Vad händer med domen om underhållsbidrag om förhållandena ändras?

2020-10-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om underhållsbidrag. Jag betalar idag uh-bidrag, enligt dom i Tingsrätten, för min son född 030723 som nu går första av tre år på gymnasium. Från och med 1/1-21 kommer han att bo och vara skriven hos mig. Då ska jag ju inte betala uh-bidrag längre, men hur gör jag för att inte bryta mot domslutet gällande uh-bidraget? I domen nämns ingenting om vad som händer om han flyttar.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om barns vårdnad samt underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB). Om underhållsbidragBarn har rätt till omvårdnad, god uppfostran och trygghet (6 kap. 1 § FB). Båda föräldrar är ansvariga för att svara för underhåll för barnet, med hänsyn till barnets ålder och föräldrarnas ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhållsskyldighet för ett barn kan därför se olika ut beroende på barnets ålder, behov, sociala aspekter och egna ekonomiska förmåga. När barnet fyller 18 år, eller efter avslutad vidare-utbildning (dock längst till 21 år), upphör underhållsskyldigheten (7 kap. 1 § 2 st FB). Om ena föräldern inte har vårdnad eller bor med barnet, eller har gemensam vårdnad men barnet bor hos den andra föräldern, kan denne uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget får lov att bestämmas fritt mellan föräldrarna, men kan också beslutas av tingsrätten i en dom (7 kap. 2 § st 1-2 FB).Vad händer när förhållandena ändras?Som ovan nämnt gäller avtalsfrihet då föräldrarna får lov att bestämma kring underhållsbidrag gemensamt. Det innebär att trots att det finns en dom, är en lösning att ni skriver ett avtal med de nya förhållandena och vad som ska gälla. Ni kan själva upprätta ett avtal eller ta hjälp av en jurist. Ett annat sätt är att gå till domstolen och få domen jämkad (ändrad) på grunden att förhållandena har förändrats. Detta är en möjlighet enligt 7 kap. 10 § FB. Att barnet byter boende anses som ett typiskt sådant ändrat förhållande som kan föranleda att få domen jämkad. Andra situationer kan vara ifall någon av föräldrarna har gift sig/ skiljt sig eller fått ytterligare ett barn. Jag hoppas detta svarade på din fundering! Med vänliga hälsningar,

Är jag försörjningsskyldig för mitt barn som läser på komvux?

2020-07-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Jag har en dotter som fyller 20 år som sedan två år tillbaka bor (och är skriven hos) tillsammans med sin pojkvän. Hon misskötte sina gymnasiestudier och fick avsluta dom tidigt i våras. Nu funderar hon på att läsa in gymnasiet från och med hösten. Vilka underhållsskyldigheter har jag då? Är det någon skillnad om hon går på gymnasiet eller komvux?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur länge gäller försörjningsplikten?Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att barnets grundläggande försörjning tillgodoses, detta uppfylls vanligen genom att de tillhandahåller boende, mat, kläder och annat nödvändigt till barnet ( 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Försörjningssskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Men fortsätter under tiden barnet fortfarande studerar i grundskolan eller gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 § 2 st FB). I tidigare fall har det godtagits när barnet studerar på komvux eller fortsatt studera på ett annat gymnasieprogram. Om det finns en motiverad anledning till att barnet fortsätter studera efter gymnasiet fortsätter alltså underhållsskyldigheten att löpa även under den tiden. Dock fastställer regeln att försörjningsplikten som längst varar till barnet fyller 21 år. För att svara på din fråga, enligt praxis är det ingen skillnad om din dotter studerar på gymnasiet eller komvux, du är försörjningsskyldig för henne fram till dess att hon fyller 21 år ifall hon studerar fram till dess. Försörjningsskyldighetens omfattning kan dock variera utifrån hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar eller andra sociala förmåner. Exempelvis om hon har flyttat hemifrån och har egen inkomst och bostadsbidrag är försörjningsplikten inte lika omfattande i jämförelse till en 15-åring som bor hemma och inte har en egen inkomst. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur ska barnbidraget delas vid separerat boende?

2020-02-24 i Underhåll
FRÅGA |Hej Om barnen bor hos mig 3 veckor på en månad och hos deras far 1 vecka. Skall barnbidraget fortfarande delas 50/50 då???
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidraget utgår till de som har vårdnaden över barnen. Om en förälder har ensam vårdnad har också den vanligtvis hela barnbidraget. Men då du inte skrivit något kommer jag utgå från att ni har gemensam vårdnad över barnen. Barnbidrag regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB) och regler om föräldrars ekonomiska ansvar för sitt barn står skrivit i Föräldrabalken (FB).Vilken förälder ska ha barnbidraget? Som nämnt ovan kan hela barnbidraget gå till den ensamma vårdnadshavaren om en sådan finns (16 kap. 4 § SFB). Har föräldrarna istället gemensam vårdnad är utgångspunkten att barnbidraget delas hälften var till vårdnadshavarna 16 kap. 5 § SFB. Det kan också se ut så att barnen bor mestadels hon den ena föräldern och då kan anmälan göras till Försäkringskassan om att boendeföräldern ska få hela barnbidraget enligt 16 kap. 7 § SFB. Alltså krävs det en anmälan till Försäkringskassan ifall barnbidraget ska delas på något annat sätt. Om vårdnadshavarna är överens om en delning kan de göra en gemensam anmälan. Men om de inte är överens kan ena parten göra en anmälan om att få barnbidraget ändrat och då kommer Försäkringskassan göra en utredning om var barnen bor m.m. för att veta vem är vårdnadshavarna som är berättigad till barnbidraget. Mer instruktioner och anmälningsblankett hittar du här. Vad ska barnbidraget täcka? Enligt 7 kap. 1 § FB är föräldrarna ansvariga för underhåll av barnet efter hur barnets behov ser ut och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för att kunna uppfylla den försörjningsskyldigheten. Ett barn har rätt till vårdnad och omsorg, som kan innefatta exempelvis boende, kläder, mat, fritidsaktiviteter, sjukvård m.m. Den förälder som har barnet boende hos sig har i regel högre kostnader och därför bättre rätt till barnbidraget. Vad gäller för dig?Om du vill ändra fördelningen av barnbidraget så finns det möjligheter att ändra den genom en anmälan till Försäkringskassan. Det bästa är om du kan komma överens om en gemensam lösning med barnens far och sedan tillsammans göra en anmälan till Försäkringskassan. Om han vill behålla som det är kan du ändå göra en anmälan varefter Försäkringskassan kan göra en utredning om hur barnbidraget ska fördelas. Då du har barnen boende hos dig majoriteten av tiden är det en möjlighet att du skulle ha rätt till också större del av barnbidraget. Men tänk på att även andra faktorer än boende kan vara avgörande i ett sådant beslut. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2019-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Barnbidrag.Jag och mittnex har delad vårdnad på våra 2 barn. Dom bor växelvis varann vecka . Hon har båda barnbidragen.Har jag nån skyldighet att skjuta in pengar till ifall det behövs köpas kläder etc.Jag betalar försäkring på båda barnen, totalt 380kr / månaden för båda. Hon tycker jag ska hjälpa till mer. Att det är min skyldighet, men jag tycker inte det. Jag har längre att skjutsa till skolan. Och barnen äter rimligtvis lika mycket hos mig som hos henne. Hon jobbar nästan ingenting men henne sambo gör. Ursäkta krångligt formulerad fråga. Mvh J
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll finns i 7 kap. Föräldrabalken. UnderhållsskyldighetenI 7 kap. 1§ FB står att föräldrarna ska stå för skäligt underhåll för barnet med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I sista stycket beskrivs att föräldrarna ska betala utifrån deras egna förmåga. Det är barnets grundläggande behov som ska uppfyllas, men om föräldrarna har en god ekonomi ska barnet också ha rätt att ta del av samma standard. Vem ska betala underhåll?När barnen bor växelvis (innebärande lika mycket) hos föräldrarna är huvudregeln att underhållsbidrag inte ska betalas. Enligt 7 kap. 2§ FB ska den förälder som inte har vårdnad eller där barnen bor minst tid hos, betala underhållsbidrag till andra föräldern. Vid växelvis anses båda föräldrarna uppfylla sin underskyldighetsplikt genom att dela liknad på boendekostnad, mat, kläder etc. för barnet. I situation där föräldrarna har stor skillnad i ekonomin kan den föräldern med mer tillgångar behöva betala lite mer för barnet. Så dömde domstolen i fallet NJA 2013 s.955. I fallet bodde barnet växelvis hos båda föräldrarna men på grund av stor skillnad i ekonomin levde barnet på olika levnadsstandarder varannan vecka. Ett barn har rätt till att leva på likvärdig levnadsstandard hos båda föräldrarna enligt 1§ som nämns ovan, och därför dömdes den ena föräldern till att betala ut underhållsbidrag trots växelvis boende. Att rätten kan döma att en förälder utan underhållsskyldighet, ska betala ut underhållsbidrag står i 7 kap. 6§ FB. Hur ser det ut i din situation?Barnen bor växelvis hos båda föräldrar och då föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av er, då ni anses uppfylla den genom att barnet bor och kostar ungefär lika mycket hos er båda. Vanligtvis brukar föräldrarna i sådan situation dela på barnbidrag, men även särskilda kostnader som försäkringar, vård, m.m. Jag vet inte hur er respektive ekonomiska situation ser ut men antar med hänsyn till frågan att du möjligtvis har det något bättre än ditt ex. Om det skiljer väsentligt, och på det sätt att barnen lever i olika standarder när de är hos dig respektive henne, så kan domstolen på hennes yrkande ålägga dig att betala mer underhåll enligt 7 kap. 6§ FB. Dock är en domstolsprocess många gånger lång och inte alltid särskilt rolig. Också så har hon båda barnbidragen och du betalar försäkring, vilket är något som skiljer sig mot det vanliga att föräldrarna delar på det. Er situation talar därför för att du redan betalar lite mer än vad hon gör. Sammanfattningsvis, du har ingen egentlig underhållsskyldighet mer än vad du redan betalar för barnen. Att ni delar på barnens boende innebär också att ni ska dela på kostnaderna. Viktigt är att detta ska göras med hänsyn till barnets behov men också föräldrarnas ekonomiska förmåga.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ändras rätten till underhållsstödet om min make adopterar min son?

2020-08-20 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har ensam vårdnad över min snart 16 åriga son. Jag erhåller underhållsbidrag från försäkringskassan. Om min make adopterar min son/ sin styvson fortsätter jag erhålla underhållsbidrag då? Tacksam för svar.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om underhållsbidragDet är föräldrarna som är underhållsskyldiga för barnet, och det innebär att de ska sörja för bland annat mat, kläder och boende för barnet (7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Underhållskostnaderna ska delas mellan föräldrarna efter var sin förmåga, och kan variera utifrån hänsyn till barnets ålder, egna ekonomiska inkomster och sociala förmåner. Om barnet bor enbart eller mestadels hos den ena föräldern eller ena föräldern har ensam vårdnad ska den andra föräldern uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Om den andra föräldern inte kan uppfylla sin del på grund av bristande ekonomisk förmåga eller annat går det att istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Kan en bli underhållsskyldig för någon annans barn?Enligt 7 kap. 5 § FB kan den som är gift eller har barn tillsammans med en person och varaktigt bor med denna också bli underhållsskyldig för den personens barn. Förutsättningen är att barnet av någon anledning inte kan få underhåll från den andre underhållsskyldige föräldern(2 stycket). Vad gäller i din situation?Underhållsskyldigheten för ett barn ligger på barnets biologiska föräldrar. Men i situationer där ena föräldern har ensam vårdnad om barnet och den andre föräldern inte kan betala underhållsbidrag för att uppfylla sin del, kan en styvförälder som gift sig eller har barn med vårdnadsföräldern också bli skyldig att bidra för barnet som hen bor med. I din situation tror jag inte att din rätt till underhåll påverkas av att din make ska adoptera, då han inte kommer "ta över" underhållsskyldigheten från barnets pappa. Den kommer fortfarande ligga på pappan eller Försäkringskassan. Däremot kan din make bli underhållsskyldig till ditt barn med anledning av att han är gift och sammanbor med dig, för den del som barnets pappa inte kan bidra. Du som får underhållsstöd av Försäkringskassan, kan du kontakta dem eller testa att beräkna underhållsstödet här för att se om och hur ditt underhållsstöd skulle ändras. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering, och om du har ytterligare frågor är det bara att ställa en ny till oss på Lawline. Vänligen,

Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?

2020-05-25 i Underhåll
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående underhållsbidrag. Det är så att jag och min sambo ska gifta oss och jag har barn sen tidigare med en. Jag har helt ensam vårdnad och haft det sen sonenen kom, barnets far har ingen som helst kontakt med sonen. Hur blir det om jag och sambon gifter oss blir det så att sonen biologiska pappa inte behöver betala underhållsbidrag mer eller blir han fortfarande betalningsskyldig? Om textning sambo inte adopterar utan bara finns i bilden. Mvh
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Underhållsskyldighet och vem som är ansvarig för barnen regleras i Föräldrabalken (FB). Vårdnadshavarna är ansvariga för barnetI föräldrabalken 6 kap. 1 § fastställs att ett barn har rätt till en god uppfostran, trygghet och omvårdnad. Denna omvårdnad ska ske utav vårdnadshavarna, vilka är de som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvarar för den tillsyn som behövs utifrån hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter (6 kap. 2 § FB). Det är också vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor rörande barnet (6 kap. 11 § FB). Det är (de biologiska) föräldrarna som är underhållsansvariga för barnet (7 kap. 1 § FB). Detta uppfylls vanligen genom att föräldrarna betalar mat, kläder, aktiviteter och annat till barnet. En förälder som inte har vårdnad eller barnet boende hos sig regelbundet kan istället bli skyldig att betala underhållsbidrag till den andre föräldern, som fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § FB). Kan en ingift styvförälder bli underhållsskyldig?Ja, om en person gifter sig eller har barn tillsammans med en av föräldrarna och därmed även varaktigt bor med barnet kan denna person bli underhållsskyldig mot barnet enligt 7 kap. 5 § FB. Underhållet bestäms då på samma sätt om personen var förälder. Dock tillämpas detta enbart ifall den andre föräldern som annars är underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidraget (7 kap. 5 § 2 st FB). Syftet med regeln är att barnet inte ska drabbas negativt av ifall den ena föräldern inte har ekonomisk möjlighet att ge underhåll till sitt barn. I övriga situationer gäller att en ingift styvförälder inte blir underhållsskyldig, utan det är en skyldighet som främst ska ligga på barnets föräldrarna. Som svar på din fråga, din nya man kommer inte automatiskt att bli underhållsskyldig för ditt barn om ni gifter er. Barnets biologiska pappa kommer fortsätta att vara skyldig att betala underhållsbidrag enligt överenskommelsen som råder. Din nya man kan möjligtvis kunna bli underhållsskyldig i framtiden om han fortsätter leva i ett äktenskap tillsammans med dig och bor med barnet, och i situationen ändras på så sätt att pappan inte för någon anledning kan betala underhållsbidraget. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Har jag som bonusförälder en försörjningsplikt?

2019-08-04 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering gällande en kontext som berör underhållsbidrag/stöd. Om jag flyttar ihop och gifter mig med en person som har ett barn sedan ett tidigare förhållande, innebär det då att jag som bonusförälder ber automatik tar över, så att säga, försörningsplikten och vårdnaden gällande det barnet? Alltså, innebär det att barnets biologiska förälder (som inte har vårdnaden om det) blir "befriat" från att betala underhåll, trots att barnet ännu inte fyllt 18 år? Vad är det egentligen som gäller i en sådan situation? Hoppas min fundering var tydligt formulerad!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring vårdnad, boende och underhåll finns i Föräldrabalken (FB). Föräldrarna är ansvariga att stå för underhållI 7 kap. 1§ FB står att det är föräldrarna som ska betala underhåll och alltså försörja barnet. Detta är oavsett om de har delad vårdnad eller den ena föräldern har ensam vårdnad. En förälder som inte bor med barnet är därför skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern om denne istället har barnet boende hos sig. Huvudregeln är därmed att bonusföräldrar eller andra inte är försörjningspliktiga för sin partners barn. Dock finns det ett undantag. I 7 kap. 5§ FB fastställs ett s.k. subsidiärt ansvar, som innebär att ifall den andra föräldern inte kan betala på grund av ekonomiska problem eller annat, då kan Försäkringskassan vända sig till bonusföräldern att betala underhåll istället. Förutsättningar för att en bonusförälder ska bli ansvarig är att 1) den faktiskt ansvariga föräldern inte kan betala och 2) bonusföräldern är gift eller har gemensamma barn med första föräldern. Endast en sambo kan inte bli ansvarig att betala underhåll för sin partners barn. Ändring av vårdnad sker inte automatisktVem som har vårdnaden om ett barn bestäms genom avtal, som godkänns av Socialnämnden. Det är oftast föräldrarna som innehar vårdnad, men den kan vara delad eller endast besittas av ena föräldern. Vårdnaden kan alltså inte övergå automatiskt till någon, utan måste ske genom aktiv ändring. Sammanfattningsvis, du som bonusförälder har som huvudregel inte något särskilt underhållsansvar eller försörjningsplikt över din partners barn. Ett ansvar kan dock aktualiseras i en situation där bidragsföräldern inte kan betala för sin del. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen åter med en ny fråga. Vänligen,