Underhållsbidrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej.En barn på nästan 17, bor med mamma.Tycker inte att han får vad är skäligt..Vad är skäligt underhåll/försöjning, för en pojke på 17?Med vänlig hälsning Kenneth
Sandra Rust |Hej!När det kommer till underhållsbidrag finns det inget max belopp, utan beloppet kan man komma fram till genom ett avtal eller fastställas genom en dom och bör räknas ut utifrån förhållanden i det enskilda fallet. På försäkringskassans hemsida finns ett hjälpmedel för att räkna ut ett skäligt underhåll. Där kan du även läsa mer om underhåll och vad man kan göra om man inte kommer överens. Länken hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?

2020-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående underhållsbidrag. Det är så att jag och min sambo ska gifta oss och jag har barn sen tidigare med en. Jag har helt ensam vårdnad och haft det sen sonenen kom, barnets far har ingen som helst kontakt med sonen. Hur blir det om jag och sambon gifter oss blir det så att sonen biologiska pappa inte behöver betala underhållsbidrag mer eller blir han fortfarande betalningsskyldig? Om textning sambo inte adopterar utan bara finns i bilden. Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet och vem som är ansvarig för barnen regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna är ansvariga för barnetI föräldrabalken 6 kap. 1 § fastställs att ett barn har rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad. Denna omvårdnad ska ske utav vårdnadshavarna, vilka är de som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvarar för den tillsyn som behövs utifrån hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnet (6 kap. 11 § FB). Det är (de biologiska) föräldrarna som är underhållsansvariga för barnet (7 kap. 1 § FB). Detta uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar mat, kläder, aktiviteter och annat till barnet. En förälder som inte har vårdnad eller barnet boende hos sig regelbundet kan istället bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, som fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Kan en ingift styvförälder bli underhållsskyldig?Ja, om en person gifter sig eller har barn tillsammans med en av föräldrarna och därmed även varaktigt bor med barnet kan denna person bli underhållsskyldig mot barnet enligt 7 kap. 5 § FB. Underhållet bestäms då på samma sätt om personen var förälder. Dock tillämpas detta enbart ifall den andre föräldern som annars är underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidraget (7 kap. 5 § 2 st FB). Syftet med regeln är att barnet inte ska drabbas negativt av ifall den ena föräldern inte har ekonomisk möjlighet att ge underhåll till sitt barn. I övriga situationer gäller att en ingift styvförälder inte blir underhållsskyldig, utan det är en skyldighet som främst ska ligga på barnets föräldrarna. Som svar på din fråga, din nya man kommer inte automatiskt att bli underhållsskyldig för ditt barn om ni gifter er. Barnets biologiska pappa kommer fortsätta att vara skyldig att betala underhållsbidrag enligt överenskommelsen som råder. Din nya man kan möjligtvis kunna bli underhållsskyldig i framtiden om han fortsätter leva i ett äktenskap tillsammans med dig och bor med barnet, och i situationen ändras på så sätt att pappan inte för någon anledning kan betala underhållsbidraget. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Underhåll barn 18 år

2020-05-23 i Underhåll
FRÅGA |Min son studerar ännu. 18 år.Får förlängt underhållsstöd.Han har eget konto som pengarna går in på.Jag betalar via försäkringskassan.Han får 2073 krOch idag så sa han att hans mamma tar allt för han ska betala hemma..Är detta rimligt ???Klart han va besviken på denna situationen.Hur kan jag påverla detta???Mvh Tomas Bertilsson
Sofia Ander |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Föräldrars underhållsskyldighet regleras i föräldrabalkens kapitel 7.Föräldrar är som huvudregel underhållsskyldiga för sina barn tills att barnet fyller 18 år, detta följer av FB 7:1. Om barnet går i skolan fortfarande, är dock föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet är som äldst 21 år (FB 7:1 st. 2). Detta innebär i ert fall, att du och barnets mamma fortfarande är underhållsskyldiga i förhållande till er son. Hur omfattande underhållet är bestäms utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Sammanfattningsvis bör alltså inte sonen behöva betala hemma så länge han går i grundskola eller gymnasiet och inte är över 21 år gammal.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag skyldig att betala mina föräldrar för att det försörjt mig när jag blir vuxen?

2020-05-16 i Underhåll
FRÅGA |Hej Jag är 19 år och har en fråga, när jag blir vuxen senare i livet, har min mamma rätt och kräva pengar från mig eftersom hon ensamt uppfostrade mig utan en far i bilden och gav mig pengar under min uppväxt. Inget utöver gåvor i form av exempelvis födelsedagspresenter eller julklappar dock. Inget som jag lånat har jag inte redan betalat tillbaka. Hela mig släkt är född och uppvuxna i Ukraina och där fungerar lagen exakt så, därför undrar jag om fallet är likadant i Sverige.
Amanda Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk rätt är att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna dock underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, se 7 kap. 1 § st 2. Föräldrabalken (FB). I första hand ska barnets grundläggande försörjning tillgodoses. Om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motivera det kan det däremot ställas krav på högre standard, se 7 kap. 1 § st 1. FB. Underhållsskyldigheten fullföljs vanligen genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder, fritidsintressen osv.Föräldrar har alltså en skyldighet att betala för sina barn, och att trygga deras försörjning. Det finns ingen lagbestämmelse som säger att ett barn kan bli återbetalningsskyldig p.g.a. saker barnet fått av sina föräldrar under sin uppväxt. Gällande födelsedagspresenter, och likande är detta att betrakta som gåvor. Huvudregeln gällande gåvor är att en gåva fullbordas när den kommer i gåvotagarens besittning, se 2 § gåvolagen (GåvoL). Att en gåva fullbordas innebär att den inte kan tas tillbaka av gåvogivaren, detta innefattar också att gåvogivaren i efterhand inte kan kräva betalat av gåvotageren. Sammanfattningsvis kan sägas att barn i svensk rätt inte är skyldig att betala tillbaka något till sina föräldrar för att det försörjt ett barn under dennas uppväxt. Du nämner däremot att du är 19 år gammal nu, vilket inenbär att dina mamma inte längre är skyldig att betala för dig enligt lag om du inte studerar på grund- eller gymnasieskola. Mvh

Underhållsbidrag

2020-05-27 i Underhåll
FRÅGA |Har en som bara bott hos mig, idag är han 18år och studerar, hans pappa är välavlönad och min fråga är, hur mycket skall han betala i underhåll
Sandra Rust |Hej!Ett underhållsbidrag är ett belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala. Vad gäller ett underhållsbidrag finns det ingen max gräns och beloppet kan ni komma överens om genom ett avtal eller så kan det fastställas genom en dom enligt FB 7:2 p. 2.Vad som är rimligt att pappan ska betala är svårt att säga då man måste ta hänsyn till varje enskilt fall. På försäkringskassans hemsida finns ett hjälpmedel där det går att räkna ut en skälig summa på underhållsbidraget. Hemsidan hittar du här. På hemsidan finns även en avtalsmall som kan användas för att skriva avtalet rörande underhållets storlek. På hemsidan finns även mer information om hur man kan gå till väga ifall ni inte kommer överens.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med Vänlig Hälsning

Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?

2020-05-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en dotter som fyller 19 år i juli. Hon tar studenten nu 5 juni. Jag och hennes pappa är skilda och hon bor heltid hos mig. Vi har kommit överens om ett underhåll som han betalat varje månad. Hon har inget arbete nu efter studenten. Vad gäller? Har jag rätt att kräva underhåll? Tills hon har fått ett arbete och kan betala för sig hemma hos mig själv...
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vårdnadshavare har du och din exman underhållsskyldighet tills att er dotter fyllt 18 enligt föräldrabalken 7:1 2 st. Enda lagstadgade undantaget som förlängt hennes pappas skyldighet att stå för sin del av underhållskostnaden skulle vara om skolgång pågår. Som skolgång i denna mening räknas grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Som jämförlig grundutbildning har ytterligare studier i gymnasiet t.ex. räknats som (NJA 1990 s.49) detta gäller dock längst till er dotter fyller 21 år. Med de uppgifter du lämnar nu om att er dottern kommer att ta studenten till sommaren och inte har ett jobb, gör inte att du kräva att dotterns pappa fortsätter att betala sin del av underhållet. Eftersom ni kommit överens om en summa för underhållsbidraget som han betalat hitintills skulle jag rekommendera dig att ha en dialog med honom om han kan tänka sig att fortsätta lämna samma underhållsbidrag tills att er dotter kan försörja sig på egen hand eftersom du ensam måste stå för alla utgifter annars eftersom hon bor hos dig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

2020-05-19 i Underhåll
FRÅGA |Ena barnet vägrar bo hos mig , måste jag betala underhåll ?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är underhållsskyldig oavsett vilken förälder barnet bor hosFöräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). I 7 kap 1 § FB står det att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Kostnaderna för barnets underhåll ska föräldrarna ta del av var och en efter sin förmåga. I 7 kap 2 § punkt 2 FB fastställs att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag för barnet även om barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andre föräldern. Du måste alltså betala fortsätta betala underhåll trots att barnet väljer att bo med den andre föräldern. Hur länge är du underhållsskyldig?Underhållsskyldigheten upphör först när barnet fyller 18 år, eller tills barnet fyller 21 om det fortfarande går i skolan (grundskola, gymnasium eller annan jämförlig grundutbildning, dock ej universitet eller andra högre studier). Detta framgår av 7 kap 1 § st 2 FB.Hoppas att du fått svar på din fråga och ha en trevlig dag!Vänligen,

När kan utländskt underhållsbidrag rivas upp?

2020-05-10 i Underhåll
FRÅGA |Under vilka förutsättningar kan en tysk skilsmässa med underhållsbidrag rivas upp i Sverige. Min dotter ligger sedan 2 år tillbaka i en tysk skilsmässoprocess. Hon har varit hemmafru i Tyskland. Hon har flyttat till Sverige. Hennes fd man är narcissist så han vägrar henne rätten att sälja sitt hus i Tyskland fast han inte bor där, han har överklagat allt som har med skilsmässan i Tyskland att göra, nu stämmer han henne i Sverige i en vårdnadstvist. Det finns inget som han inte gör för att hon skall hamna på bar backe. Nu kan hon kanske få heltidsjobb till hösten. Skilsmässan i Tyskland är inte färdig. Dom har bett att få hennes inkomstuppgifter. Skall hon redan nu låssas att hon fått detta jobb fast vi inte vet för att slippa en ny tvist i Sverige om underhållsbidraget? Under vilka förutsättningar rivs ett tyskt beslut om underhållsbidrag upp så att det blir beslut enligt svensk lag?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt EU:s Underhållsförordning 4/2009 kan mål som rör underhållsbidrag väckas i det land där den som är berättigad till underhållsbidrag bor. I detta fall bor din dotters f.d. make i Tyskland varför talan kan väckas där (jfr art 3). Om en dom har meddelats i Tyskland går det inte att överklaga domen eller få den ändrad i annat land än i Tyskland så länge den underhållsberättigade bor kvar i landet (art 8.1). Reglerna i Underhållsförordningen kompletteras av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2009/941/EG). Enligt protokollet är utgångspunkten att underhållsskyldighet regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist. Att tysk lag är tillämplig innebär att underhållsbidraget ska beräknas i enlighet med den (art 11).Det finns enligt art 24 Underhållsförordningen skäl för att vägra erkännande av en utländsk dom bland annat om erkännandet uppenbart strider mot ordre public, dvs om ett erkännande skulle strida mot grunderna för svensk rättsordning. Att vägra erkännande av en utländsk dom för att det uppenbart strider mot ordre public är till för rena undantagssituationer. Som exempel finns ett gammalt rättsfall när Sverige vägrade tillämpa finsk rätt då den finska rätten vid tvisten inte gjorde det möjligt att fastställa faderskap för ett utomäktenskapligt barn (jfr NJA 1969 s. 301). Utgångspunkten är helt enkelt att en dom som har meddelats i en medlemsstat som är bunden av 2007 års Haagprotokoll ska erkännas i en annan medlemsstat utan att det krävs något särskilt förfarande och utan att det finns någon möjlighet att motsätta sig dess erkännande. Både Tyskland och Sverige är bundna av Haagprotokollet.I din dotters fall finns det inte möjlighet att få underhållsbidraget prövat enligt svensk rätt. Prövningen ska ske enligt tysk rätt eftersom att hennes f.d. man är boende där. Ett beslut av tysk domstol gäller i Sverige. Svensk domstol gör ingen prövning av beslutet. Om din dotter blivit ombedd att redogöra för sin inkomst är min rekommendation att hon ärligt redogör för den inkomst hon har i dagsläget inte den hon eventuellt får till hösten när hon eventuellt får ett arbete.Jag vill minnas att vi varit i kontakt tidigare i ärendet och jag förstår att det är ett långdraget sådant. Min rekommendation är att din dotter anlitar en jurist i Tyskland som företräder henne där och arbetar avseende skilsmässa och eventuellt underhåll. För vårdnadstvisten i Sverige är min rekommendation att hon anlitar en svensk jurist som är behjälplig.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,