Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

2020-12-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Ett par har varit skilda c:a 10 månader och mannen undrar nu om fd hustrun har rätt till hans hus. Huset står enbart i hans namn. Han ägde huset innan de gifte sig och de har aldrig bott i huset?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).Det korta svaret på din fråga är att frun kan ha rätt till huset i den bemärkelsen att det utgör giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning som ska genomföras då de skilt sig. Jag utvecklar detta svar nedan.BodelningVid en skilsmässa ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen sker med utgångspunkt i hur egendomen såg ut den dag då ansökan om bodelning kom in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB).Det som ingår i en bodelning är det s.k. giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB), vilket utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB), eller egendom som innefattas av äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Från giftorättsgodset har därutöver varje make rätt att ta undan personliga saker och presenter, t.ex. kläder, smycken, parfymer eller liknande (10 kap. 2 § ÄktB).Med detta sagt tillsammans med vad som framgår av din fråga bör huset ingå i bodelningen som giftorättsgods och ska därför delas mellan makarna – på så sätt kan den f.d. hustrun ha en rätt till huset. Hustrun har alltså inte nödvändigtvis en rätt att ta över huset och bo där men däremot en rätt till sin andel av huset via bodelningen.En kort notering. Informationen om att huset enbart står i hans namn, han ägde huset innan de gifte sig och att de aldrig bott i huset, skulle haft betydelse om de istället var sambos. De omständigheterna hade i ett samboförhållande sannolikt inneburit att huset inte skulle delas i en eventuell bodelning. Nu har de dock varit gifta och därför har den informationen inte samma betydelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man återkalla skilsmässoansökan?

2020-11-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har skrivit under skilsmässansökan för ca 2 veckor sen och skickat in de till tingsrätten, och jag har skrivet under att jag vill inte betänketid eftersom vi har inte bort tillsammans i två år . men nu ångrar jag det och vill försöka lappa ihop äktenskapet eftersom vi har barn ihop. Min fråga är det för sent nu , kommer skilsmässan gå igenom per automatik , kan jag ringa till tingsrätten och fråga om de kan avvakta med att verkställa skilsmässan? Med vänlig hälsning
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt att återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad om det inte redan hunnits meddelas dom. Om ni gemensamt skickat in en ansökan ska ni tillsammans kontakta tingsrätten skriftligen och meddela att ni vill återkalla er ansökan. Om du lämnat in en egen ansökan om äktenskapsskillnad kan du själv kontakta tingsrätten och meddela att du vill återkalla ansökan. Om din ansökan har hunnits delges den andra maken har hen dock rätt att få saken prövad ändå om hen yrkar på det (14 kap. 11 § äktenskapsbalken). SammanfattningDet är alltså möjligt att återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad. Om ansökan har hunnits delges den andra maken har dock denne rätt att få saken prövad ändå om hen begär det. Men om du vill återkalla din ansökan bör du kontakta den aktuella tingsrätten omgående. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vem får bostaden vid en skilsmässa?

2020-11-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag ska skiljas. Vi har en villa tillsammans och två barn på 18 och 20 år. Barnen studerar fortfarande. De vill bo kvar i huset till studier är klara vilket sker tidigast om 2,5 år för 20-åring Jag jobbar nära där jag bor och kan cykla till jobbet. Därför sparar jag pengar på att inte köpa SL biljett. Min man åker komunalt till jobbet 3,5 mil bort. Kan jag och barnen få bo kvar i huset och sälja om några år och då ge pengar för försäljningen till min man? Vi har stora lån och inte råd att köpa flera lägenheter även om vi säljer huset nu. Vill betala av mer på lånen innan huset säljs
Marija Stevanovic |Hej!Jag tolkar det som att ni vid ingående av äktenskapet inte har upprättat ett äktenskapsförord. Det vill säga att ni inte kommit överens om egendomen tillhör er enskilt eller om det är eran gemensamma egendom. I och med att ni inte avtalat om vem som vid en eventuell skilsmässa ska få bostaden så kommer jag att utgå från det lagen säger. Hur fördelas egendomen vid en skilsmässa?Vid en skilsmässa sker en bodelning, genom vilken den gemensamma egendomen fördelas mellan dig och din ex-make (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken).Vem får bostaden vid en skilsmässa?Vad gäller bostaden finns det en bestämmelse enligt vilken den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få denna avräknad från sin lott (11 kap. 8 § Äktenskapsbalken). Vid bedömningen av vem av makarna som bäst behöver bostaden tar man ofta hänsyn till om det finns barn och vem som har vårdnaden över barnen, makarnas ekonomiska förutsättningar att hitta en ny bostad m.m. Förhållandet i din situationI ditt fall är barnen myndiga, således är det inte säkert att deras behov och vilja av att bo kvar i bostaden innan studierna avslutas kommer att tillmätas stor vikt. Däremot framgår det att bostaden i nuläget fortfarande är belånad och att det finns svårigheter med att skaffa en ny bostad, vilket eventuellt skulle kunna vara en anledning som talar för att du är i behov av bostaden, men hänsyn kommer också att tas till din ex-makes möjligheter att hitta en ny permanent bostad. Omständigheten att du har det nära till jobbet är dock till fördel för dig.I det fall att du skulle anses ha bättre rätt till bostaden kommer denna att avräknas från din lott. Det vill säga att du behöver lösa ut din make från bostaden genom att avstå från viss egendom i bodelningen eller annars genom pengar. Du kan alltså inte skjuta upp att lösa ut din ex- make ekonomiskt, men ni kan eventuellt komma överens om hur eller när den ekonomiska ersättningen ska betalas genom ett bodelningsavtal.Ett annat alternativ är givetvis att sälja den gemensamma bostaden och införskaffa två separata, eller annars att din ex- make löser ut dig och att du använder egendomen för att skaffa en ny bostad, så som jag förstått det är detta dock ett ekonomiskt betungande alternativ i dagsläget. Hur du kan gå tillvägaDetta är i grund och botten en bedömningsfråga från fall till fall, med denna anledning kan jag inte med säkerhet svara på frågan om ditt fall är sådant att du kommer ha rätt till bostaden, men det finns alltså en möjlighet till detta. Ett tips skulle vara att ta kontakt med en familjerättsjurist. Detta kan du göra på Lawline Juristbyrå genom att boka en tid via länken (https://lawline.se/boka). Juristen kan hjälpa dig/er med att reda ut olika eventuella möjligheter till att få bostaden, med att genomföra bodelningen eller genom att upprätta ett bodelningsavtal. Stort lycka till!

Värdet på bostad vid bodelning

2020-11-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag vill skilja mig och jag undrar hur stor ungefär blir summan för att köpa ut min man eftersom jag vill bo kvar i huset som vi har tillsammans. Huset köptes med 4.000.000 och vi har ingen bolån på det. Husets värde har ökat till ca 6.000.000 pga renovering och tillbyggnad. Tack för svaret!
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB) samt inkomstskattelagen (IL).När man skiljer sig så sker en bodelning. Bodelningen innebär att all gemensam egendom, dvs inte enskild egendom, läggs samman och delas lika på vardera parten. Var och en har rätt att på sin andel (innan delningen) dra av för sina egna skulder (11 kap 2-3 § ÄktB).Detta innebär att all egendom påverkar och det görs en samlad bedömning för hur mycket var och en ska erhålla. Dvs om din man har andra skulder så kommer detta att påverka vilket belopp han har rätt att få ut efter skilsmässan.Det jag räknar på nu kommer alltså bara att gälla om huset är den enda tillgången som finns, andra tillgångar och skulder kommer att påverka utfallet i det faktiska fallet.Vid bodelningen utgår man från det värde huset och eventuella skulder har dagen då ni ansöker om skilsmässa, dvs. brytdagen (9 kap 2 § ÄktB). Värdet som ni ska dela lika på är alltså 6 000 000, dvs om du vill bo kvar i huset behöver du ersätta din man för hans del av värdet i huset = 3 000 000. Din make kan få värdet i pengar eller i annan egendom som ingår i bodelningen om det finns någon sådan (11 kap 10 § ÄktB).När man överlåter en del av en bostad så här är själva överlåtelsen skattefri (8:1 IL). Ingen skatt kommer att aktualiseras när ni gör bodelningen. Däremot kommer ju den övertagande maken att få betala skatt på bostaden om man säljer den i framtiden. Vilket innebär att maken som köper ut den andra ska kompenseras för att hen senare ska betala kapitalvinstskatt på försäljningen. Detta kallas för en latent skatteskuld. För att beräkna denna görs en hypotetisk försäljning av bostaden. Marknadsvärdet ska då minskas med inköpspriset, förbättringsutgifter och mäklararvode (44:14 IL). På beloppet dras sedan en hypotetisk skatt på 22% av.När man köper ut makens del i bostaden så gör det alltså till ett värde av:Marknadsvärdet - latent skatteskuld = priset för maken.Du beskriver också att det genomförts ett antal reparationer och tillbyggnad på huset, vilka utgifter som räknas som förbättringsutgifter hittar du i 46 kap 8-11 § IL. Även skatteverket har bra redogörelse för vilka utgifter som räknas och inte. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Vad kostar ansökan om fullföljd skilsmässa och hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?

