Kan ett gåvobrev mellan makar göra gåvan till enskild egendom?

2021-03-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. En fråga ang. gåvobrev. Om min pappa ägde en lägenhet själv från början, men valt att ge bort halva delen till sin fru, genom ett gåvobrev, skall hennes del då exkluderas från giftorättsgods? Alltså, ska denna del inte räknas med i bodelningen? I gåvobrevet står det ikryssat "gåvan skall vara govotagarens enskilda egendom". Men när jag läser om det i en annan tråd här, så står det att det inte gäller trots att det står i gåvobrevet. Stämmer det?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om enskild egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av din fråga framgår att din pappa gett gåvan till sin fru. Detta är inte i lagens mening tillräckligt för att gåvan ska utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattningsvis gör alltså inte gåvobrevet att lägenheten utgör enskild egendom, eftersom gåvan har givits mellan makar. Av den anledningen ska lägenheten tas upp i bodelningen eftersom den utgör giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Makars underhållsskyldighet gentemot varandra

2021-03-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag lever I äktenskap sedan en relativt kort tillbaka, min man har över 40000 i mån lön o även ett hus som han hyr ut och får in pengar i månaden på.Vi delar lika på räkningar o mat hyra. Jag har dock liten lön på 20000 före skatt.Nu är jag sjukskriven så min inkomst är ännu lägre. Min man har bil och betalar för den, jag delar bensin när vi reser till vår sommarstuga.Är det så det ska vara eller kan jag kräva att få tillgång till hans lön så att det blir mer lika?Jag är 54 år o min man 60.
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Makar har en ömsesidig underhållsskyldighet gentemot varandra, vilken bestäms utifrån makens förmåga 6 kap. 1-5 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Till förmågan räknas förutom förvärvsinkomsten också hyresintäkten. Den bakomliggande tanken är att makar ska leva på ungefär samma ekonomiska standard och att makarna ska hjälpa varandra i ojämlika och svåra tider. Det är inte möjligt att ange ett exakt belopp som din man ska tillskjuta. Men det förefaller rimligt utifrån principen om bidrag efter förmåga, att din man bör betala mer än hälften då han tjänar mycket mer än dig. Du kan aldrig få tillgång till hans lön utan hans samtycke, inte ens på rättslig väg, annat än indirekt via underhållsbidrag. Det domstolen kan göra efter stämningsansökan från dig, om frivillig lösning inte nås, är att fastställa ett underhållsbidrag som din man ska betala till dig (6 kap. 5 § ÄktB).Hälsningar,

Är det lagligt att gifta sig med fler än en person?

2021-03-23 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om jag är i en trevägsrelation där alla älskar varandra kan vi då gifta oss alla tre till varandra?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, månggifte är inte tillåtet i Sverige. Ett äktenskap är ett slags juridiskt avtal som enbart kan ingås mellan två personer, 1 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Om någon av er skulle vara gift sedan tidigare eller är i ett registrerat partnerskap så utgör det ett s.k. äktenskapshinder att gifta sig med ytterligare en person. I 2 kap 4 § ÄktB föreskrivs att den som är gift eller har en registrerad partner inte får ingå äktenskap. Äktenskapet som ingås blir däremot inte ogiltigt men det finns då särskilda bestämmelser som gör att åklagaren kan föra en talan om äktenskapsskillnad, 5 kap 5 § 3 stycket ÄktB. I Sverige är det vidare ett brott, s.k. tvegifte, att gifta sig med en ogift person om man redan är gift. Det innebär att om man ändå gifter sig med en tredje person, kan man åtalas för brottet tvegifte, 7 kap 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). I annat fall kan man även åtalas för osann försäkran, 15 kap 10 § BrB om man vid prövningen av äktenskapshinder enligt 3 kap 1 § ÄktB felaktigt uppger att man inte är gift. Det innebär att alltså att det inte är möjligt för er tre att tillsammans ingå äktenskap. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vilket är anledningarna till att en äktenskapsförord inte är giltig.which are the reasons why a äktenskapsförord is not valid.Tack så mycket
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och egenhändigt undertecknat av makarna (eller de blivande makarna). Vidare fordras att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag det getts in till Skatteverket. Dessa grundkrav ska vara uppfyllda.Vidare kan ett äktenskapsförord helt eller delvis jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om ett villkor i ett äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.Jag hoppas att du fick svar på fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Vad sker med den enskilda egendomen om jag sammanblandar den med gemensam egendom?

