När anses ett utomlands äktenskap giltigt i Sverige?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har gift mig med en muslimsk man i Gambia enligt islam. Nu ska vi ansöka om uppehållstillstånd för honom i Sverige. Skall nu registrera äktenskapet hos Skatteverket. Kommer dom att godta det och registrera oss som gifta?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vare sig ditt äktenskap kommer att anses som giltigt i Sverige. Jag kommer främst att utgå från bestämmelser i Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (förkortas IÄL). Ifall ett par gift sig utomlands och flyttat hit måste det registreras i Sverige, vilket ni redan ansökt om hos skatteverket. För att bedöma vare sig detta är giltigt eller inte kommer man betrakta bestämmelserna i IÄL. Huvudregeln i IÄL är att äktenskap som ingåtts utomlands ska anses som giltiga i Sverige förutsatt att äktenskapet anses som giltiga i landet det ingicks i (1 kap 7 § IÄL). Att äktenskapet ingåtts enligt Islam utgör inget hinder för att det ska ses som ogiltigt. Så ifall ert äktenskap varit giltigt enligt Gambias rättsordning, kommer även äktenskapet att vara giltigt i Sverige. En annan förutsättning är att det inte ska finns hinder för det. Med hinder talar man bl a om ifall en av parterna var under 18 år, om det hade funnits hinder enligt svensk lag, t ex att man redan är gift med en annan eller att äktenskapet ingåtts med tvång (1 kap 8 a § IÄL). Men om något sådant inte föreligger ska äktenskapet anses giltigt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Har arv som enskild egendom företräde framför Äktenskapsförord?

2021-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru har skrivit på ett äktenskapsförord där bankomedel är enskild egendom och allt annat ska ingå i giftorätten. Vad händer om jag får ett arv där personen i fråga har satt mig som enskild ägare (enskild egendom) vad träder förre? Väger arvets enskilda egendom högre än äktenskapsförord i fråga eller måste jag dela arvet även om det står enskild egendom?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga.Utgångspunkten i äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods i den mån det inte utgör enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild egendom samt egendom som gått i arv och det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).Det står inte uttryckligt i lagtext vilken av de olika formerna som har företräde men av den juridiska doktrinen framstår det att om det är föreskrivet att arvet ska vara enskild egendom så är det inte möjligt att ändra det till giftorättsgods. Anledningen är att egendomen är från en tredje person och endast om villkoret förenades med möjligheten för egendomen att omvandlas till giftorättsgods hade det då fungerat.Slutsatsen blir då att ifall arv är förenat med föreskriften att egendomen ska vara enskild kommer arvet då ha företräde framför äktenskapsförordet om att egendom ska vara giftorättsgods. Du kommer därför inte behöva dela arvet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!