2020-11-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Kostar det något att lämna in en fullföljd av skilsmässan ? Efter att den ena parten blivit delgiven efter fullföljd hur lång tid tar det innan skilsmässan går igenom?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Efter betänketiden på antingen minst 6 månader eller högst 12 månader måste en begära fullföljd om en fortfarande vill skiljas. När minst 6 månader gått kan du alltså, antingen tillsammans med din f.d make/maka eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan. Exakt datum när detta är möjligt står på tingsrättens beslut om betänketid.Vad kostar en fullföljd skilsmässa? Den enda obligatoriska kostnaden som följer av en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor (vilket ni redan betalat om ni nu ska ansöka om fullföljd). Givetvis kan andra kostnader uppstå under skilsmässan, tex bodelningsförrättare om ni ska bodela, men detta är som sagt något parterna då själva väljer och har ingenting med själva ansökan att göra. Kort och gott kostar alltså själva fullföljden ingenting!Hur lång tid tar det för en fullföljd skilsmässa att gå igenom? Att säga en exakt tid för när en fullföljd skilsmässa går igenom ("vinner laga kraft") är svårt att säga, då handläggningstiderna kan variera väldigt mycket dels beroende på vilken tingsrätt en tillhör, men också beroende på hur stor belastning den specifika tingsrätten har för tillfället. I vanliga fall brukar en dock kunna räkna med minst ett par veckor. Eventuellt skulle du kunna ringa tingsrätten i fråga och fråga vad deras handläggningstid är för tillfället för att få ett mer specifikt svar!Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad, skulle så inte vara fallet är du mer än välkommen tillbaka till oss! Du kan antingen lämna en kommentar nedan eller skicka in en ny fråga så ska vi göra vårt bästa!All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Bodelning sju år efter skilsmässa och ersättningsskyldighet för makes avbetalade skulder

2020-11-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, mina föräldrar skilde sig för 7 år sedan. Han hade svikit familjen ganska rejält och ingen bodelning gjordes i samband med detta. Han lämnade utan bråk och tog enligt honom på sig gemensamma lån. Även en andelsstuga i fjällen köptes under deras tid tillsammans. Vad kan ha kräva av min mor vid en eventuell bodelning efter 7 år? Kan hon bli skyldig att ersätta honom för lån han har betalat av?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du över hur lång tid efter skilsmässa som man kan kräva bodelning samt om man vid en bodelning blir skyldig att betala för lån som redan avbetalats av den andra maken.BodelningRegler kring äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upphör genom skilsmässa bör bodelning ske enligt 9 kap 1 § ÄktB. Genom bodelning delas giftorättsgods upp mellan makarna (10 kap 1 § ÄktB). Till giftorättsgods hör allt som makarna äger, tillsammans eller var för sig, som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är sådant som enligt testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev gjorts till just enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB). I ditt fall förstår jag det som att det inte fanns något äktenskapsförord eller dylikt och att all egendom var giftorättsgods. Hur lång tid efter skilsmässa kan man kräva bodelning?Det finns ingen tidsgräns i lagen för hur långt efter en skilsmässa bodelning ska ske. Bodelningen ska däremot göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid tiden för skilsmässan. I dina föräldrars fall ska bodelningen alltså baseras på giftorättsgodset och skulderna för sju år sedan (9 kap. 2 § ÄktB)Trots att det inte finns någon tidsgräns i lagen har Högsta domstolen i vissa fall ansett att man inte kan låta bli att begära bodelning under hur lång tid som helst. För att kunna vänta länge med bodelning ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför man har väntat så länge. Högsta domstolen har dock inte slagit fast någon exakt tidsgräns för hur länge man kan vänta innan rätten att begära bodelning går förlorad.I ett fall från Högsta domstolen (NJA 1993 s. 570) hade ena maken väntat tjugofyra år med att begära bodelning och då ansågs det vara för lång tid. I ett annat fall (NJA 2009 s. 437) hade en make väntat i tio år, men eftersom personen hade en rimlig förklaring till att det hade dröjt så lång tid så fick personen fortfarande kräva bodelning.Kommer din mamma bli tvungen att ersätta redan avbetalade lån?Som jag förstår din fråga så har din pappa tagit över lånen och betalat av dessa efter skilsmässan. Som nämnt ovan ska bodelningen ta sin utgångspunkt i egendomsförhållandena för sju år sedan. I en bodelning säger man att man delar upp makarnas egendom på andelar (11 kap 1 § ÄktB). Från sin andel får sedan vardera maken dra av sina skulder, som huvudregel med undantag från skulder som är relaterade till enskild egendom, enligt 11 kap 2 § ÄktB. Det kvarvarande delas sedan lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). Detta säger följande i ditt fall: bodelningen ska baseras på dina föräldrars giftorättsgods vid äktenskapsskillnaden och hur deras skuldförhållanden såg ut då, det spelar med andra ord ingen roll att förändringar skett sedan dess. Däremot, om dina föräldrar hade lånen gemensamt vid äktenskapsskillnaden, så kan detta innebära att även din mamma får göra avdrag för hälften av dessa vid bodelningen. Även din mamma får alltså göra avdrag för de skulder hon eventuellt hade för sju år sedan. Vad gäller i ditt fall? Om din pappa fortfarande har rätt att kräva bodelning efter sju år beror alltså lite på vilken ursäkt han har för att ha väntat så länge. Det är möjligt att begära bodelning sju år efter en skilsmässa men då ska man kunna presentera en rimlig förklaring till varför han inte har begärt bodelning tidigare. Om din pappa inte har något bra skäl till att han väntat så långe med bodelningen är min bedömning att det kan bli svårt för honom att få till en bodelning överhuvudtaget. Jag kan inte med säkerhet svara på om din mamma kommer bli tvungen att betala något på lånen nu sju år senare. För att kunna ta ställning till detta behövs information om hur skulderna såg ut vid äktenskapsskillnaden, vem stod på skulderna då? En bra huvudregel att ta med sig är dock att utgångspunkten för bodelningen alltid är egendomsförhållandena vid skilsmässan. Att detta har förändrats senare genom att vissa lån nu är avbetalade, vissa nya lån kanske har tillkommit eller att någon av makarna har ökat/minskat sina tillgångar spelar alltså normalt sett ingen roll. Jag hoppas att du är nöjd med svaret. Om du har fler frågor eller önskar specificera din frågeställning är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Att göra en bodelning långt efter skilsmässa kan vara svårt just eftersom man behöver kartlägga hur egendomsförhållandena såg ut vid tidpunkten för skilsmässan. Du eller din mamma har möjlighet att boka tid med någon av våra jurister här om ni behöver ytterligare hjälp med detta. Med Vänliga Hälsningar

Hur lång är betänketiden vid äktenskapsskillnad?