2021-03-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift och vi har det skrivit i vårt äktenskapsförord att arv och gåva är enskild egendom och att allt som kommer att ersätta eller avkastning från detta är att betrakta som enskild egendom.Om jag skulle välja att köpa fonder för t.ex. 100000 kr från arvspengarna och sedan månadssparar i samma fonder med pengar från mitt lönearbete. Tolkar jag det då rätt att värdet på de 100000 kr från arv fortfarande räknas som enskild egendom vid bodelning, trots att jag blandat dem med mitt lönesparande?Tack på förhand!
Josefine |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver i din fråga så kommer värdet från dina arvspengar fortsätta vara enskild egendom även om pengarna inte ligger krav i ditt arv utan istället används till att köpa en båt eller som i ditt fall köpa fonder (7 kap. 2 § punkten 6 Äktenskapsbalken). Detta innebär alltså att det nya träder in i den ursprungliga egendomens ställe, vilket kallas för surrogat. Eftersom egendomen träder in i den enskilda egendomens ställe är det dock viktigt att hålla noga ordning på varifrån pengarna kommer. Det måste alltid finnas en så kallad obruten kedja som gör att man kan följa den enskilda egendomen. Därav skall alltid exakt samma pengar kunna följas om man väljer att betala en egendom med pengarna etc. När det kommer till att enskild egendom sammanblandas med gemensam egendom så blir det däremot lätt en gråzon, ingenting är svart eller vitt och många diskussioner kan uppkomma om man inte lätt kan följa pengarna. Min rekommendation är därav för att vara säker på din sak att så långt som möjligt försöka frånskilja den enskilda egendomen med er gemensamma egendom. Lättast görs detta givetvis med att ha pengarna på olika konton eller i olika fonder. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Vänligen,

Kan jag äga min bostadsrätt själv om jag gifter mig?

2021-03-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag äger ett bostads rätt och ville gifta mig , kan jag behålla den själv?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De regler som blir aktuella för att besvara din fråga finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som att du äger en bostadsrätt som du vill ska förbli din även fast du ingår ett äktenskap. GiftorättsgodsSom utgångspunkt gäller att all egendom som du och din framtida make/maka äger är så kallad giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Det innebär att egendomen ingår i bodelningen vid en eventuell separation.Det skulle alltså innebära att om du gifter dig och sedan skiljer dig, så kommer bostadsrätten som huvudregel att ingå i bodelningen (10 kap 1 § ÄktB). Principiellt sett kommer då hälften av värdet av bostadsrätten tillfalla dig och andra hälften kommer tillfalla din make/maka.Enskild egendomFör att undvika att bostadsrätten ingår i en eventuell bodelning krävs att egendomen är så kallad enskild egendom (7 kap 2 § och 10 kap 1 § ÄktB). Det görs förslagsvis genom att ni upprättar ett äktenskapsförord. ÄktenskapsförordDet finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt. Ett äktenskapsförord måste:vara skriftligt,undertecknat av båda makarna ochregistreras hos Skatteverket (7 kap 3 § och 16 kap 1 § ÄktB).RådGenom ett äktenskapsförordet kan ni alltså reglera vilka av makarnas ägodelar som kommer att ingå i en framtida bodelning, och vilka som inte ska göra det. Mitt råd är därför att göra bostadsrätten till enskild egendom genom att upprätta äktenskapsförord där det skrivs in att bostadsrätten ska vara just enskild egendom. På så sätt kommer du få behålla bostadsrätten vid en eventuell bodelning.Om du vill ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan du boka en tid hos en av våra jurister här.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförord

2021-03-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag och min fru har varit tillsammans i 16 år men varit gifta i 6 år vi har 4 barn tillsammans och har tidigare skrivit äktanskapsbevis men hade inte skickat den till skatteverket föran ett år sedan den finns registrerad hos skatteverket nu.Jag undrar om hon kan begära ändring eller att den ska ogiltig förklaras utan mitt godkännande ?Om vi nångång i framtiden skulle skilja oss har hon rätt att kräva hälften av bodelningen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. ÄktenskapsförordHuvudregeln, när ett gift par skiljer sig, är att makarnas egendom delas lika mellan dem i och med att en bodelning genomförs (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det är makarnas giftorättsgods som ska delas mellan makarna (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det går dock att göra undantag från denna huvudregel genom att upprätta ett äktenskapsförord, precis som du och din fru har gjort (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt i och med att det lämnas in till skatteverket, förutsatt att äktenskapsförordet är både skriftligt och undertecknat av makarna. Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförordHuvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Detta innebär att det enbart under väldigt begränsade omständigheter är möjligt att göra ett undantag från denna huvudregel. Enligt lag så är det möjligt att jämka eller helt bortse från ett äktenskapsförord om avtalet skulle vara att betrakta som oskäligt. "Oskäligheten" kan relatera till avtalets innehåll, omständigheter som förelåg när avtalet ingicks, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det är således möjligt att både ändra i ett äktenskapsförord samt att helt och hållet bortse från äktenskapsförordet vid en eventuellt skilsmässa. Eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas så ska undantaget i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken tillämpas väldigt restriktivt. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Kan min make ge bort egendom innan skilsmässa för att inte dela?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |SkilsmässaHej, min man och jag har nu gått över betänketiden för skilsmässan vid har en 1åring, vi ska nu lämna in skilsmässa efter betänkte tiden. Min fråga är: Vilka är mina rättigheter? Han har sin restaurang men bara för att jag inte ska ha rätt till den så skrev han sin syster på pappret som ägare och han står om suppleant vet inte vad det innebär. efter skilsmässan ska han ta över restaurangen från hans syster till sig.kan jag kräva något gällande restaurangen även efter skilsmässan? Vad har jag rätt till? Jag får barnets vårdnad 100%
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du och din man står inför en bodelning och du undrar vilka rättigheter du har med tanke på att din man har ''gett bort'' egendom. I mitt svar kommer jag vidare att utgå ifrån att det inte föreligger något äktenskapsförord mellan dig och din man samt att restaurangen inte är enskild egendom. För att besvara frågan kommer äktenskapsbalken (ÄktB) att tillämpas.I samband med en skilsmässa ska bodelning skeEnligt huvudregeln ska bodelning ske när ett äktenskap blivit upplöst (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap blir upplöst vid bland annat skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning ska vidare göras utifrån egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen (9 kap. 2 § ÄktB). Denna tidpunkt kallas den kritiska tidpunkten eller brytdagen. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska bli föremål för bodelning. Som beskrivits ovan är ditt och din makes giftorättsgods på brytdagen som ska delas (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till exempel på grund av äktenskapsförord är enskild eller arv/villkor med föreskrift att det ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte angett i frågan ifall restaurangen är enskild egendom eller arv med föreskrift att det ska vara enskild så utgår jag ifrån att den är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Vid bodelning ska vidare era andelar i boet beräknas (11 kap. § 1 ÄktB). Vid beräkningen av era andelar ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det räcker till de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad skickades till domstolen (11 kap 2 § ÄktB och 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjort för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska sedan delas lika mellan dig och din man. Eftersom du har angett att din make har ''gett bort'' restaurangen till sin syster ska vi nu undersöka vad som gäller. Det finns skyddsregler för att förhindra att en make ger bort egendomSom ovan angivits ska resturangen bli föremål för bodelning. Men eftersom du har skrivit att din make har ''gett'' den i gåva till sin syster blir frågan när detta skedde. Gjordes denna värdeöverföring efter det att talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen ska restaurangen ingå i bodelningen. Det finns dock fler skyddsregler till förmån för dig.Har din man utan ditt samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods ska din makes andel vid bodelning på grund äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde hade ingått i din mans giftorättsgods. Din makes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).För att det ska betraktas som i inte obetydlig omfattning ska det handla om ett värde som i relation till restaurangen är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). I ditt fall bedömer jag det som att detta rekvisit är uppfyllt om det inte är så att din man har andra egendom där restaurangen är mindre än 10 % i relation till hans övriga tillgångar. En sista förutsättning för att restaurangen ska kunna delas mellan dig och din man är därmed att han har inom tre år innan ni ansökte om skilsmässa har gett bort den. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,