Min sambo begär betalning av våran insatslägenhet. Vad kan jag göra?

2020-10-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej mitt ex flyttade ut 2018 ur våran insatslägenhet.När han flyttade ut gick vi till banken och gjorde så lånet börjar dras från mig. Jag har med mina föräldrar betalt totalt 375000:- men vi har ej skrivit papper på lägenheten och ej gjort någon adressändring. Men när man har sökt på nummerupplysning har han funnits på andra adresser. Nu vill han ha pengar för lägenheten.Räcker det att bevisa att han flyttat ut med lånet som skrevs på mig? Andra adresser på nummerupplysning? Överföringar från mig och mina föräldrar till hans spelkonton, skulder mm. Har sms från han om att när han skrivit att jag får nycklarna när han fått dom sista pengarna för lägenheten.
Binh Tran |Hejhej! SamäganderättOm ni har betalat insatsen tillsammans och han står som hälften ägare för bostadsrätten så äger ni bostadsrätten med samäganderätt - oberoende av om endast du står på lånet eller inte. Det innebär att han har rätt till sin andel av bostadsrätten annars kan han tvångsförsälja lägenheten för att få ut sin andel, se 6§ samäganderättslagen. Han måste skriva under att han ger sin andel till dig för en specificerad summa för att ägarandelen ska gå över till dig och att du ska äga lägenheten 100%. Ni kan visserligen avtala om att de pengar som du och dina föräldrar har gett honom för hans skulder och spelkonton ska göra så att ni behöver betala honom mindre men det är tyvärr ingenting som han behöver gå med på. Det är inte nycklarna som är viktiga utan det är att han skriver över sin ägarandel till dig - detta kontrakt ska sedan skickas till bostadsrättsföreningen. Ta kontakt med din bostadsrättsförening för att få en sådant avtal.Om han inte står som ägare Är det på så vis att han inte står som ägare på lägenheten så har han ingen rätt att begära betalning för lägenheten. Visserligen kan man som sambo begära bodelning men endast under 1 år. Eftersom ni separerades 2018 så har det gått mer än 1 år och han har inte längre rätt att begära bodelning, se 8§ 2st sambolagen. Har du några följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Finns det en tidsgräns för att man ska anses vara sambos i lagens mening?

2020-10-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag minns att jag hade en juridisk diskussion med en vän en gång som sa:"Sekunden en person flyttar in och blir sambo hos sin partner, så äger den som flyttade in direkt hälften av egendomen, lägenheten, allt som person B äger, osv." Jag diskuterade tillbaka och sa att det inte stämde, men har kollat och kikat en del i Sambolagen och läst om att ja, bodelning sker och att egendomen delas på hälften om inget annat har avtalats. Så finns det sanning i min väns påstående? Dock så undrar jag även, hur länge måste ett par ha varit sambos för att en bodelning kan krävas och att hälften av all egendom delas då? Räcker det med endast 1 dag?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning mellan sambos finns precis som du påpekade stadgade i Sambolagen (SamboL). Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor i en gemensam bostad. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Lagen uppställer inte någon specifik tidsgräns för att den ska vara tillämplig. Ett riktmärke brukar vara 6 månader, men domstolarna har ansett att även kortare tid räcker för att ett samboförhållande ska föreligga. Som exempel kan nämnas RH 2005:34, där domstolen ansåg att 11 veckor räckte för att personerna i fråga skulle anses vara sambor i lagens mening. (Se här för fortsatt läsning). Även viktigt att ha i åtanke är att det är endast samboegendom som kan utgöra föremål för bodelning. För att egendom ska anses vara samboegendom innebär det att det ska utgöra gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning, (se 3 § SamboL). Sambolagen gäller alltså inte all egendom som tillhör samborna. Vid en bodelning ska samborna dela enbart det som anses vara samboegendom. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingår bilar vid bodelning mellan sambor?

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes sambo har gjort slut och ska nu göra en bodelning. Men hennes exsambo anser att min mammas bil som hon köpte innan de blev tillsammans ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är Sambolag (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § Sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § Sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket anges i 8 § Sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § Sambolagen. Med bohag avses möbler, köksartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § Sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket anges i 7 § Sambolagen. Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Står på kontraktet själv - sambos rätt till bostad?

2020-10-07 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan. Har en fråga. Jag flyttade hemifrån när jag var 23. Ett förstahandskontrakt. Sen träffade jag en kille, vi fick barn, vi gjorde ett lägenhetsbyte inom samma bostadsbolag. Bott ihop i ca 10 år. Haft ett minst sagt stormigt förhållande. Jag står fortfarande ensam på kontrakten. Har han rätt till lägenheten enligt sambolagen?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad säger sambolagen om bostad?Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Sambolagen omnämner att både hyresrätt och bostadsrätt avses när man talar om "gemensam bostad" (5 § p. 3 sambolagen). Vad avgör om lägenheten är samboegendom?Vad som avgör huruvida din sambo har rätt till lägenheten är huruvida den införskaffade för att ni båda skulle bo där tillsammans eller inte. Att endast du står på kontraktet kommer inte ha en avgörande inverkan på hans rätt till lägenheten. Som huvudregel presumeras det att om ett par skaffar en ny lägenhet och flyttar in betyder detta att lägenheten är avsedd för att båda ska kunna leva tillsammans, vilket innebär att sambolagen blir automatiskt tillämplig. Min uppfattning är därför att din sambo har rätt till värdet på hälften av lägenheten vid en eventuell bodelning. Att ett lägenhetsbyte har skett kan också styrka uppfattningen om att bostaden är avsedd för er två gemensamt; exempelvis om ni bytte till en större bostad för att ni och barnen skulle få en större yta att bo på. Vem får bo kvar i lägenheten vid en bodelning?Eftersom du skrivit att det initialt rör sig om ett förstahandskontrakt tolkar jag din fråga som att det är en hyreslägenhet ni bor i. Vid en bodelning sker i praktiken ofta att personen som står på kontraktet till något är den som kommer få ha kvar saken; den sambo som inte står på kontraktet blir kompenserad hälften av det ekonomiska värdet. I din situation skulle detta innebära att eftersom du står på förstahandskontraktet kommer hyresrätten falla på din lott. Dock kan detta innebära att du behöver kompensera honom ekonomiskt (16 § st. 2 sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Sambor med gemensamma barn - övertagande av bostad som ej utgör samboegendom

2020-10-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag å mitt ex bor i samma lägenhet. Jag hade lägenheten flera år innan hon kom, vi skaffade barn å efter det har allt ändrats. Lägenheten är min och vi har delad vårdnad. Barnet kommer stå skriven på min lägenhet. Jag undrar nu om jag kan slänga ut mitt ex utan risk att bli av med min lägenhet. Är en hyresrätt. Vi kommer ha barnet 50% var.Kan hon ta över lägenheten om jag slänger ut henne. Hon kommer från en annan stad från början.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte uttryckligen framgår av din fråga antar jag att ni har ett samboförhållande och ej är gifta. Det framgår inte heller att ni har skrivit ett samboavtal, om ni inte har ett samboavtal regleras frågan i sambolagen.Hyresrätten utgör inte samboegendom (i detta fall) Som huvudregel gäller att all egendom som förvärvas för att användas gemensamt utgör samboegendom. För en hyresrätt blir denna samboegendom om båda parter står på kontraktet eller om hyresrätten anskaffas för att båda ska bo där tillsammans (3 § sambolagen, 5 § sambolagen). Eftersom du bodde i lägenheten innan din sambo flyttade in utgör lägenheten din enskilda egendom och inte er gemensamma samboegendom. Samboegendom är det som ska bli föremål för bodelning.Övertagande av hyreskontrakt trots enskild egendom Det finns dock en regel som möjliggör övertagande av hyreskontrakt trots att hyresrätten inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Denna regel går inte att avtala bort genom att skriva ett samboavtal. Det man ser på är vilken sambo som kan anses behöva lägenheten bäst och vad som kan anses vara skäligt, det krävs vidare antingen gemensamma barn eller synnerliga skäl. Eftersom ni har gemensamma barn krävs inte synnerliga skäl för att ett övertagande ska vara möjligt. Ett anspråk av din sambo att ta över lägenheten måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet har upphört, eller senast tre månader efter att din sambo har flyttat från lägenheten.Vid ett övertagande ska den övertagande sambon ersätta den andra sambon för bostadens värde. En hyresrätt kan dock inte åsättas något värde och det kommer därmed inte att bli aktuellt med kompensation om din sambo skulle överta hyresrätten.SammanfattningsvisHyresrätten utgör inte samboegendom och ska därmed inte vara föremål för bodelning. Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta lägenheten om hon kan anses behöva lägenheten bäst och om det kan anses skäligt. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall och jag kan dessvärre inte dra några slutsatser utifrån den information som frågan ger. Med vänlig hälsning,

Vad händer med sambors gemensamma sparande vid separation

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har ännu inte problem men vill att om situationen uppkommer så ska jag vara skyddad. Jag och min sambo (ej gifta) träffades tidigt och har växt ihop med allt vad det innebär. Har allt gemensamt(ett barn ,hus,aktiesparande, div sparkonton). Sambon har senaste 2 åren tagit bort mig från våra gemensamma konton(de står på honom) med betydande summor och även från aktiekontot där vi har en ganska stor summa pengar. Jag har nu endast tillgång till "skräpkontona" med max några tusenlappar på. Vi har genom åren tjänat bra och gör fortfarande men någonstans inser jag att om något händer kan det sluta illa för mig ekonomiskt. Finns det någon typ av avtal vi kan skriva som visar att jag har 50%av allt vi äger. Vet att det är omöjligt att göra på aktiekontot tex om vi inte säljer innehaven och delar efter det men det känns inte ok då vi köpte på låga nivåer osv...finns det nåt jag kan göra och skriva på? Väldigt tacksam för hjälp. Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vad händer vid separation? Om ert samboförhållande tar slut (av annan anledning än att ni gifter er) så kommer det att ske en bodelning om någon av er begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL). Alltså inte sparkonton som står på någon av er och som jag förstår det står din sambo på kontona där det finns en betydande del av era pengar. Vid en eventuell separation kommer således din sambo att behålla dessa pengar. Vad kan lösa problemet? Ett samboavtal löser inte ditt problem eftersom detta mer eller mindre endast kan bestämma vad som inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Min rekommendation är således att ni överför pengarna så det finns lika mycket på både ditt och hans konto. Alternativt så erbjuder vissa banker att gemensamma sparkonton. Om ni båda två står som kontoinnehavare presumeras det att det föreligger samägande och ni kommer då dela innehavet på kontot 50/50 som utgångspunkt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig. Vill du ha ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan kontakta oss här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Samboegendom måste ha förvärvats för gemensamt bruk

2020-10-08 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När jag och min sambo flyttade till ett gemensamt hus avyttrades nästan allt av mitt bohag då det inte passade in i huset, vi hade 90% av hans bohag. Nu när vi ska dela på oss så hade vi vid inflytten skrivit ett samboavtal där lösöret inte ska ingå i bodelningen. Nu måste jag bygga upp ett nytt hem, är det riktigt.
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tyvärr är det så att det du skriver stämmer, du har inte rätt till den delen av bohaget som din sambo införskaffat innan ni flyttade ihop. Jag utvecklar detta nedan.Din sambos bohag utgör inte samboegendomEnligt 3 § sambolagen (SamboL) utgör bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Det är samboegendomen som genom bodelning delas upp mellan samborna vid en separation, detta enligt 8 § SamboL. Det bohag som din sambo införskaffade innan ni flyttade ihop kommer alltså enligt sambolagens regler aldrig ingå i en bodelning mellan er, eftersom det inte är införskaffat för gemensamt bruk. Detta förändras inte av att du har gjort dig av med en stor del av ditt bohag, vilket såklart kan kännas både orättvist och fel när man står inför en separation. Att ni skrev ett samboavtal spelar med andra ord inte någon större roll för just denna fråga, eftersom det handlar om bohag som inte är införskaffat för gemensamt bruk och som därför inte ska delas mellan er ändå. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar

Hur fördelas ett arv om en sambo dör?

2020-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo sedan ca 4 år. Han har 2 utflugna vuxna barn och jag har en hemmaboende tonåring.Vad gäller om ngn av oss skulle dö? Vem ärver vad. Vi har skrivit samboavtal.Mvh// J
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De lagar som blir tillämpliga för arv och samboförhållande är ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (samboL), och det är dessa lagar jag kommer tillämpa när jag besvarar din fråga. .Vem ärver vad? Först och främst ska sägas att sambor inte har någon rätt att ärva varandra. Detta betyder att om du eller din sambo skulle dö så skulle era respektive barn ärva er: din sambos två barn skulle få dela på arvet från din sambo, och ditt barn skulle få hela arvet efter dig (enligt 2 kap 1 § ÄB). .Samboavtalets betydelse i ert fallDet som skulle kunna ha betydelse vid ett dödsfall i ett samboförhållande är en bodelning mellan er sambos. Ett samboavtal reglerar vem som får vad vid en separation eller dödsfall. En bodelning kan alltså förändra egendomsförhållandena mellan er som sambos och påverka vem av er som får behålla vilken egendom, men har ingen egentlig påverkan på vem som ärver. Det är fortfarande era barn som har arvsrätt efter er. Enligt sambolagen kan den efterlevande sambon begära bodelning. Vid bodelning delas den så kallade samboegendomen upp mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo (se 8 § och 18 § samboL). Samboegendomen består av bostad och bohag som ni sambos köpt för att använda gemensamt (se 3 § samboL). Ett samboavtal kan enligt 9 § samboL innebära att antingen det inte ska ske någon bodelning eller att viss egendom ska undantas från bodelning. Eftersom jag inte vet vad ni avtalat om i ert samboavtal kan jag inte exakt beskriva vad som kommer hända i ert fall. Men i det fall ni avtalat om att det inte ska ske någon bodelning så utgår man från att ni kommer behålla det ni själva äger. I det fall ni undantagit viss egendom från bodelning så kommer den samboegendom som ska ingå i bodelningen delas upp er emellan, innan arvet fördelas på arvingarna. Jag vill återigen förtydliga att en bodelning innebär en uppdelning av egendom mellan er sambor. Ett samboavtal klargör alltså bara om bodelning ska ske eller inte ske, och om bodelning ska ske så klargör avtalet vad som i så fall ska ingå i bodelningen. Samboavtalet påverkar inte vem det är som får ärva. Det är fortfarande enbart era barn som har rätt att ärva. .Önskar ni förändra detta? Om ni skulle önska att den efterlevande sambon ska få viss eller all egendom när någon av er dör kan ni upprätta ett inbördes testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (se 9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄB). Observera att era respektive barn alltid har rätt att få en del av er respektive kvarlåtenskap trots att ni upprättar ett testamente (se 7 kap ÄB). Eftersom frågan inte uttryckligt beskriver en vilja att förändra det som gäller mellan er sambos så kommer jag inte utveckla möjligheten att upprätta testamente mycket mer i mitt svar. Skulle ni önska att skaffa ett testamente så rekommenderar jag er istället att ta kontakt med en av våra jurister som kan hjälpa er att utforma det precis så som ni vill ha det i just ert fall. Du kan boka tid hos våra jurister här: https://lawline.se/boka. .Jag hoppas att svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning,