolagen (SambL)). Med bohag menas det som finns i lägenheten såsom möbler och liknande. Då både bostad och bohag var ditt innan ni flyttade ihop kan det inte bodelas. Han kan alltså troligen inte få något tilldelat vid en bodelning.Andra frågan är lite klurigare. Du måste få samboförhållandet att ta slut i Sambolagens mening. Egentligen är samboförhållandet slut i och med att ni inte längre har en parrelation (1 § SambL), men enligt 2 § SambL som reglerar hur ett samboförhållande upphör och genom vad som framkommit i rättsfall så är det tyvärr inte så enkelt. I praktiken är det därför säkrast att avsluta samboförhållandet i de fall där den ena parten bor kvar genom de möjligheter som erbjuds i SambL 2 §. Enligt denna paragraf kan man avsluta ett samboförhållande genom att ansöka om en bodelningsförrättare. Ansöka om bodelningsförrättare gör du hos tingsrätten (se 26 § SambL som hänvisar till Äktenskapsbalken). De tar en ansökningsavgift och bodelningsförrättaren kostar också pengar. Vem av er som ska betala avgör bodelningsförrättaren.Först när ni fått bodelningsförrättarens beslut kan du ansöka om hjälp från Kronofogden att avhysa din före detta sambo. Hoppas att du fått svar på din fråga.

Ingår en lägenhet som min sambo fått i en bodelning om vi inte kommer bo i den?

2020-11-09 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej LawlineMin sambo har fått ett förskott på arv av sina föräldrar i form av en lägenhet på annan ort, vi ska inte bo där utan den är för våra söner när dom går i skolan på den orten.Vag gäller om vi väljer att gå skilda vägar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är det juridiska problemet? Det framgår av din fråga att din sambo har fått förskott på arv i form av en lägenhet. Jag tolkar din fråga som att era söner kommer bo i lägenheten även om den fortfarande tillhör din sambo. Du undrar vad som händer med lägenheten ifall ni går skilda vägar. Din fråga regleras i sambolagen. Kommer lägenheten ingå i en bodelning ifall ni separerar? När ett samboförhållande upphör av någon annan anledning än äktenskap så ska er samboegendom fördelas mellan er genom bodelning om någon av er begär det (8 § sambolagen). Det är som sagt er samboegendom som ingår i bodelningen och med det menas er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad menas bland annat byggnad eller del av byggnad som någon av er har med bostadsrätt om den är avsedd som era gemensamma bostad och huvudsakligen använts för det ändamålet (5 § tredje punkten sambolagen).I ditt fall så har din sambo fått ett förskott på arv i form av en lägenhet. Lägenheten är inte avsedd för att ni ska använda den gemensamt och den har inte heller mottagits för att ni skulle göra detta. Det innebär att lägenheten inte anses vara samboegendom i lagens mening och kommer därför inte ingå i en eventuell bodelning i framtiden. Det ska även tilläggas att det i samboegendom inte ingår egendom som en sambo fått i gåva av någon med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § första punkten sambolagen). Ifall det i samband med förskottet på arv skrevs ett gåvobrev och detta även anger att lägenheten ska vara din sambos enskilda egendom, så följer det av detta att lägenheten inte kommer ingå i en eventuell bodelning. SammanfattningLägenheten kommer inte att ingå i en eventuell bodelning ifall ni skulle separera. Det innebär att din sambo kommer få behålla lägenheten själv. Det gäller även om det inte skrivits något gåvobrev eftersom ni är sambos och en lägenhet som mottagits enligt din fråga inte anses vara samboegendom. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem får bostaden när sambor separerar?

2020-11-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur ska man göra vid separation om man är sambo och ett särkullbarn med en hyresrätt som har förvärvats tillsammans för att bo i . Min son har inga barn utan det är sambon som har barn boende varannan vecka hos dom .Hon menar att hon har större rätt till att bo kvar?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det finns en risk att din sons sambo tar över deras gemensamma bostad vid en separation. En separation mellan sambor regleras i sambolagen (SL).Du säger att din son och hans sambo har förvärvat bostaden gemensamt, vilket gör att bostaden anses utgöra samboegendom och ska därmed ingå i bodelningen (3 § och 8 § SL). Genom en lottläggning ska sedan all samboegendom fördelas mellan samborna och då ska bostaden tillfalla den sambo som bäst behöver den (16 § andra stycket SL). Det måste då göras en bedömning av vem som har störst behov av bostaden utifrån omständigheterna. En av omständigheterna som brukar vägas in i bedömningen är om någon av personerna har ett barn som hen ska bo med. Sambon med barn brukar då anses ha större behov av att få bostaden än den sambon som inte har ett barn.Din sons sambo kommer förmodligen anses ha ett ganska stort behov av att få bostaden eftersom hon har ett barn som ska bo med henne och därmed finns det en risk att hon får ta över deras gemensamma bostad vid en separation. För att din son ska få bostaden krävs det omständigheter som talar för att han har ett ännu större behov av den. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vem har rätt till hunden vid samboseparation?

2020-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och sambo (mer än 2 år) skaffade hund tillsammans. Delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad. Sambon stod som ägare. Jag på försäkringen. Vi skrev aldrig något avtal om något.Vi har separerat och nu hävdar sambon sin rätt till hunden med motiveringen: "Jag står som ägare ju".Uppstår inte samägande av hunden och vårdnaden är inte given någon part?Tack på förhand.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (SamboL) och samäganderättslagen.Kan du hävda rätt till hunden genom bodelning?När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas genom en bodelning om någon av samborna begär detta (SamboL 8 § första stycket). Det är sambornas gemensamma bostad och bohag som hör till samboegendom om det har förvärvats för gemensam användning (SamboL 3 §). Även om en hund i juridisk mening betraktas som "lös sak" ska hunden ändå inte ingå i en eventuell bodelning eftersom det inte räknas som bohag. Gemensamt bohag är istället saker som är avsedda för hemmet, till exempel möbler (SamboL 6 §). Det jag vill komma fram till med ovan är egentligen bara att varken du eller din sambo kan få rätt till hunden genom en bodelning enligt sambolagen. Kan du hävda samäganderätt till hunden?Du skriver att din sambo står som ägare till hunden och utgångspunkten skulle därför kunna vara att din sambo har rätt till hunden. Samtidigt skriver du också att ni skaffade hunden tillsammans, har haft delade kostnader, lika ansvar och omvårdnad samt att du står på försäkringen. Detta talar för att ni har samäganderätt kring hunden (samäganderättslagen 1 §). Det krävs dock att du bevisar att du också äger hunden trots att du inte står som ägare till den. Detta kan du exempelvis göra genom att visa på att du betalat lika mycket för hunden och stått för löpande utgifter. Om du skulle behöva juridisk hjälp med att bevisa att samäganderätt föreligger rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,