2020-11-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Om bara ena personen vill skiljas och man dessutom har småbarn ihop, hur lång blir betänketiden då?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har de rätt till äktenskapsskillnad. Om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år ska dock äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på sex månader (5 kap. 1 § ÄktB). Om bara en av makarna vill skiljas har denne rätt till det endast efter en betänketid på sex månader (5 kap. 2 § ÄktB). Svaret på din fråga blir att en äktenskapsskillnad i det fall du beskriver måste föregås av en betänketid på sex månader, både med anledning av att endast en av makarna vill skiljas, men även eftersom det finns barn under 16 år. Efter att betänketiden på sex månader löpt ut kan rätten meddela dom på äktenskapsskillnad då någon av makarna framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § ÄktB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man få den makens ansökan om äktenskapsskillnad ogiltigförklarad

2020-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min make och jag har varit lyckligt gifta sedan drygt 14år tillbaka. Sedan en lång tid tillbaka är han obotligt sjuk i cancer. Jag har fram till nu vårdat honom i hemmet till en dag för ett par veckor sedan då ambulans hämtade honom knappt kontaktbar. När jag försökte kontakta honom dagen efter fick jag varken träffa eller prata med honom dels på grund av att dottern informerat sjukhuset om att vi nu är skilda och dels gick han inte längre att nå på telefon. Barnen dök därefter upp i hemmet, hämtade diverse saker och försökte slänga ut mig så Polis fick tillkallas. Ytterligare en vecka senare fick familjeadvokaten fram brev från tingsrätten om att min make sökt skilsmässa och detta redan dagen efter från sjukhussängen. Signaturen är tydligt skrivet av min make men knappt läsbart och ser väldigt framtvingat ut. Dottern som är Jurist visste vad som stod i testamentet och min tanke är att hon manipulerat eller framtvingat min man att skriva på en skilsmässoansökan för att undanröja ett eventuellt testamente efter hans bortgång då vi har ett äktenskapsförord oss emellan. Tidigare i år har dottern även erhållit en generalfullmakt från min make för att kunna bedriva hans verksamhet och hjälpa honom med det.Jag känner mig helt hjälplös, får inte besöka eller kontakta min make ens på hospice där hon nu ordnat en plats åt honom.Så frågan är vad jag kan göra? Kan jag få skilsmässoansökan ogiltigförklarad?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Låt mig först klargöra de regler som gäller för skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det kallas. Enligt 5 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) gäller att om endast en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad så börjar en betänketid löpa på 6 månader. Om den maken som ansökt om skilsmässa åter igen efter 6 månader med ett särskilt yrkande fortsätter hävda att den begär äktenskapsskillnad så fastställs den genom dom (5 kap 3 § ÄktB). Ni är alltså inte formellt skilda än. Om inte det särskilda yrkandet framställs inom 6 månader från det att betänketiden tagit slut så faller ansökan om äktenskapsskillnad.I samband med att det särskilda yrkandet framställs får du tillfälle att yttra dig (14 kap. 10 § ÄktB). Åtminstone då borde det ju finnas tillfälle för dig att yttra dig om vad du anser om din makes ansökan om äktenskapsskillnad.Nu till din fråga om en ansökan om äktenskapsskillnad kan ogiltigförklaras på den grunden att den skrivits på bara på grund av att maken blivit lurad eller blivit utsatt för otillbörlig påverkan av något slag. Det är en klurig fråga. Det finns en lag som heter Avtalslagen. Det tredje kapitlet i den lagen behandlar just den typen av frågor. Problemet är att den generellt sett inte användas i familjerättsliga sammanhang. Du skriver att dottern har en generalfullmakt. Det är dock viktigt att veta att om det finns förutsättningar att söka en god man för din man så kan detta vara ett annat sätt att företräda honom. Om inte du kan ansöka kan du kanske kontakta socialtjänsten. Det är sammanfattningsvis svårt att säga hur du ska göra, jag råder dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig.