Lägenhet till sambos barn - ingår den i bodelning?

2021-01-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo idag och vi har inget samboavtal och jag vill köpa en lägenhet till min son men ha i enbart mitt namn och köpa för egna pengar. Min son är inte sambons son och jag har ensam vårdnad. Tanken är att hyra ut den tills min son blir 20 år. Sonen är idag 12 år. Om jag köper en lägenhet idag räknas den som gemensamt bohag med min sambo? Måste jag dela den om vi skulle gå isär? Samboavtal är inte aktuellt. Vilka risker finns om jag köper en lägenhet men ska inte bo där? Nackdelar & fördelar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om din sons framtida lägenhet kan räknas som samboegendom och huruvida det finns risk för att den kan ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Vad säger sambolagen?Med tanke på att inget samboavtal föreligger blir sambolagen tillämplig. I 3 § står att sambos gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning.Vad gäller i din situation?En lägenhet som du köper för dina pengar där ni inte ska bo tillsammans kommer inte omfattas av sambolagen, eftersom syftet inte är gemensam användning. Således kommer den heller inte ingå i en eventuell bodelning. Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Vem får bilen när sambos separerar?

2020-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har kollat igenom de tidigare svar gällande ungefär samma sak som min fråga gäller, men inte hittat riktigt det jag söker. Jag och min sambo skall separera och i det stora hela är vi överens om vem som vill ha vad och vi har bra koll på vad sambolagen säger, men när det kommer till en av våra bilar så förstår ingen av oss riktigt vad som gäller. Vi köpte en gemensam bil för några år sedan, på kredit hos en bilhandlare. Vi är överens om att jag ska behålla denna bil eftersom han har en egen. Jag står som ägare på både bilen och "lånet" men sambon har förstås betalat hälften av avgiften varje månad (jag betalade dock handpenningen vid inköpet, men hälften av den har han sedan, successivt, betalat tillbaka till mig). Vi har ungefär 30tkr kvar på lånet och har hittills betalt ungefär 50tkr. Ska jag betala tillbaka alla pengar han lagt ut eller ska vi kolla upp vad bilen är värd idag och så betalar jag honom hälften av det värdet - och skall resterande del av krediten räknas in här? Ex: bilen värderas till 50tkr, säger vi, ska jag då köpa ut honom för 25tkr eller blir det 25tkr minus de 15tkr av "hans del" som är kvar av lånet? Hjälp oss!
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!SambolagenSamboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Definition av begreppet "bohag" finns i 6 §. Där definieras gemensamma bohag som "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet." Således kan vi konstatera att en bil inte ingår i samboegendomen och således inte omfattas av sambolagens regler.Samägande Du står alltså som ägare på bilen och det är även du som står på lånet, men ni har gemensamt betalat av lånet och delat på handpenningen. Detta innebär att dold samäganderätt föreligger (han äger alltså också en andel av bilen även om det är du som står som ägare) och således blir samäganderättslagen tillämplig.Enligt 1 § samäganderättslagen ska "Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas" - annorlunda uttryckt presumeras ni äga hälften var om det inte går att visa att ni betalat olika mycket. I ert fall uppfattar jag det som att ni betalat hälften var hittills och såldes äger lika delar av bilen. Förslag på lösning I det fall att ni inte hade kunnat enas om vem som skulle få egendomen hade bilen sålts, varpå ni skulle fått hälften var av pengarna. Således anser jag att den lösning som är mest i linje med lagstiftningen är att du köper "hans andel" i bilen - alltså betalar honom hans andel av bilens värde på liknande sätt som du själv beskrivit i din fråga och sedan framöver betalar av lånet själv. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,