Sambors rätt till arv

2020-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag ska snart bli sambo, dvs. flytta in i min pojkväns hus.Har en del funderingar över vad som händer om han skulle dö inom snar framtid.Han har två barn sen tidigare, 8 resp. 10 år, vi har inga gemensamma.Jag vet att de ärver honom.Min fråga: Kan man skriva ett testamente så att jag får bo kvar i huset tills de blivit myndiga? Eller är det helt omöjligt?Fundersam...
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni inte har några som helst planer att gifta er utan att ni endast kommer att vara sambor till en början i alla fall. Det är sambolagen (2003:376) (SamboL) som reglerar frågor gällande samboförhållanden. Sambor ärver inte varandra, vilket innebär att om ni vill ärva varandra så måste ni skriva ett testamente om det. Ni kan alltså testamentera att bostaden ska gå till dig om din sambo avlider, men då kan ju särkullbarnen fortfarande kräva sin andel, vilket kan leda till att du är tvungen att sälja bostaden. Det finns alltså inget säkert sätt för er att säkerställa att du får bo kvar där om din sambo avlider, men att testamentera att bostaden ska bli den efterlevande sambons egendom är bästa alternativet i nuvarande situation. SammanfattningFör att den efterlevande sambon ska få stanna kvar i fastigheten så kräver det att efterlevande sambon köper andra halvan för att säkerställa att särkullbarnen får sitt arv. Det finns alltså inget säkert sätt för dig att stanna kvar i huset om inte du köper huset åt dig själv. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Samboegendom

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga. jag är sambo, vi ska nu separera vi har köpt en lägenhet tillsammans men möblerna var hennes. Vad händer detta?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambor är två personer som stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande enligt Sambolagen 1 §, se här. När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I denna bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen, se här. Möbler som din sambo har haft sedan innan ni blev sambor är tillhör hen och kommer inte delas i bodelningen då dessa inte har förvärvats för gemensam användning. Angående lägenheten utgör detta samboegendom om ni flyttade dit gemensamt och tanken var att detta skulle vara er gemensamma bostad, 3 § SamboL. Detta innebär att om ni flyttat in i lägenheten tillsammans, och inget annat är avtalat, utgör lägenheten samboegendom som ska fördelas genom bodelning på begäran av en av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Är det som så att din sambo redan tidigare ägde lägenheten eller ni har skrivit ett avtal som reglerar frågan annorlunda utgör lägenheten inte samboegendom.

Bodelning mellan sambor - bostad och bohag

2020-10-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte ett hus gemensamt för ca 1,5år sen.Om jag ska lämna honom, vad har jag rätt till då?Han kommer behålla huset då det är ett släkt hus på hans sida...Är det så att jag faktiskt har rätt till att han köper ut mig för halva husets värde om han ska behålla huset? Eller har jag bara rätt till det som jag hittills har betalat på lånet?Finns inga papper skriva om nått annat än att vi har köpt huset tillsammans, och vi står 50/50 på huslånet.
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om sambors rättigheter regleras i sambolagen (SamboL).Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?När ett samboförhållande upphör ska, på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). I en bodelning mellan sambos är det samboegendom som ska delas. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning. Egendom som förvärvats före samlevnaden antas normalt inte ha införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Undantag finns i 4 § och 7 § SamboL. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela. Du och din sambo har möjlighet att själva komma överens om hur ni vill fördela egendomen mellan er eller att var och en behåller den egendomen ni äger. Är ni inte överrens är det möjligt att fördela samboegendomen genom en bodelning först efter att samboförhållandet upphört (2 § och 8 § SamboL). Bostad och BohagBostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika vid en bodelning (3 § SamboL). Med sambos gemensamma bostad menas till exempel bostadsrätt eller ett hus (dvs. fast egendom + byggnad inom egendomen) som innehas huvudsakligen för att utgöra det gemensamma hemmet (5 § SamboL). Jag tolkar din fråga som att du och din sambo var i ett förhållande när ni förvärvade huset. Det avgörande för om huset ska ingå i en eventuell bodelning eller inte, är alltså om syftet med förvärvet har varit att du och din sambo skulle bo i huset tillsammans. Utifrån de givna omständigheterna i din fråga verkar det som att ni köpte huset för att bo där tillsammans. Enligt min bedömning är det möjligt att bostaden utgör samboegendom. Detta innebär att du har rätt till hälften av värdet av bostaden vid en bodelning. Även ert gemensamma bohag, såsom till exempel möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre ska ingå i en eventuell bodelning om egendomen är avsedd för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det gäller dock inte bohag som används uteslutande av ena sambon (7 § SamboL). Annan egendom, såsom bankmedel, bilar och sommarställen är inte samboegendom och lämnas därför helt utanför bodelningen.Rätt att överta bostad och bohagDin sambo kan ha rätt att överta gemensam bostad och bohag om det efter en behovsprövning visar sig att han bäst behöver egendomen. Ett sådant övertagande måste även anses skäligt (16 § SamboL). Den sambon som övertar bostaden måste ersätta den andra sambon för värdet (17 § SamboL).SammanfattningDet är inte obligatoriskt att bodela för sambos. För sambos är det möjligt att själva komma överens hur de vill fördela egendomen. Du och din sambo kan alltså själva komma överens att han t ex ska köpa ut dig för halva husets värde. Samboegendom omfattar bara bostad och bohag som är införskaffad för gemensam användning. Rättsföljden av att egendom är samboegendom blir att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning. Under förutsättning att du eller din sambo begär bodelning efter det att samboförhållandet har upphört kan det innebära att du har rätt till hälften av värdet av samboegendomen. Alltså har du rätt till hälften av värdet av huset vid en bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar

Vad är samboegendom?

2020-10-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Har tidsintervallen betydelse vid köp av bostadsrätt innan man blir sambor?Min bror köpte bostadsrätt 2 år innan han blev sambo. Nu har dom bott ihop i 8 år. Så min fråga är om min bror är ensam ägare till lägenheten om de separerar?
Matilda Hamner |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt vill du veta om din brors bostadsrätt utgör samboegendom eller hans enskilda egendom.SamboegendomEnligt 3 § Sambolag (2003:376) är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Det innebär att allt som införskaffats enskilt av en individ utan syfte att det ska användas gemensamt med en sambor inte utgör samboegendom. Eftersom din bror köpte bostadsrätten två år innan han blev sambor köptes inte bostadsrätten för gemensam användning och räknas därför som hans enskilda egendom. Vilket i sin tur innebär att bostadsrätten inte ska ingå i en eventuell bodelning.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vem ska underteckna samboavtalet?

2020-10-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus men jag har betalt ca 3/4 av insatsen. Vi har skrivit ett papper på vem som betalat vad och skrivit under och skrivit att detta ska tas i beaktande vid en eventuell separation om någon vill bo kvar i huset eller om vi säljer det. Min fråga är om papperet är juridiskt bindande utan att en jurist tittat på det och skrivit under?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avtalet ska vara giltigt och juridiskt bindande så krävs det bara att ni skriftligen upprättar ett avtal som ni båda undertecknar, 9 § 2 st sambolagen. Samboavtal behöver inte upprättas med hjälp av en jurist och även om ni hade valt att vända er till en jurist hade inte juristen behövt underteckna avtalet för att det skulle vara giltigt. Samboavtal behöver inte bevittnas, utan bara signeras av dig och din sambo. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?

2020-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och Jag flyttade tillsammans in i ett hus.Efter ett tag separerade vi. Jag betalade honom för halva huset.Han flyttade ut. Nu har det gått en tid o vi har blivit kära igen. Så han skall flytta in i mitt hus. Vad gäller om vi separerar igen.Behöver jag lösa ut honom en gång till??
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga hittar vi i sambolagen. När ert samboförhållande upphör (av annan orsak än att ni gifter er) så ska en bodelning göras om någon av er begär det (8 § SamboL). Vid en bodelning beräknas först era andelar i samboegendomen, sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen, därefter läggs värdet av samboegendomen ihop och delas lika mellan er (12-14 § SamboL). Det som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och gemensamma bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att eftersom huset som ni bor inte inte införskaffades för gemensam användning i förhållande till ert nya samboskap så ska huset inte ingå i en bodelning om ni separerar. Om du vill vara helt säker på att inte behöva lösa ut din sambo ur huset igen så rekommenderar jag att ni skriver ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i bodelningen. Avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av er båda (9 § SamboL). Ni kan skapa ett samboavtal genom Lawlines avtalstjänst här. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Bodelning gällande hyresrätt som sambor

2020-10-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag ska flytta ihop med en person och kommer att skriva mig på den adressen. Hur kommer min framtid se ut om vi separerar? Kommer jag ha någon rätt till lägenheten? Det är en hyresrätt. Har hört att om man är skriven där och bott där ett tag har man en rättighet till lägenheten. Man kan inte bli utkastad. Stämmer det? Och hur länge måste man ha varit skriven där? Vill känna mig säker om framtiden. Med vänlig hälsning
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni som sambor separerar kommer er gemensamma bostad och bohag delas lika på. Detta gäller om ni köpt det för gemensam användning, dvs. "samboegendom" (3 § sambolagen). Bohag är till exempel, möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).Bostaden ingår endast om den är köpt för gemensamt bruk. Har någon av samborna köpt bostaden innan samboförhållandet inleddes ska denna inte ingå som samboegendom. Bostaden tillfaller då personen som köpt den från början. Har man däremot införskaffat bostaden med tanken att båda samborna ska dela på den har båda personerna lika mycket rätt till den. Vad gäller hyresrätter så är det ungefär samma regler som gäller för hus och bostadsrätter. Om denna lägenhet är införskaffad för att ni gemensamt ska bo i den spelar det ingen roll vem som står på kontraktet, det är ändå samboegendom (5 § sambolagen). Skulle samboförhållandet upphöra ska denna alltså ingå i en s.k. bodelning (8 § sambolagen). Det blir dock skillnad om du står på hyreskontraktet just för att du ska bo i denna, och din partner flyttar in först senare, eller tvärtom. Då blir den som står på kontraktet som har rätt till lägenheten. Det kan bli så att den som har störst behov av lägenheten ändå har rätt till den oavsett vem som står på kontraktet (16 § 2 st. sambolagen). Vid en sådan bedömning tar man vanligtvis in faktorer såsom om någon av er har barn, ekonomiska situationer, möjligheter att hitta nytt boende m.m. Sammanfattningsvis beror det hela på i vilket syfte hyresrätten är införskaffad, om det är för gemensamt bruk eller inte. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

2020-10-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Sambopar som separerar, hus där vi äger 50% var. Han vill bo kvar i huset. Vad kan jag få kräva att få då?
Nicolina Abaas |Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur egendom fördelas vid bodelning avseende samboförhållanden. Då det inte framgår särskilt mycket information utgår jag i mitt svar nedan från att ni inte har upprättat ett samboavtal som åsidosätter lagreglerade bestämmelser.När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras utav samboegendom (8 § SamboL). Gemensamma bohag och (möbler, elektronik och liknande) och bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Vad som menas med gemensamt är att de har förvärvats för gemensamt bruk med tanken att ni båda skulle nyttja de. Det som återstår av samboegendomen efter avdrag för skulder ska läggas samman och därefter delas lika mellan er (14 § SamboL). Vad gäller er bostad, den som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott om det kan anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Om din sambo anses behöva bostaden bäst kan hen ta över bostaden, men behöva då kompensera dig så att du får bohag eller annan ersättning till samma värde (16 och 17 §§ SamboL).